RaRaRa Mechelen ????

Voor enige dagen ontving ik van een vriend onderstaande foto, met de vraag of ik deze kon thuis brengen!!!

Heb uren gezocht, maar niets gevonden.

Misschien zijn er onder jullie die dat wel kunnen.

Is het wel Mechelen ? Graag reacties.

 

Ik herken er niets van Mechelen in Jos.

Mijn gedacht gaat naar de Colomastraat of de Conciensestraat, al ben ik er lang niet zeker van.
Indien het de Colomastraat zou zijn, is het onlogisch, want in die richting is er nergens een kerk of een kerkhof.
Ik zie niet in dat men iemand van 't stad naar de Tervuursesteenweg zou dragen en als het naar de Brusselsesteenweg zou zijn, is het korter langs de Brusselpoort.
Als het al in Mechelen zou zijn, gok ik op de Conciensestraat.

 

Al eens aan de Coxiestraat gedacht?

Ja Rudi,als het in Mechelen is dacht ik ook aan de Coxiestraat.Dat muurtje ,dien boom en het hoekhuis daarachter.Zo zag de Coxiestr er uit kort na den oorlog.Maar dat grote huis op de voorgrond zegt me niks.

@nen echte: ik was dezelfde mening toegedaan tot ik begon te denken dat het hoekhuis waar jij over spreekt, geen hoekhuis zou zijn. Het lijkt mij één lange straat te zijn maar ik kan ze niet thuisbrengen. Een kaarsrechte straat, waarschijnlijk tweede helft van de 19e eeuw, wat zou kunnen kloppen met de stijl van dat grote huis. Een straat zonder tram maar met vermoedelijk ook bebouwing aan de rechtse onzichtbare kant van de straat. Ik ben er nog niet uit.

@Luc,de aanhouder ........... ik zoek ook nog verder.........

We moeten inderdaad denken aan een 19de eeuwse nieuwe straat en dan zitten mogelijk we in de buurt van het station. En wat te denken van Louizastraat of eerder nog de Willem Rosierstraat ( naast Sint Maarten ziekenhuis) Anderzijds? Is de foto wel correct, m.a.w. staat hij niet omgekeerd? Nog een vraag, wie wordt er begraven?. Dat zou een parochie en dus een indicatie zijn van de plaats van de stoet..

Andere suggesties welkom.

Het niet aanwezig zijn van tramsporen is een goeie opmerking.
Als we aannemen dat er in de conciensestraat tramsporen zouden gelegen hebben, wat meer dan waarschijnlijk zo was, want het was de verbinding tussen den bruul en het station, kunnen we die mogelijkheid dus uitsluiten.
Toch heb ik een sterk voorgevoel dat we het in de stationsbuurt moeten zoeken.

 

Het verhaal van ' ergens in de stationswijk ', ga ik verlaten. De ganse wijk is een 19e eeuwse creatie en dat grote herenhuis met die grote bomen past daar niet in. Het lijkt mij dat beiden ouder zijn. Als ik mij niet vergis dat had je in de Louisastraat en soortgelijke straten van die periode, het voorschrift van eenvormigheid d.w.z. dezelfde hoogte van kroonlijst. Achterin de straat zie je een wissewasje van verschillende hoogten. Ik zou dan meer geneigd zijn om te denken aan één van de vesten, maar ik kan dat groot herenhuis niet plaatsen. Ik ben geneigd om aan een andere stad te denken in plaats van Mechelen.

@Jos, Rudi vroeg er ook al naar: weet je wie er begraven werd? En kan jij zien of er links op het voetpad soldaten / kepi's ( duitse ) te zien zijn? Ik heb precies de indruk van wel. Misschien een foto uit WO I?

De straat op de foto lijkt mij te breed te zijn om een van de reeds genoemde straten te kunnen zijn, niet? Ik ben niet goed in deze dingen, maar het enige wat een heel klein beetje herkenbaar overkomt, is de muur met de bomen erover. Dat lijkt vaag een beetje op de plek die je ziet als je vanuit 't Vlietje op de Augustijnenstraat (klopt?) uitkomt. Maar die straat lijkt me ook gewoon niet breed genoeg te kunnen zijn en bovendien is op de foto tegenover die muur met de bomen geen uitkomende straat te zien. Ben wel heel nieuwsgierig geworden wat de oplossing kan zijn!

