Huiszoeking

(Bron De Standaard)

(Foto Peter Meuris)

MECHELEN - Het Brussels gerecht is bezig met een aantal huiszoekingen naar aanleiding van pedofiliedossiers. Vanmorgen vond een huiszoeking plaats in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Ook bij de commissie Adriaenssens en kardinaal Godfried Danneels is er een huiszoeking geweest.

Ik hoop dat slachtoffers van misbruik hier niet in de kou blijven staan. Met luisteren naar slachtoffers, en slachtofferhulp haal je niet de voorpagina.

Het was een opvoering achter gesloten deuren. 

Maar goed dat de titel van Ereburger niet aan de eerste de beste wordt toegekend :-))

op aanwijzing van een "getuige" werd ook gezocht in het graf van Mercier en in de crypte! alsof men daar, voor zover er bezwarend materiaal zou zijn, dingen zou weggestopt hebben........dat een getuige fantaseert .....maar dat het onderzoek daarin trapt?? en dus grafschennis pleegt??

Vreemd is ook dat men vanmorgen in het nieuws al weet dat er "geen geheime dossiers gevonden zijn". Er zijn enkele vrachtwagens papier meegenomen, goed doorgewerkt vannacht.

Hebben ze goed in den ouwe en nieven beiaard gezocht ? Het is misschien de rede dat ze zo vals spelen. Allee ook maar een idee zeune. 

Zoals je weet is de toren stadseigendom, en heeft het gerecht daar allicht geen huiszoekingsbevel voor geregeld.

Verder stel ik me echt wel vragen bij het opdoeken van de commissie Adriaenssens.

Volgens De Standaard:

Volgens Adriaenssens had de commissie een 50-tal dossiers in handen waarin de naam van kardinaal Danneels genoemd werd. Waarin stond dat hij op een of andere manier op de hoogte was van misbruik. Nu zaterdag zou de commissie hebben samengezeten met een groot deel van deze slachtoffers. Op maandag 5 juli zou dan een ontmoeting met de kardinaal plaatsvinden. Maar omdat Adriaenssens de dossiers en de namen van deze slachtoffers niet meer in zijn bezit heeft, kan die afspraak niet doorgaan. 

'De kardinaal verleende overigens zijn volledige medewerking aan ons onderzoek en momenteel hebben we geen aanwijzingen over een doofpotoperatie', zei Adriaenssens nog.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze iets vinden in dat stinkend putje... Het zou tijd worden...

Ik speelde onlangs met de gedachte om me te laten ontdopen, was naïef om te denken als iedereen dat massaal zou doen de kerk minder subsidies zou krijgen, blijkt dat helemaal niets uit te maken, eens gedoopt kan je je wel laten ontdopen maar qua subsidies maakt dat helemaal niet uit... Schandalig eigenlijk..

Ofwel celibaat afschaffen, ofwel alle geestelijken chemisch laten castreren tijdens hun opleiding ;-)

 En hiermee heeft het Belgisch gekrom ( recht ) weer eens zijn werk gedaan zoals we het van hen gewoon zijn. ' t is maar te hopen dat ze zoals zo vaak niet teveel gas moeten terug nemen. Vie van bomma, patate mè sosisse.

@Tommy en GL: bedankt voor jullie heel doordachte en opbouwende opinie.  Dat is écht wat we nodig hebben bij delicate onderwerpen als deze.  Professor Adriaenssens had het niet beter kunnen uitdrukken :-)

Mechelen kwam weer eens in het wereldnieuws; vanochtend op BBC World.

 Wat had er dan moeten gebeuren, Koen? De kerk alles discreet binnenskamers laten afhandelen, de slachtoffers hun stilzwijgen verder laten afkopen tot de zaken verjaard zijn, zoals de goede gewoonte was met delicate zaken?
De we nu op BBC komen, tja.. dat is misschien het gevolg van deze werkwijze.

Dat mensen meneer pastoor nu gaan aanzien als een vetzak, tja... zelfde uitleg?

Alex T, onderzoek kan, mag en moet.  Heb ik ergens iets anders beweerd?  Daar is de commissie Adriaenssens trouwens mee bezig, in overleg én met toestemming van het gerecht.

Ik heb het alleen over de reacties van Tommy en GL, die - zoals we al gewoon zijn - véél bijdragen aan de discussie.

