Eén jaar en één dag later...

met categorie:  

                                

(foto: Jan Smets)

Eén jaar en één dag zijn we verder sinds de lancering van het nieuwe stadslogo.   De storm is gaan liggen...  Het logo is alom tegenwoordig, en niemand kraait er nog naar.  Het was vorig jaar beslist wat anders...   Een terugblik...

 

De spanning werd met grote videoschermen en een aftelspelletje, opgedreven...  En toen...toen gebeurde het!  Met enig opgeklopt enthousiasme en een  choreografie van juichende Maneblussers, werd het nieuwe logo 'in mekaar gepuzzeld'...

Onze burgemeester straalde en was enthousiast.

Het publiek was...dat véél minder...  Het was op zijn zachtst gezegd 'wennen'.  De discussie moet niet meer worden overgedaan.  De meningen hierrond zijn bekend - maar ik wil - nu op 'afstand' wel eens terugkijken op de woelige dagen van toen.  Op Mechelenblogt bracht ik een getuigenverslag van de 'lancering:

http://www.mechelenblogt.be/2009/11/van-logos-gesproken

 

Hierin klinkt een voorzichtige ontgoocheling door.  Dat kon niet weggestoken worden.  Maar de kritiek zwol aan in de stilaan ontelbare reacties!  Overal, en dus ook op Mechelenblogt werd vaak met scherp geschoten.  'De bol met ezelsoren' werd niet gesmaakt.  En ook al hadden de vroede stadsvaderen wel rekening gehouden met een 'typisch Mechels gemor' in het begin...: er waren op het stadhuis wel enkelen die met zenuwachtigheid en klamme handjes het protest gade sloegen...

 

De 'kijkcijfers' op Mechelenblogt piekten!   Toen er even daarna ook een post van Christophe op den blog werd gegooid:

http://www.mechelenblogt.be/2009/11/cartoon

...was het hek helemaal van de dam.  Nooit werden posts op deze 'internetgazet' zovéél gelezen!  Nooit werd er méér gereageerd op een topic.  Het protest zwol aan, en we hadden er geen vat meer op...

Op Facebook ging het er nog heviger en massaler aan toe.  De Facebookgroep die het stadslogo ronduit lelijk vond, telde elke dag méér aanhangers.  Een groep die hierna werd opgericht om het stadslogo te steunen, telde een flink pak minder leden... Het contrast kon niet groter zijn.  Het protest kwam van links, van rechts, en van overal. En héél merkwaardig: een boel anders héél positief ingestelde Mechelaars reageerden boos én ontgoocheld.

Facebook is een vluchtig medium.  Dat stellen we vandaag nog steeds vast - en dat wisten we ook gisteren.  De geplande protestbetoging tegen het logo, werd afgelast.  Eerlijk gezegd: het verbaasde me niet.  En eerlijk gezegd: zo ver hoefde het voor mij toen ook niet te gaan.

Het logo was maar de verpakking van een héél nieuwe huisstijl.   De stadswebsite kreeg een grondige Facelift.  En: deze werd wel door de meesten gesmaakt.  Een nieuw stadsmagazine werd in mekaar gebokst.  En ook deze 'Nieuwe Maan' kon op algemene bijval rekenen.  'Mechelenbeleeft' was een ander paar mouwen: het moet gezegd dat daar maar weing leven in de brouwerij is...

In de marge van het hele gebeuren, fabriceerde in Robin Hood-achtige stijl, en in het grootste geheim, Mechelenblogt, 'Het Lof van Mechelen'...: een satire op het Mechelse Lef...  (je kan het nog steeds aanklikken in de rechterkolom...)

 

We zijn nu één jaar en één dag verder...

de uitgedeelde pins met het logo zie ik zelden of nooit meer opgespeld...

het logo is alom vertegenwoordigd.   De Mechelaars hebben het aanvaard, of hebben er zich bij neergelegd...  Misschien zijn sommigen het zelfs 'mooi' gaan vinden.  Wat er ook van is: het protest is verstomd. 

