Een foto met raadsels...

Hij zit in een doos met oude foto's.  Al jaren.  Tussen vergeelde, beduimelde, gekartelde en gekreukte herinneringen uit een ver verleden.  De meeste weet ik wel te situeren, want mijn grootvader die een groot verteller was, wist bij elke foto wel een verhaal.  En de meeste mensen die me aankijken ken ik wel.  Ze kwamen tot leven in anecdotes, herinneringen... Maar deze foto?  Gek genoeg weet ik er niks van.  Hoe het komt?  Hij dook waarschijnlijk later op - verstopt als hij zat tussen de plooien van de tijd - vergeten wellicht...  Hij ligt hier voor mij - en ik heb er het raden naar.  Alleen...ben ik er zéker van dat hij ooit 'geschoten' werd in Mechelen, aan het stationsplein, want ik herken duidelijk 'Café de L'Europe'...

'Café de L'Europe' - Riguel-Giebels.  Daar valt beslist nog wel wat over te vertellen.

Maar de rest?

Is het een tafereeltje uit één of andere stoet?  Ik merk tussen de figuren een zusje van mijn grootvader (met het witte kapje rechts), die ik enkel ken van foto's - want ze stierf toen ze zeventien jaar was...

En ik zie een hondenkar, en... melkkannen...

en ik zie vlagjes, maar ik kan niet ontcijferen wat er op staat...

Ik vrees ervoor dat het moeilijk of onmogelijk is om de foto te situeren.  Alleen weet ik dat je hem kan dateren in het begin van vorige eeuw...

 

Een raadsel...

Maar juist daarom misschien zo leuk...  Dan kan je fantasie de vrije loop. 

 

Of..., misschien - héél misschien weet JIJ wel wat dit tafereeltje voorstelt.  Het lijkt mij onwaarschijnlijk.  Maar je weet maar nooit natuurlijk...

100 pct zeker dat het in Mechelen is ?

Stationsplein Mechelen - Hotel de l' Europe

Het één is natuurlijk hotel de l' Europe en het andere café de l' Europe. Zoals Gim zegt is zijn hotel aan het mechels Stationsplein. Dat van Jan doet me denken aan Leuven op de hoek van de Bondgenotenlaan maar ik heb daar geen beelekens van. Bij de opkomst van de spoorwegen en dus de bouw van stations was het bon ton om de brasseries / hotel een naam te geven van nieuwe horizonten die binnen het bereik kwamen. Ik vermoed dat er nog wel steden zijn die voor 1850 een café de l' Europe hadden.

De twee foto's ff vergeleken. Het is bijna zeker dat "Café" de l'Europe en "Hôtel" de l'Europe één en 't zelfde gebouw betreft.

De vensters, het balkon, de teksten.....

Rechts in de achtergrond, de zijgevel van café "Leopold" (hoek Koning Albertplaats/Leopoldstraat)

 

Wie die vrolijke kliek was  weet ik uiteraard niet, maar het is wel degelijk hetzelfde gebouw als op de foto van Gimycko: den "Europe", later uitgebaat door Jacobs (meen ik)

De namen Riguel of Giebels zijn niet direct te vinden op het WWW en, zoals Luc zei vind ik wel een Café de l' Europe in Leuven.  

En ook al is dat Leuvense gebouw daar gerenoveerd, door de jaren heen, het is niet direct vergelijkbaar met de foto's van Jans hier.

Ik heb ook eens al de foto's bekeken van de Hanswijkprocessie van 1913 en 1938 en vind niet direct een mogelijk ambachtentafereel (vissersambacht : persoon links met soort van steek  - melkboerenambacht : figuur met melk-of karnton) dat getrokken werd door een soort van versierde hondenkar.

Mijn probleem over de locatie is van de baan. Ik heb een foto gevonden uit de collectie van Jan Somers in de Mecheleir 2006/3 pag 36 waarop de gevel ' Hotel de l' Europ ' prijkt en op de balkonbalustrade ' café de l' europe '. Dus zo fopt men Frederik!

Spijtig genoeg kan ik technisch de foto blijkbaar niet uploaden. Los daarvan zit Roger nog altijd met zijn vrolijke kliek- vraag. De foto van Jan Somers dateert van 1923 en net als op de foto van Roger mankeren er letters op de gevelopschriften ( RESTA.RANT   .A.E ). Het zal dus rond die periode te situeren zijn.

