Kaart

met categorie:  

We smijten er nog eens een kaartje tegenaan. Deze keer is het eentje van Cloppenburg uit 1632.

Zijn er interessante dingen te ontdekken ?OK, de kaart is wat klein voor den Blog.
Goed, goed, we snijden ze in vier aparte stukken.

Nu beter ?

:-D

Goed, ik herhaal mijn vraag : Zijn er interessante dingen te ontdekken ?

 @ Gim,

               mooi document maar heeft de kaart ne slag van de molen gekregen of was het destijds gewoonte dat kaarten gelezen werden liggend op zijn rechter zij.Maar dan klopt  het niet meer met de teksten.

Hierbij hoort een beetje uitleg.

Enkele dingen die me opvallen :

Rechts van Contwijck en Hove ligt / lag St. Jans Cappelle en boven Oelen en Herentals ligt / lag St. Jans.

Hij is / was dus werkelijk overal !

:-D

@ GL : De richting blijkt geen eigenaardigheidje, hoor ! Kijk eens hier en hier

In de 17de eeuw hadden kaarten gewoonlijk een west oost oriëntatie, in plaats van de nu gebruikelijke noord zuid oriëntatie. Dus het is inderdaad niet eigenaardig.

@ Gastblogger :

En liep de Nulmeridiaan toen niet door Parijs ipv Greenwich vandaag ?

Ahum ... ahum ... ( en nu uit de boekskens ): De twee omcirkelde ( rood en oranje ) gebieden vormden samen de heerlijkheid ( = dominium ) Mechelen. Het kleinste was het ressort en bevatte de heerlijkheid van het Land van Heist op den Berg en het dorp en de heerlijkheid van het Land van Gestel. Het rode gebied is het district en bestond uit de dorpen Hever, Muizen, Hombeek, Leest en Heffen en de gehuchten Hofstade, Hans<ijk, Geerdegem, Adegem, Winket, Battel, Pennepoel, Nekkerspoel en Nieuwland. En tenslotte was de stad De Stad. Morgen ondervraging!

En van wanneer tot wanneer had deze Heerlijkheid een zelfstandig statuut, meester Luc ? :-)

En wat betekent Miliaria Mediocria Brabantiie, Meester Luc ?

:-)

Want buiten Brabantiie, wat Brabant betekent, geeft Google geen direct antwoord.

@ Gimycko, de kaart dateert van 1632 en ik meen dat de meridiaan van Parijs pas in 1667 werd bepaald. Ten  tijde van die kaart hanteerde men nog de meridiaan van Ferro. Greenwich dateert van 1884.

Ne knappe, zenne, de Roger ! Ik heb het effe opgezocht en het is nog waar ook !

In the year 1634, France ruled by Louis XIII and Cardinal Richelieu decided that Ferro's meridian should be used as the reference on maps, since this island is the most western position of the Old World. It was also thought to be exactly 20 degrees west of Paris. Indeed the exact position of Ferro was never considered to be one of the best.

En deze tekst vindt ge hier

@peter en gim: allebei 4 blz. straf wegens het stellen van moeilijke vragen ( of ge moogt mijnen auto komen kuisen als 't goe weer is ).

@ Gimycko,  Miliaria Mediocria Brabantiie: 

Ik denk dat de tekenaar van die kaart zich vergist heeft en dat hij milliaria had moeten schrijven.

Milliaria betekende mijlpalen maar ook schaalstok. (150 Milliaria Romana = 8,7 cm) . Vermoedelijk luidt de vertaling  "Brabant op kleine schaal

Heeft niemand een kaart van Mechelen van de jaren 50 of 60 ?
 
Het lijkt me dat er in de laatste 50 jaar toch ook al aardig wat veranderd moet zijn.
Ik denk dan aan de E-19, de Jubelaan, enz...
Allez, Gim, op zoek !!!

Jan, de "jongste" kaart die ik heb dateert van 1936. Ik stuur ze door.

Op de Regionale Beeldbank kun je er een vinden van 1942

http://www.beeldbankmechelen.be/index.php?option=com_memorix&topid=8&collection_id=1&data_id=4728&photo_id=13860

en hier een van rond 1947

http://www.beeldbankmechelen.be/index.php?option=com_memorix&topid=8&collection_id=1&data_id=5887&photo_id=20176

@Roger, vreselijk bedankt, ik weet weeral wat doen :-)
 
 
Kerdjie, ze hebben de kaart een beetje kort afgeknipt.
De geerdegemstraat staat er niet op en Mechelen zuid loopt tot maar tot aan de grensstraat (vroeger bosstraat).
Laat het nu net die buurt zijn die me het hardst aanspreekt.
De kaart van 1947 is wel reuze interessant.
Spijtig dat je ze in puzzelstukjes moet bekijken.