Duif op het menu!

(foto: Dirk Van Van de Velde)

Vorige week nam Dirk Van de Velde deze merkwaardige en boeiende foto, op onze Sint-Romboutstoren...

Het toont het nest van de zich daar huizende slechtvalk...

 

Enne..., blijkbaar heeft onze hoogvlieger zichzelf al een aardig menuutje voorgeschoteld.  Of  de duivenliefhebbers erg opgetogen zijn met de ingrediënten van dit hoogstaande maal,  valt te betwijfelen...

 

                         

 

Knappe foto - om door een ringetje te halen!  ;-)

Bedankt om hem met ons te willen delen Dirk!

 

 

 

da onze stad het nest maar laat zitten! en geweldige fotos :)
Schitterende foto ! En de eitjes lijken wel van chocolade :-)

Eventjes vermelden dat het fotograferen van nesten bij wet verboden is:

Art. 3. - [Het is te allen tijde en om het even waar verboden de vogels bedoeld in artikel 1, [gemakkelijk
herkenbare delen van deze vogels of uit deze vogels verkregen producten, evenals hun eieren](BVR van
7 juni 2002, art. 1), te bemachtigen, te doden of te verdelgen, te vervoeren, door te voeren en, zelfs
tijdelijk, in of uit te voeren behoudens de in dit besluit vermelde afwijkingen.] (B.V.R. van 8 maart
2002, art. 2)
[Het is eveneens verboden nesten van de vogels die onder de toepassing van dit besluit vallen opzettelijk
te verstoren, weg te nemen of te vernielen.] (B.V.R. van 24 mei 1995, art. 2)
Het is eveneens verboden volwassen vogels op of nabij hun nest te fotograferen of te filmen of te pogen
dit te doen, uitgezonderd bij de nesten die zich bevinden op een bewoond erf.

Hier terug te vinden

En hopelijk voor de betroffen duivenmelkers zijn die ringen niet afkomstig van hun prijsduiven. Stel u voor dat uwe prima barcelonavlieger zijne ring daar ligt te blinken:-)

Ondertussen zijn er drie nieuwe valkjes geboren...  Voorlopig is er uit het vierde ei nog geen kleine valk gekomen... 

 @ Jan Smets

Langs deze weg heet ik de drie... misschien vier nieuwe stadsarbeiders welkom in ons midden. Er staat hun nog een stevige portie duifopruiming te wachten. Maar is Gaïa het wel eens met deze moordpartijen die worden aangericht tussen de Noyon en Quievrainvliegers?

Mijn portie borrelnootjes -  die ik ook beter niet zou verwerken bij mijn biertje (maar allá) - zal nu veilig op de terrastafeltjes blijven staan zonder er door die TBC-dragers samen met de drankglazen te worden afgevlerkt. Slechtvalken zijn tot nader order niet alléén mijn vriendjes, maar ook die van de horecabazen en hun personeel!