Was de vrolijke kliek uit 1923 klaar voor een Gildenfeest, voor een carnavalsstoet of voor de toenmalige Hanswijkprocessie ?

Het laatste betwijfel ik want in alle foto's van al die processies, door de jaren heen, zie je nergens honden of hondenkarren opduiken !

Hanswijkprocessie 1923 - Bruul

Voor de tweede wereldoorlog reden verschillende boeren uit de regio Mechelen met hun melk naar Brussel om die daar aan de man of vrouw te brengen. Zij maakten de verplaatsing met de trein. Waarschijnlijk zijn dit dus Hombeekse boeren die met de hondenkar hun kannen naar Mechelen station brachten om dan de reis met de trein naar Brussel te maken. Hun honden en karren lieten ze dus aan het station achter, ook in café de l'europe. Of het familie van mij is moet ik nog eens uitzoeken.

@ GL :

Mogelijk, maar deze hondenkar lijkt versierd.

Jans moet eens kijken of hij de "tekst" kan ontcijferen op dat vlaggetje naast die jongen met zijn pet en sjaal.

Ik denk aan een trouw- of jubileumstoet. Die groentenkar links lijkt ook vol volk te zitten en ik heb de indruk dat ze nogal goed ingeduffeld zijn dus zomer zal het wel niet geweest zijn.

@ Luc : Of... nen bloemenstoet !

Sinds wanneer is die uitgegaan in Mechelen ?

En waarom is die nog steeds niet terug ?

;-)

BTW :

Heeft daar iemand nog foto's van, want die blijken zeldzaam !

Zelfs op de Beeldbank is weinig of niks te vinden.

Zou het niet kunnen dat er Itegem op dat vlaggetje staat?

@Gymicko: zeker niet bloemenstoet : die is pas van 1949 denk ik en deze foto is een stuk ouder...

@ Rudi :

Ik heb de foto van Jans eens vergroot bekeken en er staat op het vlaggetje de tekst "Merveille" of "Merveil" op.

BTW : 

Hier enkele foto's van de Mechelse bloemenstoet uit 1999.  Maar deze wagens zijn toch een tikkeltje anders dan de enkele foto's die ik vind op de Beeldbank met de zoekterm "Bloemencorso".  Misschien zijn die beeldbankfoto's uit een nog verder verleden, want je ziet er gewoon een pak met bloemen versierde fietsen op en (nog) geen echte praalwagens.

Dat meisje op die foto is mijn tante Gabriëlle Lauwers.

Zij was 17 jaar en ging in een stoet.Mijn vader vertelde het me. Het was aan het station in Mechelen. Ze is dan enkele dagen na deze gebeurtenis overleden.Ze was zeker een

diabetespatiente.Vroeger was daar nog niet veel over geweten. Het was mijn vader  zijn lievelingszuster en heeft mij daarom ook Gabriëlle genoemd.

Het waren dus geen boeren van Hombeek. Het was hier in Mechelen aan het station.

 

 

Ha, mijn moeder heeft deze foto dus ook op Mechelenblogt ontdekt!  ;-))  En zij weet deze keer dus wat meer details!  Mooi. 

De foto krijgt zo wel een 'verhaal' - al is het géén met een happy-end.  Ik wist wel dat het meisje met het witte kapje rechts een zus van mijn grootvader was - en dat ze inderdaad zijn lievelingszusje was...  Ik had net nog mijn moeder aan de lijn die het verhaal nog eens deed.  Gabriëlle was meegegaan in een stoet  (wélke wist ze niet).  Ze moet heel dorstig geweest zijn (vermoedelijk diabetes...).  Enkele dagen na de stoet is ze dan waarschijnlijk in een coma gegaan, en is ze overleden.  Ik heb deze foto al lang in mijn bezit, en gek genoeg heeft mijn grootvader die zovéél vertelde, me hier nooit  iets van verteld....

De locatie is hiermee ook nog eens bevestigd.

Ter gelegenheid van wat deze 'stoet' uitging, blijft nog een raadsel...

Kan iemand nu lezen wat op het vlagje staat?

Ik heb eens gegoogled op "Merveille Mechelen" en "Merveil Mechelen", maar noppes.

