algemene gemeentebelasting

met categorie:  

Enkele weken geleden kreeg ik van de stad een aanslagbiljet in de brievenbus. Het bedrag dat ik moest betalen is 40 euro.

Enkele dagen later stuurde ik een bericht via het e-loket van de stad Mechelen met de vraag welke reden dit had dat dit verstuurd is aangezien de algemene gemeentebelasting word afgehandeld via de belastingbrief. Een extra belasting kan enkel met een grondige reden. Tot op de dag van vandaag heb ik hier nog geen reactie op.

Ook stuurde ik een week geleden naar onze burgervader deze vraag waar tot op heden ook geen antwoord op gekomen is.

Mogen Mechelaars niet weten wat er met dit geld gebeurt? Is het een staatsgeheim waarvoor deze belasting dient? Waarom is er niemand die hier een deftig antwoord kan op geven?
De enige reacties die ik tot op heden kreeg is dat de Mechelaar 2x algemene belastingen betaald en dat dit heel normaal is.
Voor mij als vrij nieuwe inwoner dus niet aangezien de gemeentebelasting op de belastingbrief al hoger is dan mijn vorige woonplaats en dus wil ik weten vanwaar deze extra belasting vandaan komt. De stad is verplicht om hier een antwoord op te geven en deze brief blijft dus ook zo lang onbeantwoord liggen zoals zij ook niet antwoorden.
Een klein woordje uitleg is alles wat ik vraag en als dat te veel is voor die 40 euro dan doe ik ook geen moeite om die te betalen.

Ik denk dat dit een belasting is eigen aan de gemeente en die niet geheven wordt door elke gemeente:  40 euro voor een gezin en (ik dacht) 25 euro voor een alleenstaande.  Ik heb enkele weken geleden voor mijn tante ook zo'n storting moeten doen.  Men kan het in dit land niet gek genoeg bedenken om het geld uit je zakken te kloppen en elke reden is bijgevolg goed.  Die extra belasting heeft echter niets te maken met de aanvullende gemeentebelasting op je belastingbrief. 

Roger, uw tarieven zijn van voor den oorlog. 60 euro voor een gezin en 40 euro voor een alleenstaande zal er beter op trekken.

En waarom in Mechelen wel en elders niet is een goeie vraag.En Krikke als ge niet begrijpt hoe dat komt moet ge maar eens goed om u heen kijken als u door de stad loopt.

Er zijn heel wat andere gemeenten waar ook dergelijke bijkomende belastingen bestaan, los van de gemeentelijke opcentiemen.  Dit is geen uitzonderlijke Mechelse aangelegenheid en heeft dus allerminst iets te maken met datgene waarop GL aanstuurt. 

Er wordt hier nergens op aan gestuurd. Er zijn in Vlaanderen gemeenten die jaarlijks onder hun burgers geld kunnen verdelen en er zijn nu eenmaal anderen die steeds maar moeten absokken. Daarvoor zullen er wel oorzaken zijn zeker maar die aankaarten is taboe.

Koen; waar stuurt GL volgens u op aan? volgens mij wil hij wijzen op het vuil en de sluikstortingen doorheen de ganse stad...of heeft u dat nog niet opgemerkt? om al dat vuil dagelijks wéér op te ruimen werd zelfs een speciale eenheid aangesteld en dat kost natuurlijk centen.

Belastingen zijn blijkbaar een interessant onderwerp. Kijk politici worden gekozen door de burgers, en die bepalen hoeveel belastingen ze heffen en waar het naar toe gaat.

Als burger hebt ge twee mogelijkheden om hier in te grijpen. Verkiezingen en verhuizen.

Peter,

Ik kan me niet herinnenren dat verkiezingen ooit al iets hebben veranderd en het kiesvee  wordt achteraf steeds in zijn bloot gat gezet.  Verkozenen trappen het af en niet verkozenen (liefst het grootste onbenul eerst) worden plots minister e.d.  Ik stel me dan ook de vraag welkt nut verkiezingen nog hebben en ik denk er zelfs sterk over na om de volgende keer een van mijn kat ten te sturen.

