Oscar Van Kesbeeck...

        (foto's: Jan Smets)

Ongetwijfeld ken je dit fraaie herenhuis, gelegen aan de Lange Heergracht.  Nu komen de meeste Mechelaars er waarschijnlijk niet dagelijks voorbij - maar met het openleggen van 'de vliet' Heergracht, is het wel mogelijk dat je er binnenkort eens een kijkje gaat nemen...

De straat is opgewaardeerd, en dat is zo sinds heel onlangs de wat buurtbewoners al lachend 'de jacuzzi' gaan noemen zijn, is aangelegd.

Op het einde van de kunstmatige vliet zien we een bijgebouw van het verder aan de straatkant gelegen imposante huis.

Het herenhuis is in Lodewijk XV-stijl gebouwd, en dateert uit de achttiende eeuw (al moet gezegd dat het pand een oudere kern heeft).  Het is U-vormig rond een gekasseide binnenplaats aangelegd, met een mooi poortgebouw en twee koetshuizen aan de straatzijde.  In 1977 werd dit knappe huis beschermd als monument.

Tot zover enkele summiere wetenswaardigheden van dit toch wel - voor Mechelen- merkwaardige huis.  Ongetwijfeld valt er nog veel meer te zeggen over de (bouw)geschiedenis.

 

Maar:

wat me onlangs opviel is de elegante brievenbus met bellen aan de zijkant van het huis.  Mooi.  En als ik wat nader toekijk merk ik dat er een naam is 'weggewerkt'...  Het is wat 'ongelukkig' gedaan, want zonder veel moeite kan ik lezen dat er voordien 'Oscar Van Kesbeeck' op stond.  En da's natuurlijk een naam die bij veel Maneblussers een belletje doet rinkelen...

Weet jij méér hierover?

 

Ik geef de aftrap:

Hij was advocaat en collega en tijdgenoot van advocaat Nobels, maar van een andere politieke strekking.

Maar voor hem woonden in dit huis wel erg rare snuiters ....

Ongetwijfeld een intrigerend verhaal op komst,  ;-)

Ik leef in verwachting van aanvullend feitenmateriaal!   Bedankt voor de aftrap Peter!  ;-)

Peter, advokaat Oscar "Carry" Van Kesbeeck (een leeftijdsgenoot) die je aanhaalt is m.i. niet de persoon die ooit die brievenbus heeft laten maken, maar de kleinzoon van Oscar Van Kesbeeck naar wie het Racing stadion werd genoemd. 

@Roger Kokken: jpuw leeftijdgenoot "Carry" Van Kesbeeck is geen kleinzoon van Oscar Van Kesbeeck. Die laatste had alleen één dochter, die huwde met advokaat Louis Wouters, destijds voorzitter van de KVBV.

Mevrouw Wouters is een kranige vrouw die nog steeds naar de matchen van de Rode Duivels komt kijken. Zij hebben 1 dochter die getrouwd is met de huidige voorzitter van de voetbalbond. Sinds kort is het advocatenkantoor van De Keersmaecker verhuisd naar het gerenoveerde huis aan de Melaan, naast de Loretten.

 @ Jokke oep zeun...

In het zesde lagere studiejaar zat ik samen met Carry Van Kesbeeck in de klas van meester Sooi Wouters in de RMS-afdeling in de OLV-straat. Tijdens lessen geschiedenis werd er al eens een oorlogsannecdote opgehaald en ik heb toen Carry over zijn grootvader horen vertellen. Dat was wel degelijk de stichter van Racing Mechelen Voetbalclub die nog in Duitse gevangenschap geraakte en tengevolge van de ontberingen later aan maagproblemen overleed.

Carry's vader was fotograaf en had een winkel op de Astridlaan langs de zijde van "de Voskes", (later Comet).

Maar Jokke, jouw dossierkennis niet onderschattende ... ik kan me natuurlijk vergissen! De vader van Carry moest de Oscar Van Kesbeeck misschien met nonkel aanspreken?De bal ligt in jouw backarea om wat meer verduidelijking in deze. 

@Jef Van Ransbeeck: naar de bal moest niet lang gezocht worden:

http://www.ovkstadion.be/index.html#vankesbeeck

"Door zijn negen jaren oudere broer, Monne, geraakte Oscar van kindsbeen af in de sport"

De aanspreektitel zal wel Nonkel geweest zijn!

Dag allemaal,

Ik ben niet vertrouwd met MechelenBlogt, noch met bloggen in het algemeen en weet niet hoe je een nieuw onderwerp kan starten.

