Behoor jij ook bij de "happy few"

met categorie:  

Op woensdag 23 juni 2010 gaan er infosessies door ivm het project stationsomgeving door 'Mechelen in Beweging'.
De projectverantwoordelijken en beleidsmensen zullen aanwezig zijn om het project vanuit vier deelgebieden toe te lichten en op de vragen te antwoorden.
Tot en met maandag 21-06 kan men (verplicht) inschrijven.

De folder die de komst van de bouwaanvraag moet aankondigen,
verspreiding sinds woensdag 16-06, is niet overal bedeeld.
In deze folder ook een oproep tot inschrijving voor de infosessies,
de eerste 160 'gelukkigen' kunnen naar de infoavond,
de andere worden verwezen naar het infopunt in de Conciensestraat.

De communicatie rond dit communicatiemoment blijft heel onduidelijk.
De website 'Mechelen in Beweging' maakt geen enkele melding van dit evenement.
Dit was toch de plaats bij uitstek om hier melding van te maken. Een gemiste kans?
Een pietluttig berichtje op de site van 'het Nieuwsblad' en een bericht op de site van 'Radio Reflex' is al wat in de media te vinden is.

Hopelijk brengt deze infosessie wat licht in de duisternis!
Hopelijk heb jij wel deze folder ontvangen!
Hopelijk kan er eindelijk een debat ontstaan over dit project!
Hopelijk ...

Wie heeft deze folder ontvangen?

Ik niet!

ik wel

en ik woon daar niet eens in de buurt

 Wel das raar...

Ik had gehoopt, als een bewoner van de Leuvensesteenweg, hier ook van op de hoogte te zijn...Niets dus...

Onafgezien waar de fout ligt vind 'k dit een teken van minachting tegenover de betrokken inwoners.  Zie eens waartoe dit in Antwerpen leidde met de Lange Wapper ?  Kijk ook eens terug naar 13 juni ?  

Maar, stoïcijns als we heel soms eens kunnen zijn, reageren we gelaten en wachten we op de volgende verkiezingen om daar weer een democratische veeg uit de pan te geven.

 

Wij wel, maar weer later dan de rest. Gelukkig was ik al op de hoogte door iemand die hem op straat had zien liggen!

Ik ben alvast ingeschreven. Kreeg ik ook te horen dat het begin uur met een half uur vervroegd is. Qua communicatie is de berichtgeving van deze infosessie weer subliem, pff.

 

Opvallend dat ons deel van de wijk de folder als laatste heeft gekregen. Een manier om kritiek tijdens de infosessie zoveel mogelijk e beperken?

In de wijk Tervuursesteenweg (Coloma)  werd de folder midden deze week gebust.

Beste mensen het is echt geen minachting of desinformatie of zo, er is gewoon iets fout gelopen bij de distributie. Ook de wijkraad is daarvan op de hoogte hier het pdf document, en nu nie meer zagen he

In de buurt Caputsteen werd ook midden deze week gebust. Wat mij wel verontrust is dat dit een heel belangrijk project is voor Mechelen maar dat er tot op heden weiing sprake is van inspraak en dat de communicatie vooral eenrichtingsverkeer is. Nu ook weer worden 4 informatiegroepen georganiseerd (verdeel en heers) waarvoor zich slechts 40 mensen kunnen inschrijven. Toch wel heel beperkt neen?

Bij de laatste infovergadering zou tijd vrijgemaakt worden voor vragen. Het eerste (lange) deel  werd vakkundig volgepraat gevolgd door een pauze. Bij gebrek aan tijd (?) werd aan de aanwezigen gevraagd de vragen schriftelijk te stellen. Slechts enkele vragen kwamen nog aan bod maar voor een debat of wederwoord was er (helaas) geen tijd.

Met het stationsproject wordt een deel van het mobiliteitsgebeuren verplaatst naar elders en dat valt dan weer buiten het projectgebied waardoor daarover geen vragen kunnen gesteld worden. Echt transparant is het allemaal niet ook al wil men het zo wel laten uitschijnen. De Mechelse wapper? Wie weet ...

 

 Een week (op sommige plaatsen minder) voor een vergadering een folder bussen waarvoor je dan 4 dagen de tijd hebt om in te schrijven ?

Dat is geen fout in de distributie, dat is een mega blunder in communicatie.

En daarvoor hebben ze dan mensen zitten die er nog eens voor betaald worden ook.  Hallo stad Mechelen, wat is daar eigenlijk aan de hand ?

Mogen we het echt niet weten of hebben jullie schrik van een beetje kritiek ?

 Ach, het is symptomatisch voor dit project.  

Er is een sitemaar die geeft enkel wat algemene info.
Er is een infopunt, maar dat is open op de meest onmogelijke uren.
Er waren al enkele buurtvergaderingen, maar met dezelfde communicatieproblemen als nu en uiteindelijk weinig bruikbare info voor de bewoners.

Hierbij een warme oproep aan alle Mechelaars om eindelijk eens wakker te worden.  Anders zitten we straks met z'n allen te kankeren over een enorme bouwput, wegomleggingen die nergens naartoe leiden, afgesloten kruispunten, opgebroken fietspaden en omgewoelde voetpaden.  

Inschrijven dus en klop maar eens op tafel, want het gaat om de volgende 10 jaar van ons (samen)leven !
 

Ik woon niet ver van het station en ben als regelmatige treingebruiker méér dan geïnteresseerd, maar géén folder ontvangen hoor !

Bedankt lieven om de folder in te scannen.

Dat de wijkraad op de hoogte is, positief voor die wijkraad, maar er zijn nog 11 wijk- en dorpsraden in Mechelen.
Ik kan alleen maar vermoeden dat jij in een wijk woont waar het project voor een meerwaarde zal zorgen.
Zij die geconfronteerd worden met onteigeningen, verllies van woning of handel, extra verkeer door je woonstraat, verlies van parkeergelegenheid, omlopen als voetganger of fietser (het STOP-principe?), ... Zij denken er allicht ander over.

Je kan dit catalogeren onder zagen,
het enige wat wij vragen is enige duidelijkheid.
Als rechtstreeks betrokken bewoners geen infofolder krijgen, of laattijdig, dan kan je je vragen stellen.
Een infovergadering één week voor datum aankondigen en dan enkele dagen hebben om je in te schrijven?