Verhuizen dan maar he Roger ? Misschien terug in Mechelen komen wonen ? :-)

ja alles is mogelijk en als ge dacht dat het nog niet bestond moet ge eens in Brussel zijn:

belasting per computer
schermtaks
belasting op drijfkracht
Windowtaks, jawel ze bestaan nog per oppervlakte winkelraam

verder bestaan er nog huisvuiltaksen, bovenop de vuilzakkenprijs, in sommige gemeenten
milieubelasting
hondentaks, ik zou graag ook kattentaks zien maar ja, wie maalt daar nou om.
belasting voor de terrassen
balkontaksen, affiches...

wie noemt er nog zo wat op en welke hebben we (nog) niet in Mechelen.

Breng ze natuurlijk niet te veel op ideeen.
 

en wie ze niet betaalt kan volgens decreet beboet worden tot het dubbele van het gevraagde bedrag, men weze gewaarschuwd.

Ja wij hebben ook de gezinsbelasting gekregen en de betaling netjes op tijd ingepland.

 

Taksen op balkons en logia's hebben in Mechelen ook bestaan en mijn vader heeft steeds belasting op drijfkracht moeten betalen.  Omdat de eerste verdieping van ons huis een kleine 20cm overstak, diende hij ook belastingen op balkons (stel je voor!) te betalen. Ooit bestond er in Mechelen een belasting op het aantal vensters dat je huis telde (vandaar dat men in sommige oude huizen nog dichtgemetselde vensters ziet).

Taksen taksen en nog eens taksen en andere belastingen, accijnzen, BTW en solidariteitsbijdragen allerhande..  wellicht eigen aan een land dat zich de nobele taak heeft toebedacht om voor OCMW voor de halve wereld te spelen...

 Aplaus voor iemand die een kat een kat durft noemen.

[on-topic] Het is natuurlijk de generatie van G.L. en Roger aan wie we al deze mooie belastingen hebben te danken, samen met onze failliete verzorgingsstaat. Enfin, ge wordt momenteel in dit land geboren met een schuld van 31.900 EURO.

Dank je wel vorige generaties ...

om het nog wat aan te scherpen, die generatie die de bomen hebben kaalgeplukt zullen er in de komende decennia ook nog eens zelf de vruchten van plukken.

mmoie woningen met sociale leningen, massas staatsobligaties om de schulden veroorzaakt om hun welvaartspeil op punt te houden waarvan ze zelf telkens na 5-12 jaar de rentes van konden opstrijken, die schulden werden dan weer gedekt met nieuwe staatsleningen waarvoor ze zelf dan weer intekenden.

De pensioenlast werd verschoven naar de volgende generatie, weer een put verdoezeld.

Nu staat ook die kast op springen zodat die latere generatie langer zal moeten werken

Bovendien moet die generatie nog eens zelf extra bijsparen want er zal niks meer overblijven om van te leven.

Mensen er blijft nog een ding dat je kan doen om riant verder te leven. Ga een opeetkrediet aan zodat je nog eens kan profiteren van de intussen drie keer verdubbelde waarde van die riante woning.

... en vergeet vooral niet te klagen over de 'hoge' belastingen. Applaus voor Lieven, die een kat een kat durft noemen.

 Peter, als ik ooit nog eens vijf minuten tijd heb zal ik u eens voorrekenen hoeveel ik in 47 jaar beroepsleven in die vermalledijde vetpotten heb gestopt. Neen, ik heb het er niet in gestopt, ze hebben het vooraf afgepakt. Daar moet de generatie van vandaag drie beroepslevens voor presteren. En dat wil ik de inheemse hedendaagse generatie zelfs niet kwalijk nemen. Maar ge moet eens goed lezen wat Roger Kokken zegt over die OCMW en daar zijn " onze "gieren voor verantwoordelijk.

Mijn vooruitzichten, (en met mij die van een hele werkende generatie) zijn een 50 jarige loopbaan. Van 25 tot 75, en wat meer is, ik hoop dit ook te kunnen verwezenlijken.t Zal nodig zijn want veel pensioen zullen we niet meer overhouden.

Dank je wel vorige generaties.

zonder belastingen geen wegen, geen onderwijs, geen justitie, geen betaalbare cultuur, geen betaalbaar openbaar vervoer, geen gezondheidszorg voor iedereen, ... en ga zo maar door.

De putten worden/werden trouwens niet veroorzaakt door de modale belastingbetaler/modale werknemer, maar wel doordat de winsten van bedrijven/banken/beleggers/etc. niet voldoende afgeroomd worden.