Vers van de pers - het aartsbisdom blijft in het nieuws: de pas aangestelde hulpbisschop De Kesel, die uit Brussel werd 'geïmporteerd' naar Mechelen, werd zojuist op een persconferentie voorgesteld als nieuwe bisschop van Brugge...

Onlangs liep De Kesel nog mee in de Hanswijkprocessie - in het gevolg van aartsbisschop Léonard.  Zijn 'Mechelse loopbaan' was dus héél kortstondig...

(foto's: Jan Smets)

Ja Koen met die C is het zeker een beetje moeilijk werken na de ontwikkelingen van de laatste weken. Maar dat betert wel met den tijd zeune. Goe vast houden.

@g.l.: is je commentaar relevant of gewoon b.... ?

Een wat raar verhaal met hoge 'Dan Brown'-elementen...

Het graf van Kardinaal Mercier zou geopend zijn met drilboor (GvA).  Volgens VTM zou een gids (?) de speurders de weg hebben gewezen naar waar ze moesten zoeken.  Andere bronnen vertellen dat het een onderhoudsman van de kerk was die wees naar het graf waar onlangs aan 'gewerkt' was..

De meeste aartsbisschoppen liggen in een crypte onder het hoofdaltaar.  Mercier ligt echter in een soort praalgraf in een kapel in de linkerbeuk.

(foto: Jan Smets)

@Luc & Koen

GL is dan wel genezen, maar ze hebben nog wat zuur en b... laten zitten om heel MB mee te laten genieten van diepzinnig inzicht en verstandige oplossingen...

Koen,

Ik heb gewoon mijn mening gegeven over deze kwestie. Ik denk niet dat dit kwetsend naar iemand was, buiten dan naar pastoors toe misschien... Als dat ook al niet meer mag...

En mijn reactie draagt zoals gewoonlijk niet veel bij zeg je? Zoveel reageer ik hier niet hoor. Laat me dan nog eens zo'n reacties zien van me aub? Ik ben benieuwd met wat je gaat afkomen, veel slechte reacties zullen het niet zijn.

Of had je het enkel op die andere? Dat had je dan wel mogen zeggen.

Tommy Gevaert

Slachtoffers ?  Met zulke schadevergoedingen noem ik dat luxe-hoeren.

Ik heb in het leger wel wat erger meegemaakt.

Oei? Nog erger? Ocharme toch, anaal gepenetreerd door de sergeant met de loop van een fal tegen je slaap? Dat was vast de mooiste tijd van je leven :-)))

Idd Peter, vrachtwagens vol documenten en vanochtend reeds wist men te vertellen dat er niets gevonden werd.  Ze moeten daar bij justitie, gans in tegenstelling tot de voorbije jaren, nogal "kapit" gegeven hebben....   Wie houdt men hier feitelijk voor de onnozele??

Ja Roger, na vijftig jaar non - beleid en verottingsstrategie bij justitie hebben die  nu wel den hoofdvogel afgeschoten. Het zou toch wel moeten lukken dat het weer hier bij ons gebeurd. En waar blijft die meneer Colpin nu met zijnen uitleg ? Of is die met de noorderzon vertrokken.

In 'Het Nieuwsblad' van vandaag het commentaar gelezen van Liesbeth Van Impe.  Voor de volle 100% ga ik met haar akkoord.  Het gerecht zal met stevige antwoorden moeten komen om dit machtsvertoon te rechtvaardigen. Niettegenstaande de massa gerechts-(dienaars ?), 'bedrijfsvoertuigen' en de speciaal opgeroepen DVI specialisten, heeft de schending van grafmonumenten niet geleid naar het terugvinden van het al jaren verdwenen paneel van 'DE RECHTVAARDIGE RECHTERS'.

Iemand van de familie Colpin voor commentaar ?

feiten die verjaard zijn..tja, die zijn jammergenoeg dus wel verjaard.

personen die geld ontvingen als minnelijke schikking (in a'pen een geval van zo'n 100.000€) tja, die gingen dus akkoord om te zwijgen mits ze het geld kregen.

gevallen die geen klacht ingediend hebben...tja, die zijn feitelijk niet bestaande.

ergerlijk zijn natuurlijk de feiten die gebeurd zijn maar als het gaat om zaken van 50 à 40 jaar geleden...;toen was Kardinaal Danneels nog géén bisschop en dus ook niet verantwoordelijk (misschien Suenens uit zijn kist halen om klare wijn te scheppen?).

de zaak is dus complexer dan we wel denken en nu ALLE priesters en kloosterlingen over één kam scheren is naar mijn bescheiden mening héél héél onrechtvaardig.... 

en wat Bethune en Devillé betreft: hun haat overtreft hun gezond verstand, et is bij deze twee gewoon een kwestie van persoonlijke rancune.

in deze nog hartelijk proficiat aan mgr De Kesel met zijn benoeming in Brugge! de juiste man op de juiste plaats!!!!

