Job : Burgemeester

met categorie:  

Dat politiek een hondenstiel is, zal wel niemand ontgaan. Maar blijkbaar zit het in de familie, want de reeks aan kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes van bekende politici die een ambt hebben of ambiëren is lang.

En ook op gemeentelijk niveau la même chose : burgervaders, die in sommige gemeentes een leven lang de plak zwaaien.

En zolang ze de democratisch traditie hoog in het vaandel houden en opkomen voor het welzijn van hun inwoners, dan kan daar niet veel verkeerd mee zijn.

Dat je natuurlijk niet voor iedereen goed kan doen of een beslissing goedkeurt, waarmee een deel van de bevolking een probleem heeft, dat is gewoon een onderdeel van het politieke spel. Als burger moet je jezelf daar dan maar bij neerleggen, of je maakt bij de volgende verkiezingen een andere bolletje rood, of je organiseert een betoging.

Maar sommigen gaan wel echt compleet in het rood, want iedereen kent de brutaliteit die Daniël Termont uit Gent mocht ontvangen. En blijkbaar is Gent geen uitzondering.  Klik hier om er meer over te lezen.

Blijft de vraag of zulke frappatsen zich ook recent of in het verdere verleden in Mechelen hebben afgespeeld.

Inderdaad Gimycko, die niet akkoord is kan bij de verkiezingen een andere bolletje kleuren.

Gim, en de politiek is een zodanige "hondenstiel" dat ze elkaar met de ellebogen staan te verdringen, om te kopen, of,  zoals sommige notoire politieke onbenullen, bij  elke nieuwe verkiezing van partij veranderen om toch maar mee uit de (rijkelijk gevulde) ruif te kunnen blijven vreten....

Wel, Roger, iedereen kent nog het gekrakeel indertijd in de Jaren 80 met het heen-en weergeloop tussen de partijen, dus dat zal toen niet iedereen gelukkig hebben gestemd.

Dan heb je natuurlijk al die gemeentelijke wetten en wetjes en als je dan je bouwvergunning de mist ziet ingaan, ga je misschien wel over de schreef.

Maar na het lezen van het boek Mechelen in Wereldoorlog II van Sabine Deboosere zou ik wel willen weten of bv de daden van de "oorlogsburgemeester" wel of niet gesmaakt werden en hem achteraf werden aangewreven.  Geen slecht boek van Sabine, maar elke onderdeel kon natuurlijk in 150 pagina's niet echt diepzinnig uitgewerkt worden.  Je kreeg een pak beschrijvingen heen en weer over de gemeenteraden tijdens de bezetting en het geschipper van de burgemeester tussen schepenen, burgers en bezetters om iedereen koest te houden in die tijd.

En van deze middag hangen er terug twee vlaggen te wapperen op onze toren! dat werd hoogste tijd......en één vlag (de Mechelse) hebben ze weeral niet goed vastgemaakt de kwibussen.

ik zag het net ... goede evolutie !

 Ze zouden beter de waterscouts eens vragen om te leren knopen leggen.

Eén van de reply's, op de link van GvA, spreekt wel boekdelen :

"...De tijd dat de baron, burgemeester, commissaris, pastoor en hoofd-onderwijzer ofte schooldirecteur voor het zeggen had en de boer of werkman devoot het hoofd boog en luisterde, is VOORBIJ. Als ge dat nog wilt zien, ga dan maar naar Bokrijk. Zie maar naar het koningshuis: als de koning, koningin of prins ergens zijn, hoeveel man staat er dan nog? Ge moet de kinderen niet meetellen, want die moeten van school. Er moet gezegd worden: daar zijn "hooggeplaatste" mensen, die heimwee hebben naar deze oude tijd..."


Alhoewel, een dikke 100 jaar geleden in Mechelen, nam men nog zijn hoed af als als een Hooggeplaatste voorbijkwam (en gaf men hem geen dreun)...
 

Nu het crisis is, denk ik niet dat iemand kwaad zou zijn op ons Bartje als hij bijv. volgend idee zou willen doorvoeren. Of toch ?

@Gimycko, wat het gemeentebestuur tijdens de oorlogsjaren betreft, is het interessant om de Gazet van Mechelen jaren 48-49 eens door te nemen. Daar wordt een en ander over geschreven naar aanleiding van een plechtigheid aan de Dossinkazerne.....en niet negatief trouwens! Ge kunt ze gaan doorbladeren in het stadarchief.

@ Eddy :

Ik weet dat het stadsarchief tegenwoordig huist in een hoek van de Dossinkazerne, vlak tegenover het Arresthuis, maar of ge daar ongevraagd kunt binnenspringen, daar heb ik geen weet van.

Het boek echter van Sabine Deboosere gaf een goed algemeen geheel over Mechelen tijdens WO II, maar voor de echte oorlogsfreaks zullen er wel betere boeken zijn, die dieper graven.

Deze afbeelding stond oa in haar boek...

@Gimycko, ik heb dat boek ook gelezen en trouwens overgemaakt aan de zoon van burgemeester Baeck welke in Argentinië woont. Volgens de rommel in de goot zijn de "olifantjes" nog niet langs geweest:-)) Het archief heeft openingsuren tijdens dewelke eenieder welkom is!