Bezwaar...

met categorie:  

Omdat er in de huidige plannen van de stationsomgeving een aantal knelpunten zijn waarvoor onvoldoende vanuit de fietsende medemens is gedacht heeft de Fietsersbond een bezwaarschrift ingediend.

fig1, fig2, fig3, fig4bis, fig4ter, fig5, fig7, fig8, fig9

En uiteraard worden een aantal zinvolle alternatieven aangereikt.

Het moeten immers niet altijd dezelfden zijn die nadenken, toch? ;-)

Ziet u de nieuwe stationsplannen zitten ?

 @ peter

Ik heb geen zin om dat ganse document door te nemen zonder enige schets van hoe het worden zal. Het kan echter wel een mooie aanvulling zijn bij uitgetekende plans. Het zou mij wel plezier doen indien ik eens ergens op het internet of de Mechelen-site uitgetekende plannen zou kunnen vinden. Niet die mooie futuristische voorstellingen van wat men ONGEVEER van plan is. 

Het zou mij nog meer plezieren mocht je daar de plannen van de Schuttersvestparking kunnen aan toe voegen. En liefst alles in kleurdocumenten. We leven tenslotte in de 21° Eeuw.

Weet jij waar ik ze kan opsnorren?      Met dank.

Inderdaad Jef, de bijlagen met de prentjes waren vergeten ... ik voeg ze bij :-)

Het is mij nog altijd niet écht duidelijk wat ze nu precies van plan zijn.  Tangenten, tunnels, bruggen, radialen...  het blijft mij een raadsel hoe het verkeer voor auto's, voetgangers en fietsers zal verlopen.  Zelfs met al die gefragmenteerde tekeningen erbij (en ik heb ooit architectuur gestudeerd, dus ik kan echt wel een plan lezen) krijg ik geen goed globaal beeld. 

Ik zie ook telkens andere tekeningen en presentaties: op de ene staat een kleine brug over de vaart, waar nu de Postzegel-viaduct ligt; op andere ontbreekt die dan weer.

En hoe zal die fameuze tunnel lopen?  Waar komt die uit?  Ergens voorbij de Leuvense steenweg?  Maar waar dan en hoe moet het verkeer van daar uit naar de vesten of de binnenstad?  Ik heb al gezocht op de site van mechelen-in-beweging maar vind geen eensluidend antwoord.

Kan iemand mij een klaar, overzichtelijk algemeen plan bezorgen?  Want al die futuristische powerpoints en multimediafilmkes zien er wel flashy uit, maar zijn alles behalve duidelijk.

 @ peter

Alvast bedankt voor de plans en de uitleg

Koen,

Vooreerst onze excuses voor het ontbreken van een overzichtsplan. De hier gepubliceerde documenten maken deel uit van een schrijven dat in eerste instantie gericht is aan mensen die al jaren met dit project bezig zijn, en die dus geen overzichtsplan meer nodig hebben om P0, P3, enz. te kunnen situeren. Vandaar.

Nu heb ik ook zodadelijk geen overzichtsplan ter beschikking om u meer duidelijkheid te verschaffen. Daarom probeer ik het hierna kort in woorden te omschrijven:

