Oxfam Wereldwinkel en Els Goodman vrijwilligers van het jaar

    

(foto's: Jan Smets - Annick Verhaert en Mieke Vandenbussche van de Wereldwinkel en Wim Dewindt die de prijs in ontvangst nam voor Els Goodman)

Gisterenavond werden in de Keldermanszaal van ons stadhuis de jaarlijkse 'Prijzen voor de vrijwilliger' uitgereikt.  Deze keer mocht Mevrouw Els Goodman de prijs ontvangen, en als organisatie kaapte Oxfam Wereldwinkel Mechelen de onderscheiding weg.  "Maar eigenlijk zijn er géén verliezers en winnaars", benadrukte Schepen van Welzijn, Ali Salmi, in zijn woordje nog. " Deze twee staan voor alle vrijwilligers die actief zijn in onze stad..."

 

Het is al sinds 2005 dat onze stad de prijzen uitreikt: één voor een individuele Mechelaar, en één voor een organisatie.

"Eén op de vijf stadsgenoten zet zich in als vrijwilliger.  Het persoonlijk engagement van deze Mechelaars getuigt van maatschappelijke betrokkenheid en bevordert de samenhang in onze samenleving.  Dit jaar hadden we elf nominaties.  Naast iedere stedelijke adviesraad en instellingen van stad en OCMW konden ook Mechelse organisaties en voorzieningen uit het brede cultuur-en welzijnsveld een kandidaat voordragen. Maar ook een groep van 20 Mechelaars kan een persoon naar voor schuiven. Ieder staat symbool voor al diegenen die zich dagelijks onbaatzuchtig inzetten in onze stad.  Toch waren we het unaniem eens over de uitslag.  We kozen voor Els Goodman die zich méér dan dienstbaar maakt in het buurtcomité Pennepoel en wijkraad Noord.  Als organisatie gaat de prijs naar Oxfam Wereldwinkel.  In het najaar planten we als waardering voor hun inzet een boom in het 'vrijwilligersbos' aan de Thiebroekvaart in Heffen..."

 

(Ali Salmi)

 

 

     

 

Ze zijn de waardige opvolgers van Jean De Boeck en 'de vrienden van Dodoens', de laureaten van 2011.  Met de prijs wil de stad het belang van vrijwilligerswerk banadrukken, en een hart onder de riem steken van de velen die zich dag in dag uit inzetten.

 

Eén op de vijf Vlamingen doet aan vrijwilligerswerk.  Omgerekend betekent dit voor onze stad zo'n 10 à 15 000 vrijwilligers.  Ze zijn onmisbaar voor de vele voorzieningen en instellingen zoals ziekenhuizen en zorgcentra, voor welzijnsorganisaties en scholen.  Ook de samenhang in buurten en wijken draait op vrijwilligers.  Maar ook in het verenigingsleven (sport, jeugd, cultuur en erfgoed) zijn ze aan de slag.  En dan mag je niet vergeten dat nog tal van Maneblussers zich inzet in eigen familie, of in de buurt.  Vrijwilligers vormen het kloppende hart van de stad!

 

  

 

Els Goodman is er niet bij.  Ze geniet van een welverdiende vakantie.  Maar in haar plaats neemt Wim Dewindt, voorzitter van het buurtcomité Pennepoel en raadslid van Mechelen-Noord de oorkonde in ontvangst.

 

"Els is onze 'moeder kloek'!  Zonder Els zouden we verloren zijn.  Voor deze dame van midden de zestig is niks te veel.  Ze heeft uitstraling en bruist van energie.  Ze is beslist de motor van het treintje Pennepoel.  Al jaren is ze actief, en het is een hele eer om haar in ons bestuur te hebben!"

 

(Wim Dewindt)

 

Els is dan ook hét voorbeeld van vrijwillige inzet.  Ze zet zich in binnen niet minder dan zeven intitiatieven: Ze doet aan stervensbegeleiding en ziekenzorg, zij is actief binnen een seniorenwerking en een hobbywerkgroep, bij Inter Children Care National en parochiewerk.  Bovendien is ze lid van de wijkraad Noord en Pennepoel, en van de bewonersgroep Begijnenweide.  Bij al deze initiatieven en organisaties neemt zij de meest belastende taken op zich, zowel logistiek als organisatorisch.  Zij houdt steeds, in alle rust, de boel draaiende en begeestert anderen met haar aanstekelijk enthousiasme.  Els pleit zelf voor een buurtgemeenschap waarbij eenieder samenwerkt en het gevoel heeft er bij te horen.

