"En toch is het hier fijn om te wonen!"

met categorie:  

    

(foto's: Jan Smets)

Vorige week - tussen de twee feestdagen door: een grijze, wat miezerige dag.  Wijk Galgenberg.  De buurt had al wat pers over de drempel gekregen.  Ik bel aan bij Rob Stafford in de Zeevaartstraat.  Ik had hem voordien gecontacteerd.  "Kom na 16 uur best - dan is de koers voorbij.  Ik ben een wielerfanaat, weet je..."  Als ik aanbel, is hij nét eventjes weg - met de fiets.  Maar ik wordt hartelijk ontvangen door z'n echtgenote, in het knusse huis, helemaal in Kerstsfeer. 

Rob Stafford is een beetje ongewild in de rol van 'woordvoerder' van straat en buurt getuimeld.  "Niet omdat ik mezelf een eretitel wou geven - zo belangrijk ben ik niet. Maar ik help graag..."   Sinds januari worden de straten van Galgenberg heraangelegd.  En da's best mooi.  Alleen... vreest de buurt hierdoor wateroverlast in de toekomst...

De werken werden zowat een jaar geleden gestart.  Maar spoedig werden ze stilgelegd wegens problemen met de aannemer.  Na een maandenlange pauze ging een tweede aannemer van start.  Toen begonnen de werken te vlotten.  Alles verliep zo goed dat de renovatie van de straten van Galgenberg nu in een laatste fase zijn beland.

 

De buurtbewoners zijn vrij tevreden met de vernieuwing van hun straten.  Maar de nieuwe rioolbuizen baren hen wel zorgen.

 

"Momenteel zijn er géén acute problemen" benadrukt Rob Stafford.  "Ik wil dus zeker géén klaagzang aanheffen.  En ook mijn buren willen dat niet.  We is het zo dat een waarschuwende brief van de stad, die al dateert van februari, voor onrust heeft gezorgd."

 

Rob laat me de brief zien.  Daarin staat dat de vernieuwde rioleringsbuizen geen water doorlaten, in tegenstelling tot de verouderde buizen.  Hierdoor verdwijnt het drainerende effect zodat het grondwater kan stijgen.  Kelders die niet waterdicht zijn kunnen problemen krijgen.  Die kelders zouden dus waterdicht moeten gemaakt worden.  Bij het hevige onweer van juli stond de buurt grotendeels blank!

"Nu zijn de werken grotendeels achter de rug.  De straat is netjes geplaveid.  Net zoals de meeste omringende straten.  Hier en daar moet er nog nieuw groen worden aangeplant.  Nu is het allemaal nog wat kaal.  We missen de grote bomen die hier stonden.  Maar ik begrijp best dat die voor de heraanleg moesten verwijderd worden. "

 

"Ik ben een beetje per toeval de woordvoerder van de buurt geworden.  Ik wil zéker geen klager zijn of in de belangstelling staan.  Maar als ik een soort van buffer of informatiekanaal tussen stad en buurt kan zijn, dan ben ik dat graag omdat ik wil helpen.  De buren weten dat, en informeren me wat er dagelijks gebeurt, als ik op mijn werk ben.  De contacten met de stad verlopen nu erg goed.  In het begin was dit allemaal veel stroever, of.. kwam de info van de stad over de werken veel te laat.  Gelukkig verloopt het nu veel optimaler."

 

Rob is alleen een beetje bang dat bij overvloedige regenval de kelders onder water komen te staan.  Hij vreest dat dit vooral erg zou zijn voor gepensioneerden met een lager inkomen, die financieel minder in staat zijn om hun kelder helemaal waterdicht te laten maken.  "Dit kost immers toch nog een stevige duit... Wie zal er voor de kosten opdraaien bij waterschade?  Wie is verantwoordelijk?..."

Men blijft dus voorzichtig afwachten op Galgenberg.  Maandenlang is het vrij droog geweest, maar als er langere tijd veel hemelwater zou vallen, en als de buien dan langdurig en stevig zijn, zou het water héél snel kunnen stijgen.

