Klein erfgoed

met categorie:  

Oproep ter heropwaardering van de Vlaggenmast.

Velen lopen er voorbij ... langs de Melaan, langs de Minderbroedersbrug, naar de Vismarkt. Een dagelijks tripje voor sommigen een wekelijks tochtje voor velen, en we kennen het traject allemaal ...

En toch ...

Het Cultureel Centrum (voorheen genoemd Antoon Spinoy) was een van de eerste Culturele Centra in Vlaanderen, en het gebouw werd ingehuldigd eind jaren 50. En het draagt natuurlijk de architecturale stempel van deze interessante tijdsperiode. Inclusief het ontwerp van het gebouw.

En wat zien we bovenop een dergelijk gebouw ...

(Foto Erroba)

Rechtsboven op deze foto zien we een vlaggenmast die al jaren in onbruik is. Die hoorde allicht bij de het ontwerp van het gebouw, hoewel ik daar niet 100% zeker van ben ...

Misschien een ideetje voor Stadsvisioenen om dit terug in ere te herstellen, met het wapperende wapen van de stad. Of een visionaire vlag ?

De mast is er...

...en hier is de vlag...   ;-)

(foto: Jan Smets)

 @ Jans ,

                 in zoverre het gebouw in private handen is klopt uw theorie.Voor bevlagging van openbare gebouwen is er echter een regelgeving die te eerbiedigen is.

@G.L. Daarom dat het stadhuis de vijf beroemde vlaggen draagt. (waarvan de geblokte vlag van de provincie Antwerpen de minst bekende). Maar wat betreft een cultureel centrum, denk ik niet dat het protocol speelt.

Of vergis ik me ?

 @ Peter,

                 zonder de politieke toer te willen opgaan kan ik u zeggen dat het cultuurhuis in Hombeek met drie vlaggen getooid is.Ik denk dat dit vergelijkbaar is met het cultureel centrum.

Dus de Belgische, de Vlaamse en de Mechelse.

Bij mijn weten hangt er aan het CC in Mechelen geen enkele van voornoemde vlaggen ... maar laat ons wachten op een vlagkenner, of een stadsvisionair met een vlag op overschot.

het CC is een openbaar gebouw en valt dus onder de reglementering terzake......als er dus niet gevlagd wordt dan is dit te wijten aan de laksheid van het stadsbestuur en in casu de verantwoordelijke van het CC.

ik vind het trouwens nog stééds schandalig dat dit centrum niet langer de naam van Antoon Spinoy draagt want hij schonk ons niet alléén het eerste CC in Vlaanderen maar ook de eerste moderne bibliotheek....ere wie ere toekomt en men hoeft geen socialist te zijn om die man zijn verdiensten te erkennen en hem de plaats te geven die hem toekomt.

Een Mechelse vlag op het Cultuurcentrum - of anders een vlag met het CC-logo - vind ik inderdaad best op zijn plaats....

 En ja, Peter, ik beken: ook ik had het niet bemerkt dat de vlaggenmast er eenzaam 'leeg', 'vlaggeloos' stond te staan ....

 

...het is m.i. eerder een 'taalprobleem'.

Het is een 'vlaggenmast', dus moét er een vlag aan.

Maar...waarom eigenlijk ?
Vervang het woord 'vlag' eens door 'banier' of 'wimpel'.
Waarom geen 'gedicht op doek' (er hangen verscheidene banieren in onze stad).
Waarom geen ' schilderij' in banier/wimpelvorm ?
Als het geen vlàg is, gelden er misschien anderen reglementen...wie weet.
Een andere manier om kunst tentoon te stellen.
Verlaat de platgetreden paden ;-)

 

 

Hoog Sammy ...