Trots

 
De 17e eeuwse kroniekschrijver Remmerus Valerius schreef over onze stad
in zijn "Chonyke van Mechelen, door Remmerus Valerius pastoor in Muysen.  Vermeerdert ... van den Jare 355 tot den Jaere 1680"'.  Dit boek werd gedrukt en uitgegeven in Mechelen door J.F. Vander Elst omstreeks 1700.  Waarvan een exemplaar in mijn bezit.
...
 
 
... 
"als gelegen in 't midden van sijne Nederlanden ende anderssins oock seer bequaem [bekend] om haere goede locht, heerlijcke gebouwen, breede straeten [sic] ende opene plaetsen, waer door sij van oudts den bijnaem heeft gekregen van "MECHELEN, DIE  SCHOONE".
 
IETS WAAROP ALLE  RECHTGEAARDE  MECHELAARS TROTS MOETEN ZIJN !

Dat boek zou ik wel eens willen lezen. In welke bewoordingen zouden ze daarin spreken over de beeldenstorm of de Furies in onze stad, die toen nog zo gek lang niet geleden waren ?

Werkend in Mortsel, waar er wekelijk wel eens uitgehaald wordt naar Mechelen door al die ... (vierletterwoord - synoniem voor landbouwer) van "Groot-Antwerpen, stelde ik onlangs voor om, als Vlaanderen binnenkort onafhankelijk wordt, van Antwerpen de hoofdstad van Vlaanderen te maken.  

Resultaat : Big smiles on their (dumb) faces.

Maar ik was nog niet uitgesproken, want ik stelde voor dat ze dat enkel mogen zijn voor het protocolaire gedoe, maar dat de echte Macht (de politieke machten, de gerechtelijke machten, de kerkelijke machten, enz - enfin, the powers that be) natùùrlijk naar Mechelen moet gaan.

Resultaat : They were not very amused.

Dus, als voormalig hoofdstedelijk gebied der Nederlanden (met supreme court), heerlyckheit en één van de 17 verenigde provinciën, zeer gekend om haar goede lucht, heerlijke gebouwen, brede straten en open plaatsen, moet dat wel een... schone gedachte zijn.

Morgen misschien een realiteit ?  Een beetje zoals Amsterdam en Den Haag ?

;-)

Supreme Court Mechelen

 En in volgende woorden zit ook zeker trots :

"...Heel wat mensen vergeten dat Mechelen in de zestiende eeuw een echte kunststad was.  Het centrum van de stad was een echt mekka voor kunsthandelaars, vergelijkbaar met Brussel en Antwerpen..."

Niet mijn woorden, maar van Jan Op de Beeck die hij aanhaalt in dit artikel in de krant van vandaag !

:-)

Gim, juist thuis gekomen van den hogen raad moet ik vaststellen dat we nog steeds niet verder staan dan vijf honderd jaar geleden. Arm ..... 

Oh, wat kan ik genieten van het eeuwige, cynische pessimisme van ons aller G.L.

<Allerlei rommel hier opgekuist>

@ Mechelenblogt : Niet trots op onze Mechelse Coloma-Peer ?

Iedere Mechelaar kent ons groot Mechels kieken, beter gekend als de Mechelse Koekoek.  Voorwaar iets om zekers trots op te zijn !

En blijkbaar ook zéér gegeerd, want niet alleen in het Mechelse is dit beestje te vinden, maar ttv onze Belgische kolonie (de Congo) werd onze Mechelse trots blijkbaar, door een pak kolonialen, meegenomen naar de Evenaarsprovincie !

Hennen van het ras "Mechelsche koekoek", binnengevoerd te Zambi (Neder-Congo)

En de Mechelse herder dan? Ook een beestje dat Mechelen internationaal bekend maakt. een gewaardeerde en ook geduchte politiehond in gebruik bij korpsen over heel de wereld....

@ Rudi : Inderdaad !  

Een veel mooier en fijner dier dan de Duitse Herder.

En blijkbaar ook een stuk venijniger !

Een bijterke, dus.

;-)

 "...De Amerikaanse geheime dienst, de Australische luchtmacht en een Israëlische elite-eenheid zweren alvast bij de Mechelaar..."

En voor een klein 100.000 euro hebt u zo een Mechelaar in huis, want hij is vinnig, intelligent, temperamentvol en werkwillig  !

;-)

Artikel

@Gim: de leden van de Amerikaanse geheime dienst kan je zo uit het publiek halen: ze zijn herkenbaar aan hun zonnebril en hun Mechelse scheper!! LOL

Geweldig toch, die titel die ze geven aan ONS Mechels bijterke : a Belgian Malinois !

Het is een soort van Exclusief Keurmerk à la Brussels Sprouts of Belgian Waffles.

;-)