De wakkere burger

met categorie:  

Geachte mevrouw en mijnheer Paaltjes,

                                                                          er waren de laatste tijd nogal wat wilde geruchten over uw grote broers in onze stede maar nu zijn jullie aan de beurt. Met jullie groen - wit kapotekke aan worden jullie geacht er zorg voor te dragen dat alles naar wens  verloopt daar achter de Zenne. Dit tot het einde van de groten oorlog in de Bankstraat en als het kan nog veel langer.

Aan de hand van een beeldverslag gaan we proberen klaarheid te scheppen als dat nog wel mogelijk is want naar het schijnt doen jullie op Facebook ook reeds de ronde om van het schoon verdiep nog te zwijgen.

Laten we beginnen met de normale gang van zaken op een vrijdag voormiddag bij minimale verkeersstroom.

 

Ieder heeft zijne kant van de weg en zorgt ervoor dat hij nog de tegenligger, nog een fietser of voetganger hindert, zowel bij dag als bij nacht. Als iedereen zich aan de maximale snelheid houdt is er geen probleem.

Nu hoe het niet moet.

 

Een van beiden moet in de remmen en al wat er achter komt eveneens. Gevolg is maximale verspilling van energie bij het remmen en weer optrekken. Vrijkomen van maximaal fijnstof van remmen en motoren. De aanwonenden zijn verplicht om dit alles te slikken bovenop het lawaai van piepende banden. Daarenboven zetten jullie aan tot sneller rijden, u weet wel eerst is eerst. Over voetgangers en fietsers kunnen wij het later nog hebben.

En dan de diverse formaties.

Het monoke

Op zijn Engels

Met richting aanwijzers

Hoeken afronden

Tegen slapeloze nachten.

De atlantic wall

De atlantic wall daarom

Klare boodschap

Nu nog met twee.

Morgen alleen ?

Met recht en rede.

Nu weer het ernstige werk.

Komt er niemand uit de gracht gekropen ?

Daar is de volgende al.

Beste mevrouw en mijnheer paaltjes,

                                                                    in het belang van de mensen zou ik jullie willen vragen, pak uw hoed en verdwijn met de rijzende zon.

 

 

 Zelden zo gelachen, vast tot in Mechelen hoorbaar  :-))

Is een knappe bijlage .... :-)

ps. Die paaltjes, mag je naar het centrum sturen. Daar hebben we paaltjes maar men houdt ze verzonken onder de grond.

Iemand die niet beter weet zou haast gaan denken dat die paaltjes ontsproten zijn aan het meesterlijke brein van superintelligente Schouppe  :-)

Christophe, word er op uwe nieuwe stek dan niet gelachen ? In ieder geval, toch schoon dat ge ons niet vergeet.

Ik begrijp eerlijk gezegd het probleem van de paaltjes niet, Louis.
Ze staan er en je rijdt eromheen, of je vertraagt en stopt om eerst de tegenligger door te laten, wanneer de hindernis aan jouw kant staat.
Dat is het verkeersreglement.
 
Akkoord, het is ambetant, maar het zorgt er wel voor dat er trager gereden wordt.
Als er daar in Hombeek geen paaltjes zouden staan op de baan van Mechelen naar Kapelle od Bos, zou het een ideale baan zijn om eens lekker laag te vliegen.
Dat is ook de reden dat die paaltjes er geplaatst zijn, want een groot aantal chauffeurs houdt totaal geen rekening met het verkeersreglement, noch met de verkeersveiligheid en 24 u op 24 één plaats controleren is onmogelijk.
 
Het zijn rubberen paaltjes waarop je je niet dood gaat rijden, maar hooguit je auto gaat beschadigen, wanneer je er tegenaan rijdt.
Die paaltjes bieden dus alleen maar voordelen voor de omwonenden.
 
