Gastbloggerblogt !

met categorie:  

Binnenkort hebben we er een item bij op deze blog.

De gastbloggerblogt.

Een al dan niet bekende en/of interessante Mechelaar schrijft enkele stukjes op deze blog.

Artikels over hun visie op Mechelen, objectief-journalistieke bijdragen of strikt persoonlijke herinneringen over de stad, zakelijke analyses of poëtische mijmeringen en ontboezemingen, alles is mogelijk, zolang men maar niet op de partijpolitieke toer gaat.  Want we proberen de blog neutraal te houden.

En we hebben een kanjer bereid gevonden om de spits af te bijten.

Binnenkort dus ... op uw eigen Blog !