De Tangent (= een viervaks-ontsluitingsweg) zal aan de huidige achterkant van het station verlopen, vanaf de afrit Mechelen-Zuid op de Brusselsesteenweg, tot aan de aansluiting met de N15 t.h.v. het Douaneplein. Die Tangent gaat onder de Leuvensevaart door, maar komt thv de Leuvensesteenweg weer "boven water" om vervolgens (in de groene driehoek achter de Hogeschool) over de Binnendijle  te scheren. Ongeveer boven die Tangent zullen 2 bijkomende sporen getrokken worden, waarover een HST zal rijden tussen Zaventem en Antwerpen.
- P0 is het punt waar de nieuwe Tangent aftakt van de bestaande Brusselsesteenweg, thv de kruising met Kruisbaan en Stenenmolenstraat;
- P1 is de kruising van Tangent met de Jubellaan, ongeveer midden tussen de Colomalaan en de bestaande spoorwegberm;
- P2 is het kruispunt, gesitueerd thv de huidige stationsparking aan de achterkant, maar dan een verdieping lager, waar het verkeer van de (doorgetrokken) Motstraat zal toekomen. Die Motstraat zal in de toekomst een groot deel van het verkeer van de Leuvensesteenweg (uit riching Leuven) moeten afleiden, zodat dat laatste deel van die steenweg kan omgevormd worden tot woonstraat.
- P3 is de (gelijkgrondse) kruising tussen Tangent en Leuvensesteenweg. Het project ziet langs daar een belangrijke toegang naar het stadscentrum;
- P4 is de aansluiting met de N15. Let wel: de Tangent zal niet in T komen aansluiten op de bestaande weg! In de toekomst zal de doorgaande richting immers verlopen tussen Tangent en Nekkerspoel-kruispunt, terwijl de N15 richting Bonheiden hiervan zal aftakken;
- Wat betreft het Stationsplein:
--> de Leopoldstraat zal voortaan dubbelrichting worden, en het lokale autoverkeer verwerken (want de doorgaande stroom wordt voordien afgeleid via de Tangent. Om passage via die Leopoldstraat te ontmoedigen, breekt men het bestaande Postzegelviaduct af, om het te vervangen door een gelijkgrondse ophaalbrug over de Vaart.
--> de Consciencestraat wordt de as voor openbaar vervoer (en fietsers en voetgangers), ook in beide richtingen. Ze zou zowat de Keyserlei van Mechelen moeten worden, aansluitend op de Mechelse Meir (= Bruul). Busverkeer dat toch nog de Leuvensevaart moet oversteken, krijgt hiervoor een nieuwe Postzegelviaduct, maar dan slechts half zo breed.

Zo. Hopelijk is het nu al iets duidelijker. Anders mailt u maar uw bijkomende vragen naar fietsersbond.mechelen@gmail.com

Bedankt; maar zelfs met die uitleg blijft het een onoverzichtelijke boel.  Hoe zit het nu met de aansluiting van die tunnel-tangent op de kleine ring?  Zie P4, zeg je, dus fig. 8 op deze site.  Het lijkt wel hogere algebra P4 = Fig8 :-)    Ja, waar komt dat kruispunt ergens en hoe moet je rijden?  Stuurt men al het verkeer dan via de N15 naar de ring (Hoogstratenplein)?  Het is daar nù al dagelijks een opstopping.  Dat wordt dus alleen maar erger of mis ik iets? 

Een heel simpele vraag: ik kom met mijn auto van de E19 afrit Zuid.  Hoe geraak ik in de buurt van de Brusselpoort?  Kan ik nog via de Brusselsesteenweg rijden of stuurt men mij sowieso door die tunnel-tangent en moet ik dan noodgedwongen heel de stad rondrijden om ter plaatse te geraken? 

Misschien moeten al die echte of zelfverklaarde 'deskundologen' eens een simpel éénduidig tekeningske maken voor de Mechelse burger.  Of een interactief kaartje, genre routeplanner, waarop je een begin- en eindpuint kan aanduiden en zo kan zien langs welke weg je kan rijden, fietsen, stappen...  Dan pas kan je als burger zélf een oordeel vormen.  Nu blijf je afhankelijk van subjectieve interpretaties van ofwel de initiatiefnemers (NMBS, Stad...) of allerlei actievoerders (Fietsersbond, Onderuit...)

Ik ben in blijde verwachting.

Oproep: wie post hier een simpel plan met de nieuwe verkeersstromen die auto's gaan maken ? Zelfde vraag voor fietsers/voetgangers.

Ik verbaas me meer en meer dat een dergelijk plan niet te vinden is.

Een tijdje geleden ben ik gaan luisteren naar de infoavond in het stadhuis en Rudy heeft me daar met behulp van een grote tablet computer allerlei scenario's uitgelegd. Helaas heb je Rudy nodig om het allemaal een beetje te snappen vrees ik,

Ik geef Koen zeker gelijk dat de communicatie rond het project vooral gevoerd is aan de hand van achterhaalde prestige-tekeningetjes en weinig to-the-point. Neem nu dat 3D filmpje van een fietspuzzel. Totaal overbodig en erg verwarrend.

Komaan beleidmakers... communiceer een keer een simpel plannetje voor de man-met-de -pet.

