De olifant heeft een rotzooi gebaard

met categorie:  

Een zestal weken geleden dacht Bart Somers de Mechelaar te moeten verrassen met de aankondiging dat hij het allemaal in de hand had. Het sluikstortvuil bedoelde hij natuurlijk. Hij liet de troepen aanrukken en de buit werd professioneel opgeslagen op de grote markt.

Waar zeg je ?

Jawel, op de grote markt zou het één week lang blijven liggen tot  groot ongenoegen van diegenen die daar om een of andere reden moesten vertoeven. De zegekreten galmden van op het stadhuis over de markt alsof men het lot van één miljoen euro had gewonnen.

Hoe groot dan ook de ontnuchtering nu vrijdag l.l. wanneer een maaimachine in "opdracht " langsheen de berm van de Uilmolenweg komt gereden. Wat vangt die nu aan zeg ? Die komt het deksel van een vreselijk stinkende pot lichten.

Wat is daar dan zoal aan het licht gekomen ? Wel om het kort te houden, als ge rotzooi hebt waar ge niet mee weet waar naartoe, slechts één adres Uilmolenweg.

Dat kan dus gaan over weg gevlogen dakpannen, oude WC 's, plastic flessen en potjes, tapijten, lege colablikjes, een oud matras - wel in stukken gesneden - , verder de bonnen van de GAS ( gemeentelijke administratieve sancties ) die wachten op behandeling en klasering en verder pakken plastic.

Een troost hebben we, het zal niet zolang blijven liggen als op de markt want de afvalwagen staat al klaar, spijtig genoeg zijn de ruimers niet komen opdagen.

Dus mijnheer Bart Somers, graag een nieuwe sensibiliserings ronde.


 

Zeer juiste observatie en gevat verslag maar nu komt de hamvraag, G.L. Vertel ons eens hoe jij dat varkentje (!) zou wassen. M.a.w. suggesties tegen dergelijke sluikstorterij, de aanpak ervan en de sancties. Kan jij een remedie voorstellen?

Ik vraag me af wat de bedoeling is van deze posting.
Het sluikstorten aanklagen of het huidige beleid in een slecht daglicht stellen ?
Over wat een ander doet heb je nooit controle.
De burgemeester niet, Sinterklaas niet, jij niet.
Toch probeer jij hier de schuld in de schoenen van het stadhuis te schuiven.
Als ik van de burgemeester was, liet ik het zwerfvuil van de Uilmolenweg op de oprit van jouw woning kappen, dan heb je ineens vuil genoeg om een hele tijd mee te gooien, wat dat doe je precies graag.
 
Ik vind dit misbruik maken van deze blog, aangezien je een politieker bent die hier zijn tegenstander komt bekladden.
Daar dient de blog in geen geval voor.
 
Had je gewoon de melding gemaakt van het feit dat er gesluikstort wordt in de bermen van de Uilmolenweg, had ik het een waardig blogartikel gevonden, want zulke feiten mogen kenbaar gemaakt worden.
Het is de politieke ondertoon die je aan geeft die mij hoegenaamd niet bevalt.

 

feit is dat er veel sluikstorting gebeurt op steeds dezelfde plaatsen, de stad ruimt het quasi dagelijks op met als resultaat "die kat kom weer"......het dus falende beleid mag van mij gerust aan de kaak gesteld worden. ik zie dagelijks personen die hun vuil dumpen rond de vuilnisbakken in de stad, ik zie ook storten op meer afgelegen plekken...ik zie dat....de politie blijkbaar niet? men zal dus op een andere wijze moeten optreden denk ik.

Over dat bekladden heb ik ook gemengede gevoelens maar dit artikel rakelt wel iets op vanwaar komen deze?

" de bonnen van de GAS ( gemeentelijke administratieve sancties ) die wachten op behandeling en klasering"

hoe komen ze daar? waarom komen ze daar?

@  A-no-niem,

                          alhoewel ik het zo niet met naamlozen heb wegens ervaringen uit een ver verleden toch twee bedenkingen.

Mijn bijdrage is inderdaad wat anders dan goed nieuws show in komkommer tijden. Of het misbruik maken van den blog is, zal de directie wel uitmaken en niet jij zeker. En over de grond van de zaak zal bij gelegenheid nog wel eens gepraat worden daar waar het moet. Maar feiten zijn feiten.

@ Rudi,

               de oorzaken vraagt ge. Ten eerste orde, tucht en opvoeding van mensen denkt ik. Ten tweede de steeds maar stijgende prijzen van vuilniszakken, containerparken e.a. opgelegd door steeds maar vraatzuchtiger wordende overheden. De verpakkingsindustrie samen met de voedingssector die uit een bepaalde hoek steeds maar nieuwe regeltjes worden opgelegd, hoe gekker hoe liever. U zou toch moeten weten dat dat alles onze economie doet draaien.

Ik denk wel dat gl. deze oorzaken juist heeft inschat (zonde van zijn rauwe provocerende stijl).

En daarmee bewijst hij duidelijk dat het een breder maatschappelijk probleem is waar een stadsbestuur weinig of geen vat op kan hebben. Dat bevestigt hij nog een keer door nefast niet te antwoorden op de vraag van Rudi, die vraagt naar de zogenaamde mirakeloplossingen.

Een mirakeloplossing hebben we niet en het probleem is bekend.

Ga tijdens schooltijd maar een keer kijken aan de Melaan hoe de schoolgaande jeugd van Scheppers en TSM hun afval onder de banken achterlaten ....

Enkele dagen geleden ging ik naar het containerpark met o.a. een twintigtal oude plastieken bloempotjes en -potten. Op weg naar de ' harde plastiek ' hield de verantwoordelijke me tegen met de melding dat die dingen in de vuilzak voor restafval thuishoorden. Dus retour naar huis om die krengen stuk te trappen zodat ze niet teveel volume innamen in de zak ......... en dan stel ik me de vraag hoe idioot dat eigenlijk is: je brengt afval naar het containerpark waar het geweigerd wordt omdat het in een vuilzak moet die uiteindelijk ook wel ergens moet gedumpt worden!?

@Luc : bij mijn laatste containerparkbezoek werd ik verzocht praktisch al mijn  "harde" plastic in die nieuwe roze  zakken te stoppen. Ik heb dan direct twee zo'n pakken roze zakken gekocht, één gevuld met allerlei soorten harde plastic en gewoon in de daar voor bestemde pers gegooid. De versleten plastieken wasmand legde ik dan in een recipient aan de container plastiek. Vroeger kon je met een trapje daar aan ,nu is dat afgesloten door dat recipient en de mannen van het containerpark doen dat dan wel in de container als ze even tijd hebben (zelf vastgesteld)  Ik amuseer (sic) me nu die roze zakken te vullen met plasic verpakkingen, allerlei boter, yoghurt-en andere vlootjes, harde plastic, etc... en die breng ik dan wel eens naar het containerpark. Ik heb echter twee bedenkingen. Men vraagt uitdrukkelijk en logischerwijze dat je die lege vlootjes werden proper gemaakt. Al eens nagedacht wat voor een verspilling van water dat dan weer is. Al daaraan gedacht groene jongens?

Ten tweede: dan kan je toch beter die plastiekfolies, vlootjes en dergelijk gewoon in de witte zak doen. Dat werd hier enkele weken geleden, bij de introductie van die roze zakken ( we hebben er toch allemaal één kado gekregen, niet) ook al geponeerd. Waarom dan die roze zak? Misschien toch om wat geld uit onze zakken te kloppen, zoals G.L. betoogde?