Erger vind ik de hindernissen in bvb de Spiltstraat.
Daar zijn  verkeersremmers geplaatst met betonnen paaltjes en struiken en zijn de meeste reflectoren met de tijd zoekgeraakt, zodat bij nacht en regenweer de hindernissen zeer moeilijk te zien zijn en wanneer daar een auto tegenaan gaat vallen er mogelijk gekwetsten.
Ook de toestand met de steen achter de paaltjes, op de foto die je plaatste, vind ik misdadig. Dit is het creëren van een ronduit gevaarlijke situatie en dat is erover.
De bedoeling van de steen is iemand te kwetsen en dat kan niet.
 
Als we zouden beginnen met de verkeersregels te volgen en ons aan de maximale snelheden te houden, zouden er nergens nog paaltjes hoeven te staan, maar dat lijkt me spijtig genoeg een utopie.
 
Het enige wat ik fout vind aan de bewuste groen witte paaltjes is de kleur.
Doe mij maar geel en rood :-)

Die Hombeekse groen-en-witte paddestoelen hebben duidelijk een voorliefde voor macadam-banen !

Af en toe een goei regenbui en ze groeien als kool !

;-)

Jan, ik denk dat u zich vergist als u stelt dat paaltjes wat met langzamer te maken hebben. Integendeel ze zetten aan tot sneller rijden. Eerst is eerst heb ik toch geschreven en dat kunt ge natrekken als ge u een paar uurtjes kunt vrijmaken. Een goede raad,ga er liefst niet te kort tegen zitten. Waarom worden er 's avonds zoveel de kop afgereden denkt ge. 

In ieder geval Jan, op de beelden die ik heb gezien van de nieuwe Bankstraat zijn geen paaltjes meer te bespeuren.

Jan, over kleuren mag ik mij niet uitspreken, als u mij begrijpt.

't zijn niet de paaltjes...die staan op elke foto (nou ja) gewoon te staan...rn doen niks (kunnen niks) verkeerd...'t zijn de bestuurders en weggebruikers volgens mij...

Geweldig artikel G.L. Nog !

Ik begrijp het niet zo goed: de schrijver heeft blijkbaar geen tijd om ergens een paar seconden te wachten aan die paaltjes, maar wel om zich een paar uurtjes vrij te maken om een uitgebreid fotoverslag te maken van alles wat er zich in de wijde omgeving van die paaltjes afspeelt?

Dat die paaltjes aanzetten tot sneller rijden durf ik te betwijfelen.
Tot voor de werken, reed ik bijna dagelijks voorbij die paaltjes en ik ga niet speciaal het gaspedaal induwen om de eerste te zijn.
 
Nu moet ik er wel bijzeggen dat ik een chauffeur ben die me overal aan de verkeersregels hou en nnoit bewust een overtreding bega.
Ik erger me ook nooit als ik ergens moet zijn en in een file terechtkom.
Na een vrij zwaar ongeval in 1993, ben ik liever tien minuten te laat in dit leven dan één minuut te vroeg in het volgende.
 
Dat die paaltjes er in de nieuwe Bankstraat niet meer zullen staan, gaat waarschijnlijk geen goed doen aan de veiligheid.
 
Een ideale oplossing voor hardrijders zijn verkeerslichten die op rood springen wanneer iemand te hard rijdt, waardoor hij als straf drie minuten voor rood moet staan.
Zo'n verkeerslicht, gekoppeld aan een geladen flitspaal, lijkt me een mooie en veilige oplossing.
 
Alleszins vind ik dit ook een interessant artikel.
 

Tijl, de schrijver is gepensioneerd en heeft tijd zat. Dus uw redenering klopt langs geen kanten. Beter argumenteren jongen.

@ Jan, ik begrijp u wel maar jij bent geen twintig meer .

@G.L. Als je gepensioneerd bent en tijd zat, dan heb  je toch tijd om even het doorgaand verkeer door te laten aan de paaltjes. Redenering van Tijl lijkt me redelijk.

