Oud MechelenDeze tekening wilde ik jullie niet onthouden.  Een beetje klein voor Flickr, maar groot genoeg voor deze Blog.Enkele dagen geleden kwam ik deze tekening tegen bij het doorzoeken van het Internet naar oude foto’s, schilderijen en tekeningen ivm Mechelen.

Volgende tekst begeleidde het geheel :

Exhibitions & Events :
Picture this land : Antwerp provincie in drawings 1600-1900
Verbeeld land : De Provincie Antwerpen in tekeningen 1600-1900


Blijkbaar een tentoonstelling die werd georganiseerd door de Provincie Antwerpen van 16 juni tot 3 september in 2006.

De informatie bij de tekening was hetvolgende :

Josua de Grave – The Church of Our Lady, Mechelen – 5 november 1674

Of Josua de Grave (Amsterdam, 1643 - La Haye, 1712) dit alles heeft geschilderd op die exacte datum is weinig waarschijnlijk, maar het is wel een echt pareltje !

Nietwaar ?

Interessant !

Nog geen bib of La Boya.

 Gim, zoals ge zelf zegt, een pareltje.

Zou het kunnen dat ze in de Milsenstraat nieuwe riolen aan het steken waren.Het ziet er net hetzelfde uit als nu in Hombeek.

Enne... ik was zonet nog wat oude beelden aan het opkuisen en

ik ontdekte ook nog deze :

"Malines - La rue de la Boucherie" - W.L. Bruckman - Datum 1915

Gepubliceerd in "The Glory of Belgium"

 Verdekke Gim, links die cinema, hoe hiet hem noa wé, en da vanachter rechts de Metteko.Amaai zeg, edder nog zôôn, let ma komme.

En van boven den hemel die oep iene zeune kop gevallen is!

 Jokke,  oep den oavesse?

@ GL : Deze steekt er ook met kop en schouders bovenuit...

Hoogbrug - Henri Wellens

Eenmalig

@ G.L.

Niks cinema, niks Metteko.

Ge zit er volledig naast. Kijk en lees nog eens goed !!!

Rue de la Boucherie is niet de Boucherystaat.

Verbazend dat niemand de fout van G.L. opgemerkt heeft !!! Tenzij de Jokke.

@JosNys: zijn eerste gedachte gaat altijd naar ne socialistische minister! ;-)

Tja, de pensekrommekes vergelaoke mè ne cinema...  't is ni an alleman gegeive...

En G.L., ik denk op die oude tekening eerder aan de Moensstraat dan aan de Milsenstraat.

En dan te weten dat die Beenhouwersstraat nog altijd bestaat ...  :-)

 Jos en Roger,

                           in dien toad kwame woa nog ni zoe dikwels na 't stad zenne.

 Roger, en waarom Moen in plaats van Milse en ik hem hôôre zegge datter vreuger in de cinemas al es pense wirre geete.

Alle prenten zijn prachtig, Josua de Grave – The Church of Our Lady, Mechelen – 5 november 1674 is de mooiste volgens mij.

 

Dat eerste beeld is inderdaad een kijk op de OLV Kerk vanuit de Moensstraat, niet vanuit de Milsenstraat. Vandaag de dag is dit wel onherkenbaar natuurlijk ... links heb je tegenwoordig de oude vleugel van de Openbare Bibliotheek (die nu gerenoveerd werd tot leeszaal) en rechts heb je nu naast het hoekhuis (tegenwoordig café La Boya) geen huizen meer (maar de achterzijde van een aantal huizen in de Gebroeders Verhaegenstraat).

Mooi zicht trouwens op de torenbekroning van de OLV over de Dijle Kerk zoals die tot de bombardementen en brand van 1944 nog bestond. En later in simpelere vorm werd heropgebouwd.

Het tweede beeld van de Beenhouwersstraat 1915 is ietwat vreemd, want heel dit stuk werd in augustus-september 1914 verwoest. Dus in 1915 zag het zeker zo niet meer uit (en ook niet zoals op de foto van de Beenhouwersstraat).

Het beeld van de Hoogbrug toont dan weer de Ijzerleen na WO I want er staat geen Huis Romuldus (met Beenhouwersstraat) meer voor het Achief en daar lijkt het rechter torentje te ontbreken (zoals op de vorige foto's nog wel te zien is). Als ik me goed herinner werd een van de torentjes tijdens de bombardementen van 1914 vernield.

Eerste beeld is de OLV over de Dijle Kerk vanuit de Moenssrtaat. Tegenwoordig bevindt zich links de gerenoveerde oude vleugel van de Openbare Bib (nu de leeszaal) en rechts het hoekhuis Café La Boya en de achterzijde van een aantal huizen in de Gebroeders Verhaegenstraat. Onherkenbaar nu dus ... ook doordat de torenbekroning zoals die tot 1944 bestond (met balustrade) verdwenen is.

Beeld van de Beenhouwersstraat 1915 is wel vreemd, want in 1914 werd de Beenhouwersstraat met de grond gelijk gemaakt. Dus in 1915 bestond deze omgeving zoals op de foto daaronder ook te zien is al niet meer. Op het beeld van de Hoogbrug is duidelijk geen bebouwing meer voor het Archief te zien (dus na WO I), maar ik mis precies wel het rechtertorentje aan het Archief (was één van de hoektorentjes tijdens WO I niet vernield?).

Vanop de IJzerenleen gezien is het rechtertorentje van het Schepenhuis bewaard gebleven, het linker werd vernield tijdens W.O.I. Je kan dit momenteel nog erg goed zien aan de erosie van de stenen van de twee torentjes.