Mechelen autoluw

De Mechelse horeca moet toegankelijk zijn voor mensen met een handicap of ouderen die moeilijk te been zijn.
Dat zegt het stadsbestuur in een nieuwe brochure, waarin de stad de horeca-uitbaters vraagt extra aandacht te schenken aan de toegankelijkheid van hun ettablissement.
Het stadsbestuur wil dat ook de horeca in Mechelen beter toegankelijk wordt voor mensen met een handicap of senioren die moeilijker ter been zijn.

In Mechelen is de Unie van Zelfstandige Ondernemers voorstander van een autoluwe binnenstad.
Het stadsbestuur liet eerder al weten dat ze de stad zo weinig mogelijk in de greep van de auto wil laten.

 

Dit zijn twee berichten die we afgelopen week in de krant konden lezen.

Persoonlijk vind ik ze haaks op elkaar staan, want langs de ene kant wil men dat mensen die moeilijk te been zijn gemakkelijk de Mechelse café's en restaurants binnenkunnen, maar anderzijds moet het hen zo moeilijk mogelijk gemaakt worden om bij deze ettablissementen te geraken, door de binnenstad autoluw te maken.
 
Iemand die echt moeilijk te been is, geraakt amper de autobus op, of ziet daar enorm tegen op en is dus meestal aangewezen op eigen vervoer, maar geraakt daarmee binnenkort nog amper de stad in.
Voor deze mensen dient er dan ook een oplossing gezocht te worden.

Een oplossing zou kunnen zijn dat alle bovengrondse parkeerplaatsen gereserveerd worden voor mensen met een bewonerskaart of een parkeerkaart voor mindervaliden en dat de stadsbezoekers hun wagen ondergronds moeten parkeren.
Er zouden alvast een pak minder wagens rondrijden die op zoek zijn naar een bovengrondse parkeerplaats, want ze zouden vooraf een parkeergarage selecteren aan de hand van de gegevens op de ring en zo rechtstreeks naar de parking van hun keuze rijden.
 
Het is geenzins de bedoeling om hier (weeral) een politiek debat van te maken, doch om een oplossing te zoeken waarmee iedereen kan leven.

 Die oplossing is er hé Jan. Rij eens naar de fusiegemeenten.Leuke terrasjes en goed bier aan democratische prijzen.Parkeren gratis.En voor uw boodschappen in de week zijn er leuke superetjes en ook gratis parkeren.Geen politiek hé Jan.

Er zijn nog steeds voldoende parkings in de binnenstad. Als we zorgen dat mindervaliden daar steeds een plaats vinden hebben we het hele probleem opgelost denk ik. Indien niet, moeten we zorgen voor taxicheques voor minder validen. Tegenwoordig bestaat er ook zoiets als een Persoonlijk Assistentie Budget. Ik denk dat we hier met wat creativiteit wel uitkomen.

Maar het is knap dat je dit verhaal aangrijpt. Een autoluwe binnenstad is voor het merendeel van de bevolking een goede zaak. Nu ook de KMO's aangeven dat ze autoluw voorstaan, denk ik dat we alweer een stap verder zijn tot een echt autoluwe stad !

Eén minuutje moed en de paaltjes omhoog in het centrum !

 De warmte begint haar tol te eisen ! De autoluwe stad staat op de agenda.Waarom moet daar dan nog een ondergrondse parking komen achter de toren.Er was ook al sprake om zo 'n jackpot op de Ganzendries te bouwen.En die van de grote markt wordt die dan opnieuw gedumpt? Ons Margrit ga lachen.Gaat dat dan enkel om geld ?

Het lijkt me logisch dat om een stad autoluw te houden men randparkings bouwt ...

(beter trouwens dan parkings in de stad, die men wel nodig heeft voor minder mobielen)

Ik hoorde deze week van iemand zeggen die op zoek was naar een parkeerplaats dat hij heel lang had moeten rondrijden.

