Te snel ?

met categorie:  

(Bron De Standaard)

De houding van Belgische bestuurders wat betreft overdreven snelheid en rijden onder invloed is sinds 2003 niet verbeterd. Dat blijkt uit een studie van het Belgisch instituut voor verkeersveiligheid.

In de zone 30 is zelfs 96 procent van de bestuurders in overtreding.

(...)

Als ik me niet vergis is de binnenstad een grote zone 30.

  • Rijdt u ook wel eens te hard ?
  • Voelt u zich als voetganger soms bijna van de stoep gereden ?
  • Haalt u deze snelheid makkelijk per fiets (bergaf) ?
  • Of vindt u zone 30 in de binnenstad belachelijk ... ?

De zone 30 geldt voor de ganse stad intra muros en dat is maar goed ook! wel heb ik moeite met het feit dat deze beperking allerminst wordt nageleefd door taxi's, bussen van de Lijn, bromfietsers en natuurlijk bronstige chauffeurs. Ik respecteer deze 30 per uur overal en moet daarvoor al eens wat verkeersagressie ondergaan........en dus ben ik de heel persoonlijke mening toegedaan dat men véél véél strenger zou moeten optreden. Als voetganger moet ik herhaaldelijk wegspringen voor zo'n vlugge kerels die dan natuurlijk niet kunnen stoppen voor de zebrapaden........

 

Ondanks het feit dat ik vorige zomer zelf een boete kreeg wegens te snel rijden in de binnenstad, waar ik geflitst werd aan 43 per uur, waar met de afwijking slechts 36 werd toegestaan, ben ik toch voorstander van de snelheidsbeperking.
In de binnenstad lopen heel wat voetgangers en rijden heel wat fietsers en er lopen en rijden, ten opzichte van pakweg 30 jaar geleden, een pak meer mensen rond.
Het is dus van belang dat het stadsverkeer rustig verloopt.
Maar, de politiediensten moeten dan ook veel consequenter optreden, zowel tegen de bestuurders van personenwagens als tegen het openbaar vervoer.
Ook zij dienen zich aan de regels te houden, net als ook de fietser en de voetganger de verkeersregels moeten naleven.
Iedereen gelijk voor de wet lijkt me een goeie stelling.
 
Men moet niet alleen zwaar gaan verballiseren voor de snelheidsovertredingen, maar voor alle verkeersovertredingen, zodat de mentaliteit van de weggebruiker in het verkeer opnieuw verbetert.
 
Automobilisten die in het midden van de straat stoppen om een praatje te maken met een paar vrienden en zo het verkeer ophouden, kan niet.
Flagrant door het rode licht rijden aan het kruispunt Brusselpoort als je uit de Brusselpoortstraat komt en linksaf of rechtdoor moet, kan nog minder.
 
Het wordt ook hoog tijd dat de weggebruikers, ook fietsers, de voorrang van rechts onder de knie krijgen.
Wanneer ik mijn straat uitrij gelden de voorrangsregels.
Tot op heden heeft nog nooit iemand mij de voorrang, waar ik recht op heb, verleend, niet de automobilisten, maar ook niet de fietsers die denken dat ze op een suggestief fietspad net zoveel voorrang hebben als op een echt fietspad.
 
Ook hier is het aan de staat of de stad, om maatregelen te nemen.
Het plaatsen van voorrangsborden (B17) lijkt me hier zeker geen overbodige luxe, teneinde slachtoffers te vermijden.
Blijkbaar had de Firma Janssens destijds deze borden niet in de aanbieding :-)
 
In ieder geval moet de weggebruiker hoogdringend heropgevoed worden en het wederzijds respect aangezwengeld.
 

De snelheidsmaniakken die ik het meeste haat zijn al die slummekes die op de Koningin Astridlaan de buitenbanen nemen om de lichten te mijden en daar de 70 km/hr aanhouden,  net of ze op de binnenbanen rijden en geen oog hebben voor wie zich op het zebrapad waagt! 

Wat voor nut heeft het eigenlijk om, in de binnenstad, meer dan 30 te rijden ?  Ge zijt amper ne minuut rapper thuis.  En zijn al die kinkels, die harder rijden, dan zo gepresseerd ?

Als ge sommigen bezig ziet, dan denkt ge : "Waoroem, onnoezeleir ?"