Tenslotte wat de Melaan betreft: zoals ik enige tijd geleden stelde. Het loopt al mis in de school zelf waar de leerlingen gewoon hun afval op de grond kieperen, het wordt achter hun rug toch opgeruimd. Ongehoord en toch waar, ik heb dat zelf vast gesteld in februari in Scheppers (werd bevestigd door enkele verontwaardigde leerkrachten die daar helemaal niet akkoord meewaren)  en Peter heeft dat bevestigd voor TSM. Ik stel voor dat we hier werk van maken en de directie van beide scholen hierover schrijven uit naam van b.v. de Gidsenbond, de stad ( aan het werk Bart Somers) en een gegronde aanval vanuit de pers. Bij uitbreiding naar ALLE onderwijsinstellingen natuurlijk. Waarom zouden we ons moeten generen met de naam van deze twee instituten te vermelden ? Ik heb nu al bijna twee maanden genoten van een propere Melaan (en "zwart waterke") en Lamot-omgeving en ik hou mijn hart vast voor 1 september. Doen jongens. Allemaal goed gelezen dames en heren journalisten?

@ Rudi : dus, qua afvalmanagment...

-De klaon manne opvoeden

-De groete mense laoten betalen

-De hardleersen zwaor straffen

...of zoiets ?

Of smijten we er, oep de Uilmolenweg en oep de Melaan, (alweer) een pak camera's tegenaan of een stel verse affichecampagnes ?

@ Peter: ik zou ook eens willen zien hoe de Kruidtuin na Parkpop of de Melaan na Melaankolieser zou uitzien moest daar niet direct na afloop geruimd worden. Waar veel mensen samen komen laten ze rotzooi achter. Jammer maar het is zo.

@Wout ?

Je kan een het middageten van een aantal middelbare schoolstudenten toch niet vergelijken met een massa-evenement ? Of misschien toch: Een evenemenent wordt georganiseerd door een inrichtende macht en die zorgt voor het opruimen. Quid school ?

@ Peter:

ik zag het ruimer. Dat het in de aard van het beestje zit. Ik las in het begin van de zomer een artikel over festivals en evenementen. Een organisator stelde vast dat hoe meer zaken hij voorzag om afval te voorkomen en op te ruimen, hoe nonchalanter de festivalgangers zelf leken te worden.

Dat is een interessante zienswijze Wout.


Blijft natuurlijk wel het feit dat de Uilmolenweg zich prima leent om, tegen een rotvaart, al je afval ongezien in de berm te kieperen.  

Lekker afgelegen.

BTW :

Kun je nu eigenlijk wel of niet je geëxpandeerd polystyreen* kwijt op het Mechelse containerpark ?

* d.i. Piepschuim (in 't Nederlands) of Isomo (in 't Mechels)

Dat kan wel kloppen Wout, als de stad elke dag langskomt om alle rommel aan de Melaan op te ruimen, dan moeten de schoolgaande kinderen niets zelf meer opruimen !?

Dat is in ieder geval de houding momenteel in betreffende scholen, en in uitbreiding (e.g. Rudi) ook in andere scholen ?

Als nu gewoon iedereen eens een keer zijn eigen rommel opruimt, dan blijft de stad toch proper ?

In ieder geval worden zelfs elke zondag de openbare vuilnisbakken geleegd en dat  vind ik erg knap van de stad.

Ga gerust is langs de vaart wandelen of fietsen en dan zie je het afval dat daar achtergelaten wordt door sommige vissers.

Daar kan je ook een paar vuilniszakken mee vullen, lege plastief flessen, verpakkingen van etenswaren, ...

Het zijn dus niet alleen de klein mannen maar ook de grote mensen die hier de boel wat komen verzieken/vervuilen. 

Het is inderdaad de aard van het volk en eerlijk gezegd die is niet om over naar huis te schrijven. Het is me dit verlof weer opgevallen. Ik was in de buurt van Albi. Een uiterst propere stad met toeristen ( maar geen massa's zoals Brugge b.v). en klaarblijkelijk ook met een goed functionerende opruimdienst ( enfin zo komt het toch over). Zelfde opmerking voor Montauban en andere steden en dorpen in die buurt. Het enige dat wat stoorde waren hondendrollen, daarin zijn wij verder, al heb je ook hier een aantal halsstarrige zondaars. Raar dat wij daarvan sommigen kennen en de politie klaarblijkelijk doet of haar neus bloedt, zoals hierboven al aangehaald. Ik denk eerlijk gezegd dat de vuiligheid in onze stad te wijten is aan het niveau van respect voor het patrimonium van de eigen bewoners. Ik wijs hier niemand met de vinger maar als je niet als kind wordt aangeleerd dat het niet hoort je afval op straat achter te laten dan ben je daar zeer laks in, wie of wat je ook bent, welke nationaliteit en of je van rijke of arme komaf bent. Maar verder het typisch Belgische "j'en m'en foutisme" van de staat moet het maar oplossen ik betaal al belastingen genoeg. Weigeren van huisvuilzakken te betalen en het dan in het beste geval in een kleine vuilbak van de stad proppen en in het slechtste de natuur in. Een mentaliteit die je vindt bij jong en oud, en welke afkomst dan ook. De mentaliteit in dit land is ziek, daar zit het hem....

....geëxpandeerd polystyreen: kan je idd kwijt in het containerpark (wel in kleinere stukken breken)

@ Leyander :

Dat piepschuim, dat tegenwoordig in een doos zit van uw nieuw flatscreenTV, zijn meestal serieuze blokken (of zijn het brokken ?).  Die breekt ge zo niet in 1-2-3, met de hand, uiteen.  Daar hebt ge vandaag de dag al een serieus oud vlees-of broodmes voor nodig.

BTW : Ge kunt er misschien uwe zolder mee isoleren   ;-)

Het probleem aan de Uilmolenweg is inderdaad dat men er gewoon in het voorbijrijden, allerlei vuilnis uit de wagen naar buiten kan gooien, zonder dat iemand het ziet.
Meer dan waarschijnlijk gebeurd dit niet overdag, maar 's nachts als er zo goed als geen verkeer is.
Camera's plaatsen langs de baan zou een oplossing kunnen bieden, maar het zou een vrij dure oplossing zijn.
Men kan ook enkele agenten in de kant leggen die de overtreders op heterdaad kunnen betrappen, maar dan stel ik me de vraag of het iets zou uithalen ?
Er zullen wel meer plekken zijn zoals de Uilmolenweg en je kan ze moeilijk allemaal voorzien van camera's of agenten.
Als één plek geviseerd wordt, verschuift het probleem wel naar een andere plaats, dus daar moeten we het ook niet gaan zoeken.
Het gaat 'm vooral om de mentaliteit van de mensen en, in mijn ogen, niet om de politieke aanpak.
Het is niet makkelijk zo'n probleem in de praktijk aan te pakken, lijkt me.
Het principe "de vervuiler betaalt" door de vuilniszakken per stuk te verkopen of het afval per gewicht te laten betalen, werkt niet, want de vervuiler gaat sluikstorten ipv zakken te kopen.
Misschien toch maar beter terug naar een vast bedrag voor het ophalen van huisvuil en de zakken aan een lage prijs.
Als je een vast bedrag moet betalen voor het huisvuil, is er geen reden meer om te sluikstorten, dan maakt het niet uit of je veel of weinig vuil produceert en kan je 't net zo goed aan de deur zetten.
 