Een vergadering waar je echt wil luisteren naar de bevolking, die kondig je niet aan enkele dagen van te voren. Stel nu dat er iets mis is gegaan met de verdeling van het drukwerk, dan zijn er nog ontelbare mogelijkheden om de bevolking op de hoogte te stellen.

Websites als "Mechelen in beweging" of "Beleef Mechelen" hebben inspraak hoog in het vaandel, maar als je dan verder kijkt zie je toch dat het vaak enkel over een likje verf gaat. Tijdeljk een parkje inrichten kan nog net. Een wedstrijd inrichten is ook nog onschuldig genoeg.

Hoog tijd dus voor een Facebookgroep ?

Mechelen heeft alles om een mooie en gezellige stad te zijn maar .......

Onze beleidsmakers ervaren inspraak en overleg vaak als een belemmering, als contraproductief, omdat zij vandaag alles binnen hele korte termijnen willen afgewikkeld zien. Beleid in functie van verkiezingen, maar of dat voor ons burgers de beste keuze is? 

Het is inderdaad bevreemdend dat op een dergelijke manier gecommuniceerd wordt.  In de examenperiode en vlak voor het verlof een dergelijke communicatieronde organiseren over zo'n belangrijk project dat men al jaren ziet aankomen...  De manier om alle kritische geluiden op voorhand te smoren ?

De reacties in deze blog bewijzen in ieder geval dat de coordinator van Mechelen in beweging zich eens goed moet bezinnen. 

Zijn werkwijze  ligt vanuit diverse hoeken onder vuur en dat is onverenigbaar met zijn rol als neutraal scheidrechter en communicatie-begeleider. Niet langer de inhoud van het het project staat centraal, wel het geklungel rond de manier waarop de communicatie en de inspraak verloopt.  

Als niet langer de inhoud centraal staat, maar wel de manier van werken van de communicatieverantwoordelijke, dan ben je fout bezig!

tijdens de vorige infovergaderingen voor de bewoners van de omliggende buurt van het project trok de refter van het arsenaal een volle zaal.

Een 500-tal mensen die duidelijke informatie wilden kregen onvoldoende concrete informatie omdat alles nog heel vaag was. Nu is de situatie anders, en probeert men de Mechelaar te bereiken. Maar de uitnodiging vertrekt te laat en werd niet over heel Mechelen bedeelt. Het aantal plaatsen voor het infomoment zijn heel beperkt. (ca 150)

Weer een gemiste kans voor ons stadsbestuur? Wie heeft er nu belang bij deze vergadering, wie moet hierbij aanwezig zijn? Zelfs omwonende van het station zijn nog gedeeltelijk in het ongewisse gelaten en morgen sluiten de inschrijvingen af.

De doorsnee Mechelaar heeft van dit project nog geen concrete hinder/invloed ondervonden en staat er dus ook niet bij stil. Vanaf het moment dat je gratis parkeerplaatsen in de stationsbuurt verdwijnen, je in de fille staat rond  het station, dan pas komen de vragen en de frustraties. Fietsers zullen zeker 15 min vroeger moeten vertrekken omdat de voorlopige fietsenstalling op een heuse wandelafstand ligt van het station.

Maar ja, wat niet weet wat niet deert.... 

Hopelijk heeft deze blog nog voldoende ruimte vrij, want de volgende jaren zal er, over dit onderwerp, hier nog serieus gedebatteerd worden.

 Inderdaad M.M.

Binnenkort beginnen de werken aan de tijdelijke parking en naar verluidt zullen daar een pak minder wagens op kunnen dan op de huidige stationsparking.  Ik vraag me af waar al die auto's dan zullen parkeren, om nog maar te zwijgen van alle voertuigen die op de niet-betalende lappen grond staan.  Wat later verdwijnen ook nog de plaatsen op en om de postzegelbrug en hup, het hek is helemaal van de dam.  Voeg daarbij nog wat aan- en afrijdend werfverkeer en je kan staan aanschuiven van Brussel tot in Mechelen.
Ze mogen in de omliggende wijken en straten hun borst al nat maken...

Ik vraag me af of ze daar bij Mechelen In Beweging een pasklaar antwoord op hebben.

de trein nemen kan helpen ;-)

Hola, ik woon in de wijk Coloma, zijstraten Tervurensteenweg en ik heb geen folder gezien.  Maar ja, soms zien we hier zelfs geen postbode passeren of zit alle post elders gedumpt.

Ik kan wel leven met overlast van werken, men kan nu éénmaal geen ommelet bakken zonder eieren te breken. Als we goed geïnformeerd zijn op voorhand kunnen we ons erop voorbereiden. Informeer ons dan a.u.b. ten minste tijdig.

 Allee vooruit, ik ben nog maar een beginneling in het faceboeken maar hier is uwe groep Gim :

www.facebook.com/pages/mechelendewerf/103334443050536

Dan heeft men in de Colomawijk dus straten overgeslagen?  In de Stenenmolenstraat, Sint-Jozefstraat en Acaciastraat werd wél gebust... (van deze straten weet ik het zéker).

Jammer dat de bedeling blijkbaar zo 'onregelmatig' is...

... En heeft al iemand van bovenstaande klagers de koe al eens bij de horens gepakt en zijn beklag gedaan bij Rudy Van Camp, communicatiecoördinator van Mechelen in Beweging? Neen? Hij is te bereiken via rudy@mecheleninbeweging.be

Welke mens zei er ooit: Woorden wekken, daden trekken? ;-)

Beste bloggers,

Omdat er de voorbije twee jaar bij het algemene bewonersoverleg voor het stationsproject Mechelen in Beweging vraag was naar een meer actieve inbreng van de bevolking, heeft het communicatieteam besloten het dit maal over een andere boeg te gooien. Om in een direct vraag/antwoord systeem nauwkeuriger uitleg te kunnen geven, organiseren wij op woensdag 23 juni in de KHM aan de Zandpoortvest 4 verschillende werksessies. Dit systeem houdt wel de beperking in dat we het aantal deelnemers werkbaar moeten houden. Wat ons meteen ook noodzaakt om te werken met een gelimiteerd aantal inschrijvingen.

