Sinte-Mette lééft!

met categorie:  

                                                    

                                            (foto's: Jan Smets)        

  

Toegegeven... in het centrum was het zoeken met een vergrootglas naar een Sinte-Mettezangertje...   En in sommige wijken was het ook maar povertjes gesteld met het aantal kleine Sintemettes...  Maar: toen ik deze morgen op stap was, kriskras door Mechelen voor Radio Reflex, stelden we toch een aantal verheugende dingen vast!

Voordat de regen spelbreker werd, viel het toch op dat in een aantal buurten toch flink wat heiligen op stap waren.  In de wijk Tervuursesteenweg werd er regelmatig aangebeld aan de deuren.  En dat was ook het geval in de omgeving van de Europalaan.

Hombeek is steeds 'vollen bak'!  Het is niet voor niets de Sinte-Mettegemeente bij uitstek.  Zondag was het daar al héél tof, en vandaag werd er flink verder gedaan.   Mooi om zien dat er een gelegendheids-verkeersbord stond met 'opgelet: Sinte-Mettezangertjes'.  Van Hombeek over een stil Leest naar een levendig Battel.  Vanavond ging daar ook nog een stoet door, maar daarover heb ik nog geen info gekregen.  Ik hoop dat het gure weer niet te veel stokken in de wielen heeft gestoken...

Walem is sowieso schitterend 'bezig'.  De kinderen zingen er een nét iets andere versie van het tradionele lied.  Het was in de Walemse dorpsstraten op de (kinder)koppen lopen!  Een tof 'uffrake' had er iets leuks op gevonden.  In haar voortuintje had ze een vuurkorf opgesteld, waar de kinderen die bij haar hadden aangebeld, hun marshmallow die ze kregen, konden in roosteren...

De meeste kinderen waren mooi gemijterd en verkleed - méér en beter dan vorige jaren.  En 'het koeien hebben staarten' was in de minderheid.  Gelukkig.  De onverdroten inspanningen van Sinte-Mettegenootschap en scholen werpt blijkbaar zijn vruchten af!

In de feestzaal van Scheppers was het gezelligheid troef!  Rudi De Mets straalde terecht.  Pannenkoeken, grime, knutselen, een clown...  Tof!  En m'n dochter Nele vertelde een ontroerend Sinte-metteverhaal  met haar kamishibai.  En dan konden wel twintig groepen voor de jury hun liedje brengen op het podium, begeleid door de aanstekelijke muziek van 'Schuppezot'.  Het was hartverwarmend om mee te maken in de bomvolle zaal.

Deze keer waren vanuit de stad twee vrouwelijke schepenen afgevaardigd.  Marina De Bie en Rita Jansens, mochten de prijzen overhandigen.  Marcel Kocken, voorzitter van de jury, loofde wél alle deelnemers... Terecht!

 

Het was een schitterende Sinte-Mettedag vandaag.  Hier en daar is er nog wat werk aan de winkel, maar we mogen toch gerust stellen dat Sinte-Mette nog lééft in Mecheeln.  En het kan nog beter!  Volgend jaar zal Mechelen bewijzen dat het écht met recht en reden Sinte-Mette-stad mag genoemd worden.  Elk jaar méér en beter!

Doen jullie mee?

 

       

         

                                        

   

   

   

   

                    

 

 

 

 

Toegestuurd door Maarten:

Uit: Mechelse Zeden, Gewoonten, Spreek- & Zegwoorden.

"Geene sporen zijn hier in onze stad van de Sinte Meertensvuuren overgebleven, alhoewel men in vorige eeuwen niet miste, dit symbolisch veiligheidsmiddel tegen de zwarte geesten, op tijd en stond in werking te stellen.
Met 't naderen van den winter, van die halfdonkere dagen en lange nachten, de zoo lange en klare zomerdagen opvolgende, voelt de mensch zich noch al eens nauw of bang aan 't hart, en 't verwondert ons niet dat onze voorouders, den invloed ondergaande der sprookjes, waarvan spoken, nachtmerries en andere gedrochten die zich slechts in de duisternissen t' huis gevoelden, de helden waren, hun best deden, om zooveel mogelijk van hunne plagerijen bevrijd te zijn. Dit zou volgens doctor Coremans de oorsprong geweest hebben van die vieren welke zoowel in Nederland als in Bohemen, Sweden en Norwegen, Frankrijk en Spanjen met Sinte Merten en ook met Sint Jan in steden en dorpen vlamden. Wat er van zij of niet, wij geven hier onder, een uittreksel van eene resolutie van 't Magistraat van Mechelen, van 6 November 1722, waarin van die vuren gewag wordt gemaakt.

