Poste Vaticane

Werk van Hendrick van den Broeck

Het is niet elke dag gegeven dat er een Belgische postzegel verschijnt met een Mechels onderwerp.  Ze zijn er wel en ze behandelen meestal algemene zaken, zoals gebouwen of evenementen.

Maar deze keer, ter ere van Pasen 2011, wordt er wel een speciale postzegel uitgegeven.  Niet door de Belgische Staat, deze keer, maar door de Poste Vaticane.  En met een, niet zo direct voor de hand liggend, Mechels onderwerp.  Het is een postzegel met het werk van de Mechelaar Hendrick van den Broeck.

Ons aller Rudi Demets, stadsgids en plezante wandelaar, had het opgemerkt en deelde het mee in de Gazet van onze Sven.

Artikel

Dus ben ik effe wezen googlen en, inderdaad, de postzegel is een feit.

Poste Vaticane

Dus, mijn beste Mechelse filatelisten, deze "Mechelse" postzegel mag zeker niet ontbreken in uw Mechelse verzameling !

Postzegels met Mechels onderwerp

Bedankt Gym, voor deze bijkomende  informatie. Prachtig.

Voor wat meer over Van den Broeck kan je ook kijken op een post van 1 maart.-  Mechelen in Wenen van ons aller Jans

@ Rudi : Graag gedaan.

En hopelijk duiken er hier nu nog enkele, voor ons nog, onbekende postzegels op met Mechelen of een Mechels item als onderwerp.

@Gimycko: proficiat u inspireerde vandaag de GVA: http://www.gva.be/antwerpen/mechelen/fresco-mechelaar-komt-op-postzegel-vaticaan.aspx

maar dat zal G.L. toch ook weer als een onbetrouwbare bron beschouwen!

Ceterum censeo GL Coventriam mittendum esse

Mooie reeks postzegels Gim. 

@Gim: onderste postzegel ' Mechelen ... provincie Limburg '? Ich wist danie!

@ Luc : een graptjen.

;-)

Mechelen in Nederlands Limburg

BTW : Dezen was ik nog vergeten...

Mechelen - Hoogbrug

Mechelen Meubelstad

Mechelen Esperanto-congres

Luc, en wat nog straffer is: niet ver van dat Mechelen in Nederlands Limburg ligt er ook een Walem...

Een overzicht van het werk van Michiel Van Coxcie in de H.Barbarakapel in Rome (i.o. Rudi De Mets)

 

 

Met dank aan Pierre Levens

Roger, en wat verder ligt de Vosberg. 

Inderdaad Peter!  Ik heb dat werk van Van Coxcie enkele jaren geleden ook met Mechelse trots bekeken in Rome, en op foto vastgelegd.  Mooie foto's van Pierre Levens!  Hier heb je een globaal beeld van de werken:

(foto: Jan Smets)

Ik heb trouwens de indruk dat die kapel helderer is dan toen ik de eerste keer zag. Mogelijk gerestaureerd?

@ G.L. of uw steeds plezante en/of verhelderende opmerkingen veel bijdragen aan dit blog laat ik aan de beoordeling van anderen over.

In elk geval, iets ten oosten van Valkenburg (Ned. Limburg) ligt Walem en een goede 10 km zuidwaarts daarvan ligt Mechelen. 

@Roger: moest het hier over Mechelen in Nederlands Limburg gaan, waarom staat er dan ook ' province de Limbourg '. Spraken ze daar ook frans? ;-)

Eigenlijk - Feitelijk behoort deze ook tot het "Mechels patrimonium"...

Rembert Dodoens

Zeg mannen: Mechelen in Limburg / Limbourg is toch gewoon Mechelen aan de Maas, nu Maasmechelen.

Als ik in Limburg aan iemand zeg dat ik in Mechelen woon dan denken die steevast Maasmechelen. Check it out !

Zo simpel is dat!

Dat Mechelen (prov de Limbourg) op die sluitzegel slaat meer dan waarschijnlijk op Maasmechelen ofte Mechelen a/d Maas.

Maar er bestaat dus wel degelijk een Mechelen in Nederlands Limburg: in het Geuldal en niet zo erg ver van Vaals en o toeval, wat hogerop ligt een Walem. 

 

 @Roger, Nu hebt ge toch een beetje te vroeg geschoten maar enfin. Googelt ne keer naar Vosberg Nederland. Ergens in de buurt van Maasbree, niet zover weg van Walem ligt Vosberg-Panningen. zo 'n oude rat zoals gij had toch moeten weten dat er overal vossen zitten.

Deze vier mooie zegeltjes werden uitgegeven t.g.v. het 6de Belgisch Esperanto-congres te Mechelen. De zegeltjes tonen de Sint-Romboutstoren, de klokken, het Esperanto-symbool (groene ster) en de eerste tonen van de Esperanto-hymne, getoonzet door componist Felicien Menu de Menil. Deze hymne werd tijdens het Esperanto-congres te Mechelen op de beiaard gespeeld.

In de programmaboekjes ten tijde van Jef Denyn werden programmaboekjes soms ook voorzien van Esperanto-teksten. Deze "neutrale" internationale taal was toen flink in opgang.

Ook Staf Nees speelde de Esperanto-hymne voor een later Esperanto-congres en werd daarvoor flink vergoed, blijkens collegeverslagen tot ongenoegen van het stadsbestuur.

Sedertdien werd deze hymne regelmatig op beiaarden gehoord, o.a. te Antwerpen, Brugge, Aalst, Borgerhout, Dendermonde, enz. 

Verschillende beiaardiers maken tot op heden van het Esperanto gebruik voor hun internationale contacten, o.a. Petro De Smet (voormalig stadsbeiaardier te Aals/Dendermonde), Linda De Schepper (beiaardier te Borgerhout), Jo Haazen (gewezen stadsbeiaardier van Antwerpen en Mechelen) en Andrea Mc Crady (beiaardier van het parlement te Ottawa).

Dit jaar (2011) werd de Esperanto-hymne opnieuw uitgevoerd door Jo Haazen tijdens een beiaardconcert te Kopenhagen in het kader van het 96e Esperanto-Wereldcongres, georganiseerd door de Universala Esperanto-Asocio (UEA) in samenwerking met de UNESCO.

In de archieven van de koninklijke beiaardschool te Mechelen bevindt zich een aparte doos met interessante drukwerken, tijdschriften en foto's die het gebruik van de internationale taal Esperanto door beiaardiers illustreren. 

Wellicht boeiend materiaal voor een toekomstig eindwerk van een van de studenten van de beiaardschool.

Op de website www.johaazen.weebly.com is onder de rubriek Esperanto nog een mooi zegeltje terug te vinden, uitgegeven ter gelegenheid van het 4de Vlaams Esperanto Congres te Mechelen in 1933. Op deze website staan overigens nog andere wetenswaardigheden die de Mechelaars zeker zullen interesseren.