Deze infoavond moest georganiseerd worden na de verkiezingen en voor de start van de vakantie. Wat ook weer beperkingen met zich mee brengt. Want wij willen absoluut zowel de belangrijkste beleidsmensen als de voornaamste projectverantwoordelijken hierbij betrekken. En dan moeten nog alle documenten tijdig klaar geraken. En een firma vinden die bereid is om op korte termijn 42.000 nieuwsbrieven te bedelen. Dan durft er al eens iets mislopen. Onze verontschuldigingen aan de Mechelaars die geen nieuwsbrief ontvingen.

Deze infoavond is is een van de vele communicatiemiddelen die we inzetten (Infopunt, website, gratis telefoonnummer, persberichten) maar is vooral ook een manier om de tweerichtingcommunicatie te bevorderen. Die is al anderhalf jaar aan de gang door middel van de Klankbordgroep. Vertegenwoordigers van het volledige Mechelse middenveld komen daarin maandelijks samen om alle plannen en studies door te nemen en zich daar over uit te spreken. Heel wat van hun suggesties leidden al tot aanpassing van de plannen.

Geïnteresseerden die niet aanwezig kunnen zijn op de infoavond van 23 juni kunnen steeds langskomen op het Infopunt, waar hen net dezelfde informatie zal verstrekt worden, maar dan op individuele basis.

Verdere details vind je zeker terug op www.mecheleninbeweging.be

Rudy Van Camp

communicatiecoördinator Mechelen in Beweging

  

Dat kan allemaal wel zijn Rudy, maar is een communicatiecel er niet net om dit allemaal te voorzien ?

Zeg nu zelf, vanmorgen een mail versturen naar je mailingbestand als iedereen vandaag al moet inschrijven, dat getuigd eerder van paniekvoetbal dan van een degelijke planning.
Dat bestand was er toch vorige week ook al ?

... en momenteel snel de website "Mechelen in beweging" aanvullen met een vergadering. Tja.

In alles lijkt het wel dat er vele partijen moeten tevreden gesteld worden tijdens een dergelijk bewonersoverleg. De "belangrijkste beleidsmensen" als de "voornaamste projectverantwoordelijken", moeten er zijn.Maar vergeten we hier niet te vlug dat de klanten van een communicatie als deze toch ook de BEWONERS zijn ? (Enfin dat begrijp ik toch uit het woord bewonersoverleg). Ik kom wel eens  buiten in Mechelen en merk toch heel wat wrevel wat betreft communicatie rond soms erg hekele punten voor betrokkenen.

Een algmeen bewonersoverleg ontaardt vaak in "eigen gelijk" en "wat gaat de stad voor mij doen",... Ik wil maar zeggen "daar schiet je weinig mee op". Om meer te weten over een specifieke situatie is een persoonlijk gesprek nodig. En Rudy is daarin duidelijk, dat kan zonder problemen.

ps. 42.000 brieven rondsturen kan voor een communicatiecel toch geen probleem zijn ? Das toch de job van een communicatiecel ? Is 42.000 niet wat veel ? Half Mechelen is toch niet "betrokken partij" ?

psps. Enfin, de vragen die ikzelf heb:

  • Wordt  het spoorwegmuseum nu echt bewaard ?
  • Wordt er iets gedaan met het bestaande station/tegelwand ?

Rudy,

Qua communicatie zijn er idd genoeg middelen, maar dat deze werken dat is een andere zaak.

Als ik naar het infopunt een mail stuur en dan na 2 weken nog eens een mail moet sturen om te vragen waar het antwoord blijft. Dan enkele uren later wel meteen reactie krijg. Dit vind ik heel erg jammer.

Het infopunt zelf, dat op de meest onmogelijke uren open is,althans voor jonge tweeverdieners met kinderen ( stokpaardje van Bart Somers). En waar ze je bij elke vraag zeggen "Dat weet ik niet, dat zal ik eens moeten navragen "

Infomomenten, waar geen tijd is voor het stellen van vragen....

Van communicatie gesproken...

mvg,

Phie

 

Kennen ze daar het systeem niet van FAQ's ?

Ik vraag me eigenlijk af of eigenlijk wel zoveel inspraak hebben als men beweert.

Als je amper vijf dagen voor een bewonersvergadering pas een uitnodiging in de bus krijgen voel ik me niet bepaald welkom. Bovendien werden dan nog eerst de wijken bedeeld, die niks met het project te maken hebben  of er enkel de vruchten van plukken (zoals het centrum van Mechelen).

Bovendien had ik de vorige keren sterk de indruk dat de enige reden tot organisatie van de bewonersvergaderingen was om protest de kiem te smoren, allesbehalve de medewerking van de buurt te vragen.

Ikzelf woon in de Motstraat, maar van enige compensatie voor de massale overlast (van 300 wagens per uur naar 900) die men ons bezorgt heb ik nog niets gehoord.  (bv gevelisolatie, verkeersdrempel, flitspaal, ...) Hopelijk kom ik morgen meer te weten, zoniet zal ik klaar staan om protest aan te tekenen bij de bouwaanvraag.

Beste Rudy

Op de perikelen rond de uitnodiging voor de infosessie morgenavond zal ik niet meer ingaan. Wel wil ik een oproep doen aan Mechelen in Beweging om ondubbelzinnig en helder te communiceren. 

Ik merk in mijn buurt (Arsenaalwijk) dat veel mensen echt nog niet goed beseffen wat er te gebeuren staat. Dat heeft voor een deel te maken met de communicatie die rond het project gebeurt. Ik ben er zeker van dat voor heel veel mensen woorden als 'tangent', 'fietspuzzel'... onbegrijpbaar zijn. En als mensen niet eens begrijpen waarover het gaat, haken ze af en zijn ze niet gemotiveerd om zich verder te informeren. Waarom niet gewoon spreken van een viervaksbaan en een fiets- en voetgangersbrug? Het klinkt minder aantrekkelijk, maar het zijn tenminste heldere termen die duidelijk maken waar het over gaat. 

Ook de website van Mechelen in Beweging die nog steeds spreekt over het STOP-principe en over het station dat een verbinding zal maken met de achterliggende buurten is - althans voor wat er in de buurt rond de Leuvensesteenweg op stapel staat - misleidend. Ook ik heb me destijds mispakt aan deze communicatie: ik keek met veel plezier uit naar een betere en aangenamere verbinding met de stad, maar heb tot mijn spijt moeten ontdekken dat er voor fietsers en voetgangers vooral een geweldige barrière bijkomt, terwijl het autoverkeer alweer 'goed gesoigneerd' wordt.