Misschien kan GL met zijn tweeloop in de graskant gaan liggen aan de Uilmolenweg, om vanuit de hinderlaag de sluikstorters te belonen met een lading hagel.
Wel de lege kartouchekes netjes in een zak van 't stad deponeren hé Louis. :-)
 
 
 

@ Rudi:

"De mentaliteit in dit land is ziek, daar zit het hem...."

Da's wel een héél aparte analyse. Héél Vlaanderen kampt met het probleem van sluikstorten. En België en Europa...

Ge moet eens in India gaan kijken wat daar op de stranden achterblijft. Daartegen is de vijver in Hombeek een toonbeeld van properheid.

Mensen hier zijn niks meer gewoon.

Dat is meer in de richting lijkt me.

Ze zien de consequenties van hun eigen gedrag niet meer in. Alles willen maar niet de overlast of de negatieve consequenties ervan. Of toch niet in hun buurt.

Klopt inderdaad, Wout.

Maar volgens onze berichtenschrijver moet Somers het oplossen.

@ Peter:

volgens mijn informatie is de briefschrijver een gewaardeerd lid van de Mechelse gemeenteraad en dus in een véél interessantere positie dan jij en ik om voor dit probleem een oplossing te vinden / formuleren.

Klopt hij is gemeenteraadslid, en hij vindt blijkbaar dat Somers dit wereld-verspreid probleem moét oplossen. Toch een beetje wereldvreemd.

In een vuilniszak bestaat de mogelijkheid dat je de naam van de vervuiler kan opsporen, maar in een berg matrasvulling is dat een beetje moeilijker.

Beste oplossing voor de Uilmolenweg : camera's ?

ik denk niét dat camera's in de Uilmolenweg zo'n goede oplossing zouden zijn..., integendeel...

@ Gim:

een héél dure oplossing waarmee je het probleem enkel verplaatst.  Op m'n fietstochten in de ruime regio rond Mechelen zie ik overal hetzelfde.

Op een beetje afgelegen wegen is het 'in' om vuilnis vanuit de wagen in de berm te smijten. De gemeente plaatst dan bordjes 'verboden te sluikstorten - boete 250 euro' ofzo maar of dat helpt?

En je kan moeilijk overal camera's gaan plaatsen denk ik dan.

Met een "...ja-tsja..." gaan we er niet komen in de Uilmolenweg.

24 / 7 helikopters of drones de wijde omgeving laten afspeuren op sluikstorters is nog altijd duurder dan enkele camera's.  Die laatsten zitten tegenwoordig bij elk pak waspoeder.

Meer camera's helpen niet. We hebben andere manieren nodig om mensen verantwoordelijk te maken, maar welke ?

Peter, het is wel de méérderheidscoalitie die de stad bestuurt....en ja GL zit in de oppositie en dus zullen zijn voorstellen meestal meerderheid tegen minderheid vertikaal worden geklasseerd.

dat gebeurde vroeger en dat gebeurt zo vandaag: de meerderheid denkt, doet en voert uit....

@ Wout : durf eens de waarheid onder ogen zien! Ik vergelijk dit land met zijn buren in WEST-EUROPA. Wat India en consoorten betreft :dat is hun probleem. Van mensen die in het openbaar hun gevoeg doen, zoals dat volgens vele India-reizgers het geval is, heb ik geen respect. Ik weiger zelf om dat land te bezoeken, al hoor ik van alle kanten zeggen dat het een prachtig land is, maar dat kan dus niet van zijn inwoners gezegd worden. En op bezoek gaan in een smerig land interesseert me niet, sorry, daarvoor ga ik niet op reis. Ik pas om dezelfde reden voor Afrika.  En als ik dan zie dat we zo stilletjesaan die weg opgaan (alhoewel veel minder volgens Wout) dan heb ik het daar heel moeilijk mee. Mag het?

Tussen de Uilmolenweg en de Stuivenbergvaart is er, op dit ogenblik, nog een mooi stukje groen.  Onlangs maakte ik een wandeling, naast de Leuvense Vaart, richting Battel toe en maakte ik er deze foto van...

Foto Gimycko - Foto genomen vanaf Stuivenbergvaart

Misschien kan dit helpen om de mensen in te prenten dat we dit zo moeten laten.

@Rudi: De Westerse electronica rommel gaat vaak wel naar India of China, om daar met de hand te worden ontmanteld. En om nu de neo-koloniaal uit te hangen met te zeggen dat India en Afrika onderontwikkeld zouden zijn ? Mmmtja. De kans is groot dat de fnanciele afdeling van uw GSM-operator vanuit India werkt en dat hun software daar werd ontwikkeld. Even onder ogen zien ? Of de ogen sluiten ?

@Marc1: Kan je oprecht een lokaal beleid (in casu beleid Somers) verantwoordelijk stellen voor iets wat duidelijk te maken heeft met een structureel, en veel breder probleem zoals GL zelf herhaaldelijk aangeeft? Dat is gewoon niet eerlijk, en dat is ook geen serieuze oppostie. Voor je het weet wordt de opwarming van de aarde én het gat in de ozonlaag in de schoenen geschoven van Gennez of Nobels.

Maar wacht eens even? Vroeg Rudi hierboven geen constructieve oplossing ?

Vertel ons eens hoe jij dat varkentje (!) zou wassen. M.a.w. suggesties tegen dergelijke sluikstorterij, de aanpak ervan en de sancties. Kan jij een remedie voorstellen?

...@Gim: "de laatsten zitten tegenwoordig bij een pak waspoeder".....
toch nuanceren dat camera's onderhoud, verlichting, opslagcapaciteit, monitoring en beheer nodig hebben...bovendien heb je mankracht nodig om de beelden daadwerkelijk te bekijken....vermenigvuldig deze problematiek met het aantal potentiele 'sluikstortplaatsen' in onze stad...en je zult begrijpen dat dit gewoon niet kàn.....

Inderdaad Leyander. Camera's plaatsen is vaak de beste manier om de problemen niet te moeten oplossen.

Ge kunt ook stoppen met consumeren.  Maar dat is nu eenmaal geen optie.

Maar de hoeveelheid verpakking zou toch echt moeten verminderd kunnen worden.

En waarom moeten we, tegenwoordig, elk jaar zo nodig een nieuwe GSM, elke twee jaar een nieuwe PC of FlatscreenTV en elke vier jaar een nieuwe auto ?

BTW : Waar blijven de Mechelse Peukenpalen en Peukenbakjes ?

Ik bedank mij bij alle deelnemers aan dit debat. Ik denk dat het nu uitgeput is en dat ieder voor zich nu maar eens zijn conclusies moet trekken. Een ding wil ik er nog aan toevoegen in naam van de mensen die niet hebben deelgenomen aan het debat.

Er zijn mensen die hun electriciteitsrekening niet kunnen betalen, er zijn mensen die hun gasrekening niet meer kunnen betalen, er zijn mensen die geen eten meer kunnen kopen en er zijn inderdaad mensen die het entsorgen van hun rotzooi niet kunnen betalen.

Iedereen bedankt en tot volgende keer. Dag tsjeven, dag sossen. dag allemaal. 