Primo : wie zegt dat het een begrafenis is ? misschien worden alle notabelen wel naar een gevangenis of een andere centrale plaats (bijeen)gebracht ! Secundo : wie zegt dat het Mechelen is ? het is misschien wel Brussel, Antwerpen of Den Haag ! maybe zelfs 19de eeuw?

Idd Anoniem,  zoals ik bovenaan reeds schreef, heb ik er sterke twijfels over dat de foto in Mechelen werd genomen en in de voorgrond zie ik een jochie op klompen.  Misschien in één van de randgemeenten?  De Regionale Beeldbank uitvlooien bood echter geen soelaas.

@eva, ik dacht ook aan de plaats Augustijnenstraat, Vlietje...

Voor mij is de cruciale vraag: wat is dat huis op de voorgrond. Ik heb in de binnenstad dat huis nog nooit gezien op foto. Aan de aard van de lengte van de straat en het lijnrechte profiel moeten we in de buurt gaan zoeken ( tenzij het een foto is uit de Vlaanders en dan zijn we nog lang bezig.

@ Rudi. 

Dat de foto omgekeerd zou staan, kan dus niet. Ten eerste, een man droeg normaal zijn hoed in de linkerhand, om de rechterhand vrij te houden ingeval van handbegroeting. Ten tweede, de jassen van de mannen zijn normaal geknoopt (rechts knopen, links knoopsgaten).

We zoeken verder.

De derde persoon in de rij, de geestelijke, komt mij bekend voor. Heb die al eens tegengekomen op een of andere foto !!! Hij moet wel een belangrijke functie gehad hebben, anders zou hij niet vooraan lopen. Of was het familie?

Een paar bedenkingen.Zijn de twee eersten vader en zoon of twee gebroeders?In ieder geval hebben ze volgens mij familiale banden. Ik tip op vader en zoon.Het gaat dus wel om een begrafenis,zij houden in de linkerhand een witte zakdoek.Waarom geen vrouwen bij het gevolg ?

Als men bedenkt dat begravingen vroeger altijd 's morgens plaatsvonden en men bekijkt de schaduwen kan men tot volgend besluit komen : het was op een regenachtige dag in het voor - of najaar en ze stappen in de richting tussen oost en zuid.

@GL : dat er geen vrouwen op de foto te zien zijn, wil niet zeggen dat er geen vrouwen bijwaren. Immers destijds, bij begrafenissen  liepen de mannen voorop en volgden de dames erna. Ik heb zo verschillende reportages van begrafenissen van mijn familie en daar wasat ook zo. Voorop vaandels, dan een negental priesters gevolgd door de lijkwagen,waarna de familie aansloot, eerst de mannekse en dan de vrouwkes!

@ Jos: dat hoog huis links achter doet me denken aan de O.L.Vrouwstraat (nu coiffeur) en de open plekken met groen kunnen zijn waar nu de parochieschool is enz. Ik kan der natuurlijk ook volkomen naast zijn.

 

 

Met dat "afdakje" links, doet het me wat denken aan de Rik Woutersstraat. 

Een begrafenis, die terugkomt van de Sint-Pieterkerk ?

@Eddy,

              ge hebt gedeeltelijk gelijk.Dus eerst enkele priesters, dan de lijkwagen en dan...........de mannelijke familieleden en vervolgens de vrouwelijke familieleden en daarna gemengd de vrienden en kennisen.Maar hier zijn in het geheel geen vrouwen te zien.Wat doet die blijkbaar kerkelijke figuur in derde stelling ? Begrafenis van een belangrijke kerkelijke figuur, maar wie ? Ik schat het beeld van tussen 1900 en 1910.Lievevrouwstraat zegt ge . Deze straat is breder .

@ Gim,

             Er werd in het gelid gelopen van de woning naar de kerk en daarna van de kerk naar de begraafplaats.Ze zouden volgens u dus op weg kunnen zijn naar de begraafplaats.Waar werd toendertijd in Mechelen begraven ? Ziekebeemden ?