Eigenlijk zitten we hier dus weer met een discussie zonder te weten waarover het gaat. Maar actie wordt er al wel gevoerd. In het kader van: "wat men gaat veranderen zal sowieso slecht zijn". In de stijl van de heer Maes, luis in de pels van het stadsbestuur die altijd TEGEN is.

Maar nu terzake. De vage info die ik gelezen heb over het verkeer in het stationsproject is inderdaad voor een buitenstaander niet duidelijk. Omdat ik niet zo ver van het station woon is dit dossier dus wel aan mij besteed. Maar zoals gezegd, ik snap er de ballen van. In dit opzicht is enige verwijt aan de "overheid" wel op zijn plaats. Misschien is die vage info wel bewust. Het moet me van het hart dat je op den duur geen zin meer hebt om alles uit te pluizen wegens te vaag. Maar pas actie pas als nu eindelijk eens duidelijk is wat het  uiteindelijk gaat worden lijkt me wel aangewezen. Noteer echter ook: voor iedereen goed doen zal ook niet kunnen. Om naar een andere topic te verwijzen: dat is UTOPIA.

 Ieder jaar krijgen we rond nieuwjaar een mooi stads- en omgevingsplan met op de zijkanten een stevig aantal kadertjes firmapubliciteit. Dat stadsplan heb ik al in twintigvoud! Druk nu misschien eens een recto-versoplan van al die werken en laat daar een ietsje minder publiciteit de randen vullen. Daar zullen we als burger van deze stad, zolang die werken gaan duren,  toch ook wat aan hebben. De stad gaat zeker sponsors vinden voor zo'n drukwerk. Indien niet, dan moet men de aannemers die aan deze werken toch een royaal besmeerde boterham gaan overhouden maar eens zachtjes de arm op de rug draaien....  Wel zachtjes heb ik geschreven.

De grootschaligheid van het bouwproject maakt dat je door het bos de bomen niet meer ziet. Indien je de ingediende bouwplannen naast mekaar legt dan  schat ik dat je meer dan 8 meter lengte hebt. Om dat in een simpel A-viertje te gieten is zinloos. Je zou denken dat een overzichtsplan met alleen de fietspaden handig zou zijn maar dat is niet zinvol omdat alle trajecten in functie van het spoor- en autoverkeer staan, dus moet je ook die trajecten erbij nemen. Daarvoor dienden dus de roadshows waar de mogelijkheid geboden werd om de details te gaan bekijken. Indien je zou verwachten dat iemand hier in een handomdraai de gedetailleerde plannen ( die je nodig hebt om te kunnen oordelen ) kan reproduceren dan vang je bot. Als alternatief kan je trachten met woorden de knelpunten ( die er wel degelijk zijn ) te beschrijven maar dat is ook maar behelpen. In het kort gezegd zijn de bezwaren dat in het ganse project  het STOP principe ( eerst Stappers dan Trappers dan Openbaar vervoer en dan Personenwagens ) niet gerespecteerd wordt. Vraag is de grens zoeken van wat mogelijk is en wat onmogelijk is.

in ieder geval heb ik een bezwaar(tje) ingediend voor twee dingen, de fietspuzzel, waar voetgangers en fietsers zo vredig over te lijken fietsen en waar ik in werkelijkheid  alleen maar fietsers tegen de wind en regen over zal zien trappen en alleen als het écht nodig is waarbij de toegang naar het centrum zal gemeden worden, idem voor leuvensesteenweg

Tja, die fietspuzzel is inderdaad een draak, een zoethouder en een koosnaam voor een fietsersbrug die amper te befietsen zal vallen. Tot zover het STOP principe. Rudy heeft het me persoonlijk trachten uit te leggen. En ik begreep het volgende: "Een auto een helling van 5% (moet zijn 12 % -rvc) doen nemen is ondoenbaar, dus hebben ze gekozen om de tunnel niet door te trekken."

Fietsers een 5% helling laten doen om van de Leuvensesteenweg naar de stad te komen is natuurlijk vanzelfsprekend. Begrijpe wie kan ...

Wat schrijft de fietsersbond over deze puzzel ?

Voor de oversteek van de kruising tussen Tangent en Leuvenstesteenweg voorziet de initiatiefnemer wél een ongelijkgrondse oversteek voor fietsers en voetgangers.