@Peter: het feit dat pakweg Indiërs of Chinezen inderdaad de hoogstwaardigste technologie kunnen ontwikkelen is nog geen garantie dat zij hun "onderontwikkelde" mentaliteit zomaar laten vallen. Of is het  kastensysteem in India of het vermoorden van pasgeboren meisjes in China soms nu plots verdwenen of moeten we dat met de mantel der technologische liefde bedekken?

@Rudi: Mijn punt is het volgende. Als jij zegt

Wat India en consoorten betreft :dat is hun probleem

dan klopt dat niet. Onze afval gaat vaak naar het buitenland, dan is alles "uit het zicht", opgelost. En dat is niet correct, maar een kop-in-het zand visie.

Verder heeft g.l. nu duideljk aangetoond door de handdoek in de ring te gooien dat hij hier alweer geen enkel argument heeft om een dergelijk probleem op te lossen, wat ook te verwachten was. De beste schippers staan alweer aan de zijlijn :-)

Peter, ge hebt christophe van enkele dagen geleden nog steeds niet begrepen. De oppositie is daar om oppositie te voeren. 

Denk je niet dat oppositie voeren met steekhoudende argumenten net iets geloofwaardiger zou zijn? Afbreken kan iedereen natuurlijk. Niet antwoorden op pertinente vragen natuurlijk ook.

Enfin, dat is niet mijn stijl van argumenteren. Ik sta open voor andere meningen maar dan wel als ze ge-argumenteerd worden.

Over wie de schuldigen zijn van sluikafval en of dat die al dan niet moeten opgevoed of beboet worden, daar kunnen we over discussieren tot Sint-Juttemis.

Hetzelfde feit geldt voor het feit wie verantwoordelijk is of zou moeten zijn voor de opkuispolitiek.

Maar als morgen de afvalmaffia er zich mee gaat moeien en dezen er serieus geld mee gaan verdienen, is het hek helemaal van de dam.  Want het is algemeen geweten dat deze "heren" zowat alles wel ergens illegaal in één of andere mijnschacht dumpen, met alle gevolgen vandien voor toekomstige generaties en / of het milieu.

Enne... naar welke mijnschacht of derdewereldland verdwijnt tegenwoordig eigenlijk ons eigenste Recupelmateriaal ?

@ ik volg je standpunt wel, Peter. Maar is het onze schuld dat die mensen dat aanvaarden? Ik vind dat wij soms onszelf te schuldig en verantwoordelijk vinden. Misschien dinsdag eens verder klappen? :-)

De rode draad door bovenstaande commentaren is dat alles te maken heeft met een gemis aan opvoeding of respect.  Maar ook de verschillende besturen hebben boter op hun hoofd, zowel op gemeentelijk als op federaal vlak.  Wanneer ik in Nederland of Duitsland kom, verbaast het me steeds weer dat het daar blijkbaar wèl mogelijk is om de straten en bermen netjes te houden, wat in dit zieltogend land blijkbaar een enorme opgave moet zijn.  Enkele weken geleden was ik  in Münster en als verwerpelijke roker vond ik er op regelmatige afstanden bakjes waarin ik mijn peuk kon dumpen.  Zo ook in de schitterende vroegere DDR steden Weimar en Ertfurt.  Men vindt daar zelfs geen papiertje op de grond...
Evenmin ziet men daar voetpaden die op een tegeltuintje beginnen te gelijken of die zich in een dergelijke staat bevinden dat men er de voeten omslaat.  Ginds is het dus wèl mogelijk om alles te onderhouden, maar in een land met de zwaartse belastingen ter wereld is dat blijkbaar onmogelijk.  Wellicht heeft men hier andere prioriteiten...

Verwaarloosde bermen zoals men die hier in overvloed aantreft nodigen bijna uit om er allerlei smeerlapperij in te dumpen.  En vermits die rommel er dan meestal ook nog wekenlang blijft liggen, wordt er dus maar nieuwe bijgegooid...
En dat is hier met alles zo, zo ook de wegen.  Ik vertoef jaarlijks in Rijnland-Westfalen en wanneer ik er met de auto naar toe rijd, kan ik alleen al aan de staat van de snelweg met gesloten ogen zeggen wanneer we de grens met Nedeland overschrijden.

Statiegeld  heffen op drankblikjes en petflessen zou reeds een serieus wapen zijn tegen de milieuvervuiling, maar of de ministers (die meestal lakeien zijn van het groot-kapitaal) daar hun handen voor in 't vuur zullen durven steken is zeer de vraag.  Zoiets vereist immers "politieke moed"... 

In Muizen wordt natuurlijk ook aan sluikstorten gedaan. En daar is het containerpark ...ZO dicht bij. Een drietal weken werd een sluikstortplaats bekend gemaakt aan de plaatselijke wijkagent. De brave man heeft onmiddelijk zijn verantwoordelijkheid genomen en de betreffende stadsdienst gebeld via een 0800-lijn. We zijn nu drie weken verder en alles ligt er nog (plastieken buizen, straatplaveien, huistegels en veel plastic). Héél de buurt daar is nu nieuwsgierig wanneer "het Stad" dit zal komen ophalen. En dit verschjnsel is niet alleen in Muizen of in de UIlmolenweg te vinden. Er zal wel in elke Mechelse deelgemeente of wijk ergens een sluikstort zijn ! Bv. op de leuvensesteenweg over "Het Arsenaal" staan regelmatig goedgevulde zakjes van "den Aldi ", tegen de plaatselijke stadsvuilbakjes geposteerd. Ja.... zulke ophaling kost ook niets aan vuilzakken hé

Naarmate ik de verscheidene opinies lees vind ik dat er twee problemen zijn: groot vuil en kleine afval. Sinds men voor het groot huisvuil de containerparken heeft opgericht is men begonnen met hoe langer hoe meer selecties te eisen ( van de oude kakstoel van mijn grootmoeder moest ik ter plekke het houten deksel met een hamer verwijderen van de ijzeren frame ) en meer betalingen te vragen ( vervuiler betaalt-principe ). Mensen waarvoor die combinatie van scheiden en betalen teveel is gebruiken het wapen van sluikstorten. Misschien ligt de oplossing in het gratis maken van het containerpark met toegang voor iedereen zonder vertoon van identiteitskaart. Dat zou in ieder geval drempelverlagend werken en volgens mij de tapijten en matrassen terecht laten komen waar ze moeten komen: in een containerpark. Voor mijn part mag Igemo zijn geld gaan halen bij de stad en die mag dat vertalen in een gemeentebelasting met als resultaat dat iedereen betaalt, ook diegenen die anders zouden sluikstorten.

Het probleem van het kleine afval is er eentje dat bij de mensen ingebakken zit. Onze sigarettenstompkes gingen overal de vloer op: in de trein, op café, overal en we stelden ons daar geen vragen bij. De nostalgici herinneren zich zeker te waarschuwing op den tram ' verboden op de grond te spuwen ', blijkbaar was dat ook een ingeburgerde gewoonte. Vandaag vertaalt zich dat in het rondzwieren van lege blikjes en verpakkingen van broodjes en snoep. Net zoals wij toen stelt de jeugd zich daar geen vragen over. Oplossing? Statiegeld vragen bij iedere verpakking? Dat lijkt me juist maar omslachtig. Dus moet men nóg meer vuilbakjes plaatsen en nog meer zorgen dat die geledigd en hergebruikt kunnen worden. Wie gaat dat betalen? De gebruiker; laat die dan toch maar verpakkingsgeld betalen en de kosten van ledigmaken van vuilbakjes kan de stad recupereren bij de fabricanten van de verpakkingen.