Natuurlijk vind ik dat 30 moet blijven, maar buiten de snelheid zijn er nog een paar factoren waar bestuurders zich aan moeten houden.

Een paar weken geleden was ik aan het uitladen en er was een automobilist met zon reuzemachien een X5 BMW, die was zo gehaast dat hij met zijn spiegel tegen mijn elleboog kwakte in plaats van te wachten tot de tegenligger gepasseerd was. @%!&$§ en nog zo van dat onfraais voor die gehaaste.

En nu voel ik me eigenlijk geroepen om ook de vlikken eens op de korrel te nemen als weervraak.

Die kunnen blijkbaar geen onderscheid maken tussen een foutparkeerder en een laad/losser.

"rap een briefke schrijven en gaan lopen voordat ze me zien..."

@ Lieven : Wat zijn Vlikken ?

:-)

 Wel, Peter, om eerlijk op uw vragen te antwoorden:

-Ik rij wel eens te hard, vooral op secundaire wegen, en in de zone 30. Daar ga ik niet om zeveren.

-Van de stoep gereden? neen, dat niet, maar wel soms van het zebrapad gereden, en als fietser ga je er best vanuit dat je onzichtbaar bent (lacht)

-Op een koersfiets is 30 eigenlijk niet zo enorm snel, wie regelmatig rijdt kan wel iets van een 35kmh aanhouden, en niet alleen bergaf, maar ook op de vlakke baan. Dus: ja. Met mijnen 'hollandse velo': neen

-Zone 40 lijkt me interessanter dan zone 30, aan 30kmh gaat het namelijk dermate traag dat je de neiging krijgt om aan sightseeing te gaan doen... en bijgevolg ben je minder geconcentreerd op de baan recht voor je, dat is mijn gedacht.

@ Jan G. Uw vaststelling 'iedereen gelijk voor de wet lijkt me een goeie stelling" is de enige juiste en ook de enige wettige.

En inderdaad de zogenaamde zwakke weggebruiker denkt dat hij altijd in zijn recht is en dat de wegcode niet voor hem telt......... maar niets is minder waar!

Voorzichtigheid is geboden voor elke deelnemer aan het verkeer. Wat is men immers met zijn grote gelijk, als men de rest van het leven als kreupele door het leven moet?

@gym, toch vlikken om geen scheldwoorden te gebruiken he, hoewel ik daar echt wel zin in heb, das nu twee keer in nog geen jaar tijd om dezelfde reden, 1 in 't kerkstraatje terwijl dat mijn vrouw de twee kindjes uitgeladen had en op 't eerste, ja daar is de living, de kinderen in het park veilig zette. ondertussen was er al ne snoodaert die haar had opgeschreven. en nochtans is daar zelf geen hinder mogelijk.
Nu in hanswijkstraat, ik kwam een plooitafel halen en moest daarvoor de verhuisdozen opzijschuiven omdat die door dooiwater in elkaar gezakt waren en lap, in plaats van aan de deur te bellen of zelf binnen te komen want de deur was open, nee schuift die geniepige Vlik rap een kattebelleke achter mijne ruitewisser, toen ik buitenkwam vertelde een passerende automobilist me dat die sjamfoeter net weg was. Die heeft geluk gehad

@ Lieven :

Flikken is tegenwoordig geen scheldwoord meer voor politieagenten, hoor !  Zie de reeks Flikken op ons aller VRT.  Maar ik denk dat ge nog wel een boete krijgt als ge een Beëdigd Ambtenaar in Functie beledigingen naar zijn kop slingert.  De Lange Arm der Wet kan nog altijd niet veel hebben, alhoewel die petjes, waarmee ze heden ten dagen mee rondzuilen, afbreuk doet aan hun Gezag.  Voor een kepie, met daaronder een zware snor, en een Rijkswachtinsigne... dat deed de gewone burger trillen op zijn benen, in the old days.  Voor Oom Agent ging je toen in Geef Acht staan als die wat te vertellen had.

:-)

Ik ben het eens dat fietsers en voetgangers zich ook aan de verkeersregels moeten houden en dat daar dikwijls wat mis mee is.

Wat sommigen soms vergeten dat als die een fout maken of onachtzaam zijn ze daar enkel zichzelf echt mee in gevaar brengen.