Mijn vraag handelt niet over Oscar Van Kesbeeck, maar wel over de Heergracht (Lange/Korte). De Heergracht wordt ook wel Heirgracht of Hairgracht gespeld.

http://mechelen.mapt.be/wiki/Lange_Heergracht

Welnu, ik vroeg me af of er een verband is tussen de Heergracht in Mechelen en het straatje 'Hairgracht' in Bonheiden, nabij de grens met Mechelen? De Vandermaelenkaart vermeld op die locatie de 'Eergragt Hoef'.

Weet iemand daar iets van?

Met vriendelijke groeten,

Dries AW Martens

@Dries AW Martens: Het artikel waarnaar je linkte, stelt: "De Heergracht ofte Heirgracht liep vanuit het bekencomplex met Boeimeerbeek en Vrouwvliet aan de Nekkerspoel nabij de eertijdse Blokpoort via een duiker onder de stadsgracht de historische binnenstad in". Net voorbij Pasbrug behoort de Hairgracht in de vork IJzerenveld/Putsesteenweg te Bonheiden, ongetwijfeld tot hetzelfde stroomgebied en een gracht reikt nog steeds van daar tot bij de Canadadreef. Momenteel lijkt er daar en langsheen de Maanstraat een onderbreking tussen Boeimeerbeek en Vrouwvliet maar dat stuk is overwelfd. Ik vernam nooit dat een duiker zou hebben toegelaten dat traject te kruisen, dus is het zeker niet evident dat de noordelijker Hairgracht dezelfde vliet zou geweest zijn als die welke Mechelen binnenliep. De Heirgrachthoeve zou halfweg het Bareelveld gelegen hebben. De kaart die je noemt, ken ik niet. Is die online, of kan je ze omschrijven (is die naam die van de tekenaar of van de uitgever, datering, bestreken gebied)?

Beste,

Ik denk ook wel dat het over twee verschillende grachten gaat hoor. Maar ik vroeg me af de naamgeving van beide grachten verband met elkaar hield (ze liggen namelijk slechts een tweetal kilometer uit elkander) of dat het gewoon toeval is.

De Vandermaelenkaarten zijn opgesteld door de Belgische cartograaf Philippe Vandermaelen tussen 1846 en 1854. De eigenlijke benaming is 'Carte topographique de la Belgique'. Dit is in feite een verzameling van 250 kaartbladen met een schaal van 1:20.000 .

Sinds een tweetal maanden kan je de volledige Vandermaelenkaart raadplegen op Geopunt:

http://www.geopunt.be/kaart

Daarbij moet je dan rechtsonder klikken op Thema's > Historische kaarten > Vandermaelen kaarten. 

Volgens die Vandermaelenkaart lag de Eergracht Hoef langs de huidige Hairgracht in Bonheiden, iets oostelijker dan het kruispunt met de Oude Straat. Van een hoeve op het Bareelveld wordt zowel op de Vandermaelen- als de Popp-kaart (ook op Geopunt) geen melding gemaakt. Iets zuidelijker lag daar vroeger wel een herberg, namelijk Bareel of Den Barreel. De aanduiding Cab slaat op herberg of afspanning. 

Zou het misschien gaan om grachten die ooit een militaire betekenis hadden, of door het leger ergens voor gebruikt werden? Ik denk dan aan een analogie met heerbaan of heirbaan, straatnamen die verwijzen naar het Romeinse militaire wegennet. (dat uiteraard niet alleen door de legioenen werd gebruikt maar wel voor/door hen werd aangelegd)?

 

@Dries AW Martens & Wieland Volkaert:

De benaming 'Heergracht' komt op vele plaatsen voor, zoals een zeer beroemde in Amsterdam en ook in straatnamen, tot in Kaapstad toe. In het Waasland is er een Heirbeek(-sluis). Een Heergracht ofte Drogeheergracht liep langs een deel van de 14e-eeuwse omwalling van Brussel. Misschien is een naamverklaring in een aantal gevallen te zoeken in aanwezigheid van 'herenhuizen' of analoge aanpalende bewoning, of ook wel als een gracht langs of door een domein van de 'heer' (zoals een lokale baron).

Mijn indicatie voor ene Heirgrachthoeve (en spellingsvarianten) halfweg het Bareelveld te Bonheiden was louter gesteund op de coördinaten die geoview.info erop plakt alsook op de Google Map op travelingluck.com.

Bedankt voor de info over en die link naar de Vandermaelenkaart, Dries.