Het zwakke punt in deze redenering is natuurlijk dat je kan stellen dat de ' gooi maar weg '-stelregel hier niet geremediëerd wordt maar dat is een werk van lange adem. Je mag mij verwijten dat ik een ouwe zak ben maar ja, wij kregen vroeger tenminste nog lessen in wellevendheid of uitgesponnen: wel-leven. De eigenlijke oplossing ligt dus op het gebied van de opvoeding. Ik ben realistisch genoeg om te zien dat x % van de ouders daar in de fout gaan en dat de goeden weer zullen mee betalen met de slechten, maar ja ... sing c' est la vie? 

Wat de Uitmolenweg betreft, als mensen speciaal naar daar rijden om hun vuil weg te gooien, kost dat op termijn niet meer aan benzine dan een gewoon pakje vuilzakken te kopen? (Ik heb het dan niet over matrassen en isimo he, dat kun je moeilijk in een vuilzak steken, maar een telefoontje naar het groot huisvuil doen als je zelf niet tot een containerpark geraakt, wat al moeilijk te begrijpen is als je wél tot aan de Uitmolenstraat geraakt). Ik zie ook mensen kleine supermarktzakjes draponneren naast een vuilbak in de stad, maar dat komt omdat de stad haar verantwoordelijkheid heeft opgenomen tegen sluikstorten en zo'n metalen stukje in de opening geplaatst zodat er geen zakje in kan, maar blijkbaar met de gevolgen van dien. Ik vind ook dat elke burger gewoon zijn/haar verantwoordelijkheid moet opnemen en zich gewoon aan de regels moet houden. Zo moeilijk is dat toch niet? We hebben allemaal een ophaalkalender van wanneer er wat wordt opgehaald, en in alle supermarkten kun je vuilzakken, pmd-zakken en touw halen voor PK. Niet moeilijk, toch?

Hanna1, inderdaad benzine kost misschien al vlug meer dan een pakje vuilniszakken, trouwens wie rondrijdt om te sluikstorten kan toch net zo goed naar de containerparken rijden waar men gewoon "bijna" alles en gratis kan gaan afleveren.

volgens mij hoeft sluikstorten helemaal niet want er zijn genoeg huisvuilophalingen, genoeg glasbollen op wandelafstand, genoeg vuilbakjes in de straten en men kan altijd beroep doen op de dienst die het groot "vuil" komt ophalen à 12€ per m3 (misschien beter deze ophaling terug gratis en volgens vaste kalender uitvoeren?).

Peter: wat betreft "oppositievoeren".....(heb dit vroeger reeds weergegeven), een goed voorstel van nlinks, van rechts, van het midden etc is en blijft een goed voorstel en dus zou de meerderheid rekening mogen houden met goede voorstellen van de oppositie en de oppositie zal dan even fair zijn tegenover de meerderheid (denk ik toch).

Een mogelijkheid voor de Uilmolenweg (en ook de Eghelemvijver) zou een "lok-container" kunnen zijn.  Niet echt om de persoon of personen, die op dat moment hun groot afval illegaal kwijt willen, te vangen, maar om ze op andere gedachten te brengen als ze die lok-containers opmerken.

Zet er eentje op de Uilmolenweg tussen Leuvense Vaart en Stuivenbergbaan en eentje tussen Stuivenbergbaan en Hombeeksesteenweg.  En omdat illegaal storten meestal in de donkere uurtjes gebeurd, kun je er misschien een straatlamp vlakbij plaatsen.

Alzo kan dan dagelijks of enkele keren per week de lokale champetter even gaan controleren of dat alles een beetje netjes verloopt of kan hij checken wanneer de containers vol zijn en moeten vervangen worden.

Minder arbeidsintensief en een stuk minder duur dan een blik stadsambtenaren deze wegbermen (of de oevers van de vijver) urenlang manueel te laten ruimen.

Men kan dan een camera plaatsen om den boel in de gaten te houden (of om hen te kunnen registreren), maar dat zou de mogelijke "once-in-a-lifetime-sluikstorter" kunnen afschrikken en hem of haar kunnen doen besluiten om hun vuil nog verder buiten Mechelen gaan dumpen.

Bon, het is maar een ID, maar alles is beter dan dat ze morgen hun hele rotzooitje in de Vaart dumpen.

Ik begrijp en ben het daar zeker mee eens dat de prijs van de zak verminderen en de containerparken gratis maken een goeie oplossing zou zijn. Maar hier zit natuurlijk nog een serieuze adder onder het gras. Enkele jaren geleden werd door een consortium van steden en gemeenten, waaronder Mechelen een peperdure afvalverwerkingsinstalatie aangekocht en geplaatst in Geel. Investering van plus minus 500.000 euro. De bouwheer zag de bui al snel hangen en liet zich onvermogend verklaren nog voor de receptie begon. Gevolg, een instalatie die draait met een capaciteit ver beneden de verwachtingen en een laag rendement dat hopen bijkomend geld kost.

En zoals gezegd de wet van " orde en tucht ". Dat is natuurlijk een ander paar mouwen. De scholen worden heden ter dage door de overheden overstelpt met " het opzetten van acties ".Het is te gek om ze allemaal op te noemen. Wedden dat het de 1 september zal beginnen met actie Pakistan en actie Nador en actie Sucre en en en. En voor de essentiele taak " opvoeding " zal geen tijd meer zijn zeker.

Mooi artikel G.L. Blij dat ge terug bent.

Dank u Mark, dat doet goed. 

@ G.L. : Over dat "opvoeden" en "orde en tucht" het volgende :

Het was 1970 en ik liep, als kleuter, rond in de kleuter-en lagere school in de Nieuwe Beggaardenstraat.  Op een voormiddag kwam een lokale politieagent er gewoon enkele papieren afleveren.  Hij werd echter gesommeerd, door de toenmalige directrice of directeur, om effe de kleuterklassen te bezoeken.

Dus kregen wij, als vijfjarige bengels, een heuse Mechelse agent (in uniform, met pet en wapen - dus geen hulpagent of stadswacht) in ons klasje.  Wij, met zijn allen, in geef acht en toen we terug mochten gaan zitten, gaf hij ons het "bevel" dat we... nooit (meer) meisjes mochten plagen !

De schrik zat er dus goed in bij ons en we hebben dat NOOIT meer gedaan !

Misschien zou een lokale politieagent dat, vandaag de dag, moeten herhalen, maar dan met de boodschap dat ze nooit of te nimmer afval op straat of in de natuur mogen werpen.

Wedden dat ze zo een aanmaning NOOIT van hun leven zullen vergeten ?

;-)

Beste G.L.
Ik werk zelf ook in het onderwijs, weliswaar in het hoger, maar toch. Wij hebben indertijd ook acties opgestart toen met Kosovo, erna Tsunami, en recent Haïtie, en deze brachten toch heel wat op dankzij onze studenten en personeelsleden.
Het is natuurlijk begrijpelijk dat secunaire leerlingen minder geëngageerd zijn. Maar zoals elders hierboven gezegd is, misschien een goed idee om scholen aan te schrijven om hun leerlingen hun afval gewoon in een vuilbak te gooien en niet onder een stoel of bankje.
Uiteindelijk was de Big Jump in de Dijle toch ook een succes, maar tja, het was onder de schoolvakantie he.

Beste Hanna 1,

                            laat het a.u.b. geen verwijt zijn aan het onderwijzend personeel. Noch van links, noch van rechts. 