Mark T, de hammer komt morgen middag om 12.00 uur stipt. Hier op dit podium. Waar kunnen wij mekaar treffen. 

In Leestdorp wordt de asverschuivingen aangeduid door middel van ijzeren paaltjes.Bijna wekelijks worden hier paaltjes omvergereden, en vervangen door de stadsdiensten.Zware schade voor de automobilisten die, bijzonder in het donker, de paaltjes niet of te laat opmerken omdat ze niet voorzien zijn van reflectoren of andere verlichting.Enkele weken geleden sneuvelde weeral aan de St.Niklaasschool zo'n paaltje; maar werd deze keer nog niet vervangen. Nieuwe strategie? Een dodelijk ongeval ter hoogte van de taverne 't Hofke gaf aanleding tot verregaande uitspraken van buurtbewoners in de krant, die verklaarden de paaltjes in brand te zullen steken. Enkele jaren geleden drukte ook ex-schepen Stevens zijn wil door in de Kouter van Leest naar Hombeek. Er moesten asverschuivingen, zo genaamde verkeersremmers, komen.Wegens constante klachten hiertegen werd er een referendum gehouden. De meerderheid van de weggebruikers , ongeveer 70%, opteerde toen voor een beperkte snelheid van 70 km/u en de huidige uitvoering zonder asverschuiving. Mevr.Geypen volgde de uitslag van het referendum en lostte dit democratisch op.De asverschuivingen verdwenen. Ik begrijp niet waarom ze nu overal dergelijke wantoestanden terug wil invoeren. Vroeger kloegen de Leestenaren dat men in Mechelen geen rekening hield met hun verlangens.De dorpsraad, die de inwoners van Leest niet informeert of consulteert draagt nu hierbij een grote verantwoordelijkheid. Nu is men in hetzelfde bedje ziek, want het stadsbestuur schuift alles door naar de dorpsraad. Mevr.Geypen verstopt zich achter de dorpsraad en beweert aan de huidige toestand niets te zullen wijzigen omdat het zogezegd de wil van de Leestenaren is, die echter niet geconsulteerd werden. Iemand die fouten durft erkennen en rechtzet krijgt mijn volle respect. In het andere geval is het m.i. een despoot.

@ Lewie :

In deze digitale tijden kunnen ALLE inwoners van Leest (en omstreken) zich direct richten tot één van de vele Schepenen van 't Stad.

Gewoon de website van 't Stad opgooglen en zoeken naar hun mailadres.

Misschien zullen ze uwe kettingbrief / mail vertikaal klasseren, maar ge hebt het dan toch tenminste geprobeerd.

Allez, just an ID, zeunne...

;-)

Gimco,

 

De krant van deze week gelezen?

Wat doet ze met een e-mail van iemand die info vraagt over fietspaden?

Of denkt je dat ik haar nog niet heb gemaild ?

Soms geeft ze voldoening, andere momenten blijft alles stil.

Is ze misschien onvoorspelbaar of beïnvloedbaar door derden ?

 Bedankt voor uw voorstel, maar : boter aan de galg !

M.T.

      Wat zo merkwaardig is, op heel het kluwen van omleidingen is er een strook van 1700 meter waar in totaal 40 paaltjes zijn weg genomen. Voor wie, waar, wat ? Voor die, daar, dat !

@ Lewie :

Blijven proberen - Een Wakkere Burger slaapt nooit !

Misschien kunt gij, of een andere inwoner van Leest, hier ook eens zo een artikel starten omtrent de Leestse perikelen.

En het hoeft nu niet direct in dezelfde stijl als G.L., zeunne.

;-)

Gim, en als we dan in Heffen ook nog ne klokkenluider moesten vinden zaten we seef. Want deze week stond het nog in de krant dat het in Heffen af en toe ook al eens rookt en waar rook is, is er vuur. 

Oei, de Mechelse Randgemeenten clusteren samen !  Dat wordt batteren oep 't Statôôs !

