Politiek debat over wonen in Mechelen

Waar vind je in Mechelen een kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoning? Wat moet je doen als je een bescheiden inkomen hebt? Hoe geraak je aan een sociale woning? Bestaat er in Mechelen voldoende noodopvang voor tijdelijke problemen? Wat betekenen de broodnodige renovaties binnen de MGW voor de toegankelijkheid van kandidaat-huurders? Zijn sociale koopwoningen echt sociaal? Waar kan de stad ondersteunen in de strijd tegen huisjesmelkers?

Op woensdag 7 december organiseert HOME een politiek debat rond de woonproblematiek in Mechelen. De openingsvraag is: Hoe gaat het stadsbestuur de komende jaren de kandidaat-sociale huurders van de huisvestingsmaatschappij ondersteunen en begeleiden, nu de toegang tot de MGW bijna volledig is afgesloten door renovaties en interne verhuizingen? Uiteraard wordt hierbij ook geraakt aan het totale huisvestingsbeleid binnen de stad.

HOME is een samenwerkingsverband tussen enkele Mechelse armoedeverenigingen en staat voor HuisvestingsOverleg Mechelen. Het is een samenwerking tussen de Keeting, Samenlevingsopbouw, Werkgroep Integratie Vluchtelingen, het Lokaal steunpunt Vrijwilligerswerk-Sociaal Centrum, het WGC Wel en Wee, De Lage Drempel en hun doelpubliek. HOME wil regelmatig de huisvestingsproblematiek in Mechelen aankaarten. Dit doen ze steeds vanuit de concrete vragen en ervaringen van onze doelgroep. Niet om alleen maar te klagen, maar ook om mee te werken aan haalbare oplossingen.

 

Woensdag 7 december op 19u30, in het Olivetenhof in Mechelen. De toegang is gratis, inschrijven hoeft niet. We rekenen op een grote (en dus ook uw) aanwezigheid van betrokken burgers en organisaties.

Meer informatie via Peter Jespers, delagedrempel@telenet.be of 015/34.43.77