Ook al opgemerkt dat er nieuwe vuilnisbakken geplaatst worden in het Mechelse? Het zijn mooie ronde met een kleine opening, waardoor de sluikstorters hun zakjes nog altijd ernaast zullen deponeren! De gemeenteraadsfraktie van het V.B. steld voor om deze nieuwe bakken te voorzien van een peukjesdoos; kwestie van te verhelpen, aan oa. de verzuchtingen van Gimycko en Roger. Maar ja, het werd al lachend door de meerderheid afgedaan...want de bakken kosten nu al 10.000 eurokes:-)) En dan maar klagen dat onze stad vol met (vies)peuken zit:-)

En toch vindt 90% van onze bezoekrs Mechelen een gezellige en propere stad. Misschien is het elders nog erger? Wat ik in elk geval enkele jaren geleden in Antwerpen noord mocht ervaren, tijdens een wandeling tussen het centraal station en Antwerpen Noorderlaan.

IK stel ook vast dat in de Kempen en Limburg de steden en dorpen er veel netter bijliggen dan in het centrum van het land.

Dit ter overweging

Inderdaad in Muizendorp staan ook nieuwe vuilbakjes ! ......... de oude van Mechelen !

@ An Oniem :

Bakken van 10.000 eurokes zouden veel goedkoper kunnen.  Gewoon enkele straatstenen opofferen en, met een mal, een vierkante betonnen bak laten gieten van 0,5 x 0,5 x 0,5 meter.  Hierop een deksel en een kartonnen doos erin.

En als de stadswachten opmerken dat alles vol zit, dan kunnen de ophaaldiensten de volle kartonnen doos snel en simpel vervangen door een nieuwe lege.

Ge zoudt er ook een laser kunnen inbouwen zodat er in het stadhuis een lichtje gaat branden als de bak vol is, maar dat zal wel wat meer kosten.

Hier een primitieve eerste voorstelling van het ID...

Tekening Gimycko

Als optie zoudt ge er ook een peukenbakske kunnen in bouwen, dat - op bepaalde tijdstippen - kan leeggezogen worden door zo ne Mechelse Gluton.  

@ i.v.d.Beurgt. 

                         Schitterende opmerking. Zo had ik het nog niet bekeken. Graag meer van dat.

@i.v.d.Beurgt. geen slecht idee, al denk ik dat de hele investering 10.000€ kost en niet één vuilbakske uiteraard. Maar ik heb toch bedenkingen bij die kartonnen vuilbakken. Vocht doet karton week worden en dan valt de doos uit mekaar. De huidige vuilbakken hebben trouwens een metalen opvangbak en die kan er uitgehaald worden. Ik vrees dat er in onze vuilbakken al wat vocht wordt weggegooid, zoals lege of half lege blikken etc... En er moet ook aan gedacht worden dat die betonnen bakken goed afgesloten kunnen worden en niet zomaar geopend.

Maar een goeie denkpiste... stel maar voor aan't stadhuis. Je weet maar nooit

@ Rudi :

Geen slecht idee om de kartonnen doos, in de vierkanten betonnen bak, te vervangen door een vierkanten metalen bakske.  Daar kunnen misschien de mannen van de Metaalafdeling van den TSM voor zorgen.  En met gevlochten metaal zou het bakske er kunnen uitzien als een soort frituurmand.

Het bovendeel (met gat) van deze betonnen box is enkel te openen door de ophaaldiensten en op die ronde opening ligt een deksel met scharnieren dat iedereen kan openen.

Het peukengedeelte daarentegen zou enkel een klein gaatje nodig hebben dat niet breder is als de filter van een sigaret.  

En een kleine opening, aan de onderkant van het betonnen gedeelte, zou mogelijk vocht van regen of lege en halflege blikken kunnen laten weglopen.

@gymicko : geen "frituurmandje, want tussen die mazen kan dan weer vuil ophopen - een glad bakske lijkt me beter.

De meeste mensen zijn gewoon ongedisciplineerd en lui.
Het is gemakkelijker om je leeg pakje frieten op de bank van de fontein aan de Botermarkt te laten staan, dan om het twintig meter verder in een vuilbakje te gaan gooien.
 
Dat het aan budget ontbreekt om vuilniszakken te kopen, is bullshit.
Bijna elke nietsnut heeft een gsm op zak en heeft thuis een flatscreen en een hd-recorder en beschikt over een computer met internet.
Als je geen vuilniszakken kan kopen omdat je geld op is, ligt dat meestal aan jezelf, door een foutief budgetbeheer.
 
Ik heb een vrij lange tijd noodgedwongen moeten leven van een ziekenkas-preeke en ik kan je met de hand op het hart zeggen dat ik nooit iets tekort gekomen ben.
Een reis boeken was er niet bij en ik had ook niet de laatste nieuwe flatscreen tv in huis en niet de modernste smartphone, maar wel alle dagen eten op mijn bord en er lag altijd een pak vuilzakken in het schap.
 
Tegenwoordig hoor je de mensen klagen dat ze tekort hebben, maar ze willen steeds meer en meer.
Misschien kunnen ze 's nachts nog maar eens bellen naar Gino en zijn belspelletjes :-)
De meeste mensen zijn gewoon rotverwend.
 
Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar volgens mijn ervaring zijn die vrij zeldzaam.
 

 

Natuurlijk heb je tegenwoordig ook de meeneem-eet-en-drink-cultuur.

Een snelle hap, gewikkeld in een servetje of plastiek, en een blikje.  En dan al rennend naar de trein wordt die hap half opgegeten en opgedronken en de restjes worden netjes geparkeerd op een vensterbank of weggesmeten op straat.

@Gymicko en Rudy, de nieuwe vuilnisbakken kosten inderdaad geen 10.000 euro's per stuk. Dat is de som voor het totale aantal nl. Vandaar dat An Oniem het over "bakken" had,meervoudig dus... dat vermoed ik toch. Men denkt hier in de stad alles op te lossen met de Glutons enz. Dus opruimen maar.... Maar zoals enkelen hier terecht stellen, het is en blijft een kwestie van opvoeding en respect voor het milieu!

 

@ Eddy :

Een taak voor de scholen, dus ?

Eventueel met het bezoek van Oom Agent en ne Natuurgids, misschien ?

@Gimycko : waarom brengt men opvoeden toch steeds in verband met de school ? Een school is er om de kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen. Ouders zijn er om kinderen op te voeden en om hen het nodige respect bij te brengen. Dat wordt vaak vergeten. Ik vraag me soms af waarom sommige mensen nog kinderen produceren. Nog voor hun geboorte is hun plaatsje in de crèche al besproken en na de crèche is er de onthaalmoeder en eens groot genoeg, gaat zoon- of dochterlief de straat onveilig maken na schooltijd. De meeste koppels hebben gewoon geen tijd meer om zich bezig te houden met de opvoeding van hun kinderen en laten ze rustig ontsporen. Vorige week werden twee snotneuzen van 9 en 10 jaar gesnapt omdat ze probeerden in te breken in een geparkeerde auto waarin een portefeuille lag. Enkele dagen later rukt een andere amper 10-jarige snotter de handtas van een vrouw van 93 van haar arm, waardoor de vrouw ten val komt en naar het ziekenhuis gevoerd moest worden. Binnenkort moet men tutters gaan uitdelen in de gevangenissen !! Alhoewel, zo'n gastjes komen er gewoonlijk met een berisping vanaf en worden verder ongemoeid gelaten. Men zou veel beter hun ouders verantwoordelijk stellen voor de daden van hun kinderen, dan zullen ze hen misschien een beetje beter in het oog houden.

