H30 artistieke werkplek

met categorie:  

Beste blogger

laten we ons even voorstellen!

H30 is een artistieke werkplek voor jonge mensen en onderdeel van het Cultuurcentrum Mechelen. Jong ben je vooral tussen 14 en 30 jaar, maar het gaat ons ook om het "jong" denken. Artistiek kan veel betekenen, noem het 'creatief bezig zijn', 'expressie', 'kunst maken', ...  En het is een werkplek. Dat wil zeggen dat je in H30 kan komen proeven, trainen, repeteren, verdiepen, experimenteren, ...  met datgene wat je op artistiek vlak bekruipt, beroert en prikkelt.


Samen met de nieuwe website van het CC, deed H30 ook on line zijn intrede: www.h30.be (of doorklikken op de site van het CC).

Samen met het culturele seizoen doen wij het in juli en augustus wat rustiger aan om ons vollop voor te bereiden op de seizoensstart in september!

Kom ons alvast on line bezoeken en misschien tot op een van onze activiteiten en projecten?!

groeten

H30

Hanswijkstraat 30, 2800 Mechelen

Tof om dit te melden!  enne..welkom als nieuwe blogger!  Ik hoop dat je regelmatig iets van jullie laten 'horen' hier...  Het klink sowieso boeiend.

(foto: Jan Smets)

't Is hier toch dat jullie jullie stek hebben in de Hanswijkstraat, niet?

H, Jan, staat voor Hanswijkstraat, en de nummer laat zich raden :)

Ook welkom beste H30,
Is dit een herbronning? want zo werd het niet doorgegeven 3 maanden terug met de voorstelling. toen was het voor skaters en grafittispuiters en een traininglokaal voor muziek, in de marge heette het toen dat het vooral om laagdrempelige initiatieven ging vooral maar niet alleen voor migrantenjongeren?

Oh ja ik vind het voorstel van de nieuwe gevel een zeer goed idee, eigentijds en toepasselijk.

inderdaad Jan het is daar

@ Lieven:

Ik heb al ondervonden dat je er voor héél uiteenlopende initiatieven of ideeën terecht kan.

@ Lieven:

H30 is er voor iedere (skater, graffer, muzikant, beeldend kunstenaar, ...) jonge geest die reeds creatief bezig is en ondersteuning kan gebruiken. Van tijd tot tijd zetten wij zelf projecten op waarbinnen zij - afhankelijk van hun interesse - een plek vinden. Daarnaast staan wij ook open voor hun vragen of ideëen om hen te ondersteunen en nieuwe dingen te laten ontstaan binnen H30 of breder in Mechelen.

H30 is er ook voor diegene die zelf nog niet weten/ beseffen dat ze creatief kunnen zijn, en door ons uitgedaagd worden. Zo is enkele jaren geleden de theatergroep Rwina ontstaan .... met jongeren die nog geen acteer achtergrond hadden maar er wel in openbloeien.

"Laagdrempelig (willen) zijn" is - naast het creatieve en expressieve aspect - een van onze kenmerken of misschien beter: ons doel.

Als onze komende verbouwing binnen enkele jaren af zal zijn, hopen wij vollop te kunnen bloeien in Mechelen. Tot dan doen wij het met onze huidige mogelijkheden ...

groeten!

Bedankt H30 voor de verduidelijking. één heikele vraag, als 'ongeruste buurtbewoner' . Wat is jullie houding tegenover drugs, zowel hard als soft?

Laagedrempeligheid betekent namelijk ook dat jullie een aantal mensen uit de marge zullen aantrekken. Ik verzeker jullie dat ik het kan weten. Dat aantal van buiten is grotendeels (maar ook niet exclusief) in gebruik en meer verzeilt. Hoe staan jullie daartegen of eerder wat gaan jullie daartegen doen? Gedogen of iets anders?

Dit ten gevolge van een feit zo'n drie weken geleden met drie jongeren van een niet-europees type voor jullie poort en zij kwamen van binnen.
Dat is nou net NIET wat we zoeken voor onze opgroeiende kinderen, wij willen helemaal niet dat onze kinderen daar dagelijks mee geconfronteerd zullen worden. Een krachtig signaal is dan ook gewenst en ik denk niet dat er veel buren iets op tegen zouden hebben temeer omdat er al veel studenten in de straat huizen ener tevens  een pak oudere Mechelaars wonen.

 Radiostilte ?

@ Lieven

Je kan een organisatie toch niet verantwoordelijk houden voor al het volk dat ze aantrekt?

Het CGGZ zit in jullie straat. Daar zullen ook wel wat rare types tussen zitten waar je je kindjes liever niet mee wil confronteren.

Of wat moeten de mensen in de buurt van de Vismarkt, de KV of de Racing niet zeggen?

@Wout, wat voor een nonsense is dat nu?