Kan het zijn dat ze in de Stassaertstr op weg zijn van Sint Rombouts naar Ziekebeemden ?

@ gimycko.

De Rik Woutersstraat (te smal) zal het zeker niet geweest zijn.

Eigen thesis " Stassaertstraat " tegengesproken. Ze lopen in zuid-oostelijke richting volgens de schaduw.

Mannekes, ge zijt aan't zwammen: waar stond en van wie was dat herenhuis op de voorgrond? Overtuig mij dat dit in de mechelse binnenstad stond en je krijgt maaltijdcheques in bier, maar ik geloof er niks van.

Ik zeg het toch niet, want ik drink geen bier :-)

Aan de klederdracht te zien zitten we rond de jaren 1900 en met zoveel volk zal het zeker niet voor een klein boerke geweest zijn. In 1909 burgemeester De Cocq is overleden. Misschien ??.  Ook geen tramsporen te zien en aan het groot huis staat een marktkraam, want tegen de muur zijn er rieten manden te zien. Verderop groentenkarren ???

@ Luc.

Zijn het maaltijdcheques in bier of bier in maaltijdcheques????

@jos: dagschotels!

Over het gebouw.Zou het een voorloper van een veilingsgebouw kunnen geweest zijn?Een vismijn?Oorsprokelijk waren er twee identieke deuren.Waarom zijn die zo hoog.Was het om ongenode gasten buiten te houden?Ook die vensters zijn abnormaal hoog.Werd hier binnen wat verhandelt en zo ja wat ?Die manden tegen de muur ?Zijn het vismanden ?Groenten werden toch niet in manden gedragen.Patatten wel.Tegen de muur lijkt het ook wel een terras te zijn, zitten daar geen mensen ?En verder in de straat een hele rij stootkarren ?

Ik begin ook sterk aan Mechelen te twijfelen

Wat het grote huis betreft denk ik hier aan een notariswoning of zo. Het is een typisch upstairs - downstairs verhaal waar de keuken in de kelderverdieping gesitueerd was. Waarschijnlijk / misschien is de grote ingangspoort bedoeld voor de koets van meneer zodat er binnenin nog een ontvangstruimte was / is. Ofwel een monumentale trap met links een klein deurtje voor het personeel om af te dalen naar de keuken. Die voorbeelden hebben we nog in Mechelen maar dit specifiek pand is mij onbekend.

Als het al Mechelen zou zijn dan kan de zon nooit op die deze wijze op die begrafenisplechtigheid zijn gevallen als die niet door de Keizerstraat zou zijn gewandeld rond maximum 12.00 h 's middags. De normale tijd voor een elfurenlijk om de kerk te verlaten. De breedte van de straat zou kunnen kloppen maar ik twijfel sterk aan het feit of dit beeld in Mechelen  werd gemaakt.

@Jef: bedankt voor je input maar ken je het herenhuis in kwestie?

Hoe langer hoe meer denk ik dat deze foto genomen is in de H. Consciencestraat.
Het gebouw bestaat niet meer en is volgens mij afgebroken samen met nog enkele andere huizen.
De bomenrij is een mogelijk aanknopingspunt.
Wat de manden, de kraampjes en de groentenkarren betreft, zijn we in de nabijheid van de H. Speecqvest, waar destijds gans het gebeuren van de groentenhandel plaatsgreep, ook het Raghenoplein.
Ik ga mijn licht opsteken bij het kadaster, om na te gaan welke panden verdwenen in de H. Consciencestraat, welke in de plaats kwamen en wanneer.
 
Het zou kunnen dat het hier de begrafenis betreft van burgemeester DENIS Florimond (°29/08/1823). Hij was advocaat - pleitbezorger en burgemeester van Mechelen van 1986 tot op de datum van overlijden nl. 29/01/1899.
Hij was woonachtig in de ...... H. Consciencestraat Nr 5, waar hij overleed.
 
Ik wacht het resultaat af van het kadaster.

 

@ Jos Nys : De H.Conciensestraat was ook mijn eerste spontane idee.