@ Hettekop :

Vroeger moesten ze de vlieten dichtgooien of overkappen omdat het open riolen waren geworden waarin vanalles lag te drijven.  En morgen smijten ze Mechelen onder den beton omdat het één groot afvalpark is geworden.

Het is blijkbaar een oud, hardnekkig en onuitroeibaar zeer van alle tijden.

Dus, misschien heb jij een uitvoerbaar idee om, vandaag den dag, dit probleem enigzins op te lossen, dat blijkbaar veroorzaakt wordt door enkele blijkbaar-niet-op-te-voeden etters.

@Gim, bij het ABL ofte Arme Belgisch Leger leerde men dergelijk gedrag wel degelijk af! Een peuk of papiertje laten vallen(sic!) en als straf moest ge het ganse paradeplein opkuisen met de hand. En maar bukken om de rommel van uzelf en anderen op te kuisen! De les was dan wel heel duidelijk en vlug geleerd:-)) Maar ja, de legerdienst moest afgeschaft worden he....

@Eddy, gelijk heb je. Het afschaffen van de legerdienst heeft niet veel goed gedaan aan de mentaliteit van de hedendaagse jeugd. Misschien eens denken aan een soort burgerdienst van enkele maanden in de plaats? Al vrees ik dat dit voorstel bij enkele partijen niet op hun goedkeuring kan rekenen.

We wijken lichtjes af van het onderwerp...

Rudi, waarom zou i.v.d.beurgt naar het stadhuis moeten lopen ? We zullen wij dat wel doen, daarvoor zijn we daar. Maar verder stel ik vast dat we goed op dezelfde golflengte zitten. Vooral wat die legerdienst betreft. Maar niks vrijwillig, wel van moeten en allemaal, allemaal, allemaal gelijk voor de wet en eten wat op tafel komt, al was het vet spek. We waren wij ook niet beter. 

@Gim, allez, allez man. Het artikel van GL ging toch over "voorwerpen" en niet over "onderwerpen" :-)

Voor de tijd van Somers werd onze straat alleen geveegd de week of zo voor de verkiezingen. De laatste jaren zie ik regelmatig een veegwagentje van de stad passeren. Onze straten zijn veel properder dan tijdens de voorgangers van Somers. Ook bezoekers merken op dat Mechelen er proper bij ligt vergeleken met vroeger en met andere steden nu. Ere wie ere toekomt, met Somers is het netter dan voordien.

Ik heb zo vaak gezien dat bewoners van het kamertjespand op de Hanswijkvaart hun vuil aan de glasbol, bushalte of Colomaschool gingen dumpen: maar ook een luxewagen die dozen afval dumpte... Daarvoor is den Somers niet aansprakelijk.

@Polle : hiermee staaf je de meeste van de opmerkingen van de laatste dagen. De reden van sluikstorten is de aard van het beestje  en niet één of andere politieker of zijn partij.

Rudi, met dat beestje heb je gelijk maar van beleidsmensen wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en de problemen oplossen waar ze zich voordoen en dat schijnt in dit landje niet te lukken, draai en keer het zoveel je wil. De problemen aan de put in Hombeek duren al 15 jaar en worden erger van jaar tot jaar en ondanks dat maakt men iedereen wijs dat we " vorderingen maken ". Ik heb er vandaag nog een boetebon gevonden uitgegeven door de politie van Audergem-Bosvoorde, spijtig genoeg was de tekst verdwenen door de regen. Dan weet ge wel zeker waar de klokken hangen. Er mag geen vuur gemaakt worden langsheen de put maar vrijdag was het toch van dat. Barbecue tot midden in de nacht en de kolenresten daarna op den dijk, ze liggen er nog. En de restafval in de put zeker. Niemand niks gehoord, niemand niks gezien. Niks in de mouwen, niks in de handen. Allee zeg, wij moeten ze toch niet pakken.

Zeg GL, nu hebt ge nog altijd genen uitleg gegeven over die GAS-boetes die mogelijks nog geklasseerd moeten worden en die jij daar vond

@GL daarmee heb je wel een punt, maar de vervuiling is nog steeds het gevolg van de aard van het beestje, of niet soms.

 Dat zal dan toch een ander Belgisch Leger geweest zijn dan hetgene waar ik bij was. In '85 ging het er niet erg streng aan toe.

Wellicht Alex,  de gefrustreerden met latten op hun mouw van in 1962 hadden zich in 1985 waarschijnlijk al kapot gezopen :-)

 Aan dat legerdienstverhaal hecht ik ook niet veel geloof, het kan misschien zo geweest zijn in 'den troep' die we kennen van zwart-wit foto's, dat men er toen nog allerlei waarden inpeperde, toen ik er zat in '92 duurde het nog een goeie 8 maand en het was nog het best te omschrijven als een vakantiekamp. Een maand opleiding, zeven maand achter een bureauke, twee uur 'sport' per dag, we konden met onze dienst pizza's laten komen op kosten van het ABL, tussen 18u en 09u maakte het niet uit waar we uithingen ( ik zal in Keulen, dus uithangen was erg plezant ) en officieren salueren dat was voor degenen die graag para waren.

Veel orde en discipline heb ik daar niet gezien, en zeker niet bijgeleerd. De gedachte dat je met herinvoering van de legerdienst de jeugd zou kunnen bij-opvoeden is minstens een beetje naïef te noemen.

Tja Christophe, jullie zullen dan ook niet bij -18° op maneuvers geweest zijn en tot aan jullie kuiten in het slijk hebben gestaan en een keer of 7 een "marske" van 42 km gedaan hebben (en ik was geen para).   't was in 1962 in Soest gvd hard!  En inderdaad, een schril contrast toen ik de 2 laatste maanden (het vroor toen tegen de -20°) een bureaujobke kreeg en in mijn hemdsmouwen naast de chauffage door het raam mijn kamergenoten gepakt en gezakt gelijk marsbewoners naar het 4 km verder gelegen oefenterrein zag vertrekken.

Just an ID voor MB : Waargebeurde verhalen uit de legertijd.

;-)

Lieven, wat daar in de kant ligt is niet van mij en daar kom ik niet aan. Dat u de berg papier niet kan zien liggen ligt niet aan mij. De foto van het fragment is wel ingestuurd. En als daar geen duidelijke bewijzen voor gasbonnen tussen zaten dan weet ik het niet meer.

Christoph, er zullen er nu wel zijn die hun schouders gaan ophalen maar ik zeg het toch. Baron Michel, daar waar nu telenet zit in het jaar 1956. Daar kon je dus op de hele binnenkoer - en die was zo groot als het veld van KV - geen papiertje, geen peuk of genen tuttefrut op de grond vinden, want dan ging er 's avonds van de  1500 bleus die daar zaten genen enen buiten. Het waren blokken van drie verdiepingen hoog waar de piotten logeerden. Iedere morgen werden de kamers - drie boven mekaar - uitgeveegd en gedweild , en rond halfacht kwam daar ene met drie latten naar kijken. Als hij maar ergens een pluchke vond was het herbeginnen en als het te dikwijls gebeurde dan was het voor een week gedaan met pintjes gaan drinken. Als den trap niet naar hun goesting was dan stampte diezelfden boeffer van op de derde verdieping 'n emmer water naar beneden met alle gevolgen van dien. Zo kan ik nu nog wel een paar uren doorgaan. Eentje wil ik u toch niet onthouden. Bij onzen lichting zaten we met ne redelijk moeilijke Limburger, ja die waren er toen ook. Hij was in een maand niet meer mogen naar huis gaan wegens alles en nog wat. Toch moest hij bij het einde van de opleiding mee vertrekken naar Duitsland. Uit wraak kakte hij nog eens goed in zijn kast vooraleer op de trein te stappen en als hij in Keulen uitstapte stonden de MP ' s al klaar om hem opnieuw in te kassen. 