Dit in tegenstelling tot de bestuurders van metalen gevaartes van minstens duizend kilo en meer.  (Contacten tussn een voetganger en een gewone personenwagen vanaf 30 km / uur kunnen dodelijk zijn.

Het 'iedereen gelijk voor de wet-principe' gaat in dit geval, door de verschillende aard van de voertuigen wat mij betreft niet op. Da's een principe dat nogal dikwijls gehanteerd wordt door chauffeurs die zich ergeren aan het gedrag van ongedisciplineerde fietsers en voetgangers. De ergernis zal terecht zijn, de conclusie die ze eruit trekken is dat niet.

Ik vind het dus niet onlogisch dat vrachtwagenbestuurders en automobilisten die fouten maken, regels overtreden zwaarder bestraft worden voor gelijkaardige overtredingen dan fietsers en voetgangers aangezien hun fouten zonder meer zwaardere gevolgen hebben voor mensen die de pech hebben toevallig in de buurt te zijn.

En blijft ook nog de vraag waarom ge in godsnaam een uitgebouwde all-terrain-vehicule nodig hebt om in het stad rond te hossen.

 En dan zou der ne slumme nog nen tram wille tusse steke.

 Als mensen dat nu mooie wagens vinden en daar graag in rijden? Waarom niet? Ik vind dat het bv niet aan mij is een oordeel te vellen over het type wagen, de kleur, de opties,.. waarmee iemand rondrijdt. Heeft m.i. niks met rijgedrag te maken. Door een rood licht rijden kan je met elk voertuig, je kan zelfs door het rood licht wandelen, heb je helemaal geen speciaal materiaal voor nodig.

Bestuurders houden zich niet aan de max. snelheid omdat deze dikwijls onaangepast laag is. Men denkt in België dat men de verkeersveiligheid kan verhogen door constant de snelheid te verlagen, niets is minder waar. We hebben nu de laagste max. snelheden in Europa en bengelen toch aan het staartje qua verkeersveiligheid. Er is inderdaad de laatste jaren een verbetering wat betreft de verkeersdoden, maar deze aan de lagere snelheid toeschrijven is te kort door de bocht. Zeker als je ziet dat in dezelfde periode de gordeldracht significant is toegenoemen, dat er veel zwarte punten zijn weggewerkt en dat de auto's zijn veiliger geworden. Het aantal ongevallen is sinds de 70-gekte en de 3-zones idiotie alleen maar toegenomen !

Andere landen hebben een spectaculaire vooruitgang geboekt en niet door belachelijk lage snelheden in te voeren. Kijken we bijvoorbeeld naar de Duitse deelstaat Nord-Rhein-Westfalen. Deze is perfect te vergelijken met Vlaanderen qua bevolkingsdichtheid en dichtheid van het wegennet. Zij scoren 2,5 x beter dan Vlaanderen !!! Zij hebben daar inderdaad ook een zone 30, maar enkel waar deze overduidelijk nut heeft. Inderdaad in de Mechelse binnenstad hoort ook een zone 30, maar er zijn vele zones 30 waar deze absoluut niet horen. De meest gehanteerde snelheden in NRW zijn 50-80-100-130 en onbeperkt. Vele wegen buiten de bebouwde kom zijn max. 100 en toch haalt men daar super goede cijfers. Misschien zou men daar eens moeten gaan kijken hoe ze dit verwezenlijken, want onze politiek blijkt niet te werken !

Enkele hints:

- realistische snelheidsbeperkingen (dus geen 50 of 70 op een 2x2 die altijd al 90 of 120 was)

- een doordachte en uniforme inrichting van het wegennet, dus geen gemeentes die met veel creativiteit ware valstrikken creëren

- een veel betere opleiding van de chauffeurs

- geloofwaardige handhaving, dus geen flitsen in een school-zone 30 om middernacht, controleren op alle ontoelaatbaar gedrag en daarvan is snelheid maar één van de vele, er zou meer gecontroleerd moeten worden op voorrangsnegatie, DE oorzaak van ongevallen !

