Dossin Vernieuwt !

met categorie:  

Kazerne Dossin mikt op 100.000 bezoekers per jaar.

Dat is niet niets, voor een stad als Mechelen. De werkzaamheden voor het ambitieuze nieuwe museum gaan op maandag 26 oktober officieel van start.


Kazerne Dossin: Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten.

Zo heet het nieuwe museum in de Mechelse Tinellaan voluit. De locatie is niet toevallig gekozen. De oude, Oostenrijkse artilleriekazerne Dossin is de plaats waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 25.000 Belgische en Noord-Franse Joden en zigeuners werden verzameld en van waaruit ze naar Auschwitz werden gedeporteerd. Sinds 1995 is er het Joods Museum van Deportatie en Verzet (JMDV) gevestigd. Omdat dit museum vanwege zijn succes al gauw te klein werd, besloot de Vlaamse Regering om op deze plek een nieuw project te realiseren.

Het nieuwe museum komt op de plaats van het vroegere Arresthuis, bij de Mechelaars beter bekend als het IKA-schoolgebouw. Het zal via een permanente tentoonstelling de slachtoffers gedenken, maar ook plaats bieden aan tijdelijke educatieve projecten over mensenrechten in een meer actuele context. Het museum, met een duidelijke internationale ambitie, rekent op zo’n 100.000 bezoekers per jaar uit binnen- en buitenland.

Met een inbreng van zo’n 25 miljoen euro investeert de Vlaamse overheid niet alleen in een museum, maar indirect ook in het Mechelse stadsvernieuwingsproject Tinelsite, waar het museum deel van uitmaakt. Kris Peeters: “Kazerne Dossin moet uitgroeien tot een internationale referentie dankzij haar unieke inhoud. Want naast de Holocaust zal ook het bredere mensenrechtenthema aan bod komen via permanente en tijdelijke tentoonstellingen. Bovendien komt het op een symbolisch beladen plaats waar de Holocaust in België bij uitstek tastbaar wordt. Op die manier kunnen wij als Vlaamse overheid bijdragen aan de herinnering, maar ook aan het democratische bewustzijn van de toekomstige generaties.

Architect bOb van Reeth: “De buitenkant van het gebouw is sterk afwisselend. Open en gesloten gevelvlakken wisselen elkaar af en worden vormgegeven in een lichte kleur. Door het glazen dak laten we rijkelijk licht binnenvallen. Daarmee wil het gebouw een hoopvol baken zijn in de stad. Een gebouw dat de nadruk legt op het monumentale karakter van deze locatie, maar tegelijk een positieve boodschap uitdraagt.

Werkzaamheden officieel van start op maandag 26 oktober. De werkzaamheden voor het museum verlopen in drie fasen. Op 26 oktober 2009 wordt begonnen met de afbraak van het huidige IKA-schoolgebouw. Die zal een tweetal maanden in beslag nemen. Begin volgend jaar wordt gestart met het archeologisch onderzoek op het braakliggende terrein. Het is de verwachting dat vanaf mei/juni 2010 de eigenlijke bouwwerkzaamheden, die een tweetal jaar zullen duren, kunnen beginnen. Streefdatum voor de opening van het museum is juli 2012. Het museum zal worden beheerd en uitgebaat door de vzw Kazerne Dossin, waarin vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, de Stad Mechelen, de Provincie Antwerpen en het Joods Museum van Deportatie en Verzet (JMDV) zetelen.

Meer info: www.kazernedossin.be

(Bron: Persmap Kazerne Dossin)

Het Project wordt dus snel tastbaar, met een vermoede opening in 2012. Alweer een reuzeproject dat allicht nog veel stof zal doen opwaaien.

De huidige maquette van het museum bevalt me persoonlijk al véél méér dan de eerste versie.  Ik ben benieuwd, en eigenlijk wel hoopvol gestemd...

Er wordt gemikt op 100.000 bezoekers per jaar. Heeft er iemand weet van het huidige bezoekersaantal?

@ jokke : Op dit moment : 30.000 leerlingen per jaar. In nogal rudimentaire omstandigheden, in het huidige veel te kleine museum. Bron : informatievergadering van gisterenavond met voorzitter vd vzw Kazerne Dossin, Bart Somers, Bob Van Reeth en nog een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap.

 Gerekend dat het 6 dagen op 7 open kan zijn is dat een dikke 300 man per dag, gemiddeld.
Dat valt nog best mee eigenlijk, veel overlast door parkeerproblemen en lange rijen wachtenden zal er dus niet zijn.
't Is wel een ferm gebouw van Bob Van Reeth, in ieder geval de blikvanger die deze eerder vuile en marginale hoek van Mechelen goed kan gebruiken.
Persoonlijk zou ik het wel prachtig vinden moest de volgende editie van Körperwelten er mogen doorgaan, heel toepasselijk en trekt 5 keer zoveel volk op een vijfde van de tijd.

