Minder geld wegens goed sociaal beleid

Vandaag in de krant.

BRUSSEL - Mechelen ontvangt in 2010 minder geld uit het Gemeentefonds van de Vlaamse overheid. De stad verliest maar liefst 900.000 euro.

Het Gemeentefonds verdeelt zijn geld over de gemeenten volgens het bevolkingsaantal, maar houdt ook rekening met de sociale problemen en de armoede. Gemeenten met veel armen hebben minder inkomsten en meer uitgaven, en moeten worden aangemoedigd om een krachtig armoedebeleid te voeren, zo luidt de redenering.

Het Mechelse beleid was succesvol: het aantal leefloners daalde van 742 naar 599, het aantal laaggeschoolde werklozen van 1.370 naar 1.281 en het aantal arme gezinnen met kinderen van 150 naar 105. Dat zijn dalingen van 10 tot 30 procent.

Kennen onze vroede vaderen dan niet wat de voorwaarden zijn tot het bekomen van subsidies of is dit een nieuwe maatregel?

Het lijkt mij volkomen logisch dat als de sociale noden gedaald zijn, er minder geld nodig is om die sociale noden te lenigen...

Het kan toch niet de bedoeling zijn een ondermaats sociaal beleid te voeren en de sociale noden in stand te houden (of te vergroten) om een groter deel uit de pot van dat Gemeentefonds te krijgen...

Wat mij vandaag in de krant (en gisteren op het journaal) wel ergerde, is het feit dat de Spaanse wandtapijten uit de kerk van Pastrana, die momenteel bij de manufactuur De Wit worden gerestaureerd, niet in Mechelen maar wel in de musea van het Jubelpark (Brussel) zullen worden tentoongesteld. Iedereen die de succesvolle en fantastische tentoonstelling van 'Los Honores' bezocht in het jaar 2000 zal wel beseffen wat een gemiste kans dit is voor Mechelen.

Nu maar hopen dat dit wordt rechtgezet bij de volgende gelegenheid, De Wit kreeg namelijk ook de opdracht om 29 wandtapijten uit de St-John's Co-Cathedral in La Valetta (Malta) te restaureren. Deze wandtapijten zijn deels geweven naar kartons van Rubens. De conservatie zal vermoedelijk afgerond zijn tegen 2019, dus ongeveer tien jaar de tijd om ervoor te zorgen dat Mechelen weer een tentoonstelling van wereldformaat te bieden heeft! Er zal, om in de lijn van deze topic te blijven, allicht wel een of ander (cultureel) fonds bestaan waaruit kan geput worden....

(info komt uit De Morgen van 29 okt 2009, artikel van Eric Rinckhout)

De reeks van de kathedraal van La Valetta op Malta is de grootste (letterlijk : meeste m²) wandtapijtenreeks ter wereld.

als die tendens zich doorzet dan kan men die lelijke blokken van de ghandistraat afbreken en daar een park of zoiets aanleggen en de groene buffer tussen mechelen en hofstade herstellen (kwestie van wat meer landelijk karakter te brengen).

@Peter:

Volgens GVA:

Wel, het aantal geboortes in kansarme gezinnen is gedaald van 150 in 2008 tot 105

Volgens De Standaard:

het aantal arme gezinnen met kinderen van 150 naar 105

wie van beide journalisten heeft er niet goed opgelet  ?

@Jokke, of ze lezen allen wat ze willen lezen, das anders ook leuk dan lees je steeds wat je graag leest.

Lieven, dan leest iedereen best wat hij zelf heeft geschreven tenzij hij zich zelf niet betrouwd.

@ Marc1: en naar welk ver oord had U de mensen die nu in die lelijke blokken wonen graag zien verkassen teneinde (en ik quote U gewoon) "daar een park of zoiets aanleggen en de groene buffer tussen mechelen en hofstade herstellen (kwestie van wat meer landelijk karakter te brengen."

Ik heb goed en slecht nieuws voor Marc1.
 
Die lelijke blokken aan de Gandhistraat gaan gesloopt worden.
Da's het goeie nieuws.
Het slechte nieuws is dat men er nieuwe, minder hoge exemplaren in de plaats gaat zetten en dus groene buffer gaat aanleggen.
ik zou ook niet weten waarom er daar een groene buffer zou moeten komen.
Als je daar in 't groen wil zitten, moet ge het vervolg van de Lindestraat maar eens inwandelen, tussen de Jubelaan en de Geerdegemstraat.
Er is daar groen genoeg voor alle Mechelse vegetariërs :-)

Wout, Roger, mijn idee is dat er in de stad genoeg verkrotte straten zijn waar men mooie kleinschalige sociale woningen kan inrichten zonder daarvoor de natuur geweld aan te doen......of vinden jullie die blokken een goede oplossing?

Jan, die groene buffer moet er voor mij alléén maar komen om te vermijden dat mechelen en hofstade één groot dorp worden (feitelijk is het toch al te laat want heel dit land is één groot dorp)

In de Vaart der Volkeren en/of in de bouwwoede van La Cité zal Hofstade niet verzuipen, want gelegen in een andere provincie.  Goed voor Hofstade, want dat blijft dan toch nog iets of wat landelijk, behalve dat het dan een place to be wordt voor de rich and famous à la De Pfaffs.

Maar het is nu eenmaal het begin van de 21e eeuw en binnen 50 jaar zijn al de randgemeenten mee ingepalmd in de Grote Mechelse Stadsagglomeratie (zie bv Mortsel, enkele jaren uitgeroepen tot "kleinste stad van Vlaanderen" - Go figure).  En dit alles met wijken of cités zoals Quartier Hombècq of Quartier Kateline.  En met een toekomstige "Lange Carolus-of Grote Margarethabrug" zal ook Heffen voor de bijl gaan.  Nu nog Heffen-on-Earth, maar eenmaal een Stairway-to-Heffen, wordt dit misschien wel het Heffen-Kwartier (Hopelijk wordt het geen Hell's Kitchen).

