Arresthuis

met categorie:  

Laten we het positief houden.

Mijn eerste gedacht was, dat kan niet zijn dat 15 mensen van diverse pluimage hier nog stokken in de wielen kunnen steken.Temeer daar de vraag van Eddy Luyten op een vorige gemeenteraad door de meerderheid reeds van de tafel was geveegd.De vraag om het huidige arresthuis niet af te breken maar te renoveren en te gebruiken als holocaust museum.Wat trouwens ook het advies was van de stadsdiensten.

Groot was dan ook mijn verbazing vorige zaterdag in de krant van onze Sven te lezen: "Stad bekomt lichter uitzicht voor museum ".Burgemeester Somers is bezorgd over de indruk die het ontwerp oproept.Het is een modern gebouw dat architecturaal sterk is maar het mag de Mechelaars niet steeds confronteren met de verschrikkelijke geschiedenis van Dossin aldus de burgemeester in GVA.Voorgesteld zal worden om lichtere materialen te gebruiken,wat dit ook mag betekenen.

In ieder geval zal men met de bewoners nog eens rond de tafel gaan zitten zoals het in een democratie past.Of hoe 15 mensen en 50 affiches wonderen kunnen doen in crisistijden. 

@g.l.: er zijn twee dossiers: het holocaustmuseum en het behoud van het arresthuis. Dat men het holocaustmuseum gaat ' vermageren ' is een goede zaak maar zolang men het arresthuis niet kan behouden en het holocaustmuseum er bovenop zet, zal er dus nog discussie gevoerd worden. De twee dingen zijn dus niet hetzelfde maar onlosmakelijk met mekaar verbonden.

Sorry Luc, ik was heel de dag onderweg.

Maar ter zake nu.Dat het twee verschilende dossiers zijn is klaar.Laten we dan beginnen met het dossier " afbraak ".Kan er voor de geschiedenis nog een betere getuige zijn dan precies dit gebouw.De naam zegt het zelf : " het arresthuis ".Dus laten we er af blijven ttz laat ons er iets mooi en duurzaam van maken en dat mag geld kosten.Integreer het in een opgesmukte hystorische buurt .Breng er het museum in onder en automatisch is ook dossier twee van de baan.De grote voordelen zijn dat we heel veel geld uitsparen en een hele buurt verlossen van een terechte frustratie, welke door die mensen hun hele leven lang zal moeten meegedragen worden.En zeg nu zelf wat de meerwaarde kan zijn van een vier verdiepingen hoog zwart gebouw zonder vensters en zonder uitstraling.  

Het is wel heeeeeel eigenaardig dat het schepencollege een afbraakvergunning wil toestaan zonder dat er een volledig dossier voor de nieuwbouw bijzit!!!! Probeer dat maar eens als gewone burger, dan krijg je onmiddellijk een NJET geserveerd.

Trouwens bij de stemming om de afbraakvergunning te weigeren was alleen het VB voor, de meerderheid stemde dus tegen en de CDV/NVA onthield zich. Dat is ook maar plattekes! Tsjevenstreken noemen ze dat.

@eddewaar: los van alle politiek: een bouwaanvraag kan je maar alleen doen voor een perceel grond. Staat daar al iets op dan moet je eerst een sloopvergunning hebben. Wat iemand daar wil neerpoten is één zaak het belangrijkste is echter de afbraakvergunning aanvechten ( voor de geïnteresseerden natuurlijk ). Indien die afbraakvergunning niet wordt afgeleverd wegens ' wegens ' dan zal de bouwvergunning ook niet worden afgeleverd. Dus richt je gegodver naar ' de overheid ' en laat je daar horen mits gefundeerde redenen.

@g.l. het zou inderdaad mooi zijn als het arresthuis mee deel kon uitmaken van het Tinel project maar dan moet er toch goed opgelet worden.;-)

 @ Luc, u niet opwinden, laten we het positief houden.Het mag hier toch de plaats zijn waar burgers op een gefundeerde manier hun mening uitspreken over iets wat het algemeen belang aangaat.

@Luc, als ge in Mechelen een huis wenst af te breken, krijgt ge geen vergunning als ge er geen bouwdossier aanhangt. Daar heeft dien Eddewaar gelijk in. Wat niet wil zeggen dat er niet afgebroken wordt zonder dat daarna de nieuwbouw gerealiseerd wordt. Dat is ook al bekend....

Copyright foto  GVA

ge hebt allemaal gelijk: als ge als individu iets wil bouwen in Mechelen en er is eerst een afbraak mee gemoeid dan moet ge uw kaarten laten zien. In het geval van het Holocaustmuseum is dit een project van de ' hogere overheid ' maar zij hebben daar eerst een sloopvergunning voor nodig die ze door de ' lagere overheid ' trachten te bekomen. Vermits dat dit de eerste hindernis is die ze moeten nemen, loont het de moeite om reeds daar wat weerwerk te bieden.

Een vraag die zich bij mij opdringt; 0,0002% van de Mechelse bevolking vond het de moeite om daadwerkelijk actie te voeren. 0,0006% vond het nodig om een affiche te hangen. Voor zover je hier kunt spreken van een draagvlak, ik maak deel uit van die 99,9992%: Wat is het probleem en overtuig mij van.... ?

 Sorry Christophe maar u maakt er weer een lachertje van.Ik heb bovenaan enkele redenen genoemd zoals :

1.Enorme geldverspilling.

2.De bewoners van de buurt krijgen voor de rest van hun leven een buitenmaats ongenietbaar gebouw voor hun neus.