 

Het is boeiend om eens stil te staan bij de stormachtige herstdagen van toen, en te reflecteren, terug wat reacties te lezen, en om er misschien enige beschouwingen over te geven...  Waarom was het protest toen zo massaal?  Heeft het internet, met Mechelenblogt en facebook, er nog méér voor gezorgd dat de scherpe veroordeling van het logo zo snel als een lopend vuurtje werd verspreid?  Waarom werd het logo afgekeurd toen?  Was het de fierheid van de Mechelaar op zijn oude stadswapen en  stadskleuren?  Waarom zijn ook zoveel positief ingestelde Mechelaars op de kar gesprongen van de contestatie?  Was het de 'verandering' die de als 'zagers' bekend staande Maneblussers moeilijk konden verteren?  Waarom is de storm daarna vrij snel geluwd?

 

We zijn één jaar en één dag verder...

even een rechtzetting dat er nooit door de mensen van de facebookgroep is opgeroepen tot een betoging, dit was een initiatief van enkele individuen dat toen niet door de beheerders van de groep gesteund en gepropageerd is

Dat weet ik wel Marc.  Het begon allemaal zijn eigen leven te leiden.  Ook Mechelenblogt heeft nooit opgeroepen tot betogen of wat dan ook.  Hier werden meningen naar voor gebracht , en Mechelenblogt was een kanaal waaop vele Mechelaars hun idee rond het logo konden ventileren...  Vergelijk het met lezersbrieven in de kranten.

 

@Jan: het antwoord: En een jaar en een dag later vind ik dat logo nog steeds lelijk ;-)
Maar een mens kan niet blijven 'zagen' eh ... "Alles Went" zei een bepaald politicus toen, als ik me niet vergis. Ik vind toch niet dat dat klopt ;-)))

Maar goed, het logo is er nu... Er zal ooit wel weer wat anders komen zeker?
Maar ik ga akkoord dat de nieuwe webstek van de stad heel erg geslaagd is! (ondanks het logo). En.. ja... "Het Lof Van Mechelen", dat was erg tof!


@Marc, zo is dat! (Maar Jan weet dat wel hoor). Maar toch om eventuele misverstanden te voorkomen:
Marc en ik beheerden mee die groep, die niet tegen de stad was, maar wel uiting gaf aan het feit dat de leden ervan dat nieuwe logo écht niet zagen zitten. Die betoging was inderdaad géén initiatief van die facebookgroep, en géén van de beheerders heeft die gesteund of gepropageerd, noch tegengewerkt.

Als beheerders van de groep waren we ook als de dood voor eventuele 'politieke recuperatie', en we hebben dat redelijk goed kunnen vermijden, als ik me dat nog goed herinner... ;-)

 

Sorry Jans maar leer eerst zinnen vormen en probeer het dan nog maar eens. Het correct gebruik van leestekens is ook geen overbodige luxe hoor. Hier kan ik niet aan uit, wat een zootje zeg.

Mijn excuses op voorhand

Pieter

Dankjewel Pieter voor deze opbouwende kritiek.  In de mate van het mogelijke, en zover mijn scholing deze moeilijkheidsgraad tot het schrijven van een volwaardige tekst in fraaie volzinnen toelaat, zal ik trachten om voortaan leesbare gewrochten af te leveren, die geen problemen tot lezen en begrijpen zullen opleveren.  Ook wil ik me verder bekwamen en bijscholen in het correcte gebruik van punten, uitroeptekens en andere kommaneukerij. Ik hoop dat U in de toekomst dan wel in staat zult zijn om een tekst van mij naar behoren te kunnen lezen.  Maar ik wil nu al uw excuses om mijn tekst als een zootje te bestempelen, aanvaarden.  In de hoop U bij deze ter wille te zijn, teken ik hoogachtend, en wens U verder nog een fijne dag.

Punt, andere lijn.

;-)

Dat doet me eraan denken... is Netels ondertussen al aangekomen in zijn logovrij dorp ?