Jouw foto van het hotel blijkt toch zeker Mechelen te zijn.
In de volkstelling van 1910-1919 van Mechelen (op het stadsarchief) vond ik Riguel, Hendrik (Piétain 4/10/1884-), automobielstoker met zijn echtgenote Giebels, Catharina (Mechelen 12/09/1887), herbergierster; en zij woonden Statiestraat 55 te Mechelen.

Als het meisje toen 17 was... over welk jaar spreken we dan, hier op de foto ?

Misschien kunnen we dan de termen "Mechelen" en het jaartal eens samen opgooglen en uitkijken naar een stoet of gebeurtenis.

Tof!  Bedankt voor jouw opzoekingswerk Axel!  Hiermee weten we ook wie toen café Europe heeft uigebaat...

Wat een oude  foto allemaal kan oproepen...  ;-)

Mijn vader Clement Lauwers was van 1911. Zijn zuster  Gabrielle was enkele jaren ouder  dan hij. Zij was 17 jaar als zij gestorven is. Dus was het in het begin van de vorige eeuw.

Gezien de koddige kledij en opgeplakte snorren, alsook de versierde karren, zou het om een "serieuze wandeling" kunnen gaan ter gelegenheid van de wijkkermis. Of eventueel een stoet ter gelegenheid van een toenmalige "jubilé".....

Inderdaad.  Hier zou ik ook spontaan aan denken Eddy.

Ondertussen vond ik nog twee foto's van Hotel/café de 'Europe.  De eerste dateert uit 1900.  De tweede uit1920.  Het uitzicht van het hotel wijzigde wel in die periode... De foto's vond ik in 'Zo was Mechelen' (Marcel Kocken).

Goed, den opa is van 1911 en zijn zus enkele jaren ouder, dus van bv 1908.  Op de foto is ze 17, dus de foto is van 1925.

En "Mechelen", "1925" en "stoet" geeft, op google, niet zo denderd veel behalve een "feit" van ne carnavalsstoet op de zondag voor Halfvasten.

Is mogelijk, want aan de kledij te zien moet het nog niet erg warm geweest zijn.

Beter dan "Witse" :-)

Ben nog eens wezen googlen op "Chocolat Merveille" en "Merveille restaurants", omdat tijdens een carnavalstoet misschien reclame werd meegenomen en is Merveille een produkt of een etablissement.

Resultaat : noppes.

Ik heb de minder duidelijke figuren links nog eens vergroot...

Ik persoonlijk geloof nooit dat het om een carnavalstoet gaat.  Ik denk ook eerder aan een jubileum...  We zullen het wellicht niet meer achterhalen.  Maar het is toch wel bijzonder dat zo een foto toch wel wat 'geschiedenis' bovenbrengt...

Zijn dat geen aangeplakte baarden ?  Zijn dat geen biertonnen ?  Zijn dat geen gekke hoedjes ? Kijkt iedereen niet goedgezind ?  En dan nog met een versierde hondenkar !

Dus... waor was da fies'je (in 1925) ?

Mijn'ier Pastoer zal toen wel gezei 'emme' : "Allien mè Carnaval !  En nao al die zottigheid direct naar 't Lof en d' Aovondmis veu een zwèt kruiske op uillese veur'oefd !"

;-)

i.o.van Luc

Als ik mij niet vergis was Mervil of Merveil het merk van cigaretten. De mensen spraken van Mervillekes. Gim zoekt dat eens op. Dat doet echter niets af aan het verhaal van die melkboeren. Zeker weten. En er zullen natuurlijk in die buurt ook melkboeren geweest zijn. Dat ze juist op deze dag de hondenkar voor wat anders gebruikt hebben lijkt duidelijk. 

@ GL :

Ik heb uw Mervil sigaretten eens opgezocht, maar dat is volgens mij een verkeerde piste (ander soort letter of font).

Mervil

Maar er bestaat zoiets als "Merveille de Piemonte" en "Merveille de Paris" en dat zijn... bonen.  Nu is Mechelen wereldwijd bekend om zijne Mechelse Krombek.

Conclusie :

Deze personen, misschien voornamelijk afkomstig uit den Hanswijkenhoek, versieren voor de carnavalstoet op de zondag voor Halfvasten, hun hondenkar met snij-en princessenboontjes en gebruiken het "Merveille-lint" uit hunne boontjesbak als versiering.

Een soort van Bloemenstoet-avant-la-lettre, dus.  En misschien is uit dit ID de latere Mechelse bloemenstoet ontstaan.