@Peter, de putten zijn het gevolg van de sinterklaaspolitiek van socialisten, katholieken(sic!) en liberalen, dit onder druk van de syndicaten. Mijn ouders en ikzelf hebben steeds ongehoorde sommen van onze inkomsten zien afromen om al die ditjes en datjes te betalen. De 12.000 miljard befkes staatsschuld is aan die drie partijen te verwijten en niet aan de weerloze maar onschuldige werkende burgers.Het betreft voornamelijk een opstapeleffect van de voorbije dertig jaar. Uw ouderdom inschattende hebt ge er zelf ook van genoten (universitair diploma kostprijs= gemiddeld 100.000 eurokes). Capito?

 @ Lieven

U had graag geweten over hoeveel taksen en retributies wij in Mechelen kunnen fier zijn. Ik ben voor u even in de archieven gedoken. Voor het werkingsjaar 2007 waren er dat 89 en daar is ondertussen niet veel aan verandert. 

@Mieken En die bedrijven zijn al diegene die er aandelen van in portefeuille houden omdat ze zoveel opbrengen.


bovendien zullen de komende generaties nog lang nazinderen voor de gevolgen van de vervuiling die de laatste 50 jaar werd veroorzaakt niet alleen onder de vorm van milieutaksen om het water weer aan te zuiveren maar ook de schone lucht, of het gebrek eraan, we kopen dan maar schone lucht van de Russen omdat we er zelf niet meer aan toe komen.
Toen de koelkast werd uitgevonden moest elk zichzelf respecterend burger direct zo'n ding in huis hebben zonder rekening te houden met wat die gassen uitstaken als het toestel werd afgedankt wegens niet meet passen bij de nieuwe keuken. Weer een gat op te dichten, een ozon gat.
Diezelfde generatie heeft het na de spaarzame oorlogsjaren over een andere boeg gaan gooien en die inhaalbeweging is uitgegleden in een exuberante overshooting. Alles moest wegwerp zijn waarvoor de onbeperkte olie reserves gretig werden aangeboord weer zonder rekening te houden met de gevolgen voor de volgende generaties. Intussen zitten we als het ware op een hoop vuil en hebben we weer een luchtdichtheid zoals die bestond ten tijde van de dinosaurussen en de olie reserves zijn (bijna) op. Dan maar nucleair gegaan... daar hangen we, voorlopig nog, aan vast.

En intussen swingen de dokterskosten de pan uit, veroorzaakt de vervuiling allerhande hormonale stoornissen en misvormingen, niet allemaal even zichtbaar als de softenon-babys. We betalen allemaal mee om de oudere garde te verzekeren in een langer leven door betere verzorging terwijl we zelf weten dat we steeds maar dieper in ons eigen vel snijden want ook de ziekenkas zal het niet zolang meer volhouden.

@GL, ik zou eigenlijk liever een listing zien met welke taksen en niet hoeveel taksen. Dat het er 89 zijn vind ik al een fantastisch aantal.

@Eddy: Kijk als generaties lang meer geld uitgeven dan er binnenkomt, dan hebben deze generaties boven hun stand geleefd. En deze generatie heeft gestemd op politici die dat mogelijk maakten, op welke partijen dan ook.

En kijk even naar de argumenten die Lieven aanhaalt. De pensioenlast wordt bijvoorbeeld netjes verschoven naar de huidige generaties, een huis is niet meer betaalbaar voor een huidige twee(!)verdiener, ... etc etc.

Neen Eddy. Babyboomers hebben niet slecht geboerd, geloof me.

En verder ... een univ diploma kost 100,000 euro, zeker, maar ik heb reeds een veelvoud aan belasting betaald. En nog meer tijdens mijn 47-50 jarige carriere.

Eerlijk gezegd weet ik ook wel dat ik heel wat terugkrijg daarvoor, en zoals Mieke stelt belastingen zijn erg nodig. Ik stel het wat hard, maar zoals u zelf kan vaststellen zit hier heel wat waarheid in. En een groot deel van een hele werkende generatie denkt er trouwens ook zo over.

 Het is pijnlijk te moeten vaststellen dat de argumenten van R.K. wijselijk worden terzijde geschoven. Jammer.

Ja Lieven als ge het zo naast elkaar zet is het toch wel indrukwekkend.