"Alsoo men bevindt datter groote insolencien ende desorders worden begaen binnendese stadt ten opsichte van de vieren die plachten gemaekte te worden op de straete op ofte omtrent St Mertens dagh, soo met de Landts lieden teghens hunnen dank afhendich te maecken het hout hetgene sy ter merckt brengen lals andersiens: soo ist dat myne Heren die Schouteth commune meesteren schepenen ende raedt der stadt ende provindie van Mechelen om daer teghene te voorsien hebben verboden gelyck sy verbieden by desen van nu voortaen de voorn, vieren te maken op ofte omtrent den voorn. dagh... op de boete van Sesse guldens... ende ingevalle de contraveneurs niet bestandigh en waeren de voorn. boete te betalen op pene van gecolloqeert te worden ter Cyperagie te water ende te broodt, voor den tyd van dry dagen. "

Allez, de klein mannen hebben zich precies serieus geamuseerd.  Meer van dat !

:-)

BTW :

Waar hielden de vrouwen hun feestje?  Want was het vandaag niet Nationale Vrouwendag ?

Véél méér foto's van het zingen in de straten en het feest in Scheppers zullen de volgende dagen te zien zijn op mijn Flickraccount...:

 

http://www.flickr.com/photos/16283292@N00/

dus wie wil zien of er ergens bekende zangertjes tussen staan, weet waar hij/zij zoeken moet...

Ik zag zonet dat de Rudi op RTV is...

:-)

@ Gim, om middernacht nog ? Toch geen ongeval zeker ? 

wijk hebben er maar 4 "zingers"  gehad

In Muizen in het dorp was het vollenbak... De Kerkstraat was voor de gelegenheid omgedoopt in een speelstraat en een bewoner had een kraam gezet waar hij pannenkoeken en warme choco voor de zangertjes gaf...

Heeft er iemand de volledige tekst van "Sint Mette van de Ruggenuchte" ?

 

jawel!

kijk eens op de site van het Sinte-Mettegenootschap:

www.sintemette.be

Hier kan je de Mechelse versie vinden, maar ook die van Walem...

Bij ons op de Astridlaan geen enkele Sinte-Mettezanger langs geweest.  Snoep lag nochtans klaar. 

We hebben dan maar een bezoekje gebracht aan het Joods Museum in de Dossinkazerne.  Ikzelf was er uiteraard al meer dan eens geweest, maar mijn gezin nog niet.  Het was er zeer druk op deze Wapenstilstandsdag.  En mijn dochter van 11 was behoorlijk onder de indruk.  Het hele Sinte-Mettegedoe leek plots vér weg...

Sinte Mette leeft ? Zo dood as ne pier ja. Gisteren in ons straat twee zangertjes voor de middag en 's avonds de Ciromeisjes en dat was het. De Chirojongens en de fanfare zijn nog niet eens tot aan de Zennebrug geraakt. Dag Sinte Mette. Tot volgend jaar. 

Wij hadden een afspraak met verschillende buren om 14u00. Met een troep van zo'n 8 zangertjes zijn we dapper vertrokken, maar op dat moment waaide het als een gek een regende het pijpenstelen. De mantels lukte nog wel, enkel die vermalijde mijters waren wat te airborn happy. De kinderen lieten het gelukkig niet aan hun hart komen, maar na een 15-tal keren zingen (hebben regelmatig de opmerking gekregen "amai, zingen jullie dat lange liedje altijd helemaal?") hebben we als ouders wijselijk besloten dat het genoeg was geweest. Jammer, anders hadden we zeker veel meer adressen aangedaan in de Heihoek. Hopelijk volgende jaar meer geluk!