@ Jos

 

Volgens mij is de Consciencestraat wel wat breder dan de straat op deze foto. En ik moet er nogmaals op wijzen dat de schaduw van de personen in beeld dan de Consciencestraat rond de middag laten zien. Ik ken geen enkele begrafenisstoet die uit die straat naar het stationsplein liep tenzij de kist van de overledene met de trein naar een andere plaats dan Mechelen zou zijn verzonden.

Ik vrees dat dit beeld niet in Mechelen werd gemaakt.

@ Jef.

De begrafenisstoet gaat niet naar het stationsplein maar naar de binnenstad via het Kard. Mercierplein.

@ Jos

Uitgesloten wegens schaduwen.

@ Jos, schaduwen of niet, kraampjes met wat dan ook, ik geloof nooit dat dit in Mechelen was .  Zou je  me die foto kunnen doorsturen aub?

Jos, Hebt ge al eens gedacht aan de Coxiestraat. de begrafenisstoet begeeft zich richting statiestraat om zo misschien via de Raghenoplaats naar Hanswijkkerk te gaan. Dan zouden de schaduwen kunnen kloppen met het tijdstip bv. rond 11uur in de voormiddag. Het huis vooraan zou dan wel dicht tegen de statiestraat moeten gestaan hebben.

@ de beurgt,

Lijkt mij onwaarschijnlijk.De stoet lijkt op de foto naar rechts uit te wijken.Ze zouden dan richting station trekken om wat te doen ? Ik heb de indruk dat ze kort bij de kerk zijn.De eersten hebben reeds hun hoed afgenomen wat niet het geval is met zij die verder volgen.Zij gaan dus een kerk binnen

@allen: vooraleer we ons nog verder gaan verdiepen in zonnestanden en andere frivoliteiten: heeft iemand een serieuze aanwijzing over welke stad het hier gaat? Anders wil ik Jos vragen om deze foto op de regionale beeldbank te zetten onder de ' onbekende locaties '. Ik denk dat we mogen besluiten dat we er zelf niet uitgeraken en mijn eigen fantasie is op. Hebben jullie nog iets nieuws als antwoord op Jos zijn vraag dan zou ik het nu zeggen anders moeten we het in bredere horizonten gaan zoeken.

Beste Bloggers.

Onnodig nog verder te zoeken.

Zoals ik reeds in de inleiding aangaf, was het niet zeker dat het Mechelen betrof.

Na vele omzwervingen, via Engeland en de VS, ben ik achter het antwoord gekomen.

Het betreft de begrafenis van Karel Emiel GOBBERS. Geboren in Mechelen in 1858, maar overleden in 1910 in BOOM !

Een bericht zegt expliciet dat de begrafenis in de kerk van Boom plaats vond. De informant zwoer bij Mechelen omdat zijn (overleden) moeder hem altijd gezegd had dat de foto van deze begrafenis in Mechelen was genomen.

Sorry, maar het was wel best plezant. Al die reacties, gissingen, berekeningen, enz...

Dit bewijst dat de Bloggers zich met hart en ziel toeleggen op dergelijke items.

Sorry.

Tot besluit van de zoektocht ivm de begrafenis in 1910, In bijlage ter vergelijking de foto van de rouwstoet en een postkaart die de 'Antwerpsche straat' van Boom in beeld brengt.
Daarmee is het 'enigma' dus definitief opgelost.
 

 

Blij voor jou dat het mysterie opgelost is, Jos.
Laat de volgende rarara maar komen.
Maar deze keer ne Mechelse, he :-)

 

Deze foto is genomen te Boom op Antwerpsesteenweg .Identieke foto zonder personen

is te vinden na intikken - dames de marie tervuursesteenweg mechelen - Google afbeeldingen . Hier vind U beide foto's terug . Mysterie opgelost vermoed ik .

 

 

@Rik: zoals reeds uitgelegd in de vorige reactie op die topic. ;-)

Ik heb enorm veel interesse in deze foto voor een artikel in het jaarboek van de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome. Kan ik deze foto in hogere resolutie van iemand bekomen aub?