Nu staan er ongeveer 20 reacties gepost op dit en nu heb ik nog steeds geen duidelijk antwoord op de vraag wat de rede is van deze aanslag. Als dit een gewone gemeentebelasting is dan vraag ik mij af waarom dit niet verrekend is in de belastingaangifte zoals in alle gemeentes. Zouden dan de opcentiemen (of hoe noemt dat)  te veel zijn en zou Bart Somers dan niet meer kunnen promoten dat Mechelen de goedkoopste stad is om te wonen als je naar de belastingen kijkt?
Het is zie ik iets van de gemeenteraad van 27/03/2007 dus men heeft tijd genoeg gehad om dit te verwerken in de belastingen die worden geint op de belastingbrief lijkt mij.

Op den duur moet ik Rudy, de stadsgids nog gelijk geven. Hij wist te vertellen in een plezante wandeling dat  alles wat er achter die 4 muren besproken wordt (vandaar dat bloot gat op de gevel) da mogen gewone Mechelaars niet weten.

Als Mechelen plots beslist om elke maand 40 euro uit onze zakken te halen, zomaar gaan wij dit toch ook niet betalen? Waarom dit dan wel? Mechelen mag niet zomaar 2x langs de kassa passeren tenzij men hiervoor een rede geeft en die heb ik tot op heden niet gekregen.
Blijkbaar hebben sommige hier als rede dat men het sluikstort de baas wil blijven maar dit lukt Mechelen absoluut niet. Als we rondkijken in Mechelen (drukke invalswegen) dan zien we dat er in jaren geen duivenstront weggehaald is. Je kan bovendien in Mechelen vandaag zwerfvuil rapen en morgen kan je gewoon terug beginnen en raap je evenveel. Zelf heb ik aan zo'n actie van de stad meegedaan en weet dus over wat ik spreek. De affiches die ze ronddelen hebben zelfs geen enkel effect op de mensen, integendeel, men denkt dat dit de stortzone is (denken we hier aan het plakkaat aan Nekkerspoel-station).

Ik weet dat ik wat aan 't doordrammen ben en mijn laatste voorbeeld moet niet op de kop van 2 man geschoven worden maar met de zonnepanelen gaat het eigenlijk dezelfde richting uit.

Nu wil iedereen ineens voor het milieu zorgen, want de overheid heeft voor premies gezorgd. Iedereen is er vol van "Zonnepanelen". Plaats je dak vol en je investering is zo terugbetaald dank zij de subsidies.

Wie kan zich die zonnepanelen veroorloven? Zeker niet jan-met-de-pet die een normaal inkomen heeft maar wel iemand die jarenlang heeft kunnen sparen ( got nu klink ik als een socialist, de kleine man en zo) . Niemand engageert zich als het een ietsje meer kost, hoeveel zouden zich ingeschreven hebben op groene stroom die iets meer kostte?

Heb je geld voorhanden dan kan je weer geld maken door de subsidies te grijpen en die zonnepanelen te plaatsen en als morgen de electrische centrales niet meer werken omdat de olie op is of omdat de nucleaire verouderd zijn dan heb je toch zelf nog een minimum voorhanden.
Een gewone burger kan het niet betalen, dan is er een partij die een 'derde betaler systeem' voorstelt waarbij de installateur op eigen kosten de installatie op je dak zou doen en zo zou hij zelf genieten van de voordelen van die installatie op je eigen dak.

Misschien moet er binnenkort de 90ste belasting uitgeschreven worden, zonnepanelentaks per m² om het toch nog terug on topic te brengen.

Zeg Krikke, dat is zoals reeds gezegd inwonersbelasting. Je komt in Mechelen wonen en wil daarvoor iets extra teruggeven :-). Blijkbaar wil mechelen niet het feit dat men een inkomen heeft belasten, want dan zouden de opcentiemen minder opbrengen door vlucht van bedrijven naar ander oorden. Het nodige geld wil de stad dan gerichter innen , bijvoorbeeld zoals hier hoofdelijk  op het aantal verbruikers, consumenten van de stadsfaciliteiten zodat een alleenwoner-alleenverdiener niet moet opdraaien voor de 'slijtage of consumptie' van meer persoons gezinnen.

Ja Roger:ge weet toch wat O.CM.W. wil zeggen? Ons.Centen.Moeten.weg. :-D

Beste bloggers, ik moet krikke26 gelijk geven, tot op heden heeft nog niemand geantwoord op zijn vraag. Het antwoord van Lieve raakt kant noch wal, Mechelaars betalen wel degelijk op hun inkomsten. Ik ben zelf even gaan zien of wij ooit een deglijke verantwoording gekregen hebben over het waarom van deze algemene gemeentebelasting en het antwoord is negatief. Door te gaan kijken naar de vorige aanslagbiljetten stel ik vast dat ons stadsbestuur dit jaar wel heel inhalig is. Er is geen jaar maar amper 8 maanden tussen de uiterste datum van betaling van 2008 en 2009. In volle crisistijd is dit moeilijk sociaal te noemen.