;-)

Onze vriend Netels, gekend van De Nieuwe Maan, en de vele Cartoons heeft onderdaad onze schone stede verlaten om dichter bij het Brusselse te gaan wonen.

Hij had daar zo zijn redenen voor om te verhuizen, maar we hopen dat hij af en toe nog eens langs komt om wat items te lezen en/of te posten.

Misschien kan of wilt 't Stad hem, binnen enkele jaren, inroepen bij het ontwerpen van (alweer) een nieuw logo.  Want blijkbaar zijn logo's tegenwoordig geen lang leven meer beschoren en begint het circus opnieuw van voorafaan.

;-)

 Zou Netels zijne musquito meegenomen hebben ? 

om eens moeilijk te doen betreffende leestekens : als je begint te vitten, dan kan ik dat ook. Er ontbreken twee komma's in de tekst van Pieter.

Just is just. Degene onder jullie die zonder zonde is...

Sorry Jans, maar leer eerst zinnen vormen en probeer het dan nog maar eens. Het correct gebruik van leestekens is ook geen overbodige luxe, hoor. Hier kan ik niet aan uit, wat een zootje zeg.

Met deze wordt de heer Pieter uitgenodigd om zich in te schrijven op deze blog en, samen met ons, goed geschreven artikels aan te maken.

:-)

PS :

Voor artikels in het Mechels dialect, gelieve het woordenboek van Hendrik Diddens te raadplegen.

Het is en blijft een lelijk ding. :-)

Allez, na één jaar en één dag hebben sommigen er nog altijd nachtmerries van.

;-)

Het is inderdaad een gemiste kans om meer Mechelaars een Mechelgevoel te geven. Los daarvan is het gewoon een onding, een verschrikkelijk ontwerp en zeker zijn geld niet waard.

Een anekdote: ik hoorde vorig jaar mensen van een ontwerpbureau in de trein spreken over hun nieuwe opdracht. Ze zagen het niet zitten, en de inspiratie kwam maar niet.  Maar dat weerhield hen niet om met een ontwerp af te komen ... Het was een overheidsopdracht, weet je ...

Enfin, nog 5 jaar geduld en er is al weer een ander logo, allicht.

Ik ben aan het logo gewend geraakt.  Da's al.  Maar geslaagd is het voor mij niet.  Ik maak me  er alleen niet meer druk over.

Vorig jaar, op het Sinte-Mettefeest in Scheppers had ik een korte babbel met Bart Somers over het logo.  Hij zei me dat hij me na een aantal maanden nog eens terug wou spreken...  Hij verzekerde me dat ik dan het logo wél goed zou vinden.  Hij zou me dan wel 'nen duvel' betalen.  Na de voorzichtige opmerking dat ik liever een 'Mechelse Carolus' zou hebben ;-) heb ik geantwoord dat ik daar absoluut niet zeker van was...

En na één jaar weet ik het logo nog niet te smaken.  En ook in mijn omgeving is dat zo.  Alleen... ja, het is nu zo.  Het heeft geld gekost - We moeten er mee verder.

Maar verder ben ik wél tevreden over de website en het stadsblad 'De Nieuwe Maan'...  'Mechelenbeleeft' is een ander paar mouwen...  In het begin ging ik nog eens vaak een kijkje nemen.  Maar daar 'bewoog' niks of weinig.  En nu...  Ik 'kom' er zelden of nooit meer...

Maar wat me het meeste heeft verbaasd in heel de discussie vorig jaar, is het feit dat de Mechelaar zo massaal afwijzend reageerde, én dat het vaak niet ging over de zogenaamde 'verzuurde' Mechelaar.  Ik constateerde integendeel héél veel fierheid en warmte voor deze stad...  Dat was in ieder geval mijn ervaring...

Om Jans wat op te peppen kunnen we hem misschien eens voorstellen om een logo te bedenken voor de nieuwe Hanswijkenhoek, die er binnenkort aankomt :

Nieuw station - nieuw Colomaplein - nieuw Colomakerk - nieuwe Tervuursesteenweg.