;-)

Samenkomst in...

Democratie,G.L. en stadsbestuur. Tijdens een bewonersvergadering hebben de bewoners van Kapelseweg gevraagd om paaltjes te plaatsen vooraleer de omleiding voor de werken aan Mechelseweg begonnen. Nu, zovzzl maanden te laat, nadat de Dorpsraad Hombeek in elk verslag vroeg de paaltjes te plaatsen, werden ze toch geplaatst. Door Ruimtelijke Ordening.  Na enkele klachten heeft de politie besloten dat ze weg moeten. En raar maar waar, ze zijn weg op de Kapelseweg maar niet in de Schoorstraat en Het Heike. Nochtans dezelfde straten, de zelfde paaltjes. En die straten maken ook deel uit van de omleiding voor de werken van de Bankstraat.

Begrijpe wie kan. De politie beslist. Zonder overleg, met de bewoners of de Dorpsraad.

Maar het stadsbestuur geeft geen alternatieve oplossing en komt dus haar contract met de bewoners van de Kapelseweg en met hun eigen Dorpsraad Hombeek niet na. Democratie, zolang het hen maar past. Nochtans was de vraag en de bedoeling om het doorrijden op de Kapelseweg, de Schoorstraat en het Heike zo veel mogelijk te beperken, zowel in functie van doorgaand verkeer dat evengoed kan omrijden als in functie van snelheid.  Nu zet men de bewoners voor schut en laat men hen gewoon stikken en laat men de zwakke weggebruikers nog meer stikken, want nu wordt er echt snel gereden, spijts het electronisch bord dat uw snelheid aangeeft.

Dat G.L., toch een sympathieke gast, zo uit de bocht gaat wat betreft de paaltjes ... rijdt hij ook te snel?

Geen paaltjes in de nieuwe Bankstraat, uiteraard niet want de snelheid wordt geremd door effectieve asverschuivingen. Eerst informeren G.L., dan triomferen om niets.

Beste Ivo,

                  we kennen mekaar al langer dan vandaag.

Ik denk dat iedereen al wel eens te snel rijd. Zeg nooit nooit. Ik ben blij dat u ruiterlijk toegeeft dat er door paaltjes sneller word gereden. Is ook logisch want degene die het eerste in de sluis zit is ook de eerste thuis en de andere die kan zijn remmen en banden verslijten en bovenop nog wat meer brandstof verbruiken. De mens kennende zal hij dus proberen diegene die uit de tegenovergestelde richting komt voor te zijn. Zijn het twee keikoppen, dan zit het er wel in dat één van, of beiden door  het bos moeten. Ook de rede waarom zoveel paaltjes worden kapot gereden. Hier klemt dus het schoentje. Waar moeten ze naartoe ? Doorheen de paaltjes of nog verder uitwijken met het gevolg dat er uitspraken komen, en ik weeg mijn woorden, zoals iemand uit Leest heeft gezegd " drie maal per dag rijden ze over mijn terras ". Verder wil ik uit respect voor de familie hier niet verder op ingaan.

Als u mijn beelden aandachtig bekijkt en ter plaatse eens zou gaan kijken kan u niet anders dan toegeven dat de plaats voor voetgangers en fietsers in de omgeving van deze sluizen bij momenten integraal wordt weggenomen. Dit wordt trouwens bewezen door plantsoenen van buurtbewoners die gewoon worden kapot gereden. Onlangs stonden er zelfs op het Heike om dit laatste te voorkomen nog ergens vlaggetjes aan een stokje. Bij duisternis wordt dit nog dubbel zo gevaarlijk.

Bovenop het aspect van de veiligheid komt nog het probleem van meer energie verbruik en het meervoud van vervuiling en lawaai wat ten laste gaat van de omwonenden

We hebben momenteel in Hombeek vergelijkbare situaties op de Kappelseweg, de Schoorstraat, het Heike, de Hautestraat en den Dries waar ik dus mijn beelden hoofdzakelijk heb geschoten en waar ik mijn vaststellingen heb gedaan.