Als een cafe opendoet en het volk staat buiten voor de deur te leuteren dat de buren er last van hebben dan moet de cafebaas de nodige maatregelen nemen.

Als een fuifzaal teveel amok maakt kan het op den duur tot een sluiting komen.

Voor de voetbalmatchen moet gezorgd worden voor de nodige maatregelen, waarvoor denkt ge dat er voor grote matchen politie aanwezig is, en wie betaalt dat?

En het gaat in vorige gevallen dan nog alleen om overlast maar vooral in dit geval een dienst die publiek is en die geen maatregelen neemt en nog minder een sterk standpunt inneemt tegen onwettige handelingen, dat is eerder een aanmoediging wetende dat het doelpubliek grotendeels in de risicozone zit.

Buiten het wettige karakter is er ook nog de ethiek, een discotheek als Red en Blue wetende dat haar doelpubliek in de risicozone zit voor aidsoverdracht, ook al spoort ze dir gedrag niet aan, had toch beschermingsmaatregelen voorzien zonder ze ook op te dringen, het zou eerder misdadig zijn mocht ze dat niet doen.

H30 met haar doelpubliek binnen de risicozone zou misdadig handelen door niet aan preventie te doen en als overheidsinstelling zou ze dan beter gesloten worden. Maar daar is natuurlijk geen sprake van, bovendien is er ook nog geen echt antwoord op de vraag gekomen, misschien lagter op de dag/week.

Ik kan de ongerustheid van Lieven wel een beetje begrijpen, maar inderdaad: H30 is niet verantwoordelijk voor wie er allemaal over de vloer komt.   

Ik lees wel op hun website als één van de voorwaarden om er activiteiten te organiseren:  "Je kent de huisregels van H30 en je leeft ze na."  Ik vermoed dus dat er een soort reglement bestaat, waaraan bezoekers en deelnemers zich te houden hebben. 

Ik kan me moeilijk voorstellen dat het gebruik van softdrugs toegelaten zou zijn binnen de muren van H30.  Net zoals het ook niet toegelaten is binnen de schoolmuren.  Maar is er daarom nergens drugsgebruik in een school?  Alles hangt af van de begeleiders en omkadering. 

Geen radiostilte ... hij werkt alleen niet zo snel als die van jullie :)

"Drugs ... Hoe staan jullie daartegen of eerder wat gaan jullie daartegen doen? Gedogen of iets anders? "

Wat wij in geen geval doen is drugs gedogen, dat is vanzelfsprekend. De jongeren die hier komen weten dat drugs niet getollereerd worden binnen ons huis of onze binnenkoer. Die standpunten hangen ook zichtbaar op in ons huis. Wij blijven hiervoor ook alert en houden onze ogen en neus open. Als we merken dat er toch drugs gebruikt wordt, maken wij hen ons standpunt duidelijk en sturen wij ze naar buiten.

Wat je wel moet begrijpen is dat wij een vertrouwensband proberen op te bouwen met de jongeren. H30 is een werking waar jongeren zelf en voor zichzelf een omgeving opbouwen waar ze zich ok voelen. Wij, als werkers van H30, zijn diegene die hen daarin begeleiden. Wij kiezen er dan ook bewust voor om contact te hebben met de jongeren vanuit een positief, expressief en creatief standpunt.

Omwille van ons laagdrempelig karakter zullen we nooit ontkennen dat hier jongeren komen met problemen, van welke aard dan ook. In ons contact met hen zijn wij daar meestal snel van op de hoogte. Doorheen die contacten laten wij hen ook voelen dat wij altijd een luisterend oor vrij hebben, niet enkel wat betreft het creatieve aspect maar ook als het gaat om sociale bezorgdheden. Wat wij dan níet kunnen doen is complexe problemen zelf oplossen, of hun vertrouwen in ons schaden door bv. politie te bellen. Wel proberen we hen mee op te volgen en hen eventueel in contact te brengen met de sociale instellingen die bevoegd zijn om hen op te vangen of te begeleiden.

ik hoop hiermee ons standpunt duidelijk te hebben gemaakt?

 

En dat is duidelijk.  Mooi en zinvol werk doen jullie!  Proficiat.

 

Dat is inderdaad duidelijk en ietwat geruststellender als de daad bij het (geschreven) woord gevoegd wordt.
Natuurlijk zijn jullie er niet om die problemen op te lossen daar zijn andere instellingen en instanties voor. En ik begrijp best dat jullie de politie niet zullen verwittigen vanuit jullie positie, het buiten sturen is al iets, maar misschien moet je dat wel doen als die dingen binnen jullie muren gebeuren, want dan is het vertrouwen toch geschonden en het ongeschreven contract met die persoon ongeldig.
De plicht tegenover die persoon en tegenover de anderen die zich wel aan die regels houden is dan doorverwijzen naar de gepaste instantie en dat is dan wel de politie (omdat er publiekelijk een misdrijf werd gepleegd).