- opvoeding van de zwakke weggebruiker, zodat hij zich bewust is van zijn zwakke status en er ook naar reageert. Door het rode licht stappen te voet, met de fiets zonder licht, de voorrangsregels aan je laars lappen als fietser, ... zijn allemaal gevaarlijke situaties door de zwakke weggebruiker gecreëerd en moeten streng bestraft worden.

vrouwelijke flikken

@ de sint en de andere bloggers,

als fietser of voetganger is het wel héél moeilijk om iemand dood te rijden. 

(Ik doe echt m'n best maar faal elke keer weer.)

Met een auto of camion gaat dat al iets makkelijker. (lacht)

Wat doe je met die werkelijkheid?

@ JC

U vergat de de opvoeding van de "sterke weggebruikers" vrees ik.

Compleet geen besef van die onwetenden wat betreft de moordende kracht van hun metalen gevaartes op zwakkere weggebruikers.

Wout: als onoplettende of ongedisciplineerde fietser/voetganger kan je ook een ongeval met dodelijk afloop veroorzaken hoor, zelfs een loslopend dier kan dat.....

@JC: Ik ben blij dat je, als verstokte autorijder, de binnenstad als zone 30 gerechtvaardigd ziet. :-)

Al deze reacties zijn door de vier procent van de correcte weggebruikers geschreven ?

En de reacties van de overige 96 procent ? Die durven niet ...

@Wout:
Nu, om te beginnen bezit ik zelf geen wagen, enkel 2 fietsen en een oude Lambretta. De wereld van de zwakke weggebruiker is mij dus niet vreemd zal ik maar zeggen.

Ik vertik het alleen van een bepaald rijgedrag te koppelen aan een bepaald type van wagen.
Het kan goed zijn dat voor velen elke mercedes-rijder een dikkenek is, elke bmw-rijder een agressieve chauffeur, terreinwagenbestuurder een patser, enz enz. Dat is quatch, ik doe daar niet aan mee.

En de werkelijkheid voor mij is: in het verkeer zullen helaas altijd slachtoffers vallen, dat was al zo in de tijd van paard en kar. De beste manier om geen accident mee te maken is, als zwakke weggebruiker, uitkijken.

Een oplossing heb ik niet.

PAS OP POLITIEKE KOMMENTAAR (lezen op eigen risico)

Weet je dat het centrum van de stad, achter de verzinkbare paaltjes (die staan o.a. aan einde Merodestraat, Bruul, Steenweg) eigenlijk met 1 politieke beslissing autovrij kan gemaakt worden ?

Maar men wacht nog eerst op een dodelijk ongeval denk ik.

Allez vrouwen en heren politici, vijf minuten politieke moed en zorg voor een verkeesrvrij centrum, al was het alleen maar op zondag.

@Peter

Waar concludeer je dat ik een verstokt autorijder ben ? De mensen die me beter kennen weten wel beter. Ik ben een groot voorvechter van het openbaar vervoer.

Het verdedigen van de automobilist t.o.v. van de voetganger betekent niet dat je een verstokt autorijder moet zijn. Ik ben zelf ook regelmatig 'zwakke' weggebruiker en schaam me dood over het gedrag van de zwakke weggebruiker.

Ik ben inderdaad akkoord met de zone 30 in de binnenstad, maar er dient dan ook een geloofwaardige handhaving gevoerd te worden. Bovendien gaat er wel meer mis in de binnenstad dan snelheid. Ik stel voor om snelheidscontroles op de kritische momenten zeer fel op te voeren. Eveneens moet er ook beboet worden op roekeloos gedrag van fietsers, voorrangsnegatie (fietsers en auto's). Controleren om 1:00 's nachts op de zone 30 zal de geloofwaardigheid van de zone 30 niet bevorderen en dat is een moment waarop ik al regelmatig controles heb gezien.

@JC: Ik refereer aan je oudere posts, waar je steeds de automobilist verdedigt. Of ben ik mis ?

@Peter:

Omdat ik de automobilist verdedig hoef ik toch geen verstokt autorijder te zijn ! Ik neem het vervoersmiddel dat het beste past voor mijn verplaatsing. Binnen Mechelen is dat te voet of per fiets, ik woon dan ook in het centrum. Naar Antwerpen en Brussel is dat meestal met de trein, zelfs als ik een avondje uitga, dan kom ik gewoon wat vroeger terug. Voor de andere verplaatsingen is het de auto.