Ik weet niet goed wat ik hiervan moet denken.
Er zijn misdrijven gepleegd en die moeten onderzocht worden.
Als de kerk dossiers van pedo-priesters achtergehouden heeft, moet degene die opdracht gaf voor het achterhouden én de daders van de feiten zelf, gestraft worden.
Het onderzoek is dus een goeie zaak.
De pers blaast uit verschillende richtingen, dus weet je niet wie je mag geloven, inzake de onderzoekspraktijken.
Grafschenning in St-Rombouts ?? Mercier is al van 1926 dood, dus had geen kerkfiguur geweest zou hij allang ontgraven zijn en als hij een goeie katholiek zou zijn, zou hij het onderzoek aangemoedigd hebben, dus geen vuiltje aan de lucht.
Net naast de kerk zijn ze er daar honderden aan het schenden.

Als de kerkleiders op de hoogte waren van de feiten en het bedekten met de mantel der liefde, zijn ze even grote dégoutanteriken dan meneer pastoor die zijn handen niet kon thuishouden en verdienen ze een even zware straf.

@Filip2 : Dus als ik een kind verkracht en ik geef er achteraf geld voor, dan is alles okee en word het slachtoffer ineens een hoer ???? Mooie redenering, u mag terecht fier zijn op uw denkvermogen.

Ik ben van die tijd en van dat milieu.

Iedereen wist ervan, maakte er grapjes om. 

"Beter met de deken dan met de onderpastoor.

Steek maar een taljoor in je broek."

Bovendien was het de tijd van de sexuele revolutie.

 

Ik ben ook gechoqueerd door de razzia op het Paleis.

Vraagske: voor wanneer worden dan de militairen solidair voor schut gezet? En de sportmonitoren, jeugdbegeleiders, jeugdleiders van alle mogelijke obedienties? En het onderwijzend (-)) personeel alsook het personeel van ziekenhuizen? Enz.enz. enzoverder.

En niet te vergeten de vaders met kinderen! Want van al die categorien zijn er INDIVIDUS die zich schuldig gemaakt hebben aan dergelijke verfoeilijke zaken. Kortom er moet inderdaad een en ander onderzocht worden, maar dan overal! Wat nu geschiedt lijkt meer op een grove intimidatiepoging. De ultieme aanval op de kerkelijke instituten!?

En wat de gijzeling van de bisschoppen betreft, dat zal wel nog een staartje krijgen gezien de aanwezigheid van de pauselijke nuntius welke diplomatiek onschendbaar is. Hallo....meneer Colpin en familie....

 

Operatie 'cover-up'? Dit verhaal stinkt, lijkt opgezette cinema.

Als je zelf slachtoffer bent van een misdrijf, probeer dan eens:

1. de pers erbij te halen als er onderzoeksdaden uitgevoerd worden,

2. Enige uitspraken te doen in het openbaar waarbij de identiteit van de 'verdachte' aan de openbare verachting dreigt te worden blootgesteld en z'n privacy geschonden wordt.

3. op enigerlei wijze het geheim van het onderzoek te schenden.

Resultaat: uiteraard een stapel procedurefouten, zelf krijg je een klacht laster en eerroof, kwalijke ruchtbaarmaking, belediging, enz aan je broek, alles samen komt de dader er beter vanaf dan jij als slachtoffer.

Dus in dit geval, de camera's en artikels stonden klaar voor justitie ten tonele verscheen. Waarom? Het corrupte zootje van justitie heeft z'n dienst bewezen aan z'n politieke broodmeesters: CD&V, partij van en voor diegenenen die nu in opspraak kwamen. De illusie is gewekt dat de daders aangepakt worden. Met de pers erbij zijn de argumenten voor procedurefouten alvast gerealiseerd. Ongetwijfeld het enige doel van deze aktie.

 @Luc en Koen,

                             tevreden met den uitleg van de grote manitou van het kluppeke met één C ? En meneer Colpin, ik denk dat er nog ergens WC papierrollen liggen van veertig jaar geleden. Stillekes laten liggen zeker, ge weet maar nooit dat ze niet langs ene kant gebruikt zijn.

