Armoede in Mechelen

met categorie:  

(bron GVA)

In tien jaar tijd is het aantal gezinnen in Mechelen met zware schulden verviervoudigd: van 68 tot 268. Dat blijkt uit cijfers van het OCMW. Niet alleen tegenslagen zoals werkloosheid of ziekte zijn oorzaken, maar ook overbesteding aan luxe.
(...)

Van 1998 tot 2007 zag het Mechelse OCMW het aantal dossiers voor schuldbemiddeling fors stijgen. Een eenduidige verklaring is daar niet voor. Je job verliezen of ziek worden, spelen natuurlijk in belangrijke mate mee.

(...)

Toch hangt het probleem van schulden niet uitsluitend samen met deze factoren of een periode van crisis. ”Niet iedereen heeft van zijn ouders geleerd om met geld om te gaan. Die mensen hebben een gat in hun hand. Je zou kunnen zeggen dat ze koopziek zijn”, legt Koen Anciaux uit.

(...)

  • Hebben we te weinig geleerd op school hoe we met geld moeten om gaan ?
  • Is de consumptiemaatschappij (alweer) de schuld ?
  • Is het (de) crisis ?
  • En vooral, kan het u ook overkomen ?

 Koen Anciaux heeft het goed uit te leggen.Familieziekte ?

Het kan iedereen overkomen die ONGEWILD zijn werk en inkomen verliest.

Armoede kent vele oorzaken.  Er zijn inderdaad mensen die moeilijk met geld kunnen omgaan, omdat ze het niet geleerd hebben, of omdat ze sneller in verleiding komen door de verlokkingen van de consumptiemaatschappij. In die zin heeft schepen Anciaux  gelijk.  Maar er is méér...

Anderzijds zijn er ook tal van mensen die in de armoede verzeild geraken door de crisis, ziekte, familiale omstandigheden, enz.  Het kan dus ook mij overkomen...

En dan is er ook nog de vicieuze circel van de kansarmoede...  Ook niet te onderschatten...

Armoede kent vele gezichten.  En een gepaste remedie is niet steeds te vinden.  Ondoordachte oordelen vellen (en we doen het soms allemaal...) doen we beter niet.   Daarvoor is het probleem van de armoede té complex...

Armoede kent inderdaad veel gezichten. En het kan ons allemaal overkomen. Door ziekte, verlies van werk. Daarom is het belangrijk mensen duidelijk te maken dat overconsumeren weliswaar aangemoedigd wordt in deze maatschappij, maar zeer gevaarlijk. Te veel mensen hebben te veel kredieten en raken zo bij het minste in de problemen. En dan wijs ik ook naar "kredietkaarten" van grootwarenhuizen, vandenborres ed. Vele kleine bedragen per maand, maken dikwijls een groot. En dat wordt over het hoofd gezien. De maatschappij evolueert ook steeds. Toen ik 30 jaar geleden begon te werken, was bv een tv voor iemand die van het OCMW leefde een overbodig luxeartikel. Nu hoort het bij de noodzakelijke tafel en het bed. Net zoals de GSM.  In feite willen we vaak te veel op te korte tijd.