De kogel is door de kerk!

met categorie:  

      

(foto's: Jan Smets)

De kogel is door de kerk voor de sinds het jaar 2000 leegstaande Colomakerk in de Hanswijkenhoek!  Deze morgen tekende minister Dirk Van Mechelen de eerste schijf voor het restauratiedossier, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de kerkraad, burgemeester Somers en schepen Greet Geypen...  En natuurlijk was ook de pers aanwezig.  Morgenvroeg in de krant - nu reeds op Mechelenblogt!

                 (foto: Jan Smets)

Deze morgen kon je wijkbewoonster, schepen Geypen al horen over de aanvang van de restauratiewerken, op de VRT-radio - die vooral ook inging op het feit dat de Sint-Jozef-Colomakerk de eerste kerk in Vlaanderen is, waarbij zonnepanelen op het dak zullen geplaatst worden.

En da's best een uniek feit, wetende dat het hier wel om een beschermd monument gaat!

De neogotische kerk die dateert van het begin van de twintigste eeuw, stond leeg en bouwvallig te wezen sinds 2000.  De kerkdiensten van de parochie vonden sindsdien plaats in het ernaast gelegen 'Kranske' aan de Tervuursesteenweg (nu feestzaal, maar ooit het allereerste kerkje van de wijk).

Er vloeide reeds heelwat inkt over het al dan niet restaureren van deze kerk - een werkstuk van de vrij bekende architect Carreels, die in de provincie meerdere religieuze gebouwen tekende.  Daarop kom ik nu niet terug.  Voor- en tegenstanders hebben de voorbije jaren genoeg hun mening hierover kunnen ventileren.

De kerk wordt nu gerestaureerd.  En dat is goed nieuws, dat eigenlijk veel te lang op zich heeft laten wachten...  Té veel jaren zijn verstreken voordat de knoop werd doorgehakt...

Deze kerk ligt me wel nauw aan het hart, daar ik in de wijk woon, waar ook reeds m'n overgrootouders woonden.  Een aantal 'familiehuwelijken-en begrafenissen' hadden er plaats; mijn vader is voorzitter van de kerkraad, en we zijn actief in het gemeenschapsleven van deze dynamische  parochie enz...  Het is dus zo'n beetje 'onze' kerk...geworden.

Wijk en parochie kunnen blij zijn met de nu toch wel concretere plannen.

Dit jaar vangen de restauratiewerken aan.  En men verwacht dat ze zowat twee jaar zullen duren.

We zien wel.  Maar een belangrjke stap is gezet.  Het 'baken' van de Colomawijk is gered van de sloophamer.  Ze gaat een nieuwe toekomst tegemoet...  Eindelijk.

(foto's: Jan Smets)

 Inderdaad goed nieuws .... het is intussen ook wel vijf voor twaalf...

@Jans: zijn er ondertussen nog kunstschatten aanwezig in de kerk of hebben die ergens onderwijl onderdak gevonden / pootjes gekregen? Beeldhouwwerk, meubilair, schilderijen? Weet jij of het reastauratiedossier het gebouw alleen betreft of ook de inboedel ( als die al moest gerestaureerd worden? )?

'Grote' kunstschatten zijn er in deze kerk nooit geweest.  De Hanswijkenhoek was nu niet bepaald een 'rijke' parochie.  Maar de hele inboedel is wel netjes geïnventariseerd. en opgeslagen..  Ik denk aan de biechtstoelen, de kruisweg, de (plaasteren) heiligenbeelden, enz... 

Nee, een rijke inboedel is het niet  - maar 'pootjes' heeft het zeker niet gekregen...   ;-)

 

(kruisweg: néé, eik is het niet...   ;-)

(de kaders van de kruisweg: de koperen platen met de afbeeldingen zijn netjes opgeborgen.  Maar mooi heb ik hem nooit gevonden - integendeel.  Maar smaak is smaak )

(foto's: Jan Smets)

Merci Jans voor de geruststellende info.

inderdaad goed nieuws voor de wijk, wordt het gerestaureerd in de oorspronkelijke staat of woordt er een eigentijdse afwerking gepland. Wat zal de sociale invulling zijn? terug kerk of iets anders?