En het spijt me, maar die barrière omschrijven met welluidende termen als 'tangent' en 'fietspuzzel', zal het niet makkelijker voor mij maken om met fiets en fietskar met twee kinderen dagelijks de fietsbrug op te moeten klimmen om de viervaksbaan over te steken...

Mvg

Kat

 

 

Er wordt duidelijk minder goed gecommuniceerd als de communicatiedienst denkt dat ze  communiceren. Communicatie is niet een boodschap die vertrekt, maar een boodschap die aankomt !

beste Rudy,

het distribueren van 42.000 folders en tijdig aankondigen van een bewonersvergadering is voor 'Mechelen in Beweging' blijkbaar al een hele klus.  Wat gaat dat dan worden met de komende mega-werf?

Ik woon in een buurt die fel betrokken is bij het project, en stel vast dat een heel groot deel van de bewoners nog van niets weet. Enkel aan desinteresse zal dat niet liggen - daar getuigt de grote opkomst op vorige bewonersvergaderingen van. Ik vrees dat jullie communicatie hier fel te kort komt, en haar doel voorbijschiet: in plaats van een sociaal draagvlak opbouwen voor deze enorme infrastructuurwerken, creëert ze een sfeer van ongeïnteresseerdheid. Ik kan me niet voorstellen dat dit is wat jullie willen bereiken. 

 

Allez, een nieuw Nederlands woord : Fietspuzzel.

Hier is die nieuwe Mechelse Fietspuzzel alvast te bewonderen !

42.000 folders verdelen voor een vergadering waaraan, in verspreide slagorde, 160 personen kunnen deelnemen? Dat ruikt eerder naar reclame dan ....

En ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de klankbordgroep ook gebruikt wordt als een soort excuustruut. De informatie was vaak al achterhaald of onvolledig of zo laat dat het voor de vrijwilligers niet zelden onbegonnen werk was om op een ernstige en gedegen manier te reageren. De klankbordgroep was ook nooit vrij om op een open manier te communiceren naar de achterban, integendeel zelfs. De klanbordgroep was/is gebonden door een zwijgplicht en o wee als iemand durfde toch een initiatief te nemen.

Een groots project als dit heeft nood aan transparantie teneinde een echt draagvlak te creëren.

Ik kan mij vandaag niet van de indruk ontdoen dat heel veel problemen gewoon verplaatst worden, weggemoffeld ergens buiten het centrum. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik mij vergis maar de weigering van het stadsbestuur om in dialoog te treden is allerminst een hoopvol signaal.

Ondertussen een en ander vernomen in de pers en via de blog - met dank aan Lieven ook om de folder in te scannen - maar deze bewoner van de Colomawijk, niet echt ver van het station... Of??? ... Ontving nog steeds géén folder!
Maar goed. Ik denk dat het belangrijker was veel tam tam te maken.. vooral voor de niet betrokkenen???? en ter elfder ure nog een ander aan te kondigen...

NIET DAT IK HET UIT DE FOLDER KAN WETEN, maar..  van wat ik weet: de plannen voor het nieuwe station - ook met dank aan GVA - zie ik eigenlijk wel zitten.... en nu maar hopen dat het trein- en (vooral) busaabod wat uitgebreid word (laatste bus in Mechelen rond 21 uur?! Hallo????) wat uitgebreid wordt ook (jawel, ik leef helaas in Utopia vrees ik.... ).....

Allez, nu den "binnensingel" wordt ontlast (Mechelen-Zuid - Station - Kardinaal Mercierplein) met een stuk "buitensingel" wordt het verkeersinfarct verplaatst naar de Leuvensesteenweg.

Heel mooi, behalve dat er nog een tweede verkeersinfarct is : het kruispunt naar Nekkerspoelstation, Bonheiden en Putte toe.

Gaat dat gebeuren via Leuvensesteenweg - binnensingel - Douaneplein of (als ge uit de andere richting komt) Zwartzustersvest - Douaneplein ?

Of gaat al dat verkeer dan de Smisstraat gebruiken om Bonheiden, Rijmenam en Putte te bereiken ?

Dus moet deze nieuwe "buitensingel", vanaf de Leuvensesteenweg, later misschien nog verder doorgetrokken worden : Mechelen-Zuid - Onder Coloma - Onder de Vaart - Leuvensesteenweg - Onder het spoor - Onder de Dijle - Douaneplein ?

En als ge van Mechelen-Noord komt ?  Nen "buitensingel" onder Antwerpsesteenweg - onder Liersesteenweg - onder het spoor - zo naar de Nekkerspoelstraat toe ?

Want ook via de R6 rijdt ge u, den dag van vandaag, hopeloos vast !

Ziehier het grondplan

@marec, ik vindt die 'puzzel' een mooi idee maar in de praktijk zie ik mezelf niet telkens de bergop te doen om de straten over te steken om vervolgens de volle regen- wind- en andere tempeesten te trotseren als onbeschermde voetganger of fietser en dat terwijl  de heren en dames gewoon met hun tufke ongehinderd rechtdoor kunnen rijen. 't zou andersom moeten zijn, voetgangers gelijkvloers en autos erop of eronder.

"Er wordt duidelijk minder goed gecommuniceerd als de communicatiedienst denkt dat ze  communiceren." -> helemaal akkoord...

Gelukkig dat de niet-goed-gecommuniceerden via Mechelen Blogt nu communiceren aan de communicatiedienst dat ze beter moeten communiceren!

Ik bedoel maar, ik lees hier heel waardevolle feedback aan de verantwoordelijken.  Het project loopt nog jaren dus er is nog tijd om e.e.a. bij te sturen.

Communicatie maar ook en voral "inspraak" is een enorm probleem te Mechelen. In tegenstelling tot alle loze beloften van de verschillden politieke partijen, nu recent nog naar aanleiding van de federale verkiezingen, is participatie en inspraak een loos begrip. Hieronder een citaat uit de collegenotulen betreffende de plannen rond het autoluw maken van het centrum, een toch voor velen belangrijk dossier.