De buit was overigens wel omvangrijk, de meeste bewoners hadden zich dus goed voorbereid en heuse snoeppakketten klaar staan!

Mooi Stefan!  Proficiat voor de Heihoek.  Het is immers belangrijk dat buurtcomité's er mee achter staan, en dit stimuleren.  Blijf er in geloven.  Volgend jaar gaan we er wéér voor!

Nzz, Sinte-Mette is niet 'zo dood als een pier'.  Het kan beter hier en daar, want in sommige Mechelse buurten was het maar érg stil. , maar er is hoop.  Het hangt écht af van wijk tot wijk.  Ik lees positvieve dingen van Walem, Muizen, Battel...  Mooi.  Als iedereen zich inzet, wordt het beslist elk jaar méér en beter!  We zijn als Sinte-Mettegenootschap alleszins blij dat het 'sInte-Mette van de ruggenuchte' meer en meer wordt gezongen...

@ Stefan :

Ja, met het echte en volledige Mechelse Sintemettelied is het werken geblazen, zeunne !

Met "wit lint, zwart lint, ik ben de gever zijne beste vriend" moet ge, hier in Mechelen, zekers niet afkomen.

;-)

Spijtig,Stefaan in de voormiddag werd er ook al gezongen door groep zangertjes die dacht ik werden samengebracht door het heihoekcomité. Vraag aan Hugo maar naar de foto's!

@ G.L. misschien durfden die kinderen niet naar jou komen omdat ze al eens Mechelen blogt lezen? :-)

@GL. : Ik denk dat je slechts weinig "Sinte Mette's" gezien hebt, omdat het geen weer was (is) om een hond door te jagen.
's Namiddags, in het Scheppersinstituut, was de opkomst des te groter, omdat de kinderen daar op een drogere en minder winderige manier Sinte Mette konden zingen, pannekoeken konden eten en zich amuseren.
Niks dan blije "Sinte Mette's" daar.
 
Ik zou als snotter destijds ook niet in zo'n str***weer gaan zingen zijn.
De boodschappen van vandaag heb ik ook tot morgen uitgesteld, al zal het geen avans zijn :-)

@Rudi: goe zeunne !!!!

Dat is waar, onze kids "vieren" ook liever Sinte Mette in Scheppers dan door het hondenweer te moeten gaan. (bij ons in St-Kat-Waver wordt er sowiezo nog weinig op straat gezongen - doch wij zijn Mechelaars in hart en nieren en willen de traditie mee staande houden !)   En in Scheppers worden ze bovendien nog verwend ook !!! Schmink,kleurwedstrijd, snoep,.....  Ze hebben er van genoten, en wij als ouders.....ook !

Sinte Mette van Scheppers dankt alle bezoekers,ouders,  kinderen ensymphatisanten en bedankt voor de aanmoedigende woorden. We doen dapper voort.

Nu mag Sinterklaas komen !

Enne... nog effe wachten met de kerstverlichting.

;-)

@ Gim, zonder 1 advent geen kerstmis. Dus de 28.11.2010 kan de kersttijd beginnen. 

Ovr Sinterklaas en Sinte-Mette op de VRTnieuwssite...

(ik zie in de illustraties zelfs een verknipt Sinte-Mette-affiche dat ik enkele jaren geleden tekende...)

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.903780

Buurtcomite Heihoek is dit jaar voor het eerst gestart met begeleiding van Sinte Mette zangertjes uit de wijk. We hadden 2 grote groepen van kleine en grotere zangers (lees papa's en mama's) die er, ondanks het hondeweer, heel veel plezier aan beleefd hebben. Inspiratie en het echte Sinte Mettelied vonden we op de leuke Sinte Mette website. Volgend jaar doen we weer mee, zeker weten!

Foto's kan je vinden in ons beeldarchief op onze website: www.heihoek.be

 @ GL : Inderdaad !

Dus... sinterklaas-advent-kerstmis-nieuwjaar-driekoningen-saintamour-carnaval-en-hup-daar-is-de-paashaas-weer !

't Zal weer rap zomer zijn !