Het boek van de kerk ligt er al - nu nog een kakelvers logo voor een "spiksplinternieuwe stadswijk".

;-)

Bij mij overheerst het gevoel: wat zal het de volgende keer worden? In tegenstelling tot het oude Mechelse wapenschild wordt het logo inhoudsloos. Een dingetje dat men je opdringt en waar je niks mee bent; het authentieke herkenningsteken daarentegen werd weggemoffeld. Maar, zoals gezegd, binnen enkele jaren kunnen we ons weer druk maken over het volgende logo.

Het logo is nog altijd schreeuwlelijk. Telkens wanneer een wagen van de stad passeert draait mijn maag om zoveel lelijkheid. Er kleeft dan ook geen logo op, maar een ondefinieerbare band, alles behalve kunstzinnig. Eén jaar later associeert de meerderheid van de Mechelaars zich nog steeds niet met dit niets voorstellend ding, zoveel is duidelijk.

Los van mooi of lelijk - da's een kwestie van smaak - is het fundamentele punt dat dit gewoon verspilling van belastingsgeld is. Heel dat gedoe met huisstijlen en logo's heeft een hoog "nieuwe kleren van de keizer" gehalte. Er wordt de bedrijven en overheden een behoefte aangepraat, en kijk eens hoe u nu met de tijd meegaat, en zie eens hoe modern, en nu gaat iedereen opeens veel meer van U houden en zich met U verbonden voelen". Kwatsj! Driedubbele nonsens! Verbondenheid komt niet door vernieuwing, maar juist door continuïteit, door het "thuis" gevoel, nostalgie, jeugdsentiment. Die dingen staan haaks op die hele nieuwlichterij. Een sobere "restyling" van het eeuwenoude logo, dat het wapenschild van de stad tenslotte is, tot daar aan toe, maar de palen van keel op het gouden veld (de rode vertikale strepen op de gele achtergrond) en het Habsburg-vogeltje in het midden, dat is al eeeeeeeeuwen het logo van Mechelen - en zal het in ons hart ook altijd blijven, ook als dit simpele ding allang vergeten en vervangen is - maar, net als de wevers-kleermakers uit het sprookje, hebben  de ontwerpers ondertussen hun zak goudstukken ontvangen, en zijn vertrokken naar de volgende naieveling die in hun verhaal trapt.

Naieveling, schrijf ik. Ik hoop dat het inderdaad dàt is, en dat er niet langs slinkse wegen belastingsgeld uit de stadskas... 't Zou niet de eerste keer zijn dat een lid van het schepencollege "geboeid" mag toekijken, en moet vervangen worden op een receptie omdat hij "weerhouden" en "niet vrij" is...

Communicatie met de Mechelaars is wèl nodig, en de Nieuwe Maan is iedere keer weer welkom in onze brievenbus. Maar daar heb je geen nieuw logo voor nodig. Als er gewoon het oude stadswapen op gestaan had was datzelfde blad (minstens) even welkom geweest.

Ik heb zo ergens een vermoeden, dat onze vroede vaderen en moederen, zich hebben laten wijsmaken dat Patrick J. uit A. zijn verkiezingsoverwinning te danken heeft aan het sukses van het A-logo. Maar als dat zo zou zijn (waar ik niet van overtuigd ben), dan is het juist omdat iedereen wéét dat de A de naam van de stad is, maar ook dat er zo veel taalspelletjes mogelijk zijn met die A - tot zelfs een film-titel toe: Zot van A. En bovendien heeft men er een zo sterk merk van gemaakt, dat zelfs vijandelijke spelletjes uiteindelijk het effect niet meer konden afbreken, maar het ook nog versterkten: A moeder izzn hoer, Patrick ìs volgens 't Pallieterke "de zot van A", enz...  Helaas, de marketingjongens hebben het stadsbestuur allicht ingefluisterd dat de bol en de kroon (?) hetzelfde effect zouden hebben, maar, helaas, dat is dus niet zo.  Daar speelt nog een ander element een rol, en dat is de fusie der gemeenten. Antwerpen heeft zijn randgemeenten pas later geannexeerd dan Mechelen, en die fusie is absoluut nog niet verteerd. Het oorspronkelijke Mechelen heeft de overgrote meerderheid van de inwoners van de fusiestad (zeker als je de oorspronkelijke Mechelaars meetelt, die in de rand gaan wonen zijn). Het oorspronkelijke Antwerpen - met zijn rood-wit wapenschild, heeft nog geen 40% van de inwoners... De meeste vroegere gemeenten, die ondertussen als "districten" erkend zijn, hebben ook hun eigen wapenschild. In die context was een nieuw, eigen logo voor het overkoepelend stadsgewest zinvol. Mmm dat doet eigenlijk dromen... Waarom geen verkozen districtsraden voor Hombeek, Leest, Heffen, ... en waarom ook niet voor Battel en Nekkerspoel? 