 

 

Oxfam Wereldwinkel is een mooi voorbeeld van diversiteit binnen een vrijwilligersploeg.  Een ploeg van 45 vrijwilligers, van hier afkomstig of met wortels in andere landen of werelddelen, zetten zich in voor een rechtvaardige wereldhandel.  Oxfam is actief rond de verkoop van eerlijke handelsproducten, rond vorming aan Mechelse scholen en burgers, rond publiekscampagnes, rond bewustmaking en educatie en rond beleidsbeïnvloeding.

 

"Zo'n ploeg van bijna vijftig vrijwilligers zetten zich in voor onze Wereldwinkel.  De prijs is een mooie opsteker voor al onze mensen.  In een organisatie die al bijna veertig jaar actief is in onze stad!  Dit jaar hebben we extra veel inspanningen geleverd door de verbouwingen en de opening van onze nieuwe winkel in de Hoogstraat.  Maar we doen het graag, omdat we geloven in een eerlijke handel voor de mensen in het Zuiden.  In onze ploeg zitten zowel twintigers als gepensioneerden.  Het is een leuk team,  maar we zoeken nog steeds helpende handen.  Er zijn dan ook zovéél taken die je hier kan opnemen.  Je kan het doen met de frequentie die je heb best ligt: in de winkel, bij de inrichting, de verkoop, bij de boekhouding, bij het samenstellen van het assortiment, in de werkgroep communicatie..."

 

(Mieke Vandenbussche - woordvoerder van Oxfam)

 

 

Graag zet ik ook de andere genomineerden in de kijker.  Want ook zij verdienen de nodige aandacht én applaus van ons allen!

- Het pleeggezin Cordon-Van den Eynde:  ingezonden door KAOS Pleegzorg.  Dit pleeggezin vangt kinderen en jongeren op die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien omwille van persoonlijke problemen.  Zij staan in voor de zorg en opvoeding.  Door een pleegkind in huis te nemen stellen zij hun hart, gezin en levenswijze open...

- Marleen Van den Heuvel: voorgedragen door een twintigtal Mechelaars. Elke maand zorgt Marleen er voor dat een 650 abonnees uit Hombeek het lokale maandblad De Schacht in de bus krijgen.  Belangeloos werkt zij aan dit blad, van druk tot verdeling.  De Schacht is zo van groot sociaal-cultureel belang voor Hombeek.

- Frans Ophalvens: voorgedragen door Buurtwerking Groot-Begijnhof.  Frans is sinds de start van de buurtwerking actief.  Niks is hem te veel: hij helpt waar hij kan, verwelkomt nieuwe bewoners..., staat anderen bij met raad en daad...  Hij wordt niet voor niets de 'burgemeester van 't straat' genoemd...

- Tonny De Wit: voorgedragen door Mechelse Hattrick.  Tony is gebeten door voetbal.  Hij traint als voetbalcoach vrijwillige FC Hattrick - het Mechelse homeless voetbalteam - en gedetineerden in de gevangenis. Met zijn opgewektheid, voetbalkennis en sociale ingesteldheid weet hij de kansengroepen en begeleiders te motiveren en amuseren...

- Sarah Goossens: voorgedragen door Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee.  Sarah is er van de start bij als vrijwillige onthaalmedewerkster.  Vriendelijk, loyaal en betrouwbaar: kortom een echte teamspeelster en een vaste waarde voor artsen patiënten, en bezoekers...

- Fernande Beckx: voorgedragen door SOS-Hulpbeoon. Al vele jaren zet ze zich in als verantwoordelijke van de tweedehandswinkel.  Het aansturen en begeleiden van vrijwilligers en PWA'ers, het op orde houden en aanvullen van de winkel; toeverlaat en uitlaatklep zijn voor velen is haar sterke punt.