Zie bijv. Beeldbank Mechelen SME001000602 en SME001000870 als een soort van vergelijking. 

Inderdaad Gim, MERVEILLE. En daarmee is Jans zijn probleem grotendeels opgelost. Zijn er nog vragen ?

Mooie foto en een al even mooi verhaal.

Over foto's van de bloemenstoet 

Mijn vader heeft veel foto's met de bloemen - en groentewagens van verschillende jaren.

Mijn zus enkele broers en ikzelf hebben ooit  nog op enkele van die wagens gezeten. Onze pa (Louiske) liep altijd mee met de wagens van de Gilde der Maneblussers. Zowel de Bloemenstoet als de karnavalstoet.

Ik herinner mij vooral de dag ervoor, het bloemen steken in de groentehallen waar nu de hoge school is. Mijn duimen doen er nog pijn van :-)

@ Danny DG :

Gelieve die foto's nooit niet weg te gooien.  En als ge ze toch zou kwijt willen, dan kunt ge ze altijd schenken aan de Beeldbank.

Mijn vader heb ik vroeger horen vertellen van het cafe 'bij de Giebel', aan het station.

Ik denk dat ik die uitbaatster nog gekend heb.  En dat ze achteraf ook op Coloma woonde.

Mijn tante, Gabrielle Lauwers,  en mijn vader woonden trouwens ook op Coloma in de Sint Jozefstraat,waar ik ook werd geboren en er woonde tot ik trouwde.

@ Smets-Lauwers :

Zijn er ook nog verhalen, binnen de familie, over carnaval-of andere stoeten ?

Zitten we op een juist spoor ?

Die vlagjes lijken mij Belgische vlagjes, waarschijnlijk verspreid door een of ander bedrijf met de merknaam Merveille (er was in de Vlaanders ook ergens een conservenfabriek met die naam).   Intrigerend vind ik die rijzige gestalte met hoed rechts op de foto.  Hij lijkt een armband te dragen - ook in zwart-geel-rood?  De jongen rechts op de wagen lijkt een oud model van de Belgische legerhelm te dragen (of iets wat er moest voor doorgaan).  Kan dit eventueel een vreugdevol tafereel zijn naar aanleiding van het einde van de eerste Wereldoorlog?  Het meisje zou dan als ik goed tel van 1900 of 1901 geweest zijn en bompa Smets een jaar of zeven oud.  Kan dit?

ik kan het niet weten maar een boeiend en ook triest verhaal. Opa zal weinig verteld hebben bij deze foto omdat de herinnering te pijnlijk was.

Mijn tante Gabriëlle Lauwers was van 1908 en mijn vader van 1911.

Zij is overleden in het jaar 1925

Aan Anoniem,

Den bompa heette niet Smets maar Lauwers zoals zijn zuster, en ik ook Lauwers

heet.

 @ gimycko.

Ik zal ze trachten te digitaliseren. Zo kan iedereen wie wil ze zien op Flickr.

Heel mooi, Danny !  Bedankt.

:-)

Geweldige foto's hier :)

Ik denk dat die processies in die jaren ongeloofelijk veel aandacht kregen en bijgevolg iedereen moeite deed om hun beste been vooruit te zetten.

Die processie stoeten vindt je trouwens nog steeds in Malta. Heel indrukwekkend om te zien!

 

 

die foto interesseert me ook wel.  Mijn moeder , nu 3 jaar overleden op 91-jarige leeftijd

vertelde dat haar vader  Lambert Giebels (mijn grootvader dus) een cafézoon  was  in Mechelen , dat hij 7 zuster s had die allemaal piano speelden .

Mijn grootmoeder was met hem getrouwd maar hij was een rotverwend nestje.  Mijn moeder heeft hem nooit gekend. Hij stierf in de oorlog. De familie langs moeders kant had nooit contact met die familie langs vaderskant>.

Ik denk echter dan nogal wel wat nichten of neven te hebben daar in het Mechelse.

Zou dat verhaal kunnen gelinked zijn aan dat café daar op de foto?

 

hoe kan ik deze foto's terug vinden? ik was als klein meisje bij de dansmariekes van de gilde de rmaneblussres, ook zat ik ooit op een wagen in de bloemenstoet, heb hier zelf weinig foto's van, spijtig genoeg.