Ik citeer:

"De mobiliteitsstudie (opmaak van een circulatieplan voor een autoluwe binnenstad) is, zoals opgenomen in het verslag, nog niet afgerond. De eerstvolgende stap is een bespreking in het college om de contouren van het toekomstig autoluw gebied af te bakenen en uitspraak te doen rond de trajecten van de bussen. Bij de opmaak van het bestek, is er door het beleid beslist om in de opdracht niet te voorzien dat er tijdens de studie inspraak is van de verschillende belangengroepen. Het oprichten van een inspraakwerkgroep of het bespreken met de wijkraad is dus niet voorzien.

Er is wel een toelichting (infovergadering) voorzien, eens de studie is afgerond."

 

 

Allez, achteraf mogen de belangengroepen nog effe "nakneurre", maar les faits sont accomplis.

@Freddy:"uitspraak te doen rond de trajecten van de bussen"? waaruit men tussen de regels kan concluderen dat het tramalternatief definitief van de kaart geveegd is, of moeten daarvoor weer nieuwe contouren gedefinieerd en daarna afgebakend worden?

't zou andersom moeten zijn, voetgangers gelijkvloers en autos erop of eronder.

hoe komt het dat dit nog gezegd moet worden, wat moet er gebeuren voordat plannenmakers hier niet meer op gewezen worden maar dit uit automatisme zo plannen. intussen blijven we als fietser veroordeeld tot overschotjes naast de baan, het op- en afrijden van een borduur gevolgd door het hobbelen door een goot. maar het asfalt van de rijbaan, dat moet mooi glad worden gestreken voor koning auto. some things never change...

En waar past de Passerelle in dat hele plaatje ?

Foto Gimycko

@ Jokke op zeun ...

Heeft het tramalternatief al ooit op de kaart gelegen ? :-)

In tegenstelling tot Mechelen, zijn er plaatsen en instanties waar gelukkig wel een zekere openheid bestaat. Zo kan elke burger probleemloos de handelingen van de plenaire vergaderingen en de commissievergaderingen van het Vlaams Parlement consulteren. Tijdens de commisievergadering Mobiliteit en Openbare Werken van 10 juni jongstleden (C253) werden dienaangaande nog interessante vragen gesteld aan minister Crevits. Uit het antwoord blijkt nogmaals dat heel wat projecten niet zijn afgetoetst. Voor Mechelen is er ook nooit een kosten-batenanalyse gemaakt  laat staan een potentieelberekening. Iedereen die het OV in Vlaanderen een beetje volgt, zelfs maar van ver, weet dat Mechelen vandaag op geen enkele prioriteitenlijst voorkomt wat dossiers  tram betreft. Nu politici de mond vol hebben van besparingen kan men hier misschien eens gaan nadenken over de economische en maatschappelijke wenselijkheid en noodzaak van bepaalde projecten. Of gaan wij morgen met zijn allen extra moeten inleveren om megalomane projecten te bekostigen?

@Freddy: potentieelberekening? In Frankrijk neemt men bv als norm dat men buiten de spitsuren minstens 800 reizigers per km en per hr moet hebben eer men aan vertramming van een lijn mag beginnen denken! Dat zijn een goede 15 bomvolle stadsbussen!

800 reizigers per km per uur buiten de spits :-)

Mechelen telt enkele duizenden reizigers richting industrie Noord en terug, alle bewegingen samen op maandbasis :-)))

En na 18 uur rijden vele bussen bijna leeg. Vanaf 17.30u zie je zo het centrum leeglopen.

Ik hou van onze stad, ik zie het potentieel dat onze stad heeft maar ik zie ook de bedreigingen en de realiteit. Twee voetjes op de grond en content zijn dat wij een middelmatig provinciestadje zijn, daar is trouwens niets mis mee. Grootheidswaanzin is niet aan de modale Mechelaar besteed.

@Freddy, ik neem aan dat jij de verplaatsingen per auto en per fiets naar Mechelen Noord ook meetelt ? En dat je weekbasis en maandbasis niet verwisselt ?

Enfin ik ben geen voorstander van een tram als dat niet verantwoord is. Maar eerlijk is eerlijk, enkelde duizenden reizigers per maand is gewoon onjuist.

@ Peter

ik volg niet Peter. Het gaat wel degelijk over busreizigers op maandbasis van en naar industrie Noord

En toch, als ik nu met de auto ga, en er is een betere tramverbinding, of ik ga nu met de fiets ... dan zal ik misschien/allicht door een tram in eigen bedding kiezen indien voorradig.

Ik persoonlijk zou mijn fiets laten staan moest er een tram in eigen bedding zijn, en alicht ben ik niet de enige.

@ Peter

laat dat nu een van de grote problemen zijn vandaag de dag. Het OV zou zijn aandeel ten opzichte van de wagen spectaculair moeten kunnen vergroten maar al te vaak ziet men dat het net de zachte weggebruikers zijn die de overstap maken. Daar is niets op tegen en dat is ieders goed recht maar dat lost de problemen niet op

Akkoord Freddy, een goede studie lijkt me op zijn plaats.

 Ik vrees dat de tijd van de studies nu wel definitief tot het verleden behoort.  De plannen zijn zo goed als getekend, straks komt er een bouwaanvraag, dus veel kan er niet meer aan veranderen.

En ja, iedereen is het erover eens dat het een mooi nieuw station wordt, en dat het goed is dat er een nieuwe weg komt, en dat "het stad" dan minder autoverkeer te slikken krijgt.

Hebben de bewoners van de omliggende wijken als eens nagedacht over waar dat verkeer dan wel mag rijden ? Over wat er voor hun deur en in hun achtertuin zal omgewoeld worden de volgende 10 jaar, over hoe ze van en naar hun werk zullen geraken, over hoe de kinderen naar school moeten, over hoe de bomma met hare rolstoel de straat moet oversteken als die openligt en de bompa om zijn sigaren ?

Iedereen neemt al te gemakkelijk aan dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen en slikt de gebakken lucht van  MIB zonder protesteren.

Tot de bulldozers voor de deur staan, en dan maar jammeren...

Misschien moeten Mechelaars daar eens over nadenken.  De werken kunnen we niet meer veranderen, de manier waarop ze worden uitgevoerd wel en dat belangt ons allemaal aan.

My two cents...

Pol Meel die vroeger nog poppenspeler was bij het 'Mechels stadspoppentheater' zond me daarstraks een bericht door.