Bert Sturtewagen schrijft: "Dat is dan spijtig".

Hij verwoordt hierbij volgens mij op een rake manier het gebrek aan tact en empathie voor het slachtoffer ... zowel door het instituut De Kerk voordien als tijdens de huiszoeking.

@g.l.: Ik versta geen woord van wat je allemaal uitkraamt.

aansluitend bij de huiszoeking nog dit:

hoe komt het dat de pers zo massaal aanwezig was? werden ze getipt?

hoe komt het dat Rikske Torfs daar blijkbaar bij toeval aanwezig was?

werd met de agusta- en omob-schandalen, de roze baltten niet discreter gewerkt?

dat zijn toch wel enkele vragen die men zich kan enmag stellen......

Luc, tot einde jaren zeventig was Hombeek een zelfstandige gemeente en daar gebeurden toen ook al eens dingen die geen daglicht mochten zien. Alhoewel het af en toe wel eens gonsde van geruchten in het dorp als het om toelatingen en vergunningen ging. Meer ga ik er niet over vertellen maar ge kunt het eens uitzoeken, alhoewel het zal wel dik verjaard zijn zeker. 

 Waar rook is, is vuur.

@ marc1: Ja man, wat deed de pers daar? Zie mijn posting wat hoger. Dit lijkt op een enscenering om de publieke opinie te sussen.

Persmagistraten permiteren zich de arrogantie van éénzijdig uit te maken wat maatschappelijk relevant is om aan de schandpaal te worden gepraat. Doe exact hetzelfde als burger en je hebt een proces op basis van een resem klachten.

Magistraten zijn bij mijn weten ordinaire juristen, juristen zijn diegenen die rechten studeren en dat is NIET de elite. Rechten gaat men studeren als men te stom is om rationeel, logisch, wiskundig en wetenschappelijk te denken. Geen wonder dat de maatschappij vierkant draait, dat criminaliteit woekert als nooit te voren. De juridische macht is in handen van incompetente sukkels: ook deze pedofilie cinema past in hun beperkte mentale mogelijkheden. Opgelet; ik verdedig geenszins de kerk, ik ben ongelovig. Als atheist zie ik evenwel dat dit zootje van justitie stinkt.

Van wel heel erg dichtbij kon ik de hele hetse volgen. Wat leert deze zaak me (onder andere):

1. dat er mijns inziens directe lekken waren van bij de federale recherche naar De Morgen. Zij beschikten immers nog voor de huiszoeking afgelopen was over informatie die enkel gekend was door het gerecht en de onderzoekers in de verzegelde kathedraal.

2. (iets dat ik eigenlijk al lang zou moeten weten): als ge wilt weten hoe de vork werkelijk aan de steel zit: lees dan vooral niet de gazetten! Werkelijke cowboyverhalen las ik in de geschreven pers. Met een pluim voor de Standaard, als het dan wel goed is, moet het ook gezegd worden.

3. dat Adriaenssens de juiste man was voor die commissie. Ik schaar me achter zijn uitspraak in De Standaard: eens zien wat justitie er op 8 weken van brouwt. Doodjammer dat hij er de brui aan geeft.

Ik ben werkelijk benieuwd of er ooit iets zal komen uit dat onderzoek... De hele hetze hier in Mechelen vind ik trouwens maar peanuts in vergelijking met het drama van de commissie. Het leek me werkelijk dat de commissie zinvol zijn werk deed. 

Ach ja... al bij al geeft dat onze formateur wat meer ademruimte om naarstig en stil voort te werken aan onze nieuwe regering.

Nog een allerlaatste keer een commissie oprichten en dan gedaan. Een commissie die werk maakt van het opdoeken van deze corrupte communistische staat bij uitstek. Nu zal ik maar in mijne schuilkelder kruipen zeker. 

en er blijven? beloofd?

@Fr.K. een schuilkelder is niet bestemd voor "permanente" bewoning. Dus GL zal maar voor een kort verblijfke gaan schuilen. Gelukkig, anders zijn we zijn satirische commentaar kwijt:-)

@Eddy Luyten: "voor een kort verblijfke" als er een zeppelin boven de stad toert? ;-)

Jokke, van ne Zeppelin heb ik gene schrik maar van 'n tsjeef da is wat anders en als het dan nog ene is die het alles beter wil weten ? Spaar ons heer. 