Op zich is dit een veilige oplossing. Daarnaast is echter ook het comfort en de vlotheid van de verbinding van groot belang voor de dagdagelijkse gebruiker. Fietsers die tussen wijk Arsenaal en Mechelen-centrum willen pendelen, zullen in de toekomst thv deze Fietspuzzel, vrij steile hellingen van 5% moeten trotseren, en een omrijfactor van niet minder dan 4x maken. Voor minder mobiele mensen (gehandicapten in rolstoel, hoogzwangere vrouwen) wordt hier geen barrière weggenomen, maar wordt er één bij gecreëerd. We durven dan nog niet te denken aan winterse omstandigheden zoals in december 2010, waarbij -i.g.v. gebrekkig sneeuw- en ijsruimen op de Fietspuzzel, de bewoners van de wijk Arsenaal volledig van het stadscentrum worden afgesneden (tenzij ze met de auto rijden). De as Leuvensesteenweg vormt immers de enige verbinding tussen Arsenaal en Centrum.


Met alle respect voor het architecturale hoogstandje dat hier werd geleverd, permitteren wij het ons daarom om deze brugconstructie te herdopen in “Fiets-
kluwen”.

 

Het project 'Mechelen in beweging' is inderdaad een zeer groot en complex project dat zich niet laat samenvatten in een enkel kaartje of een groot overzichtsplan. Onder meer daarom heeft het communicatieteam van dit project de voorbije jaren al heel wat inspanning gedaan door een projectwebsite te ontwerpen (www.mecheleninbeweging.be), door het openstellen van een infopunt (Consciensestraat 1b), door het installeren van een gratis infonummer (0800 55575), door het massaal verspreiden van drukwerk, door het organisderen van bewonersvergadering en roadshows. Maar zeker ook door maandelijks tijdens de Klankbordgroep in rechtstreeks overleg te gaan met afgevaardigden van allerlei Mechelse instanties.

Dat er toch nog misverstanden opduiken en door sommigen onjuiste informatie verspreid wordt, valt niet uit te sluiten. Zo vergist Peter zich wanneer hij beweert dat automobilisten slechts een helling van 5% moeten overwinnen. Het gaat om een helling van 12% en dat maakt een enorm verschil. En zo bestaan er nog heel wat misverstanden.

De enige manier om dat te voorkomen, is even langslopen in het Infopunt (ma. 11u-13u, wo. 12u-15u, do. 16u-19u). Of naar een van de roadshows te komen die ook in 2011 zullen georganiseerd worden. Binnenkort is de lijst met de plaatsen en de data beschikbaar. Tijdens die roadshows hebben wij vrijwel algemen heel goede reacties ontvangen van de vele bezoekers. Uiteraard is dit geen perfect project, maar liever een goed project dat kan gerealiseerd worden dan een perfect project dat niet haalbaar is.

Een overzichtskaartje met het tracé van spoorbypass en wegtangent vind je op volgende link: http://www.mecheleninbeweging.be/project/projectgebied.html.

 

@Rudy Bedankt voor de repliek. Allicht zal een helling van 12% zeker wel een verschil maken, u bent de specialist. Maar dat neemt het fundamentele bezwaar voor fietsers niet weg. Het een flashy naam geven zoals Fietspuzzel, helpt helaas niet, en beleidslijnen als STOP worden hier niet nageleefd.

Maar Rudy, al deze inspanningen ten spijt (roadshows incluis), moet je toegeven dat men er nog steeds niet in slaagt om de boodschap tot bij de modale Mechelaar te krijgen. Helaas.

Communicatie is nu eenmaal niet een boodschap die vertrekt, maar een boodschap die aankomt. Het moet toch mogelijk zijn om schematisch het geheel in een plannetje te gieten, en voor de details naar de detailplannen te verwijzen.

En om nu niet als negatieveling te worden versleten: dit master-plannetje is al een goed stap voorwaarts, doch de dingen die je ziet als je doorklikt zijn totaal onbegrijpelijk en hebben totaal geen referentie naar het moederdocument.

Ik heb dat ooit al eens gevraagd. Is er een tippel - en drugszone voorzien ? Zelfs het kleinste kind weet dat dergelijke zaken niet weg te denken zijn in stationsbuurten. Achteraf niet komen zeggen dat men het niet wist hé.