Een weldenkend mens zal dus zeggen : hier moeten we ingrijpen of er vallen slachtoffers.

Wat mij nog het meest van al verbaasd zijn de uitspraken van de burgemeester vorige Dinsdag op de gemeenteraad en ik citeer : " alle beslissingen omtrent de omleiding en de weginrichting zijn genomen in rechtstreeks overleg met de politie en de Hombeekse dorpsraad ". Ik stel dus nu vast dat u het tegendeel beweerd waarvan akte.

 G.L. is niet alleen een sympathieke gast maar ook iemand die recht door zee gaat en opkomt voor Jan met de pet.

Papier is verduldig zei mijn grootvader zaliger maar wat er in de praktijk uit komt is het enige wat  telt. 

Ivo, even goeie vrienden maar Is het nu zo moeilijk om toe te geven dat de Hombeekse dorpsraad een ernstig geloofwaardigheidsprobleem heeft. Van de andere partners wist ik dat al langer.

 

 

De verantwoordelijkheid van het hardrijden ligt toch niet bij de paaltjes.
Die ligt enkel en alleen bij de chauffeur.
Die bepaald ten allen tijde hoe diep hij het gaspedaal indrukt en die alleen beslist of hij zich aan de verkeersregels houdt, of dat hij er zijn sjokkedijzen aan veegt.
Zolang men niet controlleerd en verballiseert, blijven heel wat chauffeurs denken dat ze zich alles kunnen permitteren.
Als iemand niet de verantwoordelijkheid kan nemen om zich aan de verkeersregels te houden, dan is die persoon ook niet waardig om een rijbewijs te bezitten en moet men dat afnemen.
Zolang dat niet gebeurd, zal het probleem niet opgelost worden.
 
Wanneer ik in Brussel of Antwerpen de politie bel omdat er (weer maar eens) een wagen zonder parkeerkaart op de mindervalidenplaats staat, komt er vrijwel onmiddellijk een patrouille langs die de overtreder beboet en samen met de politie komt ook de takeldienst ter plaatse die de bewuste wagen takelt.
Dat kost de overtreder niet alleen een boete, maar hij krijgt ook de takelkosten voorgeschotelt, plus het ongemak om op zoek te gaan naar zijn wagen en het tijdverlies.
De volgende keer denkt zo iemand wel twee keer na.
 
In Mechelen heb ik al tweemaal de politie gebeld en kreeg ik tweemaal hetzelfde antwoord.
Men wil straks wel even een patrouille sturen, als ze tijd hebben om een pv'tje op te maken, maar takelen hoort niet bij de strategie.
Met andere woorden : "Trek uw plan, meneer en zie dat je uw wagen elders kwijtraakt".
Met zo'n ingesteldheid los je het probleem niet op.
 
Dertg jaar geleden hadden wij schrik van de Politie en gedroegen we ons daar naar.
Nu lachen ze de agent uit, of rammelen ze hem wat bij.
 
 
 

Omdat sommigen denken dat ze, eenmaal ingestapt in hun auto, God de Vader zijn en dan denken dat de weg voor hen alleen is, zou het misschien interessant zijn om, op de gekende gevaarlijke wegen, een echte of een valse flitspaal neer te poten.

Misschien een idee om dit, door de Hombeekse schoolkinderen, eens in elkaar te laten knutselen.

Jan, je draait maar een beetje rond de hete brij. Rond deze tijd herdenkt Europa de val van " de muur ". Lees ik nu dat jij hem terug wil ? 

GL, ik heb een hekel aan reacties via dit forum, wie het meest tijd heeft en het langst reageert en het meest herhaalt, denkt gelijk te hebben. Maar toch nog even, want onwaarheden zijn echt onwaardig.