3. Smalend doen over mensen die hun nek durven uitsteken is een beetje goedkoop.

En dan misschien een kleine vergelijking.Men heeft destijds in Ieper toch niet de Menenpoort afgebroken om er het Flandern Fields museum te bouwen.Er moeten hier maar eens beleidsmensen uit hun hogen toren komen.Dat het ijzer heet is bewijst dat HLN vandaag nog eens aan de kar moet duwen.

 Luc, ge hebt wel een punt als ge zegt dat men zal moeten opletten als men het integreert in de te ontwikkelen Tinelsite.

Beste Louis, ik maak er helemaal geen lachertje van, ik herhaal enkel de cijfers die u zelf aanhaalt. En ik doe alles behalve smalend over mensen die hun nek uitsteken, waar u dit haalt is mij een raadsel.

Ik vraag enkel om overtuigende argumenten voor deze zaak, om te beginnen zegt u zelf al ( en dat is een goed begin ) "Enorme geldverspilling", wel, over hoeveel geld gaat het? Hoeveel kost dit museum aan Mechelen, hoeveel aan Vlaanderen, hoeveel aan Belgie en hoeveel komt vanuit private hoek?

Overtuig mij van het feit dat het hier daadwerkelijk om geldverspilling gaat met cijfers, een hoeveelheid geld wordt nu eenmaal uitgedrukt in cijfers, niet in woorden.

Want uiteindelijk is het dat wel wat je moet doen, mensen overtuigen van je zaak, een concrete vraag afschilderen als zijnde 'goedkoop' vind ik een zwak argument, sorry.

 Christophe, laat ons dat smalend dan toedekken met de mantel der .... Wat de preciese cijfers betreft ga ik niet uit mijn nek kletsen.Het is mijn collega Eddy Luyten die daar iets meer kan over vertellen.

Ik citeer : "wat kan de meerwaarde zijn van een vier verdiepingen hoog zwart gebouw zonder vensters en zonder uitstraling". 

Beste G.L., dat is nu eens een typische kwestie van smaak.  Ik persoonlijk vind het project zoals het thans wordt voorgesteld (die zwarte kubus) best te pruimen.  Het is - nogmaals wat mij betreft - een waardevolle vervanging voor het arresthuis, dat ik op architecturaal vlak allerminst een hoogvlieger vind.  Dat moderne hedendaagse architectuur niet door iedereen geapprecieerd wordt, kan ik best begrijpen.   Maar beweren dat het ontwerp geen meerwaarde zou hebben en geen uitstraling?  Neen, ik denk dat de Holocaust-kubus véél meer uitstraling zal hebben dan een gerenoveerd arresthuis. 

Mechelen, durf je nek uit te steken op architecturaal vlak; overstijg de provincialistische culturele bekrompenheid; waag het zelfs in te gaan tégen de 'smaak'  van de meerderheid van de bevolking.  Want als het aan de 'smaak van de meerderheid' lag, bouwden we Mechelen vol met fermettes en Bokrijk-huisjes.  Een overheid moet de moed hebben tegen de stroom in te roeien.  Ik wens ze veel moed toe! 

Ik sluit me aan bij Koen. Over het arresthuis is nooit 1 woord gevallen, niemand wist dat het er stond, laat staan wat het ooit geweest is. Tot opeens iemand een plan maakt voor een gebouw dat het zicht wegneemt op ons aller Romboutstoren van op de Keldermansvest. Ik heb trouwens nog niemand van de Jodenstraat tegengekomen die kloeg over dit gebouw.

En dan opeens kent iedereen dit arresthuis wel, en meer nog, men vindt het zelfs een opmerkelijk monument. Tja ...

Ik sluit me ook aan bij Luc: waarbij we best een plan maken voor de hele site.

 Koen, bedankt om hier een andere visie te hebben gepresenteerd.

@GL: het totale project zou een slordige 30.000.000 eurokes gaan kosten,zoals ik trouwens reeds aangaf in een vorige blog. Het is een project van de federale overheid en die draagt daar dan ook de financiële repercutie voor. Die 30.000.000 eurokes zijn het equivalent van ongeveer 1.210.000.000 oude belgische frankskes.... Als men de maatstaven van minister Marino Keulen hanteert, kan men voor dit bedrag zomaar eventjes 450 sociale woningen bouwen. Oordeel dan zelf maar waar onze stad meer bij gebaat is; een museum dat we feitelijk al hebben (alhoewel privé-initiatief met subsidies) of die 450 woningen.

Maar eerljkheidshalve: deze cijfers zijn gissingen/ramingen. Gezien er nog geen definitieve plannen bestaan is het alsnog koffiedik kijken.

Eén zaak staat echter vast: de actie heeft wel resultaat gehad gezien men het uitzicht/kleur minder dominant zou maken (volgens de kranten/Bart Somers).

Wat de kwestie van smaak betreft, die wil ikzelf liefst negeren, nét omdat het een kwestie van smaak is. Of ikzelf het gebouw nu mooi vind of niet speelt ook geen rol; vanwaar ik woon zie je het toch niet, de toren die zie ik dan weer wel (lacht). Terzijde dus: persoonlijk vind ik het ontwerp wel goed, niet revolutionair, lang niet het niveau van een Jean Nouvel, maar voor wat het moet zijn gaat het, het ziet eruit zoals een museum, beetje cliché maar voor mij mag dat. Soit.

Daarom wil ik graag iets meer weten over het kostenplaatje, uiteidelijk speelt dat ook wel mee, het zijn per slot van rekening tijden van crisis, daar zijn we het wel over eens vermoed ik? En bijgevolg gaat mijn aandacht toch eerder naar dat aspect van de zaak.