@krikke: Interessant. Maar wat verwacht je als antwoord ? "We gebruiken dit geld voor de bebloeming ?" "Of voor de wijkcomités ?" Dan denk ik dat je bot gaat vangen.

Maar op de vraag heb je natuurlijk graag een antwoord ...

@freddy, Ik heb toch helemaal niet gezegd dat Mechelen de inkomens niet belast. Het gaat me erom dat Mechelen voor de extra inkomsten geopteerd heeft voor een hoofdelijke belasting in plaats van het verhogen van de opcentiemen. Verhoogde opcentiemen zou bedrijven kunnen afschrikken zich hier te vestigen , lees dan toch wat er staat,  en bestaande bedrijven zouden zich kunnen gaan herwortelen zodat die verhoogde opcentiemen een averechts efect veroorzaken.
Nog een leesfout (of is het een tijpfout) het is Lieven met de N van Nie-goe-wijs-zeker?

't is nu het moment om een deel van die belasting te recupereren door van het muziekaanbod in de Kruidtuin te gaan genieten. Gratis want betaald door de Mechelaar. Ze zijn net begonnen.

En ik ga ne Westmalle pakken en meeluisteren. Smakelijk...

@ Peter: " Het is natuurlijk de generatie van G.L. en Roger aan wie we al deze mooie belastingen hebben te danken, samen met onze failliete verzorgingsstaat"

Ik ben diep beschaamd dat ik mee aan de oorsprong lig van al de huidige kommer en kwel.  Maar wanneer ik alles op een rijtje zet, en vaststel dat ik en mijn echtgenote als loontrekkenden steeds aan de full max  werden afgeroomd, is dat zo goed als onwaarschijnlijk.  Bijgevolg moet G.L. de grote booswicht zijn :-) 

Ik zou echter eerder denken dat het failliet van dit land te wijten is aan de potverteerders uit de Wetstraat, die het geld door deuren en vensters smijten.  Het blunderboek is daar een mooi voorbeeld van, en dat is er maar één.

@ Lieven:  Mijn huis heb ik netjes betaald (zonder aanspraak te maken op een sociale lening) en staatsobligaties heb ik nooit gehad.

Tevens voel ik me diep schuldig dat ik tijdens mijn 43-jarige loopbaan van mijn zwaarbelast loon nog wat heb gespaard en een eigen dak boven mijn kop heb waarop ik nu wordt belast .  Daarentegen, indien ik steeds te lui zou geweest zijn om te werken of alles had opgezopen en bijgevolg geen nagel zou hebben om aan mijn g... te krabben, dan zou ik krijgen.

@Roger: :-)

En toch hebben heelder generaties op politici gestemd die de putten alsmaar dieper maakten ...

En verder hebben de babyboomers een huis kunnen kopen (vaak met één wedde) .... nu is dat als tweeverdieners (haast) niet meer mogelijk. De afbetaling afleggen werd gesteund door de hyperinflatie van de jaren zeventig.

Een 43 jarige loopbaan, die zullen wij minstens ook moeten draaien ... maar we of we het halen ... :-)

ja Roger, de goei moeten het altijd met de slechte bekopen he.  :-D

@ Peter, de inflatie is zijn kop beginnen opsteken midden jaren 70.  En vanaf Martens is het een regelrechte puinhoop geworden.  Verhofstadt tenslotte heeft dit land pas echt in de stront geduwd. En thans weten we wat de huidige verkiezingen nog voorstellen.  Het kiesvee wordt onder straffe van boete naar het stemhok gejaagd en daarna wordt er geen rekening meer mee gehouden.  Het is dus aan jouw generatie om aan die warboel een eind te stellen. Aan mij zal het in geen geval liggen :-)

Peter, hartelijk bedankt voor uw stelling als zou ik, Roger en generatiegenoten de oorzaak zijn van de voorgeprogrameerde " untergang ". Met alle kracht zullen we ons tegen deze stelling verzetten, te beginnen met het grootste geldopslokkende departement in onze stad, met name het departement kul-tuur want hier wordt de laatste jaren nogal een beetje geld onverantwoord over de balk gegooid. Dus broeksriem aantrekken willen of niet. 