Ik verdedig inderdaad de automobilist omdat dit nodig is. Van de zwakke weggebruiker aanvaard men zelfs de zwaarste overtredingen, de automobilist mag niet de kleinste overtreding begaan om men zou hem tegen de schandpaal zetten. Iedereen dient de wegcode na te leven, zowel automobilisten als de zwakke weggebruiker. Bij deze laatste zit er hier helaas een groot probleem, voor het grootste gedeelte veroorzaakt door slecht beleid en slechte communicatie. Getuige hiervan is de slogan "de zwakke weggebruiker is steeds in zijn recht", wat volkomen fout is.

Klopt JC, ik concludeerde iets te snel. Maar de meeste mensen die ik in mijn omgeving ken die de automobilisten verdedigen, zijn serieuse auto-denkers.

Weet je, voor sommige mensen is de auto het verlengde van zichzelf, ze praten ver hun auto alsof het een stuk van hun lichaam is. "Waar sta ik al weer geparkeerd ?", "Ik moet naar de controle.", ... enz.

Grappig eigenlijk als je er over nadenkt.

@Peter : De binnenstad verkeersvrij maken zou een zeer ondoordachte beslissing zijn.
Maar wat doe je dan met oudere mensen of mindervaliden ?
Ikzelf ben niet al te best te been en mijn echtgenote kan door een rugletsel nog amper 20 meter lopen.
Voor ons is het dus quasi onmogelijk om zonder auto ook maar iets in de stad te kunnen doen.
Wanneer mijn echtgenote in een bepaalde winkel moet zijn, is de enige oplossing dat ik haar met de wagen tot aan de deur rij en dan verderop ga parkeren en haar even later weer oppik voor de deur.
Bij het invoeren van het éénrichtingsverkeer en de ontmoedigingspolitiek die men hanteert tov de automobilist, heeft men daar totaal geen rekening mee gehouden, zodat je dan een rit moet maken langs de halve Mechelse ring, om zo weer opnieuw op de plaats te komen waar je moet zijn.
 
 

@ de Sint:

wat dat betreft ben ik het helemaal met je eens. (koppeling rijgedrag aan het type wagen). Dat heeft niks met elkaar te maken. Ik denk niet dat ik dat ergens gedaan heb.

@JanG:

  • Ik had het zoals eerder enkel over het stuk achter de verzonken paaltjes.
  • Mensen die nog amper 20 meter kunnen lopen, kunnen het best de stad bezoeken in een rolwagen. Dan kan je parkeren in één van de centrumparkings, die toch redelijk dicht bij de winkels liggen. Al duwende achter een rolwagen kan je trouwens beter stappen (heb ik heel wat ervaring mee).
  • Je kan niet alles aanpassen voor gehandicapten. De toren bvb. zal nooit rolstoeltoegankelijk zijn.
  • En uiteraard heeft men bij de keuze van de enkelrichting rekening gehouden met het feit dat er geen (of weinig) lussen zijn die automobilisten eindeloos doorrijden om op het parcours een parking te vinden. Om die reden moet je een halve Mechelse ring om, en is er minder sluipverkeer. En wordt de ring gebruikt voor wat hij momenteel dient: autoverkeer.
@Peter : Welk stuk ligt er dan precies tussen die verzonken paaltjes ?
Ik weet er staan aan de Steenweg, net voor de Schoenmarkt en ik weet er staan aan de Bruul, op de hoek van de Hazestraat.
 
Het probleem van de wagen zal ook wel nooit opgelost geraken en waar de stadsmensen het nu misschien een beetje rustiger hebben, wat ik durf te betwijfelen, zijn nu de randstraten de pineut geworden.
Waar de Augustijnenstraat vroeger een rustige straat was, scheuren nu duizenden auto's per dag over het asfalt.
Ook de St.-Katelijnestraat deelt in de klappen, want zij is zowat de enige toegangsweg naar de parking onder de Grote Markt, die toch wel de drukste is.
 
Men wil de auto uit de stad vedrijven, maar langs de andere kant trekt men de auto de stad in met de borden op de ring die naar de parkings verwijzen.
In ieder geval wil de doorsnee burger met zijn wagen zo kort mogelijk bij zijn bestemming parkeren en het zou de middenstand en de parkeerkas van de stad niet ten goede komen als men hun klandizie naar de randwinkels verjagen, waar het gratis parkeren is en waar je haast je wagen naast de toonbank kan parkeren.
 
