'Als de wind goed stond hoorden we de beiaard spelen...'

(inkttekening A.Gillé - gefotografeerd door Willy Vandevelde)

                                        Voor mij was het Mechelsbroek   

                                                het bovenste gedeelte

                                                   van de aardbol.                                     

Hij is zowat een vergeten kunstenaar, August Gillé.... Behorend tot de 'vergeten Mechelse School na W0 I'... , vergeten in nationale en internationale publicaties.

August werd geboren  in 1892, in de wijk Nekkerspoel.  Hij was een begaafd kunstenaar, die bevriend was met de eveneens Mechelse schilder Prosper De Troyer, met Van De Woestijne, en met Alice Nahon...  Maar deze werden allen werd bekend, en August verdween in de anonimiteit.

Gillé was een échte kunstenaar, met beelden, kleuren en woorden, maar eenvoudig en en ascetisch.  Vanaf de jaren zestig woonde en werkte hij in buurgemeente Bonheiden (maar zijn officieel adres bleef in de Mechelse Lakenmakersstraat).      Heel zijn oevre schonk August aan deze gemeente (in 1980), met de vraag om er zinvol gebruik van te maken.  Zijn werken werden ondergebracht in een oude school in Rijmenam, en een aantal andere plaatsen in Bonheiden-Rijmenam (zoals in 't Blikveld).   In 1989 overleed hij...

Veel over August Gillé is te vinden op de website: http://www.august-gille.be

Gillé waagde zich ook aan dichtwerk...  Ik zet graag het volgende gedicht 'Het Mechelsbroek' op Mechelenblogt...

 

                                           Voor mij was het Mechelsbroek 

                                                   het bovenste gedeelte

                                                        van de aardbol.

 

                                            Men kon er zo goed de sterren

                                            bekijken en de zon zien reizen

                                                  en weer zien ondergaan.

 

                                                        We zagen in de  verte

                                   Sint-Romboutstoren pronken als uitzicht

                                           de machtigste Toren op aarde

                                                   waarschijnlijk omdat hij

                                                           geen punt heeft.

 

                                                     Als de wind goed stond

                                                hoorden we de beiaard spelen.

                                                     En dit van in het midden

                                                             der beemden.

 

                                                        Toen ik gans alleen

                                               wandelde in het Mechelsbroek

                                                    de weide in, ging ik net

                                                 op de weg naar de hemel:

 

                                              Wilde bloemen en de bomen

                                                    die me tegenlachten

                                                      de vogels zongen.

                                                           We zweefden

                                                            hogerwaarts

                                                                       en

 

                                               We hoorden vanuit de hemel

                                                      engelenkoren zingen.

                                                   En ons hart zong mee...

 

 

 

                                                   

 

Voor zij, die geld teveel hebben, er wordt een werkje van August Gillé aangeboden op Kapaza. Dominik Lybaert is al verwittigd.

Dank jans voor de verwijzing naar mijn website www.august-gille.be Op het ogenblik wordt er onderzoek verricht over de periode van Gillé tijdens de eerste wereldoorlog en zal er een artikel verschijnen dat eveneens op de website zal gepubliceerd worden. Zie eveneens ook de aankondiging van de tentoonstelling over de Pelgrimbeweging waar ook werk te zien zal zijn van Gillé, ingericht door  KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, KUL-Leuven en de stad Lier; ( zie aankondiging: mijn website onder rubriek "contact").

U mag altijd tevens uw reactie kwijt in het gastenboek zodat de gemeente Bonheiden weer niet in slaap sukkelt wat betreft het promoten en naar buiten brengen van het werk van deze opmerkelijke en "verrassend veelzijdige" kunstenaar, zodat hij alweer niet verdwijnt in de anonimiteit.

...nee, laat deze kunstenaar wéér niet in de anonimiteit verdwijnen...

Mooie website trouwens, Dominik!

Proficiat met uwen website om A,Gille te laten herinneren.

Heb wat moeite met vergeten,kunstenaars leven voort in de geest.

Wel ben ik het mee eens dat Bonheiden slapend en oneerbiedig met Cultuur omspringt