- S-Plus Mechelen: voorgedragen door vzw S-Plus. De Mechelse afdeling biedt een boeiend en afwisselend programma voor senioren. Er is maandelijks plaats voor cultuur, uitstappen, sport, feest en ontmoeting.  Zo gaat het de vereenzaming van senioren tegen...

- Ariadne vzw: voorgedragen door het Huis van de Mens.  De vrijwilligers staan in voor vrijzinnig-humanistische afscheidsplechtigheden. Zij voeren gesprekken met nabestaanden, bieden een luisterend oor, schrijven en lezen teksten.  Ze zorgen zo voor een troostende en unieke afscheidsrede op maat...

- Project burenbemiddeling: voorgedragen door de dienst Preventie en Veiligheid.  In dit jonge project slaan vrijwilligers bruggen tussen buren.  Het is vaak niet eenvoudig om je buur aan te spreken bij onderlinge problemen.  De bemiddelaars gaan uit van de goedheid van de mens en trachten communicatie te verbeteren of op gang te brengen.  Zo bevorderen zij goed buurtschap...

 

  

 

Er zijn een paar criteria die men hanteert bij de nominaties:

- Een persoon moet een merkwaardig vrijwilligersverhaal hebben - de bescheiden huldiging van de betrokkene heeft een wervend, sensibiliserend doel.

- Een organisatie die op een merkwaardige wijze met vrijwilligers werkt , zorg draagt voor vrijwilligers of enkel bestaat uit vrijwilligers die zich op een opmerkelijke wijze inzetten voor Mechelen.

De uitgebreide oproep om een kandidaat naar voor te schuiven, zorgde dit jaar voor deze 11 verscheiden kandidaten.  Op 23 januari heeft de jury zich over de kandidaturen gebogen, en het college van burgemeester en schepenen, besloten alzo de prijs te overhandigen aan bovenstaande winnaars...

 

 

Proficiat voor al deze Mechelaars die laten zien dat Mechelen een warm hart heeft.  Ze verdienen allen een grote pluim! Misschien inspireert hun inzet ook andere Maneblussers?  Wie weet... 

 

  

 

 

 

 

 

Lang leve de vrijwilliger !

 Bij deze zou ik Marleen Van den Heuvel willen feliciteren voor haar nominatie. Je moet het maar doen. Een Hombeeks maandblad belangloos samenstellen, uitbrengen en rond dragen. Een mooie erfenis van haar vader want , ontstaan als soldatenblad bestaat het ondertussen reeds om en bij de zestig jaar. Doe zo verder Marleen.

Mooi initiatief.  Proficiat aan alle genomineerden en ook dank aan de vrijwillige vliegende reporter/fotograaf/ stadsblogger... die ons telkens weer een prima verslag voorschotelt van dit soort zaken - alsof we er zelf bij waren! :-)

Ik heb bij de prijsuitreiking al iedereen gefeliciteerd én bedankt voor hun inzet. Graag doe ik dat ook via Mechelen Blogt. En ik herhaal hetgeen ik tijdens de plechtigheid vertelde: Eigenlijk zijn er geen winnaars of verliezers. Deze twee (overigens terechte) laureaten staan symbool voor één op de vijf Mechelaars die zich dagelijks vrijwillig engageren op tal van terreinen. Het stadsbestuur wil het belang van vrijwilligers benadrukken en onder de aandacht brengen van alle stadsgenoten. Daarom werd de Stedelijke Prijs voor de Vrijwilliger ingesteld en worden jaarlijks tijdens de Week van de Vrijwilliger twee laureaten bekroond (individu en groepswerking). Jan, jij bent ook bedankt om hier aandacht aan te besteden. Want het is belangrijk dat er vrijwilligers zijn, dat wij hen daarvoor bedanken, maar het is ook belangrijk dat de media (waaronder Mechelen Blogt) er de nodige aandacht aan schenken. Onze vrijwilligers verdienen de aandacht en hopelijk volgen anderen hun goede voorbeeld.

ik ben apetrots dank jan!

Proficiat aan alle genomineerden en bij uitbreiding aan alle vrijwilligers!

 

Ze verdienen inderdaad deze aandacht!

PS: Kevin: leuke reactie gaf je op 'mijn' vrijwilligerswerk....  ;-)   Ik was een weekje uit de running, en lees dit nu pas.  Bedankt!  't doet deugd.