Men wil de automobilist ontmoedigen om een groot stuk om te moeten rijden wanneer hij op zoek is naar een parkeerplaats, maar ik ken maar twee soorten chauffeurs :
 
1. Zij die inderdaad een groter stuk omrijden en daardoor nog meer gaan vervuilen, aggressiever en geërgerd gaan rijden om als eerste een vrijgekomen plaats te kunnen bemachtigen.
 
2. Zij die het zoeken naar een parkeerplaats beu zijn en zich niet blauw wensen te betalen in een ondergrondse parking en Mechelen en zijn middenstand links laten liggen.
Geloof me vrij, ik ken meerdere mensen die niet meer in Mechelen willen komen omwille van de verkeerspolitiek.
 
Een pasklare oplossing bestaat waarschijnlijk niet, want er komen hoe langer hoe meer auto's en mensen bij, of we het nu willen of niet.
 
Ik begrijp dat er mensen zijn die uit principe geen auto willen, maar we mogen anderen niet verplichten om dezelfde mening te delen.
Voor de ene is het makkelijker om te voet, met de fiets, of met het openbaar vervoer te reizen, maar anderen verplaatsen zich liever met de wagen, zo is dat nu eenmaal.
 
Tegen de snelheidsbeperking van 30 km/u heb ik niets, integendeel, ik ben voorstander van meer controles en hogere boetes, voor iedereen die het verkeersreglement niet naleeft.
Maar ik ben een absolute tegenstander van het verkeersvrij maken van een stad.
Veilig verkeer is geen synoniem voor geen verkeer.

Nog een interessantje draadje over dit onderwerp op http://www.christophoros.be/nl/forum/index.php/topic,1401.0/topicseen.html

Er worden wat meer statistieken gegeven en wat minder meegehuild met de politieke wolven in het bos.

@JC: Bedoel je dat er hier dan wel meegehuild wordt met de politiek ? Waar dan ?

- Jouw geposte site zegt inderdaad dat de zone 30 aan scholen erg ondoordacht is uitgevoerd in België als je het vergelijkt met de ons omringende landen. En daar kan ik inkomen. Er staat echter weinig informatie over gebieden zoals onze binnenstad.

@Jan G:

- Ik volg je wel Jan, als je ziet dat men niet consequent in het autobeleid. Auto's worden aangetrokken door de centrumparkings. 

Tja, minder tevreden automobilisten die niet meer komen winkelen in Mechelen, Nochtans hebben studies uitgewezen dat het ook nieuwe mensen aantrekt die juist op het autovrij karakter afkomen. Winkelen in de Bruul bvb is aangenaam autovrij. En vele mensen hebben indertussen door dat een wandeling van het Rode Kruisplein naar de binnenstad aangenaam kan zijn, door het begijnhof.

@Peter: Er staat wel meer in de draad en de links die in die draad zijn verwerkt.

Bijvoorbeeld hoe men in Duitsland de voorwaarden serieus heeft aangescherpt om zone30 aan te leggen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het verplicht voorrang aan rechts zijn in de volledige zone 30. M.a.w. zone30 is niet compatibel met voorrangswegen.

Er staat ook hoe een zone30 kan aangegeven worden. Bovendien zijn er wel meer draden die over dit onderwerp gaan. Christophoros is momenteel nog het enige onafhankelijke forum op het internet dat zich met verkeersveiligheid bezighoudt. Het wegcode forum is onlangs ter ziele gegaan. De kritiek op het verkeersbeleid kon men er niet meer aan, hoewel deze dikwijls zeer behoorlijk was omkleed met bewijzen. Men mag hier in België alleen maar het ministerie volgen en daar zegt men dat snelheid doodt. Daarom moet de snelheid omlaag want dat is veiliger. Dat noem ik meehuilen met de wolven. Men ziet de laatste jaren geen verbetering van de verkeersveiligheid, terwijl in onze buurlanden grondige verbeteringen worden gehaald. Men is duidelijk verkeerd bezig in dit apenland, maar het enige wat men kan verzinnen is nog meer van dezelfde remedie, die niet werkt. Als je dan al durft stellen dat snelheid niet het probleem is moet je opletten om niet als kindermoorderenaar bestempelt te worden. Het is nochtans simpel, snelheid is zelden een oorzaak van een ongeval. Uit studies is gebleken dat het veelal voorrangsnegatie is. Natuurlijk maakt snelheid de gevolgen van het ongeluk erger. Maar zolang er niets aan de voorrangsnegatie wordt gedaan zullen de ongevallen niet verminderen. Erger nog, een lagere snelheid is voor velen een uitnodiging om geen voorrang meer te geven, de andere kan toch stoppen !