;-)

De enthousiaste Heihoek kan een voortrekkersrol spelen in het centrum!  ;-)   Mooi zo!  Ik geloof sterk in zulke initiatieven.  Misschien kan het van hieruit weer terug méér 'groeien' in de binnenstad?  (al denk ik ook aan buurten als het begijnhof, of Keldermansvest, of...)

....de advent begint bij sommige geloofsstrekkingen reeds op 15 november (o.a. de oost-orthodoxe kerken en -als ik me niet vergis-, ook in het bisdom Milaan. Daar gebruikt men dan 6 kaarsen ipv de bekende 4.. :-)

Aha, we hebben een kenner !

BTW : Ik dacht eerst dat er stond geschreven : "bisdom Melaan" !

;-)

@ Leyander,

                        je hebt met die advent wel gelijk maar laten we het toch maar houden bij " Kerstmis in Vlaanderen ". 

In Battel was er kleinere opkomst dan anders maar de wijkraad heeft er toch weer een feest voor iedereen van gemaakt. Er was animatie tot Sint-Maarten te paard de kindjes kwam halen voor de tocht. De tocht werd wat ingekort door het slechte weer. Gelukkig waren de chocomelk, de warme wijn en de pannenkoeken zeer lekker toen we de tocht afronden met de verkiezing van de best versierde mijter.

Voortdoen Battel!  Jullie doen dat goed!  ;-)

Even reageren: 6 december valt per definitie binnen de 4 weken (roomse) advent-periode. In Oostenrijk, waar de tradities toch nog iets beter bewaard zijn dan hier, is de heilige Nikolaus dan ook een figuur die verbonden is met de Adventstradities. De advent is daar ook veel meer een geheel, een "naar Kerstmis toeleven" - en dat dan niet alleen op commercieel, maar ook op spiritueel gebied. Door die aanwezigheid van enkele dagen voor zijn verjaardag tot Kerstmis is hij bij de emigranten in Amerika vermengd geraakt met de Scandinavische Julman - waarmee hij ook in Europa een aantal niet-katholieke wortels deelt, dat spreekt vanzelf. Heel dat gedoe van Sinterklaas versus de Kerstman is dus onzin: Sinterklaas IS gewoon de Kerstman - dat blijkt ook duidelijk uit zijn naam in de Angelsaksische wereld, maar voor de commerce is het natuurlijk beter als het twee keer bingo is...

@ Wieland : het is juist omgekeerd.

De kerstman IS gewoon sinterklaas.  De oude Nederlanders namen sinterklaas mee naar Amerika en CocaCola heeft er een leuke dikkerd van gemaakt in een rood pak, er een slee bijgehaald en Rudolph, the red-nose reindeer, geïntroduceerd.  Een soort van Santa Clause, als het ware.

Enfin, zolang ze er maar geen Satan Claus van maken, zoals in die film van Dick Maas.

;-)

Enfin, we zijn nu wel al een eindje van Sintemette verwijderd, maar goed...  ;-)

Ook in het Turkse Myra waar 'Sint-Niklaas' als bisschop zijn werkterrein had, staat een standbeeld van hem...  En het moet gezegd: hij is afgebeeld als een soort...euh...'Kerstman'.  De theorie van Wieland klopt wel.

 (foto: Jan Smets)

Wordt het niet allemaal een beetje verwarrend voor al die kleine kinderen ?

De mijter en mantel van Sintemette,

de mijter en baard van Sinterklaas en

de muts en baard van de Kerstman.

;-)

En dan te weten dat de twee eersten opgesloten zitten in de kerken van Hombeek en Leest en dan maar hopen dat het met kerstmis niet te hard regent zodat den derde door kan. 

Ik vermoed dat al die kleine kinderen er zich geen sikkepit van aantrekken, als ze maar verwend worden met snoep en speelgoed.

Zoals we donderdag konden vaststellen in het Scheppersinstituut tijdens de Sintemetteviering, overstijgt het evenement de verschillende religies en zo hoort het ook.

Als de kinderen die dag maar gelukkig zijn, is wat telt en ik heb daar bij Scheppers alleen maar gelukkige gezichtjes gezien.

Wie ik wel gemist die dag was Broeder Felix die er helaas niet meer bij kon zijn voor een gezellige babbel met de bezoekers.

 

 

Bedankt !!