Er is hier al veel geluld over alles en nog wat maar wie durft hier stelling nemen in verband met het door R.K. naar voor geschoven thema OCMW en zijn misbruikers. Kom toch uit het kot a.u.b. Laatste oproep.

@Krikke, er werden in Mechelen vroeger een antal belastingskes ingevorderd zoals aanslag op huisvuil, aanslag op balkons en loggia's, belasting op tewerkgesteld personeel, op drijfkracht enz. Al dat samen werd om inningskosten en problemen te vermijden samengebald tot een belastingsaanslag, met name de "gezinsbelasting" welke een onderscheid maakt tussen gezinnen en alleenstaanden. Rekening houdend met de ingekohierde sommen komen de gezinnen er dus beter vanaf! Zelfstandigen en bedrijven krijgen er nog een extrake bovenop volgens de oppervlakte van hun zaak en het aantal vestigingsplaatsen! Tevreden?

@Peter, wat mijn pensioen betreft, eventueel te ontvangen binnen een aantal jaren: daar heb ik zelf voor afgedragen, dus...

En wat het huizenkopen betreft: koop wat ge kunt betalen en niet dat wat ge graag ziet! Voor mijzelf was een woning op de Koningin Astridlaan voldoende. Wees tevreden met wat ge hebt. Er zijn  er altijd met meer, maar nog veelmeer met minder!

 

@Lieven, Eerst en vooral sorry voor het vergeten van de "n".  Wat het lezen betreft, het verband in je opmerking was al  niet erg duidelijk maar je zin begint met  toch met " Blijkbaar wil mechelen niet het feit dat men een inkomen heeft belasten".  In mijn reactie weerleg ik dit door te stellen dat iedereen die over een bepaald inkomen beschikt wel degelijk belast wordt vandaag via de personenbelasting.  Nu, ik denk dat veel mensen niet begrijpen waarom zij nog eens een apart aanslagbiljet krijgen voor een algemene belasting  terwijl zij al gemeentetaks betalen.   Dit is toch een eenvoudige en logische vraag die op een voor iedereen begrijpbare  manier moet kunnen beantwoord worden.  En het gaat hier toch ook over een "jaarlijkse" belasting. Waarom moet iedereen dan nu in crisis tijd 2 keer betalen op 8 maand tijd? 

 

Verdeling Freddy, de overheid moet zorgen voor een correcte verdeling en voor die verdeling heeft zij buiten de jaarlijkse loonbelasting nog allerhande 'tools' . Zo de persoons-gezinsbelasting, oppervlakte, verbruik ... dit alles om de verdeling van de last zo eerlijk mogelijk te verdelen, wat dan eerlijk is is een ander verhaal natuurlijk.
Wat betreft die 8 maand , had ik zelf nog niet gezien dat maakt dat die 40€ eigenlijk 53,33€ is en die 60€ is er dan 80. Ze kunnen het nog twee keer volhouden zo'n verschuiving van 4 maand.

@Eddy: U hebt niets afgedragen voor uw pensioen. U draagt af voor het pensioen van mensen die gepensioneerd zijn terwijl u werkt. Dat moet u toch weten, dat is het huidige stelsel in ons land. Het repartitiestelsel. En op dezelfde manier draag ik ook niets af voor mijn eigen pensioen, maar voor de huidige uitbetaalde pensioenen.

En nu het verschil:

In 1950  6 werkenden per gepensioneerde

In 2004  4 werkenden per gepensioneerde

In 2050  2 werkenden per gepensioneerde

(Bron Noels, Econochock, pp 61, andere data op andere plaatsen maar trend blijft dezelfde)

Dus ik zal moeten afdragen voor meer gepensioneerden. En of dit houdbaar is op het einde van de rit, tegen dat ik pensioengerechtigd bent ? Dat is maar de vraag dus zorg ik daarenboven best ook voor mijn eigen pensioen.

En wat dat huizen kopen betreft. Koop wat ge kunt betalen. Klopt helemaal, alleen een huis is niet meer betaalbaar. Huren dan maar zeker ... en van wie ? Juist, u had het al geraden, ....