Musea's zijn belangrijk, architectuur is belangrijk, en onderwijs, armoedebestrijding en ziekenzorg zijn dat ook.

Vandaar dus mijn vraag: wat kost het? En hopelijk krijgen we onverwijld een ondubbelzinnig antwoord op deze vraag....

 Eddy, bedankt voor de cijfers.Iedereen moet hier nu maar zijn conclusies uit trekken.De mijne kent ge.

Peter, over die opmerking van Luc in verband met de inplanting moet ge toch nog eens beter nadenken, denk ik zo.

Kan een budget dat vrijgemaakt is door de federale overheid voor een museum door Mechelen worden gebruikt voor sociale woningen ? Ik denk dat dit een discussie is die op federaal niveau moet worden gevoerd ....

Dus het antwoord was al gekomen terwijl ik mijn koffie aan het zetten was (lacht), goed, 30.000.000 euro, dat is inderdaad een serieus bedrag, maar dat is maar een schatting?

En hoe komt het dat er geen precieze cijfers voorhanden zijn? 

 Eddy, door de kranten zou ik mij niet teveel laten beinvloeden want vandaag komt HLN opnieuw met losse flodders af.Wat ik belangrijk vond was het citaat van de burgemeester " het mag de Mechelaars niet steeds confronteren met de verschrikkelijke geschiedenis van Dossin ". GVA vorige Zaterdag

@Peter, het is maar een vergelijking van fondsen besteden, de rest is inderdaad federale materie, zoals de gelden voor sociale woningbouw ook niet van Mechelen komen maar van de Vlaamse Maatschappij voor Huisvesting....

@Koen, U woont toch zelf in een soort Bokrijkiaanse toestand aan de Koningin Astridlaan.

Ach of het arrestgebouw nu opmerkelijk is of niet, ik zou het in geen geval omruilen voor het gargantueske misbaksel dat als een donkere wolk die kant van Mechelen zal overheersen.

Over sommige ideen als zou men het arresthuis moeten integreren in deze nieuwe dragonder;

We zijn onlangs in Maastricht geweest en in die stad is vanalles misgelopen. Ik wil het nu echter niet hebben over hun ongeloofelijke slechte parkeerbeleid, neen ik blijf alleen bij de topic, we hebben daar wel enkele moderne gebouwen neergepoot gezien. In die gebouwen werden delen van de oorspronkelijke gebouwen "geïntegreerd" . Dat was in ieder geval een verfraaing van de afschuwelijke moderne state-of-the-art maar geenszins voor de oorspronkelijke gebouwen. In feite pak je het oude fraais weg en foefel je het als een troostprijs een beetje van weg in het nieuwe.

En vermoedelijk zal de kostprijs dan nog een pak hoger liggen.

@Peter: ' Over het arresthuis is nooit 1 woord gevallen, niemand wist dat het er stond, laat staan wat het ooit geweest is. '

Dat is een gevaarlijke uitspraak: ik ben er zeker van dat het huis de Ster, waar je een topic over maakte ook niet bekend of gekend was bij de Mechelaars en dat zouden we ook zo maar niet laten afbreken, hoop ik. Vermits ongekend onbemind is ga ik hierna in ' twee ' woorden iets over de geschiedenis van het arresthuis vertellen.

Bij de onafhankelijkheid van België werd Mechelen een gerechtelijk arrondissement en kreeg dus veel meer gevangenen ' te verwerken ' dan ooit voordien. Onder het Frans bewind ( 1810 ) waren er reeds plannen gemaakt om het gevangeniswezen grondig te herzien. Dit Frans model voorzag in 5 types. Een politiehuis, een arresthuis, een huis van justitie ( voor de korte straffen ), een verbeterhuis en een tuchthuis ( voor de lange straffen ). De redenen voor dit nieuwe model lagen voor de hand: onze vroegere ' stenen ' waren te klein, ondermaatse hygiëne, stank van de latrine en het ontbreken van een wandeling. Dus ons prille België bouwde in 1831 een arresthuis volgens dit Frans model. Er waren aparte vertrekken voor mannen en vrouwen en zelfs aparte ruimtes voor ' lieden van de beschaafde stand ' en voor kinderen en een wandelruimte.

De ligging was uitgekiend: aan de rand van de binnenstad maar vlak bij twee kazernes zodat bij onraad steeds versterking bij de hand was. In 1847 werd er een nieuwe vleugel bijgebouwd maar reeds in 1863 voldeed het niet meer wegens overbevolking en het feit dat gevangenen nog steeds in groep werden opgesloten. Vandaar de bouw van de huidige gevangenis ook netjes in de buurt.

Ziezo, einde van de les geschiedenis van Mechelen

@luc: We moeten het niet afbreken omdat het onbekend is. Maar we moeten nu ook niet doen alsof het geweldig UNESCO werelderfgoed is en dat alles er voor moet wijken.

Ik kan me niet van de idee ontdoen dat mensen het behoud van het arresthuis gebruiken omdat ze hun zicht op den Toren in gevaar zien komen. Sommige mensen kregen ineens een acute scheut van erfgoedbescherming.

 Peter, u probeert de vakkundige argumentatie van Luc te ontwrichten met nepargumentatie.

Het gebouw heeft dus weldegelijk historische waarden en kan alzo ook gerecupereerd worden.Het arresthuis omgetoverd tot Hollocaust museum zou hoegenaamd niet misstaan.Dan is er ook nog de financiele kant van de zaak, zij het een ruwe schatting.In deze tijden van zware financiele crisis en het verloren gaan van duizenden arbeidsplaatsen in onze regio zou het ten zeerste ongepast zijn om nu op dergelijke manier met geld om te gaan.

