De Faculteit van het Mechels dialect - les 2 nu ook online te volgen!

Videofoto's: Rudi Van Poele

Dag 2 was weer bijzonder mooi. Het deelnemersveld verdubbelde. Jan Smets staat voor één keer eens zelf op een foto en Marcel geeft hierboven punten voor het dialect van ondergetekende.

Genoeg geleuterd. Omdat kalfje Willy gespaard werd krijgen jullie nog één aflevering van de meester-verteller, maar dit keer is het helaas wel de laatste. 

http://vimeo.com/19644373

 

Beste rvpee, dit filmpje is een bijzonder mooie opname, van een een gedreven ijveraar voor het Mechels dialect ! Bedankt.

(foto: Jan Smets -  Marcel Kocken voor de camera van rvpee)

Het is steeds een genoegen om naar Marcel Kocken te luisteren.  Het initiatief van rvpee om dit alles op film op te slaan is een schitterend idee!  

Die dialectlessen zijn een schot in de roos!  Ik kan er van getuigen.  Vrijdag 'doceert' stadsgids Eric Vekemans in de Faculteit.

'k zââ is ne kie wille wète of dazze da schoen Mechels dialect oek spreike oep't statôôs.

Zaaven al die politiekers ook plat Mechels klappe as ze mekander aan't ôôtmake zèn veu rotte vis, of zoe ?

Allez, allien maa veu te wète, zeunne...

;-)

Gim, ik ken er iene oep t' stadôôs dieje sprekt oembeiks. Van dander weetek het ni, die doen heulesse mond ni ope. 

Geft zoe is ne kie e schoen woord, Louis, dazze allien in Oembeik kenne !

Zoe ien dazze in Mechele ni verstaon.

't Môkt ni ôôt over wa, zeunne...

;-)

@Gimycko:

't Môkt ni ôôt over wa, zeunne, ma..

in naam van de ganse bloggersgemeenschap dank ik u, voor de gratuite en schitterende voorzet die ge weeral gegeven hebt aan de, hier o zo graag gelezen "hombeksklapper"!!!

;-))

Gatlèkkers Gim en speciaal voor de Jokke goatteneukers. 

 Niveau...

Noa  eitter toch denien of den andere abscheir mê eun klakkebus oep terneuzeke geschoote zeeker. Al maa goe da de mêttekoos al mee de marsjandies vertrokke ware. De scheiresliep es den maa mee den triporteur gereeje en de potteflêk es tôôs gebleeve.

Ik zal er maar mee stoppen, kwestie van de Marcel ni veu de voete te loepe.

@Alex Terieur: "Jokke goatteneuker" ???  en nau moette weete dakik noet of vazzeieeve iet zo gat hemme mé Inge V; !

à l' Exterieur :

As iemand geforceerd plat Mechels begint te klappen (oemdatta nao ienmaol ni zen gewoente is) dan zakt miestal 't niveau van't gesprek en komt da zoe nogal een bitje rôôg over.

;-)

Ja zoe was da vruuger in 't school oek as er iene wa ôôt gestoke oa. As de miester vroeg wie ei da gedaan dan was 't : ikke ni, ikke ni, ikke ni, en dên zee hm ik vraag ni wie dat ni gedaan hei ma wie dat wel gedoan hei.

Ik weit oek ni da ze oept stadhaos plat mechels spreike,Ik spreik ni anders dan plat Mechels,ik kan gi schoen vloms spreike,ik ben da alema vergeite as ik nimie na tschoal moest gaan,die joenge  kadeie zoude da moete liere anders zulle we da schoen dialect verlieren oat onze folklore,De Loewee va Ameirika.

De Brusseleirs konne in den oorlog oek gie Vloms balve as ze spek muste hemme. 

Dit topic lijkt stilaan op een kindertuin. :-)

As ər ee-j-oejt eemand trüg komt zeen: k'em ən neef Mɛchəlsə spelling oatgəvonnə. Zœ-j-œp 't iestə zicht is di gəmakkələk te lɛɛzə. G'et ər ginnən oep aksentə ba vandoon, en ginnə lɛst di di-j-alləma-j-oatlei vui da g'ər eet van künt bəgraopə, ma wel drao spesiaalə tiekəs en ien gəlɛk in 't Dəuts. Gə zült zə na-j-al wel gəzeen emmə ondərtüssə, paos ək. En nə mens mœt 'r gi fonɛɛtis sjgrift vəu lierə-n-oek ni. Ma gə künt niks vərkiet oatsprɛɛkə: al wa da g'oert staat ərin. As avvə raddijou af staa. Zelləfs as gə nog gi Mɛchəls kent, gaa-d-ər al vuil van künnə sjüst zeggə, en də rest zal wel me bekkəs koumə, gə gəu ga nog lierə klappə, mɛnnə! En vəu de vraokəs van 's gəlaok. Allɛɛ, ga ma is zeen œp də saajt van Mɛchələ Mapt: http://mechelen.mapt.be/wiki/Mechelse_woorden_en_uitdrukkingen/spelling

Saleu-j-en də kost,

SomeHuman.