 @ Wieland :

Is dit wat ?

I'mechelen

(in den trant van I amsterdam of Madrid)

Misschien is er in die richting wel iets te vinden, maar persoonlijk heb ik iets tegen de alomtegenwoordige verengelsing. Wat dat betreft behoor ik tot een minderheid, vrees ik.

Inderdaad WIeland, maar in Antwerpen kunnen we dan ook spreken over 'echte'  stadspromotie (ik gebruik het Engelse equivalent woord niet graag). Met een hele divisie mensen die daaraan werken en over nadenken.

En dat 'nieuwe logo' in Antwerpen, dat volgens mij veel langer zal meegaan dan het Mechelse, is ook een vette knipoog naar het stadswapen ... en heeft daarmee een zeer sterke herkenning.

Op GVA zegt Frederic Picard dat het beste bewijs dat het logo werkt zou zijn, dat de website van Mechelen als beste uit de bus is gekomen .... Dat is wel erg kort door de bocht, maar toont duidelijk waar het logo voor dient.  Een logo waar de stadsdiensten iets mee kunnen doen qua grafiek, en dus geen logo waar Mechelaars zich mee vereenzelvigen. En dat is een gemiste kans. Met een beetje meer nadenken kan je namelijk een logo ontwerpen dat beide doelen beoogd (cfr. Antwerpen, "Zot van A"). En dat is helaas niet gebeurd.

Naast het logo hebben we nog het "Lef van Mechelen", als slogan. Deze slogan wordt momenteel vooral (uitsluitend) gebruikt voor de politici van de meerderheid om zichzelf op de borst te kloppen in "De Nieuwe Maan". Lefstem voor schepen x, lefstem voor schepen y, en drie lefstemmen voor de burgervader.

Ha neen, er zijn ook nog LefProjecten op de interactieve "BeleefMechelen" website, waar echt wel weinig te beleven valt, een jaar later ....  Alweer een gemiste kans. Ik herinner me nog dat ik telefoneerde met iemand van de stad over de "Beleef Mechelen" site, net voor de lancering. Ze stelde dat dit concept "zo baanbrekend en vernieuwend" was, dat het nog noooit was voorgedaan. Inderdaad, en nu weten we waarom het nog niet eerder was gedaan. Het werkt simpel niet.

Als tip voor de dames en heren politici ? MIsschien eerst even met wat burgers praten alvorens dergelijke projecten uit te rollen in de toekomst ?

 Ik vind het logo niet denderend, het stelt niets voor en het doet mij bovendien op geen enkele manier aan Mechelen denken.

Bijzonder jammer dat ons geld hieraan gespendeerd is. Volledig eens met Wieland.

Misschien kan 't Stad, volgende keer, het Maneblussers-Bier-Logo van brouwerij Het Anker overnemen (tegen een schappelijke prijske, natuurlijk).  Dat prijkt nu al op verschillende zwarte T-shirts.

;-)

BTW :

Het olijke Mechelse Anti-Logo-Trio staat, één jaar en één dag later, opnieuw in de digitale gazet van onze Sven.

@Wieland: ik ben ook geen grote voorstander van die verEngelsing hoor...