Ik wil maar zeggen, het leger als het goed gedaan wordt eerste klas. Ge weet toch wat aan het " klein kasteeltje " boven de deur stond hé ? Hier temt men leeuwen.

 Tja, in de jaren 50 en 60 zal het wel zo geweest zijn, maar dat zijn ver vervlogen tijden. Dat je iets aan de mentaliteit van de mensen gaat veranderen en minder sluikstorters gaat hebben door de legerdienst in te voeren is m.i. toch wel een beetje van de pot gerukt.
En tot welke prijs?
De legerdienst is destijds afgeschaft omdat het gewoon onbetaalbaar werd, dat ben ik in ieder geval niet vergeten. We betalen al belastingen genoeg, daarbovenop nog eens een paar tienduizend man eten en onderdak geven.. bedankt, maar neen merci. 

Trouwens, het is geeneens de taak niet van het leger om mensen manieren bij te brengen.

 @gl: met een spreuk boven een poort maak je in 2010 niet veel indruk meer hoor, dat zijn nog enkel folklore-achtige overblijfsels van toen de beesten nog spraken. Een leger dient inderdaad niet om de jeugd op te voeden en het is inderdaad enorm duur. Met dat geld betaal je heel veel kuisploegen.

Ja, Christophe de tijden zijn verandert en voor wie het niet gelooft lees de commentaar van mijnheer Bogaerts, onze korpsoverste, vandaag in HLN. Wat ik er uit afleid ? Hulp, onze mensen kunnen het niet meer aan. En wat de kostprijs betreft, 10 frank per dag in die tijd was gene vette. Twee en een half pintje per dag. En wie betaald al die ettertjes nu, als ik u mag vragen. Waar halen die het geld voor hunnen " hard en soft " en voor hun rijdende orkesten ?En waarom de legerdienst is afgeschaft dat kan ik u ook zeggen maar dan zal de bui hier weer losbarsten denk ik. Een ding weet ik zeker, toen werd er niet naar agenten gespuwd en geslagen.

A.T. maar met een goei matrak van een halve meter kunt ge er veel doen springen weet ge.

 Slechts één adres Uilmolenweg? Ik hoorde daanet de truc om aan goedkope vuilniszakken te geraken !!!              

De nacht voor de ophaling begeef je u naar een huis met een inkomhal. Je neemt vervolgens een vuilzak die daar voor de deur staat (liefst een grote'!!!) en kapt de inhoud ervan leeg in de inkomsthal (niemand kan zien wat er gebeurt!!!) en je verdwijnt met de zak terug de nacht in!

Zo spaar je na tien beurten EUR 15,00! Kassa, kassa!

Degene het me vertelde, overkwam dit reeds voor de derde keer!!!

Schitterende post Jokke .Bedankt.

Juich volkeren hier te lande, kapitein Zeppos is terug van zijn omzwervingen in de Schotse highlands. Het wijkonderhoudsteam afdeling Hombeek zal het geweten hebben. Opruimen dien troep tot het laatste papiertje daar aan de put en aan den boelvaar moulin uilen. Risico bij zo 'n schoon weer. Het is niet denkbeeldig dat de puistjes tegen morgenavond een nieuwe lading rode zooi gebracht hebben. Wij worden niet betaald om er ons bed bij te maken.

Wel wel, GL goed om te weten dat de stadsdiensten nog niet zo slecht werken als je ze hier altijd afschilderd.

Ho Ho Peter, dat heb je dan verkeerd geinterpreteerd. Wat ik wel behaupte is dat ik van de bazen de sijskes krijg. Ik moet natuurlijk niet naar hun pijpen dansen. 

Ok, dus werken de stadsdiensten volgens jou wel vaak naar behoren ... ook goed. :-)

Peter, dat is tenminste wat ik behaupte. 

M.T.

Het is gelukt, ik heb voor u ne matras  gevonden en nog niet zo ver van huis bij Eguide Walschaerts. Ge kunt het met de velo gaan halen. De vulling voor het kopkussen ligt nog altijd op den boulvard uilen en pakt dan die frutpot ook maar mee. Daar ligt ieverans oek nog een oude WC maar daar ben ik niet te keut boa gewest want het was ientje zonder chass. Apropos, Duvel emmek ni gevonne zeunne. Daar ligt ook nog ne zak of vier, waar opgeschreven staat " niet gesorteerd ", as ge must wa toad emme as ge moa verstaa.

We hebben sinds gisteren een computer en een paar zakken snoep in de aanbieding. 

Ik heb vruchteloos gezocht naar mijn debatstuk van vorig jaar over de Egleghemvijver. Is dat nu helemaal verdwenen ? Daarom zet ik het nu maar hier.

Een ding moet ik zeggen, mijn vriend maakt er werk van. Hoed af. Volhouden Bart. 

De zomer is vergangen.

De Rudi heeft mij ooit eens gevraagd in verband met de rotzooi aan de Egleghem vijver. Hoe ik het zou aanpakken. Wel Rudi ik kan u vertellen dat voor de tweede zomer op rij " de Hombeekse put " met bravour de beproeving heeft doorstaan. Het is nog niet alles koek en ei maar men merkt toch dat vele fietsers, wandelaars, hondenliefhebbers, de weg naar Hombeek hebben gevonden waar ze lekker kunnen genieten van de natuur.

Rudi, heel veel druk op de stadsketel heeft tot resultaat geleid. En dat is maar goed zo. 

Toch weer heel goed nieuws te melden over de Uilmolenweg. Ge weet wel daar waar op 7 april 2013 twee jonge mensen om het leven kwamen in het kanaal. De rode pijlen aan de vaart zijn terug in bedrijf. Helaas twee jonge menselevens te laat .

Lang geleden maar toch nog eens boven halen.

Wat de Uilmolenweg betreft gaan we er op vooruit. Wegens de hele slechte zomer was het aan de Egleghemvijver niet veel zaaks, dus veel minder zwerfvuil en veel minder waterpijpen. Eigenlijk was het rondvliegend distelzaad een van de grotere problemen. Ter informatie, vroeger werden de boeren daarvoor beboet en nu mag dat van de groentjes niet meer bestreden worden. De wereld zit vies in mekaar. Maar dan komen vorige week toch wel die verdoemde salmonellen zeker. Zou al de rotzooi die al jaren op den bodem van de put liggen te rotten er iets mee te maken hebben ? Ge weet maar nooit. Maar volgens aloude overleveringen " wat we niet zien en niet weten, blijf er af en begin niet in de str.nt te roeren ". Enfin met dat water, dat zal wel in orde komen. En in Hombeek trekken ze zich daar ook niet zoveel van aan . In 1945 zwommen wij allemaal in de rakketput en daar is nooit genen ene van gestorven. 

Mon, het is da wat ik bedoelde maar er zijn precies al een paar hoogstandjes weg.