Dat herinnert me een beetje aan de tijd dat ik pas in Mechelen woonde. Ik woonde voordien in Brussel, en reed daar zoals elke Brusselaar erg assertief met de auto. Je voorrang van rechts dwing je  gewoon af. En dat werkt.

Toen ik hier dezelfde truuk deed, door mijn voorrang van rechts te nemen vanuit de Nieuwe Beggaardenstraat naar de Katelijnestraat (toen een volkomen legaal manoevre), toen werd ik me daar uitgescholden omdat ik gewoon mijn voorrang nam :-)

Wat verkeesrveilligheid betreft hebben we inderdaad erg slechte rapporten in België per inwoner zijn er alsik meniet vergis dubbel zoveel verkeersdoden dan in bvb Nederland. Nu dacht ik dat vooral te wijten aan de infrastructuur, en aan onze lintebebouwing. Maar allicht heeft de verkeersaanpak hier ook wel een hand in.

Verder weet ik dat er hier in Mechelen een aantal mensen serieus bezig zijn met mobiliteit en vekeersveiligheid. Maar je verandert een kromme situatie niet van vandaag op morgen.

 Hallo zeg, wie waar aan bezig ? Nog enkele jackpotten bij onder de grond steken.

@ Peter : Wat betreft de kennis van de voorrangsregels heb je 200% gelijk.
Het lijkt wel of de meeste Mechelse verkeersdeelnemers daar nog nooit van gehoord hebben.
Het feit dat je dan in veel gevallen een diversiteit aan scheldgebaren te zien krijgt, bewijst dat velen hun rijbewijs echt niet verdienen.
Waarschijnlijk gaan ze er vanuit dat de breedste straat voorrang heeft op de smallere :-)
Wat heeft het voor zin om de voorrang in te voeren als geen kat de regel kent of respecteert.
De meesten gaan er waarschijnlijk van uit dat de ander wel zal stoppen als zij de regels overtreden.
Ik merk wel op dat, sinds de invoering van de nieuwe regel, dat de voorrang niet vervalt bij stoppen, er stilaan beterschap is.
Zelf hou ik me voor de volle 100% aan de voorrangsregels.
Ik verleen hem waar het moet, maar ik neem hem ook waar ik er recht op heb.
Als iedereen dat zou doen, zou het verkeer na een tijdje een stuk vlotter verlopen.
De hardleerse chauffeurs zouden dan moeten afhaken wegens de hoge prijs van hun verzekering :-)
 

 

 

30 km/u is in de binnenstad niet meer dan normaal, ok 40 zou ook nog aanvaardbaar zijn.  Hier en daar zou men zelfs kunnen verhogen naar 50.  Zelf rijd ik meestal overal te snel.

Ik mijd de binnenstad als de pest overdag.  Voorrangsregels zijn er onbestaande, ook voor 'zwakke' weggebruikers, geen of dure parking, en lang van huis voor een kleine boodschap.  Ik woon buiten het centrum en ga niet op een druilerige zaterdag op de bus staan wachten om iets te kopen of te gaan doen in de binnenstad wat ik met de auto op 5 min buiten het centrum kan doen.  Dat interesseert me echt niet en da's vooral het tijdsgebrek, ik heb andere dingen te doen in het weekend.

's Avonds in het centrum een glas gaan drinken gebeurt wel eens, is het overal druk en vind ik geen parking ga ik buiten de stad, ik parkeer geen 2 km verder.  Meteen de reden waarom ik in de zomer nooit ga terassen in Mechelen als ik met de wagen ben.  Ik zou ook de bus kunnen nemen maar dan geraak ik 's nachts niet meer thuis. 