In mijn eerste reactie gisteren schrijf ik dat er nu, sinds de paaltjes weg zijn op de Kapelseweg, sneller wordt gereden. U maakt daarvan dat ik akkoord ben dat er met de paaltjes sneller wordt gereden. Dat is lezen wat men wil lezen.

De omleiding en de paaltjes zijn inderdaad afgesproken met de Dorpsraad. Tijdens een openbare hoorzitting met de burgemeester en andere schepenen zijn de paaltjes in Kapelseweg, Schoorstraat en Heike door de bewoners gevraagd, zelfs geëist. Het heeft lang geduurd voor ze er allemaal stonden, de Dorpsraad heeft hier telkens moeten herinneren aan de afspraken. De burgemeester heeft dus wel gelijk wat het plaatsen betreft. Hij heeft echter ongelijk wat het weghalen ervan betreft. Dat is tegen alle afspraken met de bewoners en met de Dorpsraad. Weg ermee, geen overleg, geen informatie aan de bewoners, geen alternatieve oplossing. Dat is een schande, een gemeentebestuur onwaardig.

Wat geloofwaardigheid betreft. Hoe geloofwaardig is iemand die over zichzelf zegt dat hij sympathiek is (een quote uit mijn tekst) en voor Jan met de pet opkomt, maar niet wil ingaan op de vraag van de Jannen met de pet uit de Kapelseweg (en ook andere straten) om paaltjes te plaatsen of om iets grondigs te doen tegen het te drukke en te snelle verkeer in hun straat. U klaagt toch ook steen en been over uw eigen straat?

Wat de Dorpsraad betreft. Indien de "verkozenen des volks" eens positief zouden meewerken met een Dorpsraad of wijkraad in het algemeen, we zouden er veel beter voor staan. De geloofwaardigheid van een dorps- of wijkraad hangt vooral af van het nakomen van de afspraken door alle partijen. En daar wringt het schoentje omdat het stadsbestuur de afspraken niet altijd nakomt.  

 

Je kan discussiëren tot je een ons weegt over wie verantwoordelijk is en over de al-dan-niet-aangegane acties (paaltjes-bermen-ronde punten), maar de hardleerse chauffeurs zullen nooit hun gaspedaal loslaten.  Misschien leent de omgeving ertoe met al dat bos, hei, wei en sporadische lintbebouwing en vindt men dat men daar dan mag gaan racen.  Blijkbaar een mentaliteit dat je niet uit die hardleerse koppen krijgt.

Hombeek-Dorp zal zeker al Zone-30 zijn.  Is het Hombeekse Grondgebied dat ook ? En hoe moet je dat dan afdwingen : met flitspalen ?

Komend vanaf Rijmenam-Kruispunt en rijdend in de richting van Keerbergen staat er vlak voor Keerbergen-dorp een scherm dat aangeeft dat je, op die plaats en op dat ogenblik, te snel rijdt.  Het is (geloof ik) niet echt een flitspaal, maar het werkt wel serieus op het gemoed van de bestuurder en na een tijd begin je het zelfs leuk te vinden om het scherm niet te laten oplichten.

 Gim, dat staat zelfs in combinatie met een rood stoplicht ter hoogte van die bloemenwinkel. Het nadeel is dat ge daar mee wordt gestraft voor diegene die achter u er zijn broek aan vaagt.

Op één ding heeft G.L. gelijk, er wordt inderdaad sneller gereden aan de paaltjes om de tegenligger voor te zijn. Vandaag ondervonden rond 17 uur aan de paaltjes op Het Heike aan nr 7.  Ik kwam aan bijna 50 uur per uur aangereden richting Huis ten Halve, had tijd genoeg om de paaltjes te passeren, maar de tegenligger versnelde duidelijk om me voor te zijn. Veiligheid voor alles, laat dus maar passeren.

Ik heb nog goedendag gewuifd. Ik heb niet gezien dat ge hebt teruggewuifd G.L.

En  nu stop ik ermee.

