Boosaardig

met categorie:  

Dat de Belgen de knapsten onder de Galliers waren, dat weten we van Julius Caesar.

Dat de Sinjoren denken dat ze God’s Uitverkoren Volk zijn, dat weten we van de Spanjaarden.

Dat de Maneblussers in een Heerlyckheid wonen, dat moeten ze ons niet vertellen.

Maar wist U dit ? Deze tekst wil ik jullie echt niet onthouden :

Jacobus Susius (1520-1592)

"...Susius (Jacob Suys of Jacques de Suys), heer van Nederveen, Tolsende en Greysoord, die stamde uit een oud Dordts geslacht, werd te Zierikzee geboren als zoon van Daniël Suys en Marie van Oudenerve-van Blocxem.  Jacobus Susius studeerde rechten te Leuven in de jaren 1537-41, was raad in Zierikzee in de periode 15..-1553 en aldaar burgemeester in 1550 en in 1551 weesmeester.  In 1553 ging hij naar Mechelen, waar hij in juli 1572 een bijdrage schreef in het album amicorum van Vivianus (fol. 22 r).  In dat jaar wordt Mechelen twee keer gebrandschat, wat voor hem aanleiding is om tijdelijk elders (in Gent?) zijn intrek te nemen.  In hun Itinerarium vertellen Ortelius en Vivianus, die hem beschouwden als een man met een uitzonderlijke eruditie, dat toen ze in 1575 onderweg waren, hem te Mechelen opzochten.  Bij die gelegenheid deed hij hun de mogelijke etymologie van de naam Mechelen uit de doeken.  Er waren volgens hem drie mogelijkheden: de stadsnaam vond haar oorsprong in een herberg, gelegen halverwege Antwerpen en Brussel, waarvan de waard Machiel heette of die genoemd werd naar de H. Michaël op het uithangbord.  De derde mogelijkheid was dat de stad oorspronkelijk ‘Salinae’ heette, maar door de jeugd werd verdoopt tot ‘Malinae’ vanwege haar boosaardigheid..."


Link naar tekst

Boosaardig ? Wij ?

:-D

Ik kan mij wel enkele boosaardigen voor de geest roepen; ;-)

 @ Luc,

              bedankt Gim maar.Een ding zeg ik , vluchten kan niet meer.

G.L. en wat bedoel je daar mee? En liefst in klare taal.

 Luc,

         dat 33% Mechelaars het beu zijn zich te laten stigmatiseren door de zelfverklaarde correcten zowel van links als van rechts.Duidelijk ? Klare taal ?

Kan goed zijn maar ik voel me niet aangesproken. Ik weet niet hoe je er toekomt er weeral de politiek bij te sleuren daar waar het hier gaat over de 16e eeuw, nooit gehoord over de godsdienstoorlogen in Mechelen? Laat je vooral niet hinderen door enig gebrek aan kennis. Ik vrees dat je door mijn reacties spookbeelden krijgt. Mijn verontschuldigingen daarvoor.

 De naam zou ook kunnen teruggaan tot de Franken die bezit namen van het verlaten Romeinse Castrum (plaats waar de mannen bijeenkwamen, recht werd gesproken enz..) rond de Korenmarkt. Nadien werd die nederzetting bekend onder de naam Mahal Innjo, de plaats waar zich de Mahal bevond..

 

 870: Malinas ad Demeram (aan de Demer, zoals onze Dijle ooit werd genoemd)

 913: Maslinas

1138: Machelen

1293: Mechelne

1490: de naam Mechelen duikt voor de eerste keer op

@Roger: en iedere keer dat ik de benaming van onze vliet ' Melaan ' hoor uitspreken denk ik aan de fonetische verwantschap: Melaan... malines ... maslinas. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat die klanken gelijkaardig zijn. Bewijzen voor de oorsprong van onze stadsnaam zijn er nog niet en zullen er waarschijnlijk / misschien ook nooit komen, maar het blijft toch intrigerend.

ha ... Luc. De Mahal, de vergaderplaats was dan misschien .... aan de Melaan ?

De Heilige Michaël vs Mechelen : een mogelijkheid

Maar het beste vind ik dat men hier spreekt over de Jeugd van Toen.  Deze keer gaat het dus niet over dat "langharig werkschuw tuig" uit de Jaren 60 van de vorige eeuw, maar over de Jeugd van Toen met hun Gepoeierde Pruiken, die vonden dat Mechelen boosaardig was.

:-D

In de tekst zijn nog enkele interessante dingen te ontdekken ivm het Oude Mechelen :

Liber amicorum

Een liber amicorum (Latijn voor 'vriendenboek') of ook wel album amicorum is een bundel voorzien van veelal persoonlijke teksten en illustraties die door vrienden en/of collega's aan iemand wordt aangeboden ter gelegenheid van een jubileum of afscheid.

Het liber amicorum ontstond in de loop van de 16e eeuw in de hogere kringen en is nog altijd een geliefd middel om waardering te uiten voor de betreffende persoon. Het Gelders archief te Arnhem heeft in maart 2007 het waarschijnlijk oudste liber amicorum, dat van Johan van Lynden uit Hattem, in bruikleen gekregen van de Van Batenborgh Stichting. De eerste bijdrage in dit exemplaar stamt van vóór 1556.

Onder kinderen, met name meisjes, is lange tijd het poëziealbum populair geweest. Een latere opvolger, nog altijd in zwang, is het vriendenboek, waarin vrienden, vriendinnen en familieleden hun gegevens en een persoonlijk woord of gedicht kunnen schrijven. Een verschil met het liber amicorum is echter dat de eigenaar van het vriendenboek of poëziealbum zelf de mensen vraagt iets in het album te schrijven.

Uit de Wikipedia


Dus er bestonden, in de 16de eeuw, duidelijk al Poëzie-albummetjes...

En deze is ook leuk...

New edition of Hegenitius's description of his journey to Groningen, Friesland and Holland during the years 1626-27, first published by the elzevirs in 1630, together with the cartographer Abraham Ortelius’ and Johannes Vivianus’ journey through the Southern Low Countries and Luxembourg in 1575, which was first published in 1584 by Plantin at Antwerp.

Johannes Vivianus was dus blijkbaar een schrijver van reisverhalen, die hij samen maakte met ene Abraham Ortelius. En dat was ne goeie vriend van ons Franske (Hogenberg).

Leuk toch, geschiedenis...

:-)