@Roger: Inderdaad is het aan onze generatie om dit boeltje op te kuisen. De eerste politici van mijn leeftijd beginnen hun verantwoordelijkheid op te nemen. ik ben benieuwd of er nog iets aan te verhelpen is. Het zal veel tijd en inspanningen vergen.

Maar wat veel erger is natuurlijk, de babyboomers zijn met meer, en kunnen dan ook electoraal zorgen dat hun belangen het best worden verdedigd.

Peter, er is in Vlaanderen genoeg geld om de pensioenen veilig te stellen en te houden als men een einde maakt aan de transfers van miljarden € naar Wallonië, als men stopt met fortuinen uit te betalen aan personen die hier geen werk hebben en zich nog weigeren aan te passen ook.....daar ligt dus een gans werkterrein voor de politici van uw generatie.

en daarom hoeft men onze grenzen NIET te sluiten voor echte politieke vluchtelingen hoor.

trouwens door de opvang van grote getallen gelukzoekers vallen de echte vluchtelingen gewoonlijk nog uit de boot ook...en dat is pas schrijnend!

@Peter, ik zou het niet beter kunnen zeggen

@Peter, ik ken dat uitlegske over dat repartitiestelsel heel goed hoor. Maar de echte problemen zijn begonnen in het jaar 1968, toen minister Willy De clercq (liberaal) zomaar eventjes 168 miljard uit de pensioenkassen wegnam om de begrotingstekorten weg te werken. In de kassen zat toch geld genoeg (sic!) Pas dat bedrag maar eens aan aan de huidige muntwaarde en ge gaat nogal verschieten, wat de vorige generatie had bijeengespaard....

Heren,

Als twintiger behoor ik ook tot de generatie die de bonen zal fretten (zoals we dat in mijn eigen streektaal verwoorden). Ik zal vast en zeker langer moeten werken dan de generatie van mijn ouders (ook logisch als je weet dat destijds de pensioengerechtigde leeftijd werd vastgelegd op de leeftijd dat gemiddeld nog 5 % van de bevolking in leven was - alleen zo kon de werkende generatie de pensioengerechtigde onderhouden). De zelfde berekening zou ons nu allicht brengen op een pensioengerechtigde leeftijd van boven de 80. We zijn eigenlijk het slachtoffer van ons eigen ontwikkelde gezondheidszorg...

In tegenstelling tot de meesten van jullie, voel ik weinig verontwaardiging als ik maandelijks zie wat er afgeroomd wordt van mijn brutoloon. Ik herinner me trouwens nog levendig mijn eerste loonbrief en het gevoel 'eigenlijk betaal ik nog niet zo veel belasting'... Dat gevoel heeft vast te maken met mijn opleiding als sociologe, waar ik zeer uitgebreid onze sociale zekerheid en die van andere landen uitgelegd kreeg. Ik blijf overtuigd van de nut van ons systeem en ben dan ook bereid daarvoor mijn steentje bij te dragen.

Dat neemt uiteraard niet weg dat we niet steeds iedere euro op een goede manier besteden in ons land. Ik kan me wel opwinden in het feit dat ons land er steeds in slaagt capabele mensen NIET op de beste plaats te zetten. Op cruciale posten als werk, financiën, sociaal beleid, onderwijs,... hebben we de beste mensen nodig... helaas steekt partijpolitiek daar steeds vaker een stokje voor.

Ik ben er ook van overtuigd dat op sommige domeinen het beleid iets 'strakker' kan. Met strakker bedoel ik dan dat we ons geld zeker niet optimaal inzetten. Misbruikers van het systeem moeten zeker daarvoor bestrafd worden. Ons sociaal vangnet laat helaas ook nog steeds hier en daar een gat vallen, met alle gevolgen vandien...

Maar goed, een lang epistel... laat me even terug on topic komen. Als verse Mechelaar (sinds maart 2009) kreeg ik die aanslagbrief voor die extra belasting nog niet in de bus... Ik ben zeker akkoord dat we moeten weten wat er met het geheel van die heffing gebeurd. Op die aantal maanden heb ik echter wel al gezien dat Mechelen graag vooruit wilt (met alle wegenwerken en stadsvernieuwingsprojecten als bewijs). Ik ben ook van mening dat er nog veel werk is, maar als het is om vooruit te geraken, dan wil ik daar met veel plezier aan meewerken...

Als ik zo eens overloop wat ik genoteerd heb hier, verras ik mezelf met mijn positieve naïviteit... Maar voor een twintiger mag/moet dat nog, niet?

groetjes

@Lies: Beter Naief dan cynisch.