@Peter: weining toe te voegen aan je correcte analyse! En idd. die nieuwe stadswebsite IS erg goed, maar dan oorzaak/gevolg linken met dat erh 'logo'.. Tja...

@Gimycko: ook in de papieren versie...

Schoen !    IEL  IEL  schoen !!!   Zoe daneg schoen da-z-er iniens e paar bouvenien émme gezet.

Ik herinner me nog levendig de ontgoocheling die af te lezen was op de gezichten van de mensen toen het logo werd onthuld op het grote scherm. Dat sprak boekdelen.

Als jullie dat willen kan den boel shit in 2012 reeds vertrekken. 

ga je stoppen met politiek GL?

Ik vind in het logo niks van Mechelen terug en ik vind het nu, één jaar later, nog steeds een miskleun.
 
Natuurlijk is er de gewenning, maar het blijft een gemiste kans.
 
Laat dit logo bekijken door iemand die het niet kent, hij zal je nooit kunnen vertellen waar het om gaat en laat dat nu net de essentie zijn van een logo.
 
Als ik even mijn fantasie laat werken, ontbreekt op de wagens van de stad nog alleen de tekst : Afknippen langs de "stippellijn"  :-)
 
 

Gim, allee seg, iemand die het niet kent . Het heeft in al de streekkranten van heel de wereld gestaan; 

Het logo kan mij - zelfs na een jaar - nog altijd niet bekoren.  Overigens had ik hetzelfde gevoel bij het vorige logo, die gele bol van 'Stad in volle vaart', weet je nog wel.

Geen van beide logo's roept iets typisch Mechels op.  Ja, de cirkel kan verwijzen naar de maan, maar herkenbare symbolen zoals de sint-Romboutstoren, Opsinjoorke, de beiaard of de Brusselpoort of simpelweg de geel-rode kleuren van ons wapenschild zijn nergens terug te vinden. 

Het huidige logo kan net zo goed verwijzen naar een scoutsgroep uit Limburg, een voetbalploeg uit de Westhoek of een brouwerij in Henegouwen.  Laat het zien aan gelijk wie en vraag of ze er iets Mechels in herkennen.  Ik denk dat ik het antwoord nù al ken.

Maar inderdaad, zoals anderen al stelden: we raken het stilletjes aan gewoon.  Gewenning staat echter niet gelijk aan goedkeuring.

 

Ik illustreer effe de stelling van Wieland die ik ongeveer volledig onderschrijf. Voor de rest suggereer ik voor een volgend logo iets met rood-geel en een gestyleerde toren.

@ Wout :

Ik zou dat laatste logo van Pepsi (2008) behouden.

Alleen het blauw vervangen door geel en de naam Pepsi vervangen door Mechelen.

Ondertitel : Mechelen - Kinderstad - Mechelen - Knikkerstad

Allez, just an ID.

;-)

Jan, den duvel is het branden ook gewend en het is toch niet de bedoeling dat de mensen het verstaan. Als het maar genoeg geld gekost heeft. De omgekeerde wereld jongen. Maar ja het is maar best dat de kleine gernoot het niet verstaat. 

Reagerend op de logo's van Wout,

ik ben 'verslaafd' aan het tijdschrijft 'Onze Taal', dat ik elke maand in mijn brievenbus krijg wegens abonnement.

Het laatste nr van november had een uitgebreid artikel over de logo-verandering. Ook de oude en nieuwe Pepsi werd er in afgebeeld, alsook een aantal NL-se logo's. 

Enfin, bottom line van dat lange artikel was, over de modernisering van logo's. En de contra en pro.

Heb zelf geen scanner om het in te scannen, maar als iemand geïnteresseerd is, kan ik het wel bezorgen via via hier ;o;)

Voor zij, die niet genoeg krijgen van logo's, hier de Logopedia op Wikia.

Enjoy

Haha, had ik nog aan meegedaan...

Aan het vertonen van het nieuwe logo op de grote markt... ^^

 Leuk stukje nostalgie.

Een jaar is rap voorbij :-)