Sommige buurtbewoners begrijpen niet goed waarom het rioleringstelsel nu met niet-drainerende buizen is aangelegd.  Ook is er wat weinig reliëf in de 'stenen vlakte'.

 

"Maar laat ons op de zaken niet te ver vooruitlopen", besluit Rob.  "Ik wil benadrukken dat het een erg fijne buurt is om te wonen.  De solidariteit is erg groot.  En dat ondervinden we nu sterk.  We proberen niet te emotioneel te reageren, en bekijken alles waakzaam en nuchter, én in nauw overleg met de stad..."

 

Ik heb het gevoel dat het wel 'los' zal lopen op 'de Galgenberg'.  Maar ik ben vooral getroffen door het feit hoe buurtbewoners op een positieve manier omgaan met problemen, en hoe ze in overleg en in grote samenhorigheid er iets proberen aan te doen...

 

 

Deze hele Mechelse uithoek wordt precies onder handen genomen !

Website Stadhuis - Wijk Galgenberg - Update 19112011

Mijnheer Rob Stafford zal wel een brave plichtbewuste  burger zijn, daar twijfel ik niet aan. Ik vermoed echter dat hij de debatten in de gemeenteraad niet volgt en waarschijnlijk ook geen goeie kranten leest. Het lijkt er zelfs op dat hij en heel de Galgenberg, en Mechelen Zuid en Hombeek voor de gek worden gehouden.

Hoe kan het anders als ge weet dat het debat over de wateroverlast in boven aangehaalde stadsdelen enkele maanden geleden reeds gevoerd werd in de MECHELSE GEMEENTERAAD. Het thema werd aangekaart naar aanleiding van de zware onweders van voorbije zomer. Het thema werd aangekaart door en ge moogt één keer raden. Het was ene van Hombeek.

Nu wat de grond van de zaak betreft. Heel het nieuwe rioleringsysteem zowel wat betreft Mechelen zuid als Hombeek en nu blijkbaar ook de wijk Galgenberg ( en waarschijnlijk nog meer Mechelse buurten ) staat of valt met enkele belangrijke factoren.

1. De diameter van de nieuwe rioolbuizen.

2. De capaciteit van de pompen. Aan de uilmolenweg bijvoorbeeld

3. Het getijde van de rivieren.

4. De opvangcapaciteit van de zuiveringstations.

5. Eventuele capaciteit van beken, grachten en bekkens.

Voor die vijf factoren heeft men schoorvoetend moeten toegeven dat er ernstige tekortkomingen zijn die dringend moeten aangepakt worden. Dat aannemers niet scheutig meer zijn om aan deze verdere afwerking mee te doen is begrijpelijk. Dit mag echter geen alibi zijn om mensen vier vijf keer per jaar onder water te zetten. De spitsvondigheid waarmee men burgers echter bij de neus wil nemen getuigd van slechte smaak. Foei.Een passage maar : " de vernieuwde buizen laten geen water door ". Begrijpe wie kan.

Wat ze vergeten te zeggen zijn is dat ze gratis de verzopen huisraad komen ophalen. Moeten we nu juichen ?

Beste Rob , het verheugd mij zeer dat u als goede burger mee aan de kar wil trekken.

 

Bij de uitleg van het stad heb ik toch enkele bedenkingen:

Het drainerend effect van de oudere rioleringen is er niet gekomen omdat ze zo oud zijn, deze werden eigenlijk vanaf het begin met die bedoeling gelegd net om overtollig grondwater af te voeren, in mijn ogen maakt men hier eigenlijk een fout. Ligt dit aan een gebrek aan kennis misschien?

Grachten worden al enkele decennia verwaarloosd, ofwel worden ze dichtgegooid, ofwel plaatst men om de zoveel meter een zgn duiker met een veel te kleine diameter. Dit probleem is gekend, de gevolgen ervan helaas ook, en het is hemeltergend dat er niets aan gedaan wordt

En tot slot: Tijdens bewondersvergaderingen zegt Bart Somers dat de rioleringen op die manier aangelegd worden omdat 'het zo moet van Europa en Mechelen geen andere keuze heeft'. Wel, dit is een flagrante leugen, van 'Europa' of 'Brussel' moet dit helemaal niet, en Bart zou dit moeten weten daar VLD toch met een paar verkozenen in het EP zetelt!!!