Peter met de allure van een volleerd politieker zou u toch moeten weten dat men met statistieken alles kan bewijzen. Mijn oom zaliger, prof aan de uni heeft mij ooit bewezen dat één plus één nul is.

GL dat is niet zo moeilijk en ge moet dat niet zo ver zoeken.

Op de Bruul lopen 500 mensen rond en jefke verkoopt abonnementjes voor de boekenclub. Met wat geluk verkoopt hij er twee (die binnen de 14 dagen natuurlijk afbellen). Soit, dat maakt dan een score van  4 op 500 ofte 0%

Als u dat niet kan overtuigen nog een voorbeeldje;
Neem eens een groot bestand en kopieer dat naar een andere plaats, je doet hetzelfde met een tweede groot bestand Als je op 95% , 93% van het kopieren bent en je zou de bewerking stilleggen dan heb je als gebruiker 0 files gekopieerd.

Dus als ik het goed begrepen heb en het tempo wordt daar in Brussel nog een beetje opgedreven gaan we naar de situatie van ene werken voor vijf trekkers ( we gaan het hier toch niet blijven hebben over gepensioneerden als de daders zeker ). Dan komt het er toch maar op aan van die vijf te ontmaskeren zeker.

Nu terug naar de belastingen. Eén van de 89. Iemand die van zijn ouders een stukske grond heeft gekregen wat aan de straatzijde ligt en daar wat patatjes en groenten op kweekt zal verzocht worden om per lopende meter 25 euro te betalen. Om deze belasting te kunnen invoeren werd enkele jaren geleden door de " korrekten " heel de kaart van Vlaanderen ingedeeld in zones. Industrie Z , bos Z, landbouw Z, woon Z enz,enz.En nu komt het.

" Directe belasting op de niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen "

Diefstal in de zuiverste DDR stijl. 

@Peter, excuseer maar het moet 186 miljard zijn ipv. 168. Een tikfoutje van 18 miljard frankskes....:-)

En nu tijd voor een heel klein beetje cynisme: het wordt tijd dat er nog eens een oorlog komt. Alle 65 plussers onder de wapens dus dat zal al een stuk schelen voor als den oorlog gedaan is. Ander suggestie: alle 65 plussers naar Mexico, enkel richting.;-:

Jongens toch, hier wordt een stukske afgezaagd en dat allemaal omdat de krikke26 geen antwoord krijgt van de stad op zijn terechte vraag. Mijn suggestie: wandel naar de ombudsman en stel hem de vraag, face to face. Of dat de PVV 41 jaar leden geld van links naar rechts ( sic ) verstouwde daar heeft de krikke nu echt niks aan. Het wordt weer als hefboom gebruikt voor een zoveelste rondje politiek gezwets.

Het is waarlijk komkommertijd!

Intussen heb ik een uitleg binnengekregen van de stad met hierbij excuses voor de zeer late reactie. De uitleg volgt hieronder en is voor mij voldoende duidelijk. Bij deze weet dus iedereen waarvoor deze belasting dient in Mechelen. Sommige waren er dus zeer kortbij met hun antwoord.

Op de website van de stad kan u onder e-loket/financiën/belastingen het reglement lezen. In de motivering staat dat deze opbrengst dient om de algemene uitgaven van de stad te dekken. In feite is dit een uitloper van de vroegere milieubelasting. Die werd vervangen door een algemene gemeentebelasting omdat er geen rechtstreekse band meer is met uitgaven voor reinheid en milieu.
 
Het bestuursakkoord voorziet een geleidelijke afbouw van deze belasting, wat ook gebeurt. Ondertussen is de toelage als sociale correctie voor sociaal kwetsbare personen (zie ook op website zelfde plaats) zo hoog als de belasting zelf en moeten die mensen niets betalen.

 

@krikke26: ik ben blij dat ze ondertussen geantwoord hebben en het late antwoord zullen we maar wijten aan het ' bouwverlof '. De redenen die de stad opgeeft  zijn voor mij plausibel maar dan hadden ze voor mijn part ook echt mogen uitleggen voor welke projecten dat geld gebruikt werd. Tweedekansonderwijs bijvoorbeeld? Eventuele subsidies voor Rwina? Van mij mag het allemaal .... als het maar opbrengt ( en daar bedoel ik alleen maar mee dat er een sociaal rendement moet zijn ).