 

 

Om op mijn werk te geraken moet ik door de Bankstraat en dan verder richting Humbeek (wegens de werken nu even langs een andere route). Ik ben 53 jaar oud en beslist geen snelheidsmaniak, 'k heb in al die jaren zelfs nooit een boete gehad. Waarschijnlijk ben ik ook de enige die zich in een zone 30 ook aan die snelheid houd. Maar aan die paaltjes..... Dat is gewoon een poging tot moord, letterlijk. Dat is dan ook  de enige plaats ter wereld waar ik bewust het reglement aan mijn kl.. lap en d'r aan een waanzinnige snelheid doorvlam, gewoon om levend thuis te geraken!

@ Alex terrieur,

                           Fiets sugestiestroken zoals op de afbeeldingen in deze post.. Dat men daar niet aan gedacht heeft op de Keldermansvest. 

Heel groot nieuws voor Mechelen Blogt. Volgende Dinsdag zal de partij van de Tsjeven na veel palaberen en interne discussies dit thema ter bespreking brengen op de Mechelse gemeenteraad. Prachtig werk van Van Butsel en co. Wat deze BLOG toch allemaal kan teweeg brengen. Goe bezig jongens.  

Dank je G.L., ik snap wel niet waarom je dat zelf niet doet. U bent namelijk gemeenteraadslid voor V.B.

@ Peter, ik heb een beter voorstel. Ik ga de stad vragen een prijs voor het plagiaat in het leven te roepen. Dat van die paaltjes was ik al bijna vergeten, alhoewel. Maar blijkbaar zit de concurentie zonder frisse ideeen. 

Ik denk dat we aan ideeen geen te kort hebben bij ons stadsbestuur. Ik hoor sommigen van de oppositie zeggen dat er te veel ideeen zijn, maar dat is dus blijkbaar niet waar.

 Groot gelijk heeft Erik met zijn visie over de paaltjes van Beethoven. Waar ze in de stad gezet worden weet ik niet maar hier op den buiten staan ze overal waar ze niet moeten staan. Afbreken die boel en op de Haverwerf zetten.-)

Belangrojke mededeling aan de bevolking.

Nadat geruime tijd geleden op de Kapelseweg de piotten reeds werden weggenomen blijken ze nu zonder boe of ba ook in de Houtestraat en op den Dries verdwenen te zijn. Ook de ezels kunnen weer rustig slapen. Doe zo voort mannen van 't stad. Goe bezig.

Getekend mijnheer en mevrouw Paaltjes. 

Mijnheer Jan Smets, die afaire in Leest schijnt gedeeltelijk opgelost te zijn. Het gaat blijkbaar om mijnheer en mevrouw paaltjes uit dit verhaal. Hoe ze daar geraakt zijn en wat ze daar doen weten ze op 't stad waarschijnlijk beter. Nu, wij in Hombeek zeuren al lang niet meer over een paaltje meer of minder. Ons dorp staat vol met van die ondingen. Er is wel ene slumme op 't schoon verdiep en dat is den burgervader, die ze in zijn straat allemaal heeft laten opruimen. Hij was het moe om steeds maar in de remmen te gaan staan. Nu de dorpsraden zijn afgeschaft is er wel hoop dat ook de anderen zullen verdwijnen. Het zal veel frustraties wegnemen denk ik zo.

Bij deze wens ik u mede te delen dat in Oebeik mijnheer en mevrouw paaltjes nog eens joeng geworpen hebben. Deze keer zijn ze in de Boterstraat ter wereld gekomen. Er is niemand die het begrijpt maar ze zijn er. Waarschijnlijk weer ene met ne pik op de auto of dat ze in 't stadsmagazoan nog ieverans oep de zolder ne stock gevonden hebben. Hartelijk bedankt om die plastic in Oembeik te komen dumpen. Amen.

Een referendum houden!

Peter, bedoel je deze paaltjes ? -)