De chauffeur in kwestie had vastgesteld dat een heel aantal plaatsen ingenomen waren door mensen met een mindervalidenkaart en toen hij dan uiteindelijk zich ging parkeren in de randparking zag hij daar dat alle plaatsen voor mindervaliden beschikbaar waren.

Dan stel ik me de vraag waarom er in het stadscentrum niet meer mindervalidenplaatsen gemaakt worden en wijzig dan een aantal van die plaatsen in de randparkings zodat er meer plaatsen vrijkomen voor de gewone chauffeurs.

Ik begrijp de frustratie van de mindervalide chauffeur die ofwel geen plaats meer heeft omdat de plaats bezet is door een andere mindervalide ofwel door een valide chauffeur ofwel omdat er te weinig parkeerplaatsen voorzien zijn voor mindervaliden.

Ik kan ook wel de frustratie begrijpen van de valide chauffeur die ziet dat er een hele hoop plaatsen ingenomen worden door mindervalide chauffeurs die dan ook nog gratis mogen parkeren en niets moeten betalen.

Misschien moet er dan ook beslist worden dat als mindervalide chauffeurs parkeren op een 'gewone' parkeerplaats zij ook parkeergeld moeten betalen?

Als we alle mensen met een mindervalidenkaart die deze kaart oneigenlijk gebruiken de kaart zouden afnemen, zijn we ook alweer wat verder.

Ik las deze week het verhaal van een man die voor zijn vrouw snel medicatie moest gaan halen in de apotheek.

Hij nam de wagen omdat de dokter niet te lang zou moeten wachten, parkeerde zijn wagen op de mindervalidenplaats en ging snel de apotheek binnen.

Toen hij terug buitenkwam, stond er iemand die de mindervalidenkaart die in zijn auto lag, in beslag nam omdat hij onderweg was zonder zijn mindervalide vrouw.

Gevolg: hij moet een procedure starten om de kaart terug te krijgen en zolang zit zijn vrouw thuis ofwel moet hij zich op valide plaatsen parkeren en betalen. Een beetje menselijkheid is dan toch ver te zoeken.

Ik ken persoonlijk mensen met een 'oneigenlijk' gebruik van een mindervalidenkaart. 'Ah ja ik heb de kaart van mijn overleden moeder in mijn auto liggen, altijd plaats !'

Er is nog heel wat werk aan de winkel voor de administratie.

Bij de les blijven, jongens.

Graag feiten om ons op te baseren. Geen anecdotes over vermeend plaatsgebrek en veronderstellingen over misbruiken.

Jan Goovaerts polst naar creatieve oplossingen om een autoluwe stad te creëren en ALLE mensen vlot in het centrum te krijgen.

Normaal gezien is men verplicht om de parkeerkaarten van mensen die overleden zijn, opnieuw binnen te sturen.
Parkeerkaarten zijn ook beperkt geldig.
Uiteraard houd niet iedereen zich aan deze regels en word de geldigheid van een parkeerkaart nauwelijks gecontroleerd.
Dat zou in de toekomst moeten verbeteren, want via een kruispuntenbank kan men perfect zien welke eigenaars van een kaart er overleden zijn en of hun kaart werd binnengegeven.
Misbruik zal er wel altijd zijn.
 
Wat regelmatig gebeurd is, dat iemand zijn mindervalide passagier alvast afzet op zijn/haar bestemming, een honderdtal meter voor een parkeerplaats.
Daarna parkeert de chauffeur de wagen en is hij in principe strafbaar omdat de eigenaar van de kaart er niet meer bij is.
Moet men dan ingrijpen ? Mijns inziens niet.
 
@Filip : De uiteindelijke oplossing er één die de stad verkeersluw maakt en toch niet onbereikbaar voor mindervaliden.
Een valide persoon kan zich gemakkelijk in een randparking parkeren of ondergronds en een stukje te voet lopen.
Waarom zou hij dan vlakbij de winkel moeten parkeren waar hij moet zijn ?
Een mindervalide persoon heeft wel nood aan een parkeerplaats vlakbij.
Dan moeten ze maar de bus pakken ? Ik denk niet dat het plezant , noch gemakkelijk is als je de bus moet nemen met een rollator of een rolstoel.
 