Dit is het dus waar de doorsnee Mechelaar mee in zijn buik zit en als men dat in andere kringen anders beoordeeld dan zijn ze hoegenaamd niet goed bezig.

Klopt, peter.

Mijn straat, schoon straat. Zie ook de historie over het vervangen van de bomen en hun nieuwe stamdikte op de Keldermansvest. Men is enkel geinteresseerd in wat er voor hun deur gebeurt. Deze mensen zouden beter naar een afgelegen plek verhuizen waar alles hetzelfde blijft.

Ik ben vrij zeker dat, tot voor kort, nog geen 10 % van de Mechelaars wist waar het arresthuis staat.
Nu, door een paar vermeldingen in de kranten en op RTV, zijn het er misschien een paar meer, maar vraag is dan nog of het ze ook wat kan schelen.
De meesten zien het gebouw eerder als een bouwval.
Als er tijdens een manifestatie slechts een 15-tal mensen komt opdagen, is de tegenkanting tegen de afbraak niet echt sterk, denk ik.
Wat ze er willen neerpoten ziet er ook niet echt aantrekkelijk uit, maar een beetje verder staat er nog een draak van een gebouw, dat lelijk rond ding waar een verzekeringsmaatschappij in huist.
Maar wat is mooi en wat is lelijk ? Daar bestaat niet echt een definitie over.
Ik ken niks van architectuur, maar is het arresthuis qua architectuur iets speciaals ?
Langs de kant van de vest ziet het er in ieder geval maar een scheefgezakt muurtje uit.

 @ Jan Goovaerts,

                                  het spijt me maar u geeft slechts enkele opmerkingen uit de losse pols.Ik zou u dan ook willen vragen het bericht van Luc eens aandachtig te lezen.Bouwjaar 1831 en zo versleten is dien bouw nog niet.Ik zou ze geen eten willen geven de bouwvallen die de laatste jaren onder handen zijn genomen.

Ja G.L. zouden diezelfde mensen die nu op de barricaden staan dat ook doen voor pakweg het station van Mechelen ? Ook bedreigd erfgoed he ...

@ Jan Goovaerts,

Welke positie neemu dan in?

  1. Als het arresthuis maar weggaat, het kan me niet schelen wat er in de plaats komt, zelfs al is het het voorgestelde ontwerp.
  2. Ik wil het arresthuis weg maar wil niet dat het huidig ontwerp er komt.
  3. Ik wil het arresthuis niet weg, ik wil het integreren in een nieuw ontwerp
  4. Ik wil het arresthuis behouden en opknappen od nog een ander voorstel

de gevallen 2 - tot 4 maken de manifestatie van 15 personen wel nuttig want als het nu wordt afgerbroken komt het nieuw ontwerp er. Alleen in geval 1 is afbraak nu nuttig.

Wees duidelijk en kom daar dan voor uit, er wordt al genoeg rond de pot gedraaid zodat niemand nog weet wie wat wil.

 

Groeten

Ik ben niet echt voorstander van de huidige hype om onderaan artikels meningen te publiceren. Het zijn niet altijd de meest intelligente mensen die de drang voelen om te reageren.

Probleem is natuurlijk ook dat de mensen niet altijd even goed geinformeerd zijn. Een voorbeeldje, cfr de reactie van Jos: de acties die wij ondernomen hebben ivm de heraanleg van onze Keldermansvest hadden te maken met het feit dat ze de oude waterkeringsmuur gingen afbreken, ijzeren platen ipv baksteen, de straat daardoor 2 meter smaller, de smalste tweerichtingstraat van Mechelen, het voetpad aan de kant van de huizen ging verdwijnen en dat er gewoonweg geen bomen meer kwamen.

Dus, nogmaals (zie vorige topic), om zulke domme opmerkingen/toogpraat te vermijden, ga alsjeblief eventjes kijken op de website die ik maakte ivm de geplande werken (klik op mijn naam of ga naar dossinkazerne.be).

Goh, eerlijk gezegd weet ik niet goed wat ik er van moet denken. Ik ben een aantal keer in de DossinKazerne geweest, voor mij wel wat emotioneel want mijn grootmoeder haar zus (en mijn grootmoeder ontsnapte er net aan) is verkeerdelijk naar een concentratiekamp gebracht, en mijn (wijlen) grootouders hadden joden verborgen en dat was echt een heel gedoe geweest. Maar ze hebben de Yad Vashim daarvoor in ere gekregen 2 jaar geleden, ook al leefden ze niet meer. (het is toen nog op het nieuws geweest)

1 museum is voor mij echt wel genoeg, ik denk niet dat ik naar dat arrest-museum zal gaan....

De reactie van Hanna brengt mij op de volgende vraag aan G.L. en Luc : Willen jullie een Holocaust museum ?

@ Hanna en JT,

                              jullie zijn zelfs geen vragende partij voor nog eens een bijkomend museum.Ik neem aan dat u wel voor een renovatie van het huidige gebouw zouden kunnen zijn.

 @ Johan Elst,

                           zelfs al zijn mensen niet inteligent dan nog hebben zij het recht hier hun mening te zeggen in verband met dit thema.Het is mooi dat u hierover een website hebt aangemaakt maar ook hier moet iedereen zijn ei kunnen kwijt raken omdat er ook zoveel facetten aan gekoppeld zijn.Ondermeer de financiele kant van de zaak, dat gaat ons allen aan .  

Peter, station van Mechelen is in de verste verte toch geen erfgoed.Gebouwd in de zestiger jaren.

@G.L.  Niet te snel.  Nergens schrijf ik geen vragende partij te zijn.  Voor mij kan er niet genoeg aandacht gaan naar dat minder fraaie stukje geschiedenis.

Mijn vraag was eenvoudig: Willen jij (G.L.) en Luc een Hollocaust Museum ?

@J.T.: Ik ben geen vragende partij maar ik heb er ook niks tegen maar liever dan een Holocaustmuseum had ik een, zeg maar , ' centrum voor de menselijkheid ' gezien.

 @ JT,

            ik kan hier natuurlijk niet in Luc zijn plaats antwoorden maar mijn antwoord zal ongeveer dezelfde richting uitgaan.Een hollocaust museum hebben we al,waarom moeten we dan nog ophoesten voor een tweede ? U moet eens goed mijn voorstel lezen voor er weer tummult uitbreekt.Het huidige " arresthuis " pakken we aan, en dat mag iets kosten.Dat mag mooi worden maar binnen ongeveer hetzelfde volume.Van het geld dat we uitsparen geven we in de Nekker een barbecue voor alle mensen die hun job verloren hebben.Akkoord ?

@Lieven :
Om even mijn eerdere visie te verduidelijken, hetgeen ze er willen neerpoten, spreekt me niet echt aan, maar ik heb het alleen maar op een simulatie gezien.
Of het echt lelijk is, kan je pas zien als het er staat en dan is het te laat.
Het arresthuis op zich spreekt me ook niet echt aan en vind ik ook niet echt een aantrekkelijk gebouw.
Voor mij hoeven ze dus het ene niet te houwen en het andere niet te bouwen :-)
Het arresthuis moet van mij niet weg, maar ik zal het ook niet missen.

@Luc : Dank voor je reactie.  'Centrum voor de menselijkheid', daar zit natuurlijk wel iets in.

@ G.L.: U mag het mij echt niet kwalijk nemen als ik uw bijdrage met een beetje achterdocht lees.  Noem het maar 'uw erfenis uit het verleden'.  In uw stuk, wat uiteindelijk maar het herkouwen is van reeds eerder gepubliceerde stukken, schrijf je plots over 'de krant van onze Sven', daar waar GVA op 4-4-2009 om 14.22 uur in uw reactie op 'Kort nieuws...' nog 'zonde van de bomen' was.  (Kremlin TV zal nog een huis van vertrouwen worden.)  Misschien onterecht begin ik mij dan vragen te stellen over de onderliggende bedoelingen van deze post.  Maar goed, voorlopig krijg je het voordeel van de twijfel. Als dit de nieuwe G.L. is dan wens ik je nog veel succes.

Hannah heeft wel een punt met te stellen dat we aan één museum genoeg hebben! Het warm water nogmaals uitvinden heeft geen zin.

Anderzijds is het wel zo dat het geplande museum een breder perspectief wil bieden met oa. de nadruk op de respectering van de mensenrechten in de huidige wereldsituatie, doch zonder het verleden te verwaarlozen.

Het is wel zo dat de jeugd de holocaust ervaart als iets uit de verre geschiedenis, zoals bijv. de franse revolutie en haar uitwassen enz. Mijn inziens zou het beter zijn om de jeugd te confronteren met hedendaagse onmenselijkheden, zoals de genocide in Ruanda bijv. Dat is voor hen dichter bij hun bed; maken ze toch ergens directer mee. En werkt beklijverder!

en omdat GL van het vb is begint JT weeral te vliegers op te laten!

@G.L.: Het is niet omdat het eind jaren 50 is gebouwd dat het geen erfgoed zou zijn. Zeker wel is dat station erfgoed.

Kijk, je heb dingen die antiek zijn, bvb. Onzen Toren, die durft niemand afbreken. Je hebt dingen die iets jonger zijn, dan noemt men het oud, zoals het arresthuis, en over het afbreken worden dan heel wat tranen gelaten.

Maar het erfgoed dat het hardst onder vuur ligt is datgene wat nog net iets jonger is, zoals het centraal station van Mechelen. Dat vinden sommigen ouderwets. Maar wat als we alle 50-er, of expo architectuur afbreken, dan hebben we binnen 100 jaar daar niets meer van over.

Neen, het station is zeker erfgoed !

Ik heb vorig jaar de wandeling met gids in de stationsbuurt meegedaan en dat heeft mij een heel ander beeld gegeven van het station dan ik had.
Het station, waar ik als 13-jarige dagelijks de trein nam om naar Antwerpen-zuid te treinen en daar naar school te gaan, was voor mij maar een station, niets meer, niets minder.
De gids deed me tijdens de wandeling letten op dingen die ik nog nooit opgemerkt had aan de statie en daardoor ga je er anders tegenaan kijken.
Duizenden keren ben ik er voorbij gereden en uren heb ik op de terrasjes aan 't station gezeten, maar dat de voorgevel bijna helemaal van glas is, was me nog niet opgevallen.
Helaas zal het plaats moeten ruimen voor een nieuw station, net zoals het vorige plaats moest maken voor dit.
Laatst ben ik nog in de oversteektunnels onder de stationsplaats geweest, waarvan ik niet eens meer wist dat ze nog bestonden.
Je kan er nu ook weer in voor een tentoonstelling, heb ik gelezen.
 

 

 @ Peter, waarom werd de Botermarkt dan drie keer zo groot gemaakt ? En bij mijn weten zijn daar geen tranen voor gelaten.

Sorry voor mijn reactie ivm de intelligentie van bepaalde bloggers. Ik kan gewoon niet tegen 'toogpraat' zoals "die van de Keldermansvest willen alleen maar grote bomen en het zicht op de St. Romboutstoren houden".

Het Arresthuis wordt afgebroken en bOb heeft zijn plannen aangepast (niet meer het negatieve zwart maar positief gebroken wit, niet alle ramen worden dichtgemetseld en er komt 'sfeervolle' verlichting).  Wij hebben met onze 'actie' bekomen dat de plannen worden aangepast MAAR ik ga het zicht op de St. Romboutstoren moeten missen vanuit mijn keuken en vooral vanop mijn dakterras. Ik en mijn naaste buren (ik nummer 48, dus nummers 40 tot 50). De rest van de Keldermanvest krijgt een 'landmark' om tegen hun vrienden te kunnen zeggen "aan de overkant van het museum".

Communicatie, communicatie, communicatie ...

Door te babbelen met de mensen die er iets over te zeggen hebben komt het wel in orde. Lang leve het 'boeregat Mechelen', waar dit nog kan ... Alles is besproken/beslist en ik en onze straat/wijk kan daar mee leven.

En nu ga ik slapen, slapen, slapen ...

Iedereen welkom op de Kunstvestdagen 2010!

Groetjes,
Johan Elst
Keldermansvest 48

@GL : Natuurlijk heeft niemand een traan gelaten voor het Euroshopping gebouw.
Het gebouw stond al jaren, om welke reden dan ook, zo goed als leeg en raakte daardoor volledig in verval.
Dan is er maar één oplossing en dat is slopen.
Achteraf gezien niet eens zo'n slechte beslissing want het zou anders zichzelf wel afgebroken hebben door de constructiefouten.
Op zich was het geen lelijk gebouw, want toen het in volle glorie was, heb ik nooit iemand horen klagen.
Ik vind niet dat je de Euroshopping kan vergelijken met het arresthuis of het station in Mechelen.
 
 

 

allez Johan Elst, een ander kleurke en iedereen zou content moeten zijn, kom nou. Een echte debby travis oplossing, de problemen wegverven. Misschien kan men nu het station in een ander kleurke zetten zodat het groter lijkt dan is ook dat probleem weer opgelost.

@johan: Bedankt voor de update. Hiermee blijkt duidelijk dat de hele zaak niet gaat over het belang van het erfgoed van het arresthuis, maar wel degelijk het zicht op den Toren.

Ik heb daar geen probleem mee, maar ik vond het al vreemd dat iedereen tegenwoordig zo erg begaan was met het bouwkundig erfgoed in Mechelen. Een goede evolutie, daar niet van, maar vreemd. Ook omdat er bij mijn weten nooit eerder iemand ijverde voor de restauratie van dit gebouw.

Nog veel succes met de kunstvestdagen.

Peter: het arresthuis is een staatseigendom en dus zou onze staat met onze euro's die gebouwen mooi moeten onderhouden....maar gewoonlijk laat de staat veel verkrotten. voorbeelden genoeg: caputsteen, nassausteen, kunstambachten biest, arresthuis dus, de lepelaer waar blijlkbaar geen geld voor te vinden is etc.

dus ijveren voor onze overheidsgebouwen haalt quasi niks uit omdat de overheid toch niet reageert want verstard en versteend gelijk een oostblokregime? 

@marc 1:  Ik had / heb niet de bedoeling deze bijdrage van G.L. om zeep te helpen.  Mijn achterdocht is enkel en alleen het gevolg van G.L.'s optreden op deze blog.  Ik kan alleen mezelf herhalen: als dit de nieuwe G.L. is dan wens ik hem op deze blog nog veel succes !

vb of andere partijen interesseren mij niet. Zeker niet de lokale tafelspringers die van zichzelf denken 'politici' te zijn.

 Tafelspringer op of af, ik ga aan dit item nog een dimensie toevoegen.De ouderen hier op den Blog zullen zich zeker nog herinneren welke functie dit gebouw had van pakweg 1945 tot plus minus 1960. Als ik me niet vergis was het de " mess " voor kandidaat officieren van ons armeeke. Met bosjes liepen ze 's middags langs de Tinellaan uitgedost in hun marionetten pakjes met op het kopje een bonte couleur van mutskes zoals ge ze nu soms nog in de kersebomen ziet hangen.Zwarte,groene, bruine potsken na de opleiding uitgezaaid van Oostende tot Kassel. Wel ik denk dat voor al die ouderen van binnen en buiten Mechelen dit arresthuis een zekere waarde heeft.Minstens genoeg om het te sparen voor de sloophamer.

@ peter : volledig terechte opmerking ivm het station van Mechelen. Dit is enorm waardevol erfgoed dat bedreigd wordt. Interessant om weten is dat "de rode jas man" van op de foto bij dit artikel bij de NMBS werkt ! Op de klachtendienst natuurlijk... Diens brood men eet diens woord men spreekt, zo idealistisch is hij wel. Geen wonder dus dat "de rode jas man" op zijn 'website' lovend is over de binnenkort nieuwe sationssite en graag de aandacht verlegt naar overige "bedreigde erfgoedsites".

 KMT? U speelt wel heel kort op de man maar tot daar toe.Maar zeg ons eens wat u denkt in verband met deze afbraak van een gebouw dat toch reeds sinds 1831 een plaats inneemt op de Tinellaan.Alleen al de verschilende belangrijke functies die het vervult heeft zijn het waard om het inderdaad niet af te breken maar te herschikken.Tot daar mijn mening en over het station kunnen we later nog eens klappen, dat is nu niet ter orde.

@ G.L. ik speel heel kort op de man maar speel wel de bal. Dat kan van vele 'posters' hierboven niet gezegd worden. Ik sluit me dus volledig aan bij hetgeen Johan Elst stelt. Het ware veel beter dat er een select groepje van intelligente mensen -waaronder ikzelf- de artikels hier schreef (die dan amper een reactie vanuit het niets uitlokken) dan dat zoals nu losse flodders zoals dit artikel een veelvoud aan losse flodders genereert die dan uiteindelijk resulteren in een scheldpartij tussen bij voorbeeld u en ik. ;-)  

 @ KMT,

               u zou toch al moeten weten dat ik niet iedereen au serieus neem.En wat dat eens zijn met mijnheer Elst betreft, dan zijn jullie toch al met zijn twee want alle andere affiches op de Keldermansvest hangen er nog steeds.Enne twee is nog altijd veel minder dan 15 als ik goed kan rekenen.

@ G.L. : gij zou graag nog eens uitgescholden worden hé. Awel deze keer niet :-)

Wat heeft mijn "het eens zijn met Elst over een blog" als relevantie tot het aantal idioten (0,0002 %) die actie voeren tegen de oprichting van een kunstwerk (Holocaustmuseum) ?

 @ KMT, het is te mooi weer en tot Zondag in Hombeek hé

Ik lees net dat radio Klara een marktaandeel heeft van 2,1 %, waartoe ook ik behoor. Wanneer men de regel van de meerderheid zou hanteren dan was deze zender reeds lang afgeschaft. Het zelfde geldt voor ' erfgoed ': de overgrote massa is niet geïnteresseerd in erfgoederen maar dat belet niet dat het bestaansrecht heeft en dat gaat veel verder dan mooie of intelligente architectuur, dat gaat bijvoorbeeld over bakens in de tijd. Wil of kan iemand dat niet zien dan moet ik dat aannemen net zoals iemand anders moet aannemen dat ik geen zier interesse heb voor voetbal of wielrennen. Het blijft altijd onbegrijpelijk voor de andere partij maar het is nu zo. Dat voorstanders van het één of het ander direct de naam ' idioot ' krijgt toegemeten blijft voor rekening van de galspuwer. Ik ben één keer uit mijn sloffen geschoten op een weinig subtiele manier en het zal mij geen tweede keer overkomen want dat zet meer kwaad bloed bij de anderen dan het waard is.

Christophe,

Ik zal je eens een cursus sociologie cadeau doen. Ondergetekende heeft ooit nog aan de UGent een examen "sociologie" afgelegd, met een mooie score overigens. Dat slechts een klein deel van de bevolking deelneemt aan het maatschappelijk debat is van alle tijden. De Franse revolutie, dat was een opstand van de burgerij tegen de aristocratie. Dacht je dat die 90% ongeletterde boeren in het eind 18de eeuwse Frankrijk de strijd aanvoerden? Neen, de boer, hij ploegde voort...Maatschappelijke vooruitgang is er steeds gekomen door een -vaak kleine- groep voorvechters. Dat gegoochel met cijfers achter de komma is boerenbedrog. Vel mensen (de zwijgende meerderheid?) trekt zich geen bal aan van wat rondom hen gebeurt. Sociologie voor Dummies...

FG

 

  

 

net zoals de founding fathers direct na de voorstelling van de "Stomme van Portici" de wapens vanonder hunne chapeau-clac haalden en samen met de andere 100-120 teatergangers netjes de belgische onafhankelijkheid afdwongen zeker?

 Beste Frans, vooreerst proficiat uiteraard voor uw mooie score op het examen sociologie.

Maar nu wil ik wel even terugkomen op de term 'boerenbedrog'.. tja, met alle respect maar er was niet meer dan 0,0002% van de Mechelaars aanwezig om actie te voeren, en dat dat op een bevolking van 80.000 man niet veel lijkt daar kan ik niet veel aan verhelpen, het is een objectieve vaststelling, meer niet.

Vandaag de dag schat ik de betrokkenheid van de zgn. grote massa met politiek wel iet hoger in dan te tijde van de franse revolutie, dat wel. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening, iets minder belangrijk, daar ik niet speciaal gestudeerd heb om zulke uitspraken in het openbaar te mogen doen, mea culpa.

Je kan natuurlijk stellen van 15 personen op een totaal aantal mensen wiens zicht op de Sint Romboutstoren ontnomen wordt een veel hoger percentage zal geven, dat is ook een mogelijkheid natuurlijk, maar in hoeverre dat dat 'boerenbedrog' is, dat laat ik aan u over, u hebt er per slot van rekening dan weer wel voor gestudeerd.

Ondergetekende ging naar De Nayer in het iets minder tot de verbeelding sprekende en eerder landelijke St-Katelijne-Waver alwaar het antwoord "0,0001875" op de vraag "hoeveel is 15 gedeeld door 80.000?" gelukkig genoeg als correct wordt bestempeld. Ik zeg wel degelijk gelukkig want daar studeert er dit jaar misschien ene af die de remmen van mijn volgende wagen gaat ontwerpen. Soit.

Voor de fun ga ik het nog eens proberen met mijn boerenbedrogmachine van Texas Instruments... even kijken... ja: 0,0001875! (lacht)

Vriendelijke Groeten,
Christophe

Mijnheer Elst, " het kan verkeren zij Bredero ". Toch staan er op dat beelekken ook  mensen met ruggegraat. 

Wat inderdaad ergens in het verleden door Bart Somers in GVA werd gesugereerd komt dus uit. 

" Het is een modern gebouw dat architecturaal sterk is maar het mag de Mechelaars niet STEEDS confronteren met de verschrikkelijke geschiedenis van Dossin. Somers bedoelde waarschijnlijk niet OVERDADIG. En met die stelling heeft hij gelijk. Morgenvroeg om zes uur is het precies 73 jaar geleden dat vele van onze vaders, grootvaders en overgrootvaders met een bang hart zaten te rillen ergens in een putteke aan het Albertkanaal tussen Antwerpen en Luik. Heel primitief bewapend en bevolen door een onbekwame en hoofdzakelijk franstalige legerleiding. Daarenboven waren er de leugenachtige beloftes van Engelsen en Fransen dat hulp onderweg was. Op 10 mei, bij het eerste ochtendgloren " ging es los ". Velen zijn daarbij gesneuveld en de anderen hadden na enkele dagen geen andere keuze dan het op een lopen zetten tot achter de Ijzer waar Leopold 3 op 28 mei het handdoek wierp. Daarna volgden maanden van ontbering in krijgsgevangenkampen.

Het is onwaarschijnlijk, zelfs misdadig hoe dit stuk van onze geschiedenis word verborgen gehouden voor de huidige generaties. Misschien is het wel een bewuste keuze ? Maar van wie dan ?

Dinsdag 14 mei 1940.

Nadat Nederland gedurende vier dagen een schijn van weerstand had kunnen hoog houden wierp de koningin het handdoek en nam samen met haar regering de vlucht naar England. De druk op het Albertkanaal en de daar gelegerde en slecht bewapende Vlaamse strijdkrachten werd nu zo groot dat niets anders meer overbleef dan vluchten. Te meer dat de beloofde hulp van Fransen en Engelsen een Belgenmop bleek te zijn. Onder voortdurende aanvallen van de Junkers werden de stellingen verlaten en gekozen voor een chaotische vlucht richting Diest, Aarschot, Leuven, en zo verder tot achter de Ijzer. Dat hierbij ook nog velen zijn gesneuveld hoef ik u niet te vertellen. Als men dan ook nog weet dat de burgerbevolking zich bij deze massale vlucht aansloot kunt ge u voorstellen wat op onze Vlaamse wegen zoal te zien was. Dat ik een bevoorechte deelnemer mocht zijn aan deze bedevaart beschouw ik nog steeds als een grote eer maar Boulogne sur mèr is toch wel iets verder dan Scherpenheuvel.

Dit alles dag op dag 73 jaar geleden. Ook iets om nooit te vergeten. 

29 mei 1940.

Gisteren heeft koning Leopold 3 definitief de handdoek geworpen en dit in het belang van zijn vernederde volk, bijeen gedreven daar waar in 14/18 al zovelen waren gesneuveld. Hierbij heeft hij wellicht het leven gered van vele duizenden die achter den Ijzer hopeloos in de val zaten. Het zou hem later zuur opbreken en door links nooit worden vergeven. Voor de kleine garnaal begon het echter nu pas. Het transport naar de werk - en gevangenkampen via Antwerpen, het Hollandsdiep, met de kolenboot of met de boemeltrein. Tot in Ost Preusen en Bayern werden ze gevoerd om te gaan werken op de eindeloze akkers en in de wapenfabrieken. Dit terwijl onze ministers fijntjes over de plas zaten. Zoals we dat kennen natuurlijk.

Dit alles gebeurde dag op dag 73 jaar geleden. Om nooit te vergeten

Willemstad 30 mei 1940

Een deel van de Vlaamse krijgsgevangenen die in de westhoek door de Duitsers werden opgepakt zijn in Willemstad aangekomen. Zij zullen met kolenschepen via het Hollands Diep naar Duitsland worden verscheept. In de Rhenus 127 werden niet minder dan 1500 krijgsgevangenen in het ruim gestoken. Zonder eten en zonder drinken, als sardientjes in een doosje. Kort na het vertrek kwam het schip in aanvaring met een zeemijn en met een forse knal werd het helemaal opengereten. Ongeveer 280 gekwetsten wist men nog aan wal te brengen maar 250 soldaten verdronken. Na de oorlog werd er in Willemstad een monument opgericht dat spijtig genoeg door onze overheid niet de aandacht krijgt wat het verdient.

Precies 73 jaar geleden.

Na de schermutselingen van verleden maand werd het langzaam tijd om de draad terug op te nemen. Mijn moeder, samen met haar ouders vonden het daar maar welletjes in Boulogne sur mèr en er werd dan ook wijselijk besloten om naar de heimat terug te keren. Dat ik en mijn broer mochten mee naar huis komen was toch wel wiedes zeker. God zij dank reden er sporadisch terug treinen. Ik hoef u niet te vertellen dat het er in Hombeek wel enigzins anders uitzag dan een dikke maand geleden. Er ontbraken nogal wat mensen op het appel. Zoals later zou blijken waren er wel een aantal voor wie Bretagne niet ver genoeg was of met andere woorden voor wie Vlaanderen kon gestolen worden. Die zaten in England of aan de cote d' Azur te zonnen. Den anderen hoop, dat heb ik reeds verteld die zaten als gevangenen in Oost Preusen, Bayern of het Rurgebied. En last but not least had ge de nieuwe orde die de touwtjes in handen had genomen. Het leek wel op een door mekaar getrapte mierennest, al die bruine pakjes tussen die weerkerende vluchtelingen. En de mierenkoning die hadden ze reeds zijn vleugels geknipt. Maar enfin na enkele weken begon het leven terug zijn normale gang te gaan. De mensen hadden wel geen welstand en konden ook niet ongestoord lopen waar ze goesting hadden en daarenboven waren een vrij groot aantal van de mannen afwezig. Maar toch, voor oorlogstijd ging het nog een beetje.

Nog vragen over 9 juni precies 73 jaar geleden ?