Ons nieuw station

met categorie:  

Eind april stond het al in de kranten: architect Salvatore Bono heeft zijn voorontwerp voor het nieuwe stationsgebouw gepresenteerd.

En verdienen de tekeningen van onze nieuwe spoorwegtempel ook geen plaatsje hier op Mechelen Blogt?

 

De bogen van de Vierendeelbruggen over de vaart worden herhaald in het dak.

Zicht vanuit de stationsstraat.

De golvende dakconstructie van binnenuit.

Zicht vanuit de lucht met op de achtergrond de toren van de Colomakerk.

Via de reacties op Mechelen Blogt vernamen we intussen ook dat de architecten overwegen omde keramiekwand van de huidige lokettenzaal te bewaren.

Voorlopig iedereen tevreden dus?

Nieusbericht en foto's: Mechelen in beweging.

Een stille hint aan de verantwoordelijken: in 1980 bij de herinhuldiging van de Mijlpaal en de 145ste verjaardag van de eerste trein, werd onderstaande prent uitgegeven. In opdracht van Walter Larivière tekende Gommaar Timmermans deze herinneringsprent. Ik heb alleen de kopie uit de GVM van 10/09/1980.

Er is nog wel wat tijd voor de opening maar ik heb hier toch al enkele heel goede tekenaars zien passeren, dus ........ ?

Toen ik die tekeningen voor het eerst zag, dacht ik : "Wow, het gaat daar geweldig knap worden", maar afgelopen week dacht ik eraan dat het daar niet allemaal vernieuwd gaat worden.
Langs de ene kant van het plein komt de spiksplinternieuwe prachtige moderne statie, verdergeborduurd op de oude en zeer mooie vierendeelbrug, maar aan de overkant van het plein staan een aantal oude gebouwen die ook ontzettend mooi ogen.
Het wordt dus afwachten of de ene kant van het plein niet gaat vloeken met de andere kant.
 
Het oude station, laat het ons 'het huidige' noemen, want het heeft ongeveer mijn leeftijd en ik voel me nog jong, heeft zijn beste tijd wel gehad en voldoet niet meer aan de normen van het hedendaagse spoorverkeer in Mechelen, is aan vervanging toe, maar toch ben ik verheugd dat een deeltje ervan, de mozaieken muur, toch meegenomen wordt naar de toekomst.
 
Wat ik nog niet kon achterhalen is, welke de nieuwe plaats gaat worden voor de Mijlpaal.
Komt hij in het midden van het stationsplein, of gaat hij weer terug naar het hoekje aan de vierendeelbruggen ?
 

Hey Floris, Bedankt om dit te melden op MBLOGT. Voor zover ik zie is er inderdaad een leuk staton in het vooruitzicht. Wat is nu de officiele status van de tegelmuur ? De onteigeningen ? Etc. etc. De Timing ? Wie weet meer ? 

Ik hoor in ieder geval dat de website van mechelen in beweging eerstdaags wordt geupdate zodat de recente nieuwsbrieven en kranten artikels ook beschikbaar worden.

De bouwaanvraag moet in ieder geval op 30 juni binnen zijn en dan wordt alles ( voorlopig )definitief. De mijlpaal komt achter ( in de terminologie van het huidige station ) het station op ( of in de buurt van ) het nulpunt.

Het zal de eerstkomende jaren voor heel wat hinder zorgen, maar dat neem ik er graag bij want het ziet er echt veelbelovend uit.... En laten we hopen dat Jan Goovaerts begrijpelijke 'vrees' ongegrond blijkt...

Laat het duidelijk zijn dat ik de komst van het nieuwe station een goed iets vindt, vooral ook omdat het stationsplein opnieuw een plein gaat worden.
Ik vind de rotonde die er zich momenteel bevindt een nuttig iets, maar visueel een afgrijselijk iets.
De mijlpaal staat er alsof hij in een stapelrek van een magazijn geplaatst werd met een heftruck en de rotonde belemmert gewoon het zicht op het stationspanorama.
 
Voor de aanleg ervan was het stationsplein gezellig om vertoeven, vermits je een mooi overzicht had, na de aanleg was het een plek waar ik zo snel mogelijk voorbij wou zijn.
 