Het is nu reeds mijn tweede reactie op dit item die werd verwijderd (en wellicht vlug ook deze)  Ik dacht dat censuur alleen in totalitaire regimes bestond...

Dat klopt censuur bestaat alleen daar.

Dat is om in te kaderen : MECHELEN BLOG = TOTALITAIR REGIME 

@G.L.: Deze conclusie is geheel en al voor uw rekening en nefast onwaar, en dat weet u.

Ik zou het volgende inkaderen: 

Het volgen van simpele openbare regeltjes (zoals het verkeersreglement) is geen censuur. Dat is een omgeving creeeren waar iedereen zich goed kan voelen. Anders heb je onnodige botsingen.

Enkel respect is voldoende.

(In tijden waar mensen onrespectvol met elkaar omgingen op MBLOGT werd ik geregeld aangeklampt op straat om te zeggen dat men om die reden weg bleef. )

Bon, dat weten we dan weeral, er mag alleen maar iets gepost worden wat de onvoorwaardelijke en volledige goedkeuring geniet van de "powers that be" achter  Mechelen blogt....

@Roger: Laat me duidelijk wezen er zijn geen "powers that be", er zijn enkel regeltjes om het samenleven wat te vergemakkelijken. Zoals in het verkeersreglement.

Waarom zien jullie toch allemaal weer samenzweringen waar ze niet zijn ?

@ marc1 en Gim:

Vlaanderen (of België, whatever) zal nooit meer landelijk zijn. Hoe graag je dat ook wil.

Ik lees hier reacties van mensen die de stedelijke uibreiding van Mechelen naar het omliggende platteland vrezen en dat een probleem vinden terwijl de Grote Markten van Brussel en Antwerpen op nauwelijks 25 km liggen.

Open uw ogen Mensen.

Vlaanderen (of België, whatever) wordt één groot stedelijk gebied en geen mens die dat ook maar kan veranderen.

@ Wout :

Inderdaad, binnenkort een verstedelijkt gebied van Amsterdam tot Parijs met inclusief het Ruhrgebied.  De Ardennen worden dan uitgedund tot een soort van Central Parc.

Idd Wout, dit is een vaststaand feit.  Als men bvb de maquettes van Mechelen (1835-1885 en 1935) in het museum "De Mijlpaal" bekijkt, krijgt men een duidelijk beeld hoe Mechelen uitdeinde.  Dat proces gaat gewoon verder en het wordt alleen maar sneller vermits de populatie aanzwelt. Metterijd zullen alle beschikbare plaatsen volgebouwd zijn.  Dit ziet men bvb ook in de randgemeenten of "op den buiten".  Bij nieuwe verkavelingen behoren bouwpercelen van 12 aren tot het absolute verleden.  Men zal zich dan al gelukkig mogen prijzen als men nog over een tuin(tje) beschikt.

Ja, Wout, ik weet het wel hoor maar er zijn in de mechelse wijken nog heel wat oude huisjes die men zou kunnen ombouwen naar sociale woning/appartementen want sociale woningbouw moet toch niet lelijk en mastodontaal zijn en blijven.

Omdat men minder begoed is moet men toch niet in een woonkazerne geduwd worden met alle mogelijke gettovorming en wantoestanden vandien?

 

Goed idee Marc1. Hopelijk ziet men ooit dat kleine oude woningen ombouwen een gat in de markt is voor sociale woningbouw.

Dat kost allicht iets meer dan grote blokken zetten, maar op termijn krijg je heel wat positieve effecten terug: stadsweefsel blijft intact, een sociale mix wordt mogelijk, een huisje behoudt beter zijn waarde dan een grote blok.

@ Peter en Marc1:

Helemaal eens. Die lelijke mastodonten zijn geen goede zaak gebleken.

 

De idee achter zo'n wijk als Oud Oefenplein lijkt me zo slecht niet. Alleenstaande woningen met ruimte ertussen.

Waarom is het daar misgelopen?

De idee blijft me goed lijken maar met de kwaliteit van die woningen lijkt me heel wat mis.

 

Wout, dat is het nu wat ik altijd al gezegd heb: mensen in zo'n hokken steken duwt hen nog méér achteruit in de maatschappij, het zadelt hen op met complexen en frustraties.

Arm zijn of minder begoed mag geen achteruitstel betekenen en daarom moeten sociale woningen er prettig en gezellig uitzien en het uniforme moet er dringend af.

De bewoners moeten zich daar goed voelen en verantwoordelijk voor een betere toekomst voor hun kinderen.....een mooie omgeving is méér dan één stap vooruit.

Ik ben het gewoon helemaal met je eens marc1.

@Wout: je verwijzing naar het Oud Oefenplein is interessant. De idee was dat alle bewoners hun huisje hadden en dat alle ruimte rondom de huizen openbaar waren dus niet privé. Hieruit volgde dat alle onderhoud ( voor dat openbaar domein ) door de overheid moestgedaan worden. Sinds jaren is daar geen geld meer voor en gaat men dus nu een groot gedeelte van de huizen een stuk groen toebedelen. De grondoppervlakte van de huisjes ( dus ook de privacy ) stijgt en de stad is van een stuk onderhoudslast vanaf.

Voor mij betekent dat dat ontwerpen van jàààààààààren geleden wel waardevol waren en misschien nog kunnen zijn mits aanpassingen aan onze levenskwaliteit van nu. In die zin acht ik het dus ook niet onmogelijk dat in de Ghandiwijk aanpassingen ( grote of kleine ) moeten plaatsvinden om de woonkwaliteit te kunnen verhogen.