Archeologie onder de St-Romboutstoren deel 2

Het archeologisch team aan het werk... Toch wel indrukwekkend dat deze jonge mensen zo enorm begaan zijn met het verleden, en dit om een beter inzicht te krijgen naar de toekomst. Tijdens een kort gesprek met deze mensen viel het mij op dat zij werkelijk heel enthousiaste en gedreven mensen zijn. Dit belooft alleen maar een positieve toekomst in een (ver)beter(d)e wereld. Dit even ter zijde...

Het team heeft ondertussen een verdere 15 a 20 cm grond verplaatst en weer nieuwe voorvaderen gevonden.  Toen deze foto's werden genomen op 20 november 2009, was men net bezig om een doodskist af te lijnen om deze nadien zorgvuldig verder te onderzoeken. Met precisie en gereedschappen als een truweel, pincetten, borsteltjes enzomeer wordt een ware ontdekkingstocht werkelijkheid... Ook zou er diezelfde dag een specialist uit Brussel overkomen om de eerste DNA stalen te nemen, benieuwd wat daar de uiteindelijke resultaten van zullen zijn, hoewel ik vermoed dat we daar best nog wat geduld zullen voor moeten uitoefenen.

Voor verdere, en vooral deskundige, informatie verwijs ik graag naar de site van de "Stedelijke Dienst Archeologie Mechelen" waar ook andere opgravingen en onderwerpen te bekijken zijn.

 

 

Meer info

 

Bedankt Patrick, voor het verslag !

Het vraagt toch een speciaal soort geduld om in weer en wind met een spatel en een borsteltje in de grond te zitten dabben. Doe zo voort!

ik volg dit met grote interesse

Grote bewondering voor deze wroeters-naar-het-verleden..

Tof dat we ze deze jaren zo vaak aan het werk kunnen zien in ons Mechelen!

bedankt voor deze stand van zaken, Patrick!
Fijn dat we zo vanop de 'eerste rij' kunnen meevolgen!

Patrick, fantastisch wat je hier aan het doen bent, zo kan een breed publiek meekijken en we krijgen ook nog informatie van de website Archeologie Mechelen zo dat we het goed kunnen volgen.

Wat ik mij nu afvraag bij het zien van die foto's... Een heras hek is vlug gesaboteerd, is daar nog nooit een schedel of zo verdwenen?

In mijne jongen tijd kende ik genoeg gasten die maar al te graag een echte schedel op hun nachtkastje hadden staan.

Bedankt allemaal en natuurlijk Patrick

voor de lovende woorden aan ons adres. Dat kan deugd doen, zéker tijdens de donkere november- en decemberdagen!

Wel Tommy dat heb ik me nu ook al afgevraagd.

 Ik weet het antwoord :-)))))))

wie a zegt moet ook b zeggen!!

Toen in 1964 de restauratie van de OLV over de Dijlekerk aangang was, werden er aan de zuidkant van de kerk wel een aantal exemplaren opgegraven. Eén van die schedels en een paar beenderen hebben toen ' een rol vervuld ' tijdens een nachtspel.

Een andere geschikte plaats om geheimzinnige verhalen te vertellen voor het jonge volkje was in de grafkelders onder de St. Pieterskerk. Je kon die makkelijk betreden langs de zijkant buiten de kerk. Mits het herschikken en tonen van enkele schedels ( met kaars! ) werd het verhaal wat meer bijkomstig. Ik herinner mij nog vaag ' onze rosse ': een schedel van een jezuïet dus, waar nog een pluk ros haar op stond.

Ik zal hier maar vlug toevoegen dat ik dat vandaag niet meer zou doen. ;-)

Wat niet wegneemt dat er heel wat interessante cryptes in Mechelen zijn om te bezoeken, of te fotograferen.

Vertel eens Peter, interesseert me wel...

 

 

Het werd toch even stil op de site toen dit skeletje zichtbaar werd.

Een baby’tje.

Of nee, jonger nog, een foetus. Katrien schat de leeftijd op basis van de lengte van de beenderen, op 33 tot 35 weken sinds de bevruchting.

 

voor meer info:

www.archeologiemechelen.be

 

En wat kunnen die doden ons vertellen over het verleden?

Interessant. Was ik daar zelf maar bij aanwezig!

@Gastblogger:  toch niet bij die doden ons die vertellen over het verleden? ;-)

De skeletten die honderden jaren oud zijn, blijken nog zeer goed bewaard. Moet ik daaruit afleiden,; voor wat betreft onze stedelijk begraafplaats heden ten dage, dat de lichamen, kleding, kisten en souvenirs;in die kisten nog goed bewaard zijn bij de ontgraving na ong.15 jaar? Wat gebeurt er met die resten?