Het gaat wel raar zijn om in de toekomst langs de ene kant het moderne station te zien en langs de andere kant van het plein teruggeflitst te worden in de tijd, dank zij de oude gebouwen, de voormalige Hotels en brasserieên, die doen terugenken aan het koepelstation van voor de jaren 60.
 
In ieder geval, dat de stationsplaats opnieuw een groot open plein zal worden, dat door het verdwijnen van het verkeer, dat grotendeels ondergronds zal gaan, zal veel goed doen aan de gezelligheid van de buurt, die opnieuw een gezellige functie zal krijgen.
Dat kan ik alleen maar aanmoedigen en ik hoop dan ook er in de toekomst nog veel foto's van te mogen nemen :-)
 
Ik ben al zeker benieuwd om de maquettes ne keer te gaan bekijken.

Akkoord hoor, Jan, ik wilde zeker het tegendeel niet suggereren ;-))
En jawel, 't gaat er alleen maar op vooruit gaan !!

 Ik kijk uit naar de nieuwe stationsbuurt.  Het kan alleen een verbetering zijn!

Ook ik kijk uit naar de nieuwe stationsbuurt, alleen jammer dat er voor onze buurt (en dan bedoel ik wijk Arsenaal) een iets mindere kant aan deze prachtige Mechelse medaille is. Iedereen krijgt nu de wondermooie beelden van het station te zien, maar het project rijkt veel verder. Jammer dat er nog zo geen computervisie van onze geweldige "fietspuzzel" is. Of van een oplossing die ons zal behoeden van het geluid van "Tangent" en extra spoorlijn. Misschien dat dan het enthousiasme voor het project bij mij ook wat gaat stijgen.

ik volg de opmerking van anoniem.

Maar er is nog meer dan de wijk Arsenaal. Heel wat problemen dreigen gewoon verplaatst te worden naar andere stadswijken zonder dat daar oplossingen voorhanden zijn. Burgemeester gaf dit zelf ook al aan in de voorstellingsbrochure van het project. Je zal daar dan maar wonen.

Ook de kostprijs van heel dit project baart toch wel enige zorgen. Hopelijk wordt dit geen herhaling van het Antwerpse dossier justitiepaleis. Zowel het bouwbudget als ook het onderhoudsbudget zijn daar ontspoord. 

In mei 2009, precies 1 jaar geleden werd het stationsproject een eerste keer voorgesteld aan de bevolking. Het budget bedroeg toen 254,7 miljoen euro. Vandaag is de geschatte kostprijs al met vele tientallen miljoenen euro's gestegen en het echte werk moet nog starten.

Met de wereldwijde crisis in het achterhoofd ..........

Freddy, over welke problemen heb je het precies?

Ik vind de schetsen van het station veelbelovend, maar dat garandeert natuurlijk nog geen mooi eindresultaat.

Budget-inflatie lijkt een normale zaak bij dergelijk grote projecten... Ik vraag me dan altijd af hoe dat komt -- gewoon slechte planning of is er meer aan de hand?

@ florisla - het stationsproject brengt een verplaatsings - en uitdeiningseffect met zich mee, vooral op vlak van mobiliteit.

Deze verschuivingen vallen buiten het projectgebied zegt men en daarmee moeten wij het dan maar doen.

 

Budget-inflatie: klopt maar kan men bij 10-tallen procenten nog wel van inflatie spreken?

Zeker niet, daarom vraag ik me ook steeds af hoe dat zo komt.  Te optimistisch geweest of met opzet aan de lage kant geraamd?

Wel Floris, en zij twee redenen volgens mij waarom openbare aanbestedingen altijd ontsporen.

  1. Veranderende gebruikersverwachtingen: iemand stelt een vraag via het lastenboek en een andere macht (e.g. volgende coalitie, oppositie, wijkraad, ...) wil een extraatje.
  2. Budgetopvolging in openbare zaken is niet zo strikt als in privebdrijven: het is het geld van iedereen.
Wie een prijsbestek laat maken, moet heel erg opletten dat alle werken perfect omschreven worden.
Als dat niet gebeurd, kan er door een aannemer wel eens bewust een vergetelheid verzwegen worden en uitgroeien tot een kapitale fout, om toch maar een job binnen te halen.
 
