Surprise, surprise. Belangrijke Informatie

Verander eens van richting...

De mensen van Centrum Noord kunnen morgen verrast worden door een plotselinge verkeersverandering.
Jaja sommigen kregen vandaag een briefje in de bus maar weer anderen zijn helaas nogmaals vergeten.

Wat staat hen te wachten?
Morgen om 7:00 gaat fase 2 van de werken in de Katelijnestraat in.
Het deel vanaf de Mechelse ring wordt volledig afgesloten. Voor de Nokerstraat, Schrijnstraat, Zelestraat en Heembeemd betekent dit dat er tweerichtingsverkeer wordt ingesteld, pas op dus voor tegenliggers.
Als je er dan nog autos geparkeerd staan wordt het er mogelijks chaos.
Kom je van de buurtparking OVAM let dan op en draai nu linksaf want de Kannunnik De Deckerstraat wordt weer éénrichtingstraat, echter in de andere richting

Succes gewenst want dat en geduld zal nodig zijn; als zelfs de gewone communicatie een beetje spaak loopt zal het er morgenochtend niet anders aan toe gaan.

Ambiance !

niet echt maar als je een straat van richting verandert kan je op zijn minst de bewoners van de straat zelf verwittigen en eigenlijk ook de bewoners van de direct aanliggende straten.

Het plakkaat aan de overkant van de ovam parking was afgetaped met een kruis met tapeke van 1,5 cm breed, alleen zichtbaar als ge er echt op let.

Gelukkig is er (nog) niks gebeurd.

Mijn pad met de auto naar ons thuis is nog intact:

Ring-Nonnenstraat-Begaardenstraat-Arme Klarenstaat-Minderbroedersgang-Katelijnestraat-ABstraat-Jef Denynplein.

Maar het is wel griezelig om zo te rijden.

Griezelig is inderdaad het woord, en dat bijna een maand voor halloween

@De waarnemers ter plaatse: en is dat rampgebied nog doorfietsbaar, ook voor iemand die niet bang is van spoken?

De Battelse steenweg is sinds de vooravond terug open!

De mensen in de zijstraten (o.m. Nattenhofstraat, Dageraadstraat, Koolstraat) kunnen terug wat rust kennen. Die van de Battelse steenweg daarentegen zullen ze weer horen voorbij vliegen ......

 

Zijn de fietspaden vanaf de Boetestraat al klaar?

Heilaas, driewerf heilaaas; de Battelse steenweg is, integenstelling tot wat bekend gemaakt werd, slechts open tot aan het kruispunt met de Polderstraat.

Het gevolg is dat er nog steeds auto's, die uit de Mgr. Van Nuffelstraat komen alle verkeersborden negeren, en direct de middenbanen van de Astridlaan oprijden. Voor de voetgangers is het daar uitkijken geblazen!

@Driewielerke: Het fietspad is nog altijd niet af! Wat te maken zou hebben met wanbetaling zou hebben, naar er gefluisterd wordt, met wanbetaling door de opdrachtgever van de werken en niet met problemen met de leverancier van de klinkers!