Met twee poppen namen ze een filmpje op : Leo en Marcel geven commentaar op de situatie van de 'nief staasse', in onvervalst Mechels:

En dit op 'Mechelen in beweging':

http://www.mecheleninbeweging.be/multimedia/filmpjes.html

Daar is dus het geld, voor de verdeling van de 42 000 folders, naar toe.
Geen wonder dat er (bijna) geen kat te zien was op de infosessies.
55 Mechelaars, 11 projectverantwoordelijken, burgemeester Somers en schepen Geys, 2 communicatiemedewerkers. Veel poeha voor niets.
Vele bewoners, ook uit de straten die direct aan de "toekomstige werken liggen", kregen geen folder en dus ook geen uitnodiging in de bus.

Moet dit niet worden overgedaan?, of vegen we dit snel onder de mat?
Als men dit project gedragen wil zien door de Mechelaar, dan moet men hierover communiceren en de mensen hiervoor tijdig uitnodigen.
Als bovendien de belangrijkste plannen op de infosessies niet beschikbaar zijn, wat moet je daar dan van maken?

Wat betreft dit promo-praatje:
Met alle respect voor de poppenspelers,
maar de boodschap in het filmpje komt niet over.
Hopelijk wordt dit niet het niveau om info te verspreiden.
Waar zouden ze toch de mosterd gehaald hebben?
Een éénmalig "optreden" is sympathiek, maar ik kijk alvast niet uit naar het vervolg.

Degelijke informatie, en niet alleen schoon beeldekes, dat is wat we nodig hebben.

 

De nieuwe stadskanker : kankeren over het nog te bouwen station?

 Lieven,

Dit gaat niet over het station.  Dit gaat om de leefbaarheid van de hele stationsomgeving inclusief arsenaalwijk.

Nog steeds hebben jullie het niet begrepen (zucht).

 

Lieven, (en alle anderen)

kankeren? al eens nagedacht over de gevolgen voor de mensen die vandaag denken dat ze veilig zitten?
Wat met de buurt van de "Zwartzustervest en Nekkerspoelkruispunt" verkeer voor de stad komt hier toe, de "Stationsstraat kant station" voor vele Mechelaars is dit de enige doorgang naar E19 zuid (zonder om te rijden naar Ragheno), de "Leopoldstraat", de "Louisapoort", "Raghenoplein" alle verkeer dat afslaat op de viervaksbaan naar centrum komt hier terrecht, de "Hanswijkstraat" nieuwe invalsweg naar stadscentrum ipv Graaf van Egmontstraat, ...
 

je moet het hele plaatje bekijken als het over mobiliteit gaat,
en niet enkel "het ligt toch ver van mijn deur",
voor de direct betrokkenen, gaat het om de leefbaarheid achteraf;
voor de indirect betrokkenen gaat het over wat niet weet niet deert,
voor de Mechelaar zou het moeten gaan over solidariteit en begrip,

willen of niet allemaal worden we betrokken bij dit project,
de toekomst is niet ver meer,
tijdig een kanker aanpakken kan helpen, maar de uitzaaiing hier noemt communicatie.

Beste anonieme anoniem, wat betreft het kruispunt aan nekkerspoel, daar kan ik je best in volgen daar is het momenteel al een ganse warboel/knossel waar niemand echt de weg in vindt, laat er dan nog de tangent op toekomen en de (war) boel wordt komplete chaos.

Wat we echter niet uit het oog mogen verliezen is het feit dat het professionelen zijn die zich met het project bezig houden, zij doen zoiets constant dus een beetje vertrouwen is zeker op zijn plaats wat niet wegneemt dat opmerkingen van betrokkenen steeds een positieve inbreng kunnen betekenen. Opbouwende kritiek is net iets moeilijker dan afkrakend gezwets.
 

Het zijn inderdaad professionelen,die toch ook toegeven nog nooit zoites getekend te hebben als de fiets brug (fietspuzzel) die er aan de leuvensesteenweg moet komen. We hebben hun dan ook de opboeuwende kritiek /feedback gegeven om eens in andere landen te gaan kijken wat er daar wel al gebouwd is voor zachte weggebruiker. Dit om van het stop-principe geen pots-principe te maken. 

@ Lieven

"professionelen" is geen garantie. ik wil de "professionelen' die dagelijks geconfronteerd worden met de blunders van "professionelen"geen eten geven. Waar het hier om gaat is dat men een draagvlak moet creëeren en dat anderzijds het verplaatsen van problemen geen oplossing is. Daarvoor is openheid, overleg en betrokkenheid noodzakelijk.

Mooie, dure woorden " een draagvlak creeren ". Wat is het belangrijkste? Een gebouw dat voldoet aan de huidige normen, functioneel is dus en bovendien nog fraai oogt of 'iets' dat door de gemeenschap gedragen wordt. Het eerste past perfect in het doel van een treinstatie, het tweede niet noodzakelijk, dat tweede past alleen perfect in de politiek, de mensen zijn tevree of het nu functioneel is of niet. Dus dat draagvlak is ondergeschikt aan de functionaliteit.

Een hele wijk omwoelen, voorkant achterkant maken gebeurt door "mannen met plannen". Als het af is zijn die "mannen met plannen" weg naar andere projecten. En of men nu professioneel is of  niet, fouten maakt iedereen: dingen die men niet voorziet of anders heeft ingeschat. Een ontwerp is nooit volledig af.

En werd de huidige verkeerssituatie aan het station ook niet door professionelen aangelegd ?

Met zijn allen zijn we nu eenmaal slimmer en kan men meer voorzien. Op die manier is het belangrijk dat men luistert ... want wat men hier plant zal Mechelen veranderen voor minstens de volgende 50 jaar.

Als voorbeeldje misschien eens kijken naar de "fouten" die men maakte bij de bouw van het vorige station ? Men brak een schitterend ijzeren station af omdat het "ouderwets" was, terwijl men met de huidige kennis van zaken dit zou restaureren.

Enfin: ik geloof wel in een station als ontmoetingscentrum, maar ik hou mijn hart vast over de schaalgrootte van het winkelcentrum. Ga een keer in Luik Guillemins kijken. Schitterende architectuur van station, maar nauwelijks winkels in de voorziene plaatsen, en Luikenaars die zeggen: "we hebben geen nood aan dit mega-prestige project, maar aan meer treinen die beter op tijd rijden."

