De Keeting vzw steekt Mechelaars die dat nodig hebben een hart onder de riem

Gisteren, donderdag 21 januari, hield De Keeting vzw haar Nieuwjaarsreceptie. Mechelen Blogt had er een hartelijk gesprek met Leen, een van de zeven enthousiaste vaste medewerkers.

De Keeting vzw wilt mensen die in armoede leven een hart onder de riem steken, een luisterend oor bieden, knelpunten signaleren en waar mogelijk streven naar verbetering. Bij De Keeting staat de participatie en de rechstreekse betrokkenheid van de doelgroep voorop. “Onze bezoekers zijn volwaardige gesprekspartners, hun deskundigheid over leven in armoede staat centraal“ luidt het in de folder van de organisatie.

Armoede is meer dan een individueel probleem van mensen en heeft vaak structurele oorzaken, zowel vanuit de situatie van de mensen zelf als vanuit de maatschappij”. Aan het woord is De Keetingmedewerkster Leen. “We zoeken samen met de mensen naar de oorzaken en mogelijke oplossingen en we proberen hen op weg te zetten. We helpen hen om zélf de nodige stappen te zetten, wat vaak niet evident is. We zoeken aansluiting met de bestaande diensten”, aldus Leen.

We werken hier rond drie grote pijlers: ontmoeten, vorming en structureel werk”, zegt Leen. “behalve een vrijblijvende babbel, vinden mensen een luisterend oor, wat gezelligheid, een kop koffie,... ze kunnen hier ook op maandag-, donderdag en vrijdagmiddag terecht voor een broodmaaltijd aan € 0,60. Samen mét de mensen organiseren we ook regelmatig activiteiten voor jong en oud, en ook werken we aan vorming”.

Mechelen Blogt:Jullie doen dus ongeveer hetzelfde als De Lage Drempel
Leen: “Jawel, we zijn beiden verenigingen waar armen het woord nemen en we werken dan ook vaak samen met De Lage Drempel. Sinds twee jaar startten we met een nieuwe ploeg vaste medewerkers. Samen staan we paraat voor de mensen”, aldus Leen.

Fijn om te weten dat er behalve "De Lage Drempel" met "De Keeting" nog een organisatie is die zich het lot aantrekt van die mensen die dat broodnodig hebben!

Je kunt terecht bij De Keeting vzw op weekdagen maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag van 13.30 tot 16 uur, de andere dagen van 10 tot 16 uur. (Dinsdag en in het weekend gesloten).

Je vindt De Keeting in De Kroonstraat 64-66. Info/ contact: 015 27 09 25, of via e-mail; info@dekeeting.be.

Prachtwerk verricht de Keeting.  Dit weet ik al langer.  Een organisatie die een pluim verdient!

 

"Fijn om te weten dat er behalve "De Lage Drempel" met "De Keeting" nog een organisatie is die zich het lof aantrekt van die mensen die dat broodnodig hebben!"

Moet dat niet het lot zijn ipv het lof? :-)

Nog fijner zou het zijn als organisaties als De Keeting en De Lage Drempel helemaal niet nodig zouden zijn.

Armoede heeft niks te maken met 'fijn dat zo'n verenigingen bestaan'  en 'leuk dat ze zo'n goed werk doen'.  En over tot de orde van de dag.

Armoede in een rijk land als België is een schande.

Armoede in België (en ik heb het nog maar over de officiële cijfers van 2008) gaat over 20 keer de complete bevolking van Mechelen (inclusief fusiegemeenten). Meer dan anderhalfmiljoen mensen. Officiëel.

@Wout: voor alle duidelijkheid: ik heb  ook nergens het tegendeel van wat jij zegt beweerd of willen beweren... natuurlijk zou er géén armoede mogen zijn, en ja het is een schande. Maar OMDAT het nu eenmaal bestaat is het goed dat er verenigingen zijn zoals De Keeting en De Lage Drempel, in de huidige situatie zijn ze NODIG, dus ja "fijn dat zo'n verenigingen bestaan".

En nergens en op geen enkel moment heb  ik de indruk willen wekken "en nu over tot de orde van de dag".

En iedereen maar geld inzamelen voor Haïti.  Wanneer wordt er eens een geldinzamelactie gehouden voor de 4e wereld in België?

 

Beste anoniem, er zijn genoeg organisaties en initiatieven die zich specifiek richten, op permanente basis trouwens, op uitsluiting van armoede in Vlaanderen. Ik hoop dat uw bezorgdheid om de vierde wereld in België oprecht is. Zoniet zou u me op een of andere manier doen denken aan die vaders die langs de kant van het voetbalveld op hun gastjes zitten te schreeuwen, maar die zelf geen klop sport doen. Misschien moet u eens wat moeite beginnen doen, en een organisatie als Welzijnszorg (www.welzijnszorg.be) leren kennen. Er zijn er nog vele andere.

Van
Toen ik persoonlijk, zo’n 60 jaar geleden, investeerde in 3de wereldwelzijn (ik stak toen al een deel van mijn zondaggeld in de ja-knik-negertjes), tot heden, heb ik de toestand voor de bevolking in die landen zien achteruitgaan! Evenredig met hun dalend welzijn steeg de rijkdom, de luxe en de arrogantie van hun leiders. Een (groot?) deel van mijn belastinggeld, voorzien voor derde wereldhulp, verdwijnt in zakken, dient voor onkostenvergoeding voor dienstverleners en brengt rente op voor de bewarende banken (zie maar waar een deel van het Phuket tsunami geld (2004!) nog steeds gedeponeerd is!) Onze, door de democratische meerderheid aangeduide (sic) vertegenwoordigers bakken er niks van! Gelukkig dat diezelfde politici, wat het binnenlands vlak betreft, uitstekend presteren; daar is de meerderheid het tenminste over eens … De kiesuitslag bevestigd dat! Hulpverlenende organisaties zijn legio, de versnippering in het dienst-  en hulpverlenende landschap is grotesk. Het uitgekiende tonen van hartverscheurende ramptaferelen houdt (bewust?) deze onduidelijkheid in stand! Ik vraag mij echt af wie het meest geldelijk en politiek profijt haalt uit de wereld miserie;  dit dekseltje zal wel altijd op het potje blijven zeker?