Ha, eindelijk is de knoop doorgehakt. Dat is bijzonder goed nieuws!

Het ging gaan tijd worden !

Ik heb het nog altijd voor het schitterende kruisbeeld dat er aanwezig is.

Toen we vroeger naar de Mis moesten, zowel van thuis uit, als met de school, was ik altijd gefascineerd door dat beeld.

Als meneer pastoor dat moest weggooien, heb ik er wel een plaatske voor :-)

De kerk wordt eerst van buiten gerestaureerd (toren, dak... - is hoog nodig).  Nadien wordt aan het interieur begonnen.  Er zijn al vage plannen, waarbij met architecten, kerkraad, werkgroep liturgie enz. wordt samengezeten om tot een eigentijdse 'invulling' te komen, met respect voor het bestaande gebouw.  Belangrijk hierin zijn: energiefactuur (!), opdeling in compartimenten (grootte van vieringen), aanpassing aan eigentijdse liturgie...enz.

De kerk kan ook dienen voor eventuele vergaderingen, concerten, tentoonstellingen... , in dien verstande dat ze te verenigen zijn met het sacrale karakter van het gebouw, en in samenspraak met de parochiewerking...

En speciaal voor Jan G.: het kruisbeeld waardoor hij zo gefascineerd door was (een groot 'kunstwerk' is het wel niet hoor...; en je moet er al wel een serieuze living voor hebben hoor...  ;-)

(foto's: Jan Smets  -  kruis onder het torengewelf...)

Eindelijk ! Oef !

Want, ja, het is inderdaad al 'vijf voor twaalf'.... Na het lange getalm en gepalaver over afbreken of restaureren, kwam er uiteindelijk de beslissing om te restaureren... maar nu wordt er dus eindelijk werk van gemaakt. Mooi !

Ben best wel benieuwd ! Ook naar die Zonnepanelen (!!!).

Maar, net zoals Jan, zal ik het wel min of meer op de voet kunnen volgen, aangezien ik ook in deze wijk leef...

Ik heb er maar één woord voor: eindelijk! Ben heel blij dat het er eindelijk van komt en vooral: dat deze mooie baken (ik heb het altijd een elegante kerk gevonden) behouden blijft. Ik kan ze quasi van uit mijn venster zien, ze overschaduwt net niet mijn hofke.

Chapeau trouwens aan de liturgische werking in de parochie die het al die tijd hebben volgehouden in 't Kranske en de vieringen daar voorlopig toch nog even zullen moeten organiseren. Niet altijd evident, maar dankzij de gedrevenheid van de mensen toch met een mooi resultaat en gevoel.

Ik denk dat er velen blij zullen zijn als de kerk weer in gebruik kan genomen worden.

Eindelijk de juiste beslissing. Het tijdstip ????

De kandelaars en de kaarsjes zullen die er nog zijn voor 7 juni ??

Voor een kerk waarvan het dak volgens de experten in zo een slechte staat is, hebben de politiekers en verzamelde pers gisteren dan toch een enorm risico genomen.

Wat zag ik nl. op RTV in het nieuws? Ondertekening en persmoment gingen door in de kerk en ik vond dat er niemand nerveus op zijn stoel zat te wippen. Ik heb de indruk dat voor een kerk waarvan het dak al sinds 2001 in zeer slechte staat zou moeten zijn, het hout van zoveel jaar geleden toch heel wat sterker moet zijn dan het hout dat ze nu gebruiken. :-)

@GL: De beslissing om de kerk te restaureren was al van vorig jaar genomen dus dit heeft niets met de komende verkiezingen te maken. Het zal misschien wel voor een aantal gewone burgers meespelen als ze in het stemhokje staan, maar wie laat zich al is niet verleiden door wat de ene of andere politieker zegt of doet?