Zo werden er ooit eens duizenden paren schoenen geleverd aan het Belgische leger, zonder doos, los in een container, omdat in de opdracht en het bestek nooit vermeld werd dat de schoenen verpakt moesten zijn.
Daardoor kon de fabrikant zijn prijs drukken en zorgen dat de zijne de laagste was.
Die man wist goed genoeg dat het onbegonnen werk wasom alle schoenen netjes uit te sorteren, maar dat zal hem een zorg geweest zijn.
 
 
Een tweede voorbeeld is de bouw van twee appartementsblokken (in Mechelen), waarvan achteraf bleek dat de aannemer geen riolering voorzien, noch aangelegd had.
De aanleg van een riolering werd in het bestek niet gevraagd, dus liet hij die ook weg en plaatste hij die niet, wat hem het voordeel van de beste prijs opleverde.
Dat men achteraf de appartementen niet kon verhuren zonder eerst een groot gedeelte af te breken en weer op te bouwen om rioleringen te leggen, en de eigenaars daardoor enorme schade geleden hebben, kon de man niet schelen.
Hij had zich 100% van de gevraagde taak gekweten.
 
 
Ik denk dat zulke zaken regelmatig gebeuren in een wereld waar money het allerbelangrijkst is en voorgaat op eergevoel en trots en dat werkt de prijs van het geheel dan ook later de hoogte in.
Zo'n prijsaanvraag is, zeker op dat niveau, ontzettend belangrijk.

En zijn er al nieuw ideeën voor ne naam  opgedoken voor ons nieuw Mechelse "Golven-station" ?

;-)

@gimycko: we kunnen het simpel houden: voor de kant Cinsciencestraat Mechelen Centraal behouden en en de andere kant Mechelen Colomaal dopen

 

@Jokke: Mechelen Centraal is al zot genoeg zene. :-)

Vermits de lijnen van onze Vierendeel-bruggen duidelijk de basis vormen voor de design mag het station voor mijn part gerust het Vierendeel-station betiteld worden. Ben je niet zeker over wat het gaat volg dan deze link:

http://users.telenet.be/karel.roose/vierendeel/vierendeel.html

Toch het station niet vernoemen naar een Leuvenaar? ;)

Eigen volk eerst soms? ;-)

Hallo,
Omdat ik op zoek ben naar de dag waarop mijn vriend Gommaar Timmermans verjaart, verzeil ik toevallig op deze website.
Idd. Gommaar heeft deze prent vor mij getekend, en ik heb ze gedrukt en uitgegegeven in de maand mei 1980.
Een afdruk hangt bij mij aan de muur en ik denk dat de (druk)film van de prent nog bestaat.

Een vriendelijke groet,
Walter Larivière

 

ja het vierendeel-station vind ik ook wel een gepaste naam aangezien vooral het dak van het station daarop gebaseerd is

ik vind het ook wel een goed punt dat het drukke autoverkeer onder de grond verdwijnt. Want momenteel (vooral in de spitsuren) is het er heel gevaarlijk. Bijkomend voordeel zal waarschijnlijk zijn dat het K. Mercierplein toch een deel ontlast zal worden, ten voordele van de talloze voetgangers en fietsers die er dagelijks oversteken.

@ Bieze :

Dat is nu eenmaal de nieuwe bouwtrend van de 21e eeuw : alles onder de grond.

Van parkeerplaatsen, over autowegen en busbanen tot stationperrons.

Morgen nog een pak ondergrondse beleveringsstraten en dan keren de rust en de stadsmussen opnieuw terug in de binnenstad.

;-)

stel je voor :P

maar ik vind het wel positief dat de auto's stilaan verdwijnen uit de historische binnenstad.

Hallo,

Kan me iemand vertellen waar ik moet zijn, ivm ONTEIGENING van wonen.
Ze houden ons al zolang aan het eindje dat we nu wel eens duidelijkheid willen weten of ons huis onteigend zou worden.

Groetjes,
Carina

In welke straat woont u?

De enkele eigenaars van privéwoningen die in het kader van het stationsproject onteigend worden, zijn al geruime tijd geleden gecontacteerd door het Comité van Aankoop. Er heerst dus absoluut geen onduidelijkheid over de vraag wie wel of wie niet onteigend wordt. Wie niets hoorde, wordt niet onteigend.

weet iemand hoe ver ze al zitten met de aanleg van de tijdelijke parking? en hoe lang die nog zal duren?