:-)

 

@G.L.: Heb jijzelf in het verleden niet geijverd voor een halte van de trein in Hombeek?

Was er daar ook een tippel - en drugszone voorzien ?

"Zelfs het kleinste kind weet dat dergelijke zaken niet weg te denken zijn in stationsbuurten."

Achteraf niet komen zeggen dat ge het niet (meer) wist hé."

;-)))

@Jokke ik wist niet dat ge zo naief denkt. Net zoals de tuinders van Waver hun appartementen in Mechelen bouwen, zo is er in Hombeek geen tippelzone nodig. Die komen toch wel naar Mechelen-Centraal zeker. Zeg nu zelf:-))

@Eddy Luyten (niet gecontroleerd): ik zal het laatste nummer van "Voor Boer en Tuinder" nog eens moeten doornemen, want in al mijn naiviteit versta ik niets van uw antwoord.

zal het driewielerke nog veilig naar het station kunnen?

Blijkbaar hebben de bewoners van de wijk ook gemerkt dat er aan de "fietspuzzel" iets niet deugd. Dat hun wijk door dergelijke constructie zal afgesloten worden van de stad is uiteraard meteen duidelijk.

Hopelijk wordt er naar hen geluisterd.

Ik ben is naar de maquette gaan zien in het infopunt en heb daar ook de presentatie gezien over de fietspuzzel.

De fietspuzzel zal niet zorgen voor een afsluiting van de stad en de Leuvensesteenweg maar eerder zorgen voor een veilige oversteek naar en van de stad en naar en van het station en het Dijlepad.

Afwachten wat het in het echt zal zijn maar ik vind de uitgewerkte fietspuzzel niet slecht.

Wat bedoel je met een veilige oversteek ?

  • Zoiets als het viaduct aan de Guido Gezellelaan ?
  • Of de passerel aan de vaart ?

In beide gevallen wordt de desbetreffende wijk afgesloten door een viaduct dan wel de vaart. Dat is wat volgens mij nu gebeurt met de wijk Leuvensesteenweg. Of men dat kan oplossen hangt af van het belang dat me daar aan hecht natuurijk.

@Peter: ga is langs bij het infopunt en vraag of je de presentatie mag zien. Het zal je veel duidelijker worden.

Het is totaal anders dan de passerel aan de vaart en de het viaduct aan de Guido Gezellelaan.

Filip, ik heb hier al heel wat van gezien. Het is en blijft een obstakel dat de wijk van de stad afsnijdt.

ik heb in ieder geval van 't stad een mooi verwoord neen gekregen op mijn bezwaar.

de alternatieven die door de groep worden vermeld in de gva lijken me niet echt ok hoewel ik anderzijds ook niet zie waarom een auto geen 12% helling zou mogen doen om het de voetgangers en fietsers gemakkelijker te maken.

Mechelen lijkt het niet met bruggen te hebben. De volgende keer misschien eens met een tunnel proberen.

Jokke, aan die stopplaatsen werken we nog steeds nu dat het fabeltje van den tram in rook is opgegaan. Inderdaad zou dat een schitterende oplossing zijn om het verkeersinfarct ten westen van Mechelen op te lossen. Het enige wat nog ontbreekt is goeie wil bij de ploeg van ons Inge. 

Dag allemaal,

 

Wij hebben onze petitie online gezet omdat dit makkelijker te verspreiden is.

 

Gelieve deze link zoveel mogelijk te delen met vrienden, familie, werk, hobbyclub, sportclub, .... .

 

http://www.petities24.com/tegenwind

 

Deze link is op verschillende twitter pagina's geplaatst geweest, kunnen jullie dit ook door verspreiden aub?

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking & het tekenen van onze petitie voor gans Vlaanderen.

Met vriendelijke groeten,

Sylvie & Valéry

 

Ter info:

Deze email is gisteren

ook naar politieke kabinetten gestuurd geweest: N-VA Bart De Wever, Freya Van Den Bossche, Kris Peeters, LDD, SPA, Groen, Open VLD,Vlaamse Belang, ... .

+ https://www.lapetition.be/en-ligne/Non-a-l-eolien-en-wallonie-signez-la-petition-13508.html -> wallonie aussi!