In een tijd waar men moeiteloos een ruimtetuig op mars kan doen landen, is het ongetwijfeld technisch mogelijk om een tijdschakelaar in het oude uurwerkmechanisme te plaatsen. Technisch wel; financieël voor deze operatie misschien niet. Het is de torenwachter niet die beslist of de oude muziekdoos (of nieuwe rammel) al dan niet  's nachts gebruikt wordt; dit is een politieke beslissing. Het schepencollege zal, in zijn wijsheid, wel bepalen hoe er in het vervolg zal aan toegaan zeker?

@anoniem: In de Colomakerk zit geen rammelaar. Ik denk dat jij je vergist van post/kerk.

Inderdaad; verkeerd gepost! Moest bij het 'torenrammel' item staan natuurlijk. Sorry.  

Interessante post, Jan!

Neemt niet weg dat het schandelijk is dat beschermingsdossiers van veel belangwekkende monumenten eerst jarenlang moeten aanslepen voor ze uiteindelijk worden goedgekeurd, en dat je dan nog 's jàààààren moet wachten voor je de dossiers voor dringende restauratie erdoor krijgt. Het beleid van minister Van Mechelen in dat verband - van een historicus zou je toch beter moeten verwachten - is ronduit schabouwelijk. Intussen brokkelen monumenten verder af, doet waterinsijpeling zijn desastreuze werk, en worden de restauratiewerken per aanslepend jaar alleen maar duurder. Ik kan vele voorbeelden opnoemen, in Mechelen en in mijn eigen gemeente. In de sector monumentenzorg moet je monumentaal veel geduld hebben....

Ik heb even gekeken op maps.google.be en het dak van de kerk is inderdaad bijna perfect gericht om er photovoltaïsche cellen op te leggen, een kleine schatting levert zo'n 100 m² op, als het goede en recente panelen zijn levert dit zo'n 15 kW piek op. Dit is zeker niet slecht.

Maar toch blijft het onzin! Dit gebouw is een energetische ramp en de stookkosten zullen altijd zeer hoog blijven. Had men toch iets voor het milieu willen doen dan had men de kerk moeten neergooien en vervangen door een modern, energetisch gunstig ontwerp. Daar kan men dan trouwens ook zonnepanelen opleggen.

@JC : Ik denk dat je dan een pak meer protest zou krijgen dan voor het arresthuis.
 
We kunnen ook altijd een zondagse mis organiseren in een electriciteitscabine.
Vroeger stond er zo eentje in de zandweg waar nu de Jozef Verbertstraat is.
Dat leek een beetje op een kerktoren, maar 't was het "kabien van den ellentrik".

Wisten jullie dat de meeste historische kerken perfect gericht zijn om PVcellen op te plaatsen ? De kathedraal bvb, of de OLV kerk zijn (zoals gebruikelijk) perfect Oost-West ge-orienteerd en hebben daarom een dak dat naar het zuiden is gericht.

Indien dit alles zou worden geïnstalleerd, gelieve dan ASAP een logootje aan al die kerken te bevestigen voor de brandweer ivm elektrocutiegevaar !

 Misschien kunnen er in de toekomst ook nog patattjes op geplant worden.

@G.L.: en dan protest van de Hombeekse Boerenbond zeker, wegens oneerlijke concurrentie! Maar ja, dakpatattjes  plant men enkel met toelating van het Vaticaan buiten de periode van Beloken Pasen tot St Juttemis, terwijl het Vlaamse Mestdecreet in deze een compleet andere visie heeft. Trouwens de dakpatattjes zouden ongeschikt verklaard zijn tot het verwerken tot chips. Lees hierover het Staatsblad van de 13e Ventose van 1789!