Peter je neemt mij de woorden uit de mond. Het gaat inderdaad om veel veel meer dan alleen het station. En wat dat laatste betreft heb je overschot van gelijk. Vandaag bv heeft Nekerspoel geen stationsgebouw maar vraag aan de pendelaars wat voor hen prioritair is: 1.een nieuw stationsgebouw - 2. treinen die op tijd rijden - 3.treinen die rijden. 

Ik vermoed dat ik het antwoord ken van de meesten en ik denk dat ik ook de prioriteiten kan raden: eerst 3 dan 2 en tot slot 1. Maar iedereen zal akkoord zijn om te zeggen dat alle drie best invulling krijgen.

@Lieven: een draagvlak creëeren zijn helemaal geen dure woorden maar absolute noodzaak. Kijk naar het verhaal van de Lange Wapper en zoveel anderen. Vraag eens wie tevreden is van zijn architect. Je zal er haast evenveel vinden die niet tevreden zijn als wel tevreden. Nochtans zijn het allen "professsionelen". Veel wordt bepaald door de manier van samenwerking, door het luisterend oor en de vertaling van de wensen van de gebruikers. Gebruikers is niet altijd synoniem van bouwheer, ook daar zit een belangrijke nuance. Er zijn al veel prachtige zaken gebouwd die achteraf echter niet werkbaar bleken. Maar bijna altijd is het dan te laat of zijn er geen middelen meer om de nodige aanpassingen te doen. Denk maar terug aan het kruispunt der zeven zuchten (Nekkerspoel)

 

"De hogere overheid heeft de volledige Projectnota Mobiliteit van Mechelen in Beweging goedgekeurd. Dat betekent dat er voor het stationsproject niets meer in de weg staat om het totale mobiliteitsplan uit te voeren. De plannen worden door de auditoren die het document hun zegen moesten geven omschreven als zeer doordacht en bijzonder goed gestructureerd. Bovendien vonden ze het enorm positief dat er aan voetgangers en fietsers heel veel aandacht wordt besteed."

Lees verder op http://www.radioreflex.be/artikel.php?id=12989

Bedankt Stefan voor de reactie. Deze post gaat natuurlijk niet over de Hoger Overheid, maar over hoe het geheel wordt ontvangen in de Dorpstraat ...

Belangrijke nuance, de "hogere overheid" spreekt zich alleen uit over wat binnen het "projectgebied" valt.

"Mechelen in beweging" - vandaag stond Mechelen weer eens stil. Eén ongeval op de E19 is voldoende om Mechelen helemaal vast te laten lopen. Stel u even voor dat de vesten slechts 2 maal 1 rijstrook zouden hebben dan was de chaos helemaal niet meer te overzien.

Inderdaad Mechelen mobiel stond vandaag stil wegens een lading bier en morgen wegens de tour de zwans. Misschien eens overdenken om Mechelen naar de woestijn te verplaatsen.Moet kunnen nietwaar Ali. 

zeg freddy, inderdaad de vesten verliezen 2x1 rijstrook maar de tangent is er 2x2 dus als ik kan tellen is dat

-2+4=+2 is +2 niet beter dan status quo?

dus als er na 2012 een kamion bier omkiepert of om niet racistisch te zijn of oeso of metaxa dan is het enige mogelijk resultaat chaos op de vesten én op de tangent vanwege met alcohol bevangen chaufeurs

@ Lieven -  de vesten lopen helemaal rondom het centrum en verdelen het verkeer zowel naar  het centrum alsook naar de aangrenzende wijken (dat laatste wordt vaak vergeten).

De tangent stopt ter hoogte van het Douaneplein, vergeet dus je rekensommetje ..

Lap, 't is weer den Ali die het gedaan heeft sé.
Wa kan diene mens er nu aan doen dat er ne loempe chauffeur zijne camion laat omvallen, midden op den E19 ?
Morgen rijd den tour door 't stad en hebben we weer een dagske uit.
Als da ni zou zijn, zagen we wel dat er nooit niks te doen is in Mechelen.
Wij moeten bij familie een hondje gaan eten geven omdat die mensen een weekendje op congé zijn en we kunnen ni van ons eilandje af omdat den tour door moet.
Nu kunt ge daarover natuurlijk een zaag beginnen te spannen, of ge kunt gewoon wachten tot die coureurs hunne ziel uit hun lijf gereden hebben om toch maar den eerste te zijn, maar het resultaat zal hetzelfde blijven, voor half zes kunt ge ni weg, zagen of ni.
Ik kies dus voor het tweede en den hond zal efkes op zijnen honger moeten blijven zitten tot een uur of zes.
Hij zal er ni dood aan gaan :-)
Maar om efkes terug te komen op den E19, er is inderdaad maar één ongelukske nodig om het verkeer te ontwrichten.
Moeten we daarom een extra autostrade hebben of den E-19 breder maken dan twee gekantelde camions ?
Als ik in een file terechtkom, sta ik stil en wacht ik geduldig af.
Wie ni in de file wil staan, moet den trein maar pakken.
Maar vergeet niet dat die ook in de file kan staan als er iets misloopt.
Moeten Mechelaars nu àltijd zagen ?? Da zit precies in de natuur :-)

 

Een ongeval op E19 misbruiken om de mobiliteit in de stationsbuurt aan te kaarten is gewoon totaal onredelijk. Dat heeft niets met de stationsbuurt te maken. Ik wil dan ook graag de mening van Frakke onderschrijven.

@ Peter, het gaat niet over "misbruiken". Vanuit het stationsproject wordt steeds verwezen naar de vesten. De Vesten hebben een belangrijke functie, ook en vooral voor de aangrenzende wijken. De vandaag al gebrekkige doorstroming maakt dat de wijken extra en theoretisch onnodig belast worden voornamelijk tijdens de spitsuren en bij evenementen allerhande.  Om de leefbaarheid van de wijken nog niet meer aan te tasten is en blijft een vlotte verkeersafwikkeling op de vesten noodzakelijk. Hiervoor zijn 2 x 2 rijstroken onontbeerlijk. En in geval van calamiteiten wordt dit nog eens pijnlijk extra duidelijk. (ongeval, werken, omleidingen, ....)