Wat ik wel soms doe is met de motor de binnenstad inrijden, die raak ik al wat makkelijker kwijt en dat rijdt wat vlotter als het druk is. 

Kortom, ik ben het type dat vergroeid is met zijn auto, overal te snel rijdt en overal vlakbij wil parkeren.  En toch vindt ik de zone 30 niet belachelijk en rijd ik geen 'zwakke weggebruikers' van hun sokken ;-)

Bron De Standaard:

BRUSSEL - De jeugd verliest haar interesse in auto's. In Japan is het fenomeen al zo alledaags dat het daar een eigen naam kreeg: 'kuruma banare' of 'demotorisatie'. Maar ook in Europa wordt de trend stilaan zichtbaar.

(...)

Volgens Japanse sociologen zou de jeugd haar interesse in auto's compleet aan het verliezen zijn. Auto's worden gezien als een typisch verschijnsel uit de twintigste eeuw, een product bovendien dat tot niets anders geleid heeft dan mobiliteitsproblemen en ecologische ellende.

...

ooit een fietser zonder lich die ik van zijn wielen reed toen ik uit de parkeerplaats kwam, in mijn aoto gezet.  Kon em zien hoe "goed" zichtbaar hij (ik op zijn v'lo) zichtbaar is in het donker. Hij verschoot er wel van, had dat nooit geweten. Kreeg netjes zijn excuses in 20-voud en de belofte dat hij zijn licht ging repareren.

nu doe ik dat voor m'n eigen veiligheid toch maar niet meer, maar hij maakte me zo colèrig met me uit te maken ...

 

Katrien, ik ben geen heilige he, maar voor mijn eigen veiligheid als ik 'savonds in het donker fiets, ik laat zowiezo mijn fiets jaarlijks controleren op alles, en dat kost me veel geld (banden, lichten, ventieldopjes, de poot die om duistere reden vaak aan het station wordt afgebroken) en ik heb zo van die reflecterende bandjes, zodat ze me zeker niet omver rijden.

Het is een kwestie van verantwoordelijkheid van elke wegvervoerder, of het nu gaat om de rij-regels van autobestuurders, de fiets-regels, voetgangers die er hun voeten aan vegen om nog snel een rood licht aan een zebrapad te negeren, wie ben ik om de Mechelaars te verbeteren?

Als ik met de fiets weg ben en ik weet dat ik pas terugkom als het al donker is, neem ik mijn fluovestje mee.

Heel gemakkelijk en je valt als fietser veel vlugger op want sommige fietslichten zijn niet direct goed zichtbaar omdat ze ofwel een flauw licht geven ofwel op batterijen werken en dan kan het al is gebeuren dat die batterijen plat zijn en dan sta je daar als fietser.

Voor zonder licht rijden is er toch geen excuus meer vind ik, als je ziet dat zo'n fietlichtje nog amper 2€ kost..

Eigenlijk: ik heb gemerkt dat er omgebouwde condoomautomaten gebruikt worden voor de verdeling van stadsplannen, in de parking onder de grote markt hangt er een, misschien kan zo'n automaat ook omgebouwd worden om lichtjes te verzjakken.

Aan een grote fietswinkel in Katelijne hangt er zelfs een voor fietsbanden. 

jullie kunnen hier nog al zagen zulle

@Anoniem (niet gecontroleerd): we hebben niets aan onze ogen hoor, lolbroek!

@ Jokke :

Anneke (Oniem) is duidelijk van de Vlaanders, want ze gebruikt "zulle" ipv "zenne" !

:-D

Zones 30 in de binnenstad zijn een goede zaak met uitzondering van grote invalswegen waar een hogere snelheid veilig kan.

Er zijn genoeg bewijzen dat dit het aantal slachtoffers omlaag haalt (daar zijn wetenschappelijke studies genoeg over).

Maar het beste is dat dit voor elke straat goed bekeken wordt of dit kan en dan ook achteraf de controles doen om de regel af te dwingen, want dit blijkt hier en daar wel nodig.

JC: wel een beetje zielig dat je andere sites zwart gaat maken om je eigen site te promoten. Komt een beetje over alsof je te weinig inhoud hebt om het op dat vlak te halen.

@B#C# (niet gecontroleerd) : welke grote invalswegen binnen de zone 30 bedoel je dan?