@GL : Men wil idd een ondergrondse parkeerplaats bijbouwen op de Ganzendries.
Ik zie daar niks verkeerds aan, want in de directe omgeving van de Hoogstraat is er slechts weinig parkeerplaats voorhanden.
Ook een ondergrondse parking achter den Toren is een goed idee.
Als men daarvoor de Grote Markt parking weer gaat dichtgooien, zou dat verkeerd zijn, maar wees gerust, dat zal zeker niet het geval zijn.
Het gaat om een bijkomende parking én koning auto maakt plaats voor meer groen in de stad.

Weet er iemand wat het parkeer-beleid opbrengt aan inkomsten voor Stad Mechelen en Vinci parking in pakweg 2008?

 Dat staat in de financiele documenten van de stad.Dat het in 2009 meer zal zijn door de verhogingen met respectievelijk 30 cent per uur voor Grote Markt en 20 cent per uur voor de Veemarkt is een vaststaand feit.

Omar, je kan de financiële verslagen altijd gaan raadplegen op het stadhuis (al dan niet via de parij van uw voorkeur).

 

@Lfys: Ik heb het niet over 'vermeend' misbruik, het gebeurt echt. Maar ik denk dat we hier al heel wat creatieve oplossingen hebben aangereikt.

@JanG: Is het niet zo dat als je kan aantonen dat je een mindervalide gaat ophalen dat je gebruik mag maken van je kaart ? Dacht ik wel. Een vriendin van mij heeft een speciale BTW regeling voor haar auto op voorwaarde dat die alleen gebruikt voor haar transport. Ophalen en wegdoen kan ook.

Wat echter van belang is, en waarmee er altijd geschermd wordt: "de middenstand is tegen een autoluwe stad", is blijkbaar niet waar. En ze hebben gelijk.

Gisteren moest je de hoogte in om je auto geparkeerd te krijgen (vb euroshopping), vandaag de eerste spades ondergrond (grote markt - veemarkt - match), morgen sint-romboutskerkhof en ganzendries.  Binnen enkele decennia is heel de binnenstad ondertunneld met megaparkeerplaatsen en rijden we, met zijn allen (goed of niet goed te been) tot vlak onder 't café dat we willen bezoeken of onder 't huis van de familie.  Vanop de ring duiken we dan, op bepaalde plaatsen, onder de binnenstad en komen we, opgetakeld met een vijslift, zonder stress, aan de oppervlakte en kunnen we gaan shoppen.  Geen zoeken meer achter een parkeerplaats  of wachten op een bus.

  • Rolstoelfietstaxi's aangedreven door jongeren met gemeenschapdienst ?
De middenstand is niet zozeer meer tegen autoluw verkeer.
Ze waren ertegen en de handelszaken die het van de automobilist moesten hebben zijn ondertussen opgedoekt.
Denk maar aan de Quick en aan RD-centrum e.d.
Voor andere handelszaken is een autoluwe stad dan weer een zegen.
Ik ben eens benieuwd hoe blij ze bij Patisserie Verstraelen gaan zijn met het verminderd aantal parkeerplaatsen aan de Brusselpoortstraat, na hun enorme investering in de nieuwe zaak.
Het was voor de aanpassing al moeilijk parkeren, maar nu word het nog een pak erger.

 

 Jan Naamgenoot soms zegt gij wel heel goeie dingen hoor.

Ik citeer even De Standaard dd. 04 & 05 juli 2009:

Ook de plannen voor een tramlijn ziet Unizo niet zitten. 'Gelukkig heeft het stadsbestuur die optie intussen weggelaten, omdat ze verkeerstechnisch niet mogelijk is.' Het kabinet van schepen Geys spreekt dat tegen; 'Het traject door de stad is nog steeds een valabele optie', klinkt het daar.

En voorzie al een titel in De Gazet van Antwerpen dd. 01 juli 2011:

Unizo Mechelen voorstander van tramlijn door binnenstad!

 @ Omar, een degelijke vraag heeft recht op een degelijk antwoord.