@G.L. een beetje consequent zijn hé, eerst de Tjeven verketteren en daarna OLH aanroepen!

Jokke, wil je mij eens uitleggen wat tsjeven met OLH te maken hebben. Ik denk dat we het eerder moeten zoeken in de hoek van de Farizeeêrs. Fredy Kluyten farizeeêr, moet kunnen. 

@G.L.: ik ken die mijnheer niet en weet ook niet wat hij voor de kost doet! Maar we kunnen de Mechelenblogtpolitie voorstellen een huiszoeking te doen bij ene zekere Mercier!

ik heb in heel mijn leven nog nooit, maar dan ook nog nooit, sympathie gehad noch gestemt voor de CVP, CD&V of andere tsjevenpartijen...
in deze zit je een beetje fout...
ik ben echter wel groot liefhebber van het VB...
het is een beetje als een show van Geert Hoste...het gaat overal over, maar zonder enige diepgang...en je kan ermee lachen man...

 Jokke, goa kunt er ôôk mè ne koave pol aankomme zeune. Het es ie al geleik in poalinge, ze zegge roet en ze stemme doenker bloat of zoeiet.

Freddy, mensen die veel lachen worden naar het schijnt ouder dan het gemiddelde:-)
doar verston ik nouw gennen jene klwoet van, maar da mokt gen verschil mej wanner ge Nederlands klapt... Neij wok gen rwot nog blauw...'kzeg et toch VB boven...

Nu moet ik efkes gaan zitten. 

Fredy, tussen ons, hedde goa gezope ?

Tussen weten en wijsheid zit een kloof niet overbrugbaar met kennis...

Eigenlijk, als de kerk weet heeft van een geval van pedofilie, en dit zelf niet gaat melden aan de politie, meer nog: het zogezegd binnenskamers gaat oplossen, is dat toch een verzaking aan de burgerplicht, of niet? De burgerplicht houdt ondermeer in dat iedereen die op de hoogte is van een misdrijf dit dient te melden. Pedofilie lijkt mij alleszins ernstig genoeg.

"De burgerplicht houdt ondermeer in dat iedereen die op de hoogte is van een misdrijf dit dient te melden"

Ga eens melden dat ge een of ander schorremorrie hebt bezig gezien met ruiten uitgooien van een kerk, dan krijgt ge als tegenvraag, of dat uw eigendom is. maw, de eigenaar moet het maar doen, of moeit u met uw eigen zaken

 @ Alex :

Het is toch algemeen geweten dat het met exclusieve groepjes altijd zuur kersen eten is (of is het taart).  Dat deze clubjes nu oude adel zijn (à la Berthouders of Coloma’s), religieuzen (van welke strekking dan ook), loges of Outlaws maakt geen verschil.

Ze verzinnen hun eigen regels en als iemand van het clubje dan naast de pot pist, wassen ze elkanders rug (Kerkelijk recht... wie bedenkt het).

Als je dan als slachtoffer, insider of hangaround hen daarop wijst, krijg je een uitbrander van de president (zie het voorbeeld van popie Benny) of schoppen ze je eruit.

Bij de Outlaws is het heel duidelijk geformuleerd, want hun loyaliteit is heel helder : 

Als een burger je broeder te pakken neemt, dan ga je erop af – je vraagt je niet af waarom – je broeder heeft niet altijd gelijk, maar het is je broeder. 

Het verband tussen een ruit ingooien en een kind sexueel misbruiken is me niet duidelijk. Zal wel aan mij liggen

Alex, we gaan mekaar niet verkeerd verstaan Hé. Ik weet het niet maar ik denk dat jij toch wel een beetje jonger bent dan ik. Is geen verwijt hoor. Wat dat zogezegde verklikken betreft heb ik toch nog wel zaken in het geheugen die hier ook maar eens moeten gezegd worden. Ik besef dat dit voor veel lezers  een duister punt is. Kort maar krachtig, er werd in de jaren veertig zoveel verraden zowel door de ene als door de andere kant van het spectrum. En verraden van medemensen vindt ik een van de laagste daden die een mens kan begaan. Ik ga nu niet persoonlijk worden maar  mijn familie kan meespreken van verraad en verklikken met ei zo na fatale gevolgen. Het wordt dus hoog tijd dat al die commitékes van zelfbenoemde vrijheidstrijders eens  hun eigen geschiedenis gaan nalezen. Er zullen altijd daders zijn en ook slachtoffers maar verklikken vind ik laf.