Kerk(boek)handel

met categorie:  

Vorige week een uitstapje naar het mooie Maastricht gemaakt. Een stad die geschiedenis uitademt, en het Limburgse levengenieten tot kunst heeft verheven. Een aanrader !

Ziehier één van de belangrijke bezienswaardigheden ...

(Foto Peter Meuris)

De boekhandel SELEXYZ wordt wel de mooiste boekhandel ter wereld genoemd. Op een boogscheut van het Vrijthof ligt boekhandel Selexyz Dominicanen. De Britse krant The Guardian verkoos Selexyz Dominicanen recent als mooiste boekhandel ter wereld. De boekhandel is gevestigd in een pareltje van een gotische kerk uit de dertiende eeuw.

(foto Peter Meuris)

In het koor van de kerk is een koffiebar ondergebracht.

En winkelen doe je gewoon boven op de bestaande grafstenen:

(foto Peter Meuris)

Is dit iets voor Mechelen ?

  • Het Forum in de Sint-Janskerk ?
  • Salvator in de Kathedraal ?
  • De Zondvloed in de OLV-over-de-Dijle kerk ?
  • De Standaard in OