Alleen met Halloween ?

met categorie:  

Binnenkort gaat in Mechelen een archeologisch onderzoek van start op het Sint-Romboutskerkhof, in de schaduw van de Sint-Romboutskathedraal. Op maandag 6 april organiseert Restauratie Integratie Mechelen (RIM) alvast een lezing over de geplande opgravingen door stadsarcheoloog Bart Robberechts. De begravingen op het plein gaan waarschijnlijk terug tot het jaar 1000. In de loop der tijden groeide het Sint-Romboutskerkhof zelfs uit tot de belangrijkste begraafplaats van Mechelen. Van 1134 tot 1235 was het zelfs de enige begraafplaats van de stad. Archeologen nemen aan dat er tussen ca. 1000 en 1785 continu begraven werd op het St-Romboutskerkhof.

Het huidige plein situeert zich dus bovenop één van de oudste en belangrijkste plaatsen van Mechelen. Bij de op stapel staande heraanleg van het plein, waarbij een ondergrondse parking wordt gepland, dient dus rekening gehouden te worden met dit kwetsbare erfgoed. Natuurlijk stelt zich de vraag hoe goed de archeologische gegevens in de bodem bewaard gebleven zijn. Misschien is er bij de heraanleg van het plein in de jaren 1950 al veel vernield, of bij de afschaffing van het noorderkerkhof in 1785? Om op deze vraag een antwoord te vinden, maakte de stedelijke dienst Archeologie in juni 2008 twee kleine proefsleuven.

In een eerste proefsleufje, ter hoogte van huis Concordia, werden geen begravingen aangetroffen. Onder een dun pakket verstoorde grond werden wel verschillende archeologisch interessante lagen aangetroffen. Het totale pakket met archeologische sporen bleek nog minstens 1,50 m dik en bevatte onder meer een afvalkuil met materiaal uit de 13de eeuw. Een tweede proefsleuf werd vlak langs het monument der gesneuvelden gegraven. Tot op een diepte van ongeveer 60 cm troffen de archeologen enkel verstoorde grond aan, maar daarna volgde het ene skelet na het andere.

Tijdens het onderzoek konden in de begravingen drie fases onderscheiden worden. De oudste begravingen bevonden zich op een diepte van ca. 2 m. Op een oppervlakte van slechts twee vierkante meter werden in totaal zestien skeletten in anatomisch verband aangetroffen. Mogelijk werd ook één paalgat aangetroffen, wat er op kan wijzen dat er sporen bewaard zijn die nog ouder zijn dan de begravingen. Op de vraag of het bodemarchief op het huidige St.-Romboutskerkhof nog in een goede bewaringstoestand verkeert, kunnen de archeologen dus volmondig ‘ja’ antwoorden.

Praktisch: de lezing vindt plaats op maandag 6 april om 20u, in Congres- en Erfgoedcentrum Lamot (Hertenaas). Alle geïnteresseerden zijn welkom. Toegang gratis.

Stel je voor dat je kadavers ontmoet van Gimsenior, Jansenior, G.L.senior, Katriensenior, Jokkeopzen...senior, enz, enz, bangelijk toch! Heb je kl**ten aan je lijf? Laat wat zien en wees aanwezig. Indien niet dan gaat de vrucht van je kl**ten de mist in. Voor de vrouwelijke fans: kom gewoon naar de Lamot, luister, absorbeer, drink een ( meer mag ook ) pint en bovenal beleef een stukske Mechelen.

 Luc, zuip uwe zak alleen vol

Ach, ik gun Luc zijn pint wel... en trouwens, ik hang graag even mee aan den toog, want die Jansenior is taalkundig wel leuk gevonden :-) -->  Jansenius als onzijdige comparatief, wijl Jansenior dan wel een mannelijke uitgang heeft (héhéhé, grapje voor de Latinisten onder ons - enfin, voor zover die nog bestaan).

Van archeologie heb ik geen kaas gegeten, maar het lijkt mij tamelijk evident dat de bodem nog zo goed als intact is. 1785 mag dan wel de afschaffing van het kerkhof betekenen, maar archeologie bestond toen gewoonweg nog niet en bijgevolg ook niet de drang om te beginnen graven en woelen als mollen in de grond - de archeologen zouden dat toch mogen weten wanneer hun wetenschap ontstaan is :-) .  En in de jaren 50 waren bestratingswerken ook nog redelijk oppervlakkig (geen watercollectoren enzo).

Maar volgens mij hangt ook Peter zelf aan den toog :-) ... vanwaar anders die verwijzing naar Halloween, bij het aanbreken van de lente !?! :-) .....desalniettemin ga ik graag even mee : ik woon toevallig in het huis waarin de bekende beeldhouwer Theodoor Verhaegen stierf... in 1759... en als Sint-Jan toen geen eigen kerkhof had, rusten de beenderen van deze illustere voorbewoner waarschijnljk ergens in de weg van wat straks de Vinci-parking moet worden.... Van de geest van mijn eigenste illustere voorvader, de nonkel van de grootvader van mijn grootvader zijnde beedhouwer Jan Frans Van Geel hoef ik niks te vrezen : hij werd wel in Mechelen geboren, gedoopt in de OLVoD, maar stierf 'in den vreemde' (Antwerpen). Oef...

Voor de rest vind ik het doooood(sic)jammer dat ik er niet kan bij zijn op 6 april...:-( .... wordt er niet ergens een tweede sessie georganiseerd ??

 

Dus Lewie komt alvast niet, oef!

Luc, gij komt daar duidelijk in de hoop later op den avond nog eens goed van de grond te gaan :-) Geen probleem, ik ook ! Dit is trouwens tegenwoordig overal mijn levensmotto; Valt er niks te leren, misschien kunnen we achteraf wel eventjes lekker poeppen ! Hahahahahahhahahahahahhahahahaaaaaaaaaahhahahhaaaaaahhaahahahhaa ! Soit, ik kom net van Leuven, wereldstad ten zuid-oosten van ons dorp, optreden van Grandmaster Flash bijgewooond in een achterzaaltje aan het station (in ons dorp zou hij top of the bill geweest zijn op Maanrock). Soit, er waren geen makakken in de zaak aanwezig dus ik was weltevree. Xxxxxxx Ellen wees niet misnoegd please ! Nu ga ik naar café Boesjkammeree en voor de mensen die er nog aan mochten twijfelen : inderdaad :-)))
Alleen met Halloween ??? Geen wonder dat ik ween ! met dank aan Paul Severs (groot kunstenaar)

@untermensch: ge hebt veel woorden nodig om wat ik gewoon  wou zeggen in't vlaams: up yours!!

En toch Jansenius, Halloween zou dichter bij kunnen zijn dan je denkt, maar dan moet je wel gaan luisteren he :-)

Ik was zelf al een keer bij een eerder sessie van deze uiteenzetting, en Bart vertelt boeiend.

Ik kreeg de uitnodiging van RIM vorige week ook in mijn bus, en was stellig van plan langs te komen - maar...ik heb avonddienst.  Jammer.  Leek me wel boeiend...

Peter: waarom heb je als titel niet gekozen voor die song van Mireiile Mathieu "Necropolis adieu" ?

 

Luc, mjin senioren zal ik daar toch zo gauw niet terugvinden hoor. Toch al niet die vanaf +/- 1500 ;-)

Toch een beetje raar en luguber dat we binnenkort onze wagen gaan parkeren waar er voordien een pak lijken gelegen hebben.
We kunnen de parking daar de "Knaukeparking" noemen.
Als je daar om middernacht je wagen gaat ophalen, kan je goed een geest tegenkomen.
 
We kunnen daar Ubermensch parkeren als hij dood is, dan word hij meteen Untermensch, maar dat gaat een lelijk spook zijn :-).

daar is toch niks lugubers aan? die liggen er al zo lang, en er wordt al zolang overheen gewandeld/gefietst/gereden/geparkeerd, zonder dat iemand daar erg in had of dat luguber vond. Of je dan je wagen parkeert waar er nu geen meer liggen maar voordien wel ... vind ik dan in dat opzicht minder luguber dan nu het geval is ;-)

Ik zal mezelf,  tot mijn eigen scha en schande, nog maar eens outen. De schedels van OLV over de Dijle en die van St. Pieter zijn mij fysisch niet onbekend. Op dat ogenblik ( en ik hoop dat de feiten verjaard zijn ) kan ik bekennen dat met wij met enkele kompanen daar veel vertelplezier aan beleefd hebben. Degenen die rond 1964 nachtmerries begonnen te ontwikkelen vanwege spoken e. d. mogen zich ergens aanmelden, als het maar niet bij mij is.