Ik voeg hier de link toe naar de Project-Mer

www.mervlaanderen.be/uploads/merntech1277.pdf

groot gelijk frakke, en BTW 't kon ook muntthee zijn natuurlijk ;-)

Freddy,

Niemand zal betwisten dat de Vesten nu al overbelast zijn noch dat er hiervoor een andere baan nodig is.  Probleem is dat de huidige plannen de Vesten wel "ademruimte" geven, maar de wijken achter het station bijna letterlijk afsluiten van de stad.  Alles wat daar zou moeten gebeuren ligt "niet binnen het projectgebied".  Het visionaire stadsbestuur loopt er gewoon over de hoofden van de bewoners heen en heeft hen weinig meer te bieden dan een semi-autostrade voor hun deur en een TGV in hun achtertuin.  

Niet dat het de bewoners van de Vesten en omliggende niet gegund is, integendeel.  Helaas wordt het probleem gewoon verlegd in plaats van opgelost.

MDW

www.facebook.com/pages/mechelendewerf/103334443050536

 

 

Het lijkt er wel op dat iedere wijk of buitenwijk voor de duur van vijftig jaar de zwarte piet krijgt toebedeeld. In het begin verpestte de auto de binnenstad en men verbouwde de vesten om de binnenstad te ontlasten. Die rustige vestomgeving werd zo vergiftigd en de mensen vluchtten naar de buitenwijken. Die worden nu op hun beurt een dubieus cadeau toegeschoven om de vesten te ontlasten. Binnen afzienbare tijd schuift het autoverkeer weer verder naar buiten tot alles vastzit wat autoverkeer betreft. Vele Mechelaars zouden wat blij zijn indien de R6 zou kunnen doorgetrokken worden doorheen de gebieden van de buurgemeenten maar die verzetten zich natuurlijk. Zolang er geen regiobeleid komt in de plaats van de gemeentebesturen zal Mechelen moeten blijven ploeteren in zijn eigen achtertuin en zal niemand nog veilig zijn voor eventuele infrastructuurwerken. Wat vroeger rustig was wordt straks druk en omgekeerd. Eén ding is zeker: er zullen nog meer infrastructuren komen en die moet men érgens leggen en die zullen altijd in de weg van vele mensen liggen.

@ Luc : De Stad heeft altijd honger.

Dus maak je borst al maar nat als ze morgen beginnen met dat nieuwe ziekenhuis of dat nieuwe voetbalstadion, waardoor nog meer aan de vesten en het groen rond Mechelen geknabbeld zal worden.

BTW : Rond die twee projecten is het tegenwoordig akelig stil...

Mechelen in the year 2525

@Gim: het is gek maar allen die de stad ontvlucht hadden wegens te druk krijgen stilaan de boemerang achter zich aan. In de stad zelf zal het rustiger en rustiger worden, buiten de rockconcerten dan toch!

zeg gym, ik heb die film ook gezien, "the fifth element", dat gij daar een beeld van wilt plagieren?

Als je de kaarten bekijkt uit 1910, dan zie je dat er toen rond Mechelen nog veel (open) ruimte was.  Noem het gerust leefruimte.

In 2110 zitten we met een verstedelijkt gebied van Amsterdam tot Parijs, met een uitloper naar het Ruhrgebied.

De woonblokken in de Elektriciteitsstraat zullen we dan kunnen beschouwen als de kleine broertjes uit een ver verleden.

@ Lieven :

Ik had meer de toekomstvisies van de gebroeders Das voor ogen dan The Fifth Element, maar de link is wel leuk gevonden.

;-)

Zolang twee mensen meer dan twee kindjes op de wereld blijven zetten, groeit de bevolking aan en word de oppervlakte waarop we moeten leven kleiner.
Misschien moeten we tot den duur overgaan naar een systeem waarbij gezinnen met meer dan twee kinderen extra belast moeten worden en slechts kindergeld blijven krijgen voor twee, zodat meer dan twee kinderen hebben een luxe wordt.
Ik ben natuurlijk geen econoom en ik heb dus geen flauw idee hoe dit zou wegen op de pensioenen, omdat het telkens de volgende generatie is die voor ons pensioentje moet zorgen, maar het zou alvast de overbevolking ten goede komen, zodat we voldoende open ruimte kunnen behouden.
 
 

Het is allemaal de schuld van... het openbaar vervoer.  Het begon met de eerste trein tussen Brussel en Mechelen.  We konden verder gaan reizen en verder gaan wonen.  Geen probleem, want de trein was vlakbij.

En toen dat openbaar vervoer voor velen werd omgeruild voor privévervoer, was het hek helemaal van de dam want het werd nog gemakkelijker en vanuit het verste gehucht kon je, in comfort, naar je job in de stad rijden en terug.

En alzo moest elk stad, dorp en gehucht volgebouwd worden met wegen, met al de nodige gevolgen voor het groen en de leefbaarheid.  

En tot in dat verste gehucht moesten we opeens zonodig kiwi's kunnen kopen, geteeld aan de andere kant van de wereldbol en ten koste van ons eigen appelen en peren, zodat er nu eenmaal nog meer wegen moesten gebouwd worden om al dat fraais tot vlak voor ons deur te krijgen.

Ik weet het.  Het worden... de Nieuwe Tijden genoemd.

@Gim: Onze peren en appelen worden ondertussen uitgevoerd naar het verre buitenland, en we hebben een groot buitenland :-)

:-)

En met dat groot buitenland hebben niet alleen wij maar ook die anderen een heleboel nieuw wegen, bruggen, tunnels en autostrades nodig en zijn blijkbaar grote constructiewerken nodig.

De stad en het land breiden uit en als je pech heb, ben je voor de volgende jaren één van de happy few die dit alles mogen ondergaan.

Een groot project en een mooi vooruitzicht voor het groot station..Dat de stad er alleen er goed van gaat worden staat al vast!

Maar hoe zit het met station nekkerspoel?

De tuinen van de bewoners van de bakelaarstraat zitten vol afval van de voorbij lopende mensen en hang jongeren.

Waarom trekken ze de "vervallen" muur gewoon niet op, waardoor de muur niet meer dienst zal doen als zitplaats van hangjongeren?

Een kleine moeite die de bewoners van veel afval en overlast kan besparen.