Voor 2008 werd een inkomen aan parkeerrechten geraamd van 1.000.000 euro.De ontvangsten bedroegen effectief 715.242,18 euro.Dus bijna 30% minder.Of in dit bedrag de bijdrage van Vinci Park mee inzit moet ik nog even nakijken.

Dank je wel G.L.

Van alle onderdelen werkt de sectie "Begroting" niet op de website van Stad Mechelen
http://www.mechelen.be/bestuurenstadsdiensten/begroting.php :-(

Eigenlijk zou het interessant zijn om in het kader van openbaarheid van bestuur de belangrijkste informatie rond het financiele wel en wee van deze stad ter beschikking zou staan op MBlogt.

inderdaad, dat vindt ik ook Omar, vroeger kon men ook de beslissingen van de gemeenteraad en indien van toepassing met kostenplaatje per item downloden van mechelen.be, sinds een paar jaar werd dat afgeschaft spijtig. nu kunnen de bewoners niet meer zien wat er met het geld in de gemeenteraad wordt uitgespookt

Klopt en openbaarheid van bestuur heeft zelfs een prijs:

(bron http://www.mechelen.be/bestuurenstadsdiensten/artikel.php?id=217)

In het kader van de openbaarheid van bestuur heeft elke burger inzagerecht in tal van documenten.

Iedere Mechelaar kan bij de afdeling bestuurlijk beheer volgende documenten inzien: de jaarverslagen, de rekeningen en begrotingen. (...)


U kan fotokopies vragen van bovenvermelde documenten. U betaalt hiervoor € 0,05 per kopie. Bij toezending worden verzendingskosten aangerekend. Deze dienen vooraf betaald te worden.

U kan zich mits intekening volgende documenten aanschaffen:
stadsrekening (datum voorintekening: tot 15/4) jaarverslag en de stadsbegroting (datum voorintekening: tot 15/8).
De kostprijzen:
jaarverslag: € 19,75 + verzendingskosten
stadsbegroting (deel I): € 17,50 + verzendingskosten
stadsrekening: € 17,50 + verzendingskosten.

U kan zich abonneren voor toezending van de agenda van de gemeenteraad: € 7,40 per jaar. De agenda van de gemeenteraad kan gratis worden bekomen op de afdeling bestuurlijk beheer, de Openbare Bibliotheek en de infobalie stadhuis (vanaf 6 dagen voor aanvang vergadering). De agenda (voor vergadering) en de overzichtslijst van de genomen beslissingen (na vergadering) zijn te raadplegen op de website van de Stad Mechelen

Ik zie de noodzaak van een ondergrondse parkeerplaats op de Ganzendries niet in.  Je kan tegenwoordig op de Ganzendries parkeren, het plein is parking geworden.  Er is in de loop van de dag altijd plaats, er staan slechts een 3-tal wagens.  's Avonds staat de Ganzendries vol geparkeerd met bewoners die dus later zeker geen gebruik gaan maken van een betaalparking omdat ze met hun bewonerskaart gratis boven de grond kunnen staan.

Ik zeg het nogmaals ...  Waarom geen parking aan de cometgebouwen?  Dat is een enorm domein tot aan de Vaart en het belast de binnenstad niet met nog meer verkeer.

Goed idee. Helaas COMET=priveterrein.

Dat is waar, maar ik dacht dat men Comet al een tijdje probeert te verkopen.

In de dichtbebouwde wijk rond de Ganzendries was dit pleintje het enige stukje open ruimte. Het is wat lichtvoetig te redeneren dat als we elk plein maar als parking inrichten, het parkeerprobleem daarmee is opgelost. Ik ga er nog altijd vanuit dat dit een tijdelijke oplossing is en dat het stadsbestuur inziet dat de Ganzendries en omgeving weer als open plein moeten worden ingericht. De ondergrondse parking zou dan overigens vooral onder het te bouwen blok naast de Ganzendries komen, want een ondergrondse parking enkel onder dit kleine pleintje is natuurlijk niet mogelijk.