@Jokke, volgens de privé-vzw die thans een museum uitbaat in de kazerne Dossin, inmiddels omgedoopt tot Hof van Habsburg, komen er jaarlijks een 30.000 bezoekers langs, al dan niet vrijwillig. En ze krijgen een gratis bezoekje, waarvoor de Mechelse belastingbetaler jaarlijks 15 à 20.000 euro dient bij te leggen bij de kastoestand van die vzw. Hopelijk zal een en ander eens bekeken worden, want 70.000 extra bezoekers aan nultarief....

Verder blijf ik erbij dat ons land (nog altijd) minimaal 25 miljoen euro kan spenderen aan dat gebouw, maar anderzijds durft te stellen dat de vergrijzing onbetaalbaar wordt!

En hopelijk zal bij de bouwvergunning ook gesteld worden, zoals  voorzien bij de Saturnbouw in de Bruul, dat een eventeel andere bestemming vlot realiseerbaar dient te zijn. Maar ja, de ene zijn bouwvergunning is die van de andere niet:-))))

 Kijk nu, ik ben het volledig eens met Eddy Luyten zijn laatste twee paragrafen.
Het moest er eens van komen vroeg of laat.

Er moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen 2 projecten.

Aan de ene kant is er het project Kazerne Dossin, project dat getrokken wordt door de Vlaamse Gemeenschap, gefinancierd ook door Vlaanderen (en misschien een stuk Europa, dat weet ik niet). In elk geval, die vette 25 miljoen euro is (zo begrijp ik het) enkel bestemd voor dat groen ingekleurde stukje op het plan hierboven : zijnde het museum zelf, plus het plein ervoor, plus de aanpassing van de pleinvleugel van de échte Dossinkazerne. Niet alleen de financiering is bekend , ook de plannen zijn (bijna) goedgekeurd : het openbaar onderzoek loopt nog tot 29 oktober. En ook de de timing is vrij concreet : er is de vaste wil om dit project klaar te krijgen tegen mei 2012 want dan is België gastland van een internationale conferentie van landen met een holocaust/mensenrechtenmuseum, en wil Vlaanderen (en vooral ook Bart Somers :-) ) een deel van die conferentie in het spiksplinternieuwe museum laten doorgaan. Als dat geen wortel is voor wie dit moet vooruitstuwen !

Aan de andere kant is de ontwikkeling van de rest van de Tinelsite. Deze is veel groter qua oppervlakte. Dat is wel een onafhankelijk, ander project, dat moet getrokken worden door de stad Mechelen. De stad wil hier deels een park, deels nieuwe wooneenheden realiseren. Ook het jeugdhuis zou hier gehuisvest worden, in een deel van de rijkswachtkazerne.

Hoewel de stad er alles aan doet om zijn wagonnetje te hangen aan de al rijdende trein van het museumproject, bleek op de informatievergadering gisteren dat dit stadsproject nog niet staat waar het Vlaams project (museum) staat.

Qua timing : volgens Bart Somers zou er 'binnen deze legislatuur iets tastbaar moeten gebeuren'. Maar dat schrijf ik eerder toe aan politiek voluntarisme dan aan management en planmatigheid :-) .

Qua budget : ik heb nog nergens een budget horen noemen, ik betwijfel of dit wel in de budgettering van de huidige legislatuur is opgenomen... Straffer nog, het Predikherenklooster dat een cruciale rol speelt in dit project, moet eerst nog worden teruggekocht van Groep Monument, en ook al is er "principieel beslist" van dit te doen, de prijs moet nog contractueel vastgelegd worden, en betaald.

Qua plannen : de grote lijnen liggen vast, maar er moet nog een ontwikkelaar gezocht worden, en een architectuur bepaald. Daarvoor moet nog een lastenboek en wedstrijd uitgeschreven worden.

Het museumproject is volgens mij in goede handen. Wat het stadsproject (rest van de Tinelsite) betreft, is mijn bezorgdheid dat de stad zich door de juiste adviseurs, zowel juridisch als commercieel, laat omringen voor de ontwikkeling van deze site. Hopelijk wordt geleerd uit was misliep in het verleden. Groep Monument ken ik wel als een specialist van de restauratie van monumenten, maar als would-be ontwikkelaar voor deze site waren ze precies toch niet de juiste keuze (to say the least, grijns). Rond het Clarenhof (toewijzing) is ook wat 'turbulentie' geweest, hopelijk kan ook daarvan geleerd worden. Ik blijf benieuwd.

 

@Christophe jongen toch. Wat stelt ge nu voor! Körperwelten is toch van "nen duits" en dat kan dus niet in het reetgebouw, dat is heiligschennis. Maar inderdaad, het zou wel heeeel veeeeeel volk trekken:-))

Anderzijds wil ik hier nog maar eens pleiten voor bewaren van het arresthuis en het besteden van die 25 miljoen euro aan het Predikherenklooster. Twee vliegen in één klap want het oude klooster gerestaureerd en ingevuld, en een museum met een sacrale sfeer:dat is netjes meegenomen.