Heb  zonet een huis gekocht in de Zeevaartstraat. De achterbouw van de kelder is nog een meter extra verlaagd. Ik hoop dat dit goed afloopt. Allesinds al zeer nuttige informatie hierboven. bedankt!

De reden voor de niet-doorlatende rioolbuizen lijkt me eenvoudig. Waterzuiveringsstations werken nu eenmaal beter/efficiënter als er minder water in de riolen komt. Van Europa moet al het water gezuiverd worden, collectief of individueel. En terecht! Het is de prijs die we betalen om een gezonder leefmilieu te hebben.

Dat er bij een gescheiden systeem niet doorlatende buizen voor afvalwater en drainerende buizen voor hemelwater gebruikt worden is helemaal niet meer belastend voor de waterzuivering. Van Europa moet niet al het water gezuiverd worden, enkel het afvalwater.

Inderdaad Alex. Het probleem is dat men in de " vuile buis " zowel het afvalwater als het straatwater ( rioolputjes ) als het dakwater van die woningen welke geen gescheiden systeem hebben ( alles samen in de septische put ) samen brengt. Het gaat dan naar de diverse collectors waar de pompen meestal overbelast worden. Het moet dan verder opgepompt worden naar Walem om te zuiveren. Bijkomend probleem is dat men bij hoog water op de rivieren onvoldoende gezuiverd water kan storten. Dat men in het Mechelse zes belangrijke grachten met toegang tot de Zenne gewoon heeft afgesloten getuigd niet van doorzicht. Wat Hombeek betreft moet al de drek ook nog eens onder de Zenne worden doorgepompt op een diepte van naar schatting 15 a 20 meter wat de opgave nog eens verzwaard. 

Ik heb in mijn jeugd altijd gehoord dat de mens water niet kan dwingen. Water, vuur en wind. Wat men wel kan is trachten het te beheersen. Zouden de mannen van Aquafin daar nooit van gehoord hebben ?

Vannacht brandden twee huizen uit in de Zeevaartstraat...  Het ene stond leeg, maar het andere gezin kan terecht bij buren.  De solidariteit is dus wel degelijk groot in deze straat, zoals Rob Stafford me bij dit interview vertelde.  Het zijn geen loze woorden blijkbaar.  'het is wel degelijk fijn om hier te wonen'.   

Mijn medeleven voor de getroffenen!

Ik woon in een straat waar ze nu ook een gescheiden rioolsysteem en bestrating hebben aangelegd. Van in het begin der werken hadden wij overlast (eigenlijk van na dat de riolering werd vervangen in de Holmlei. Er werden daar inderdaad buizen gelegd waar het grondwater niet in kan. In onze straat werden drainerende buizen gelegd voor het hemelwater.. Resultaat : een zeer zware overlast van water (al maanden elke dag scheppen en kuisen) Vandaag is men aan de kelder bezig te herstellen (niet volledig waterdicht) mijn portemonnee kon dat niet aan ;-), wel met een drainagesysteem.. Afwachten dus. Als men vraagt aan de werfleider en/of aan de Stad Mechelen zelf wat het probleem nu eigenljik is, zegt men gewoon : het grondwater moet stijgen!! op de vraag waarom dan, kan blijkbaar niemand antwoord geven. Is er hier iemand die daar wel een antwoord op heeft? Ik heb alles gelezen hierboven van scheiding van systemen enz. maar mijn vraag komt hier niet aan de orde. Dus ik zou graag tenminste weten waarom we 'gedwongen' met die zware wateroverlast zitten. Met dank.

 Inderdaad heel erg als je er persoonlijk mee te maken krijgt.

Dat verhaal van aquafin en die gescheiden rioleringen wordt een straatje zonder einde. De vele grondverzakkingen en wateroverlast hebben er alles mee te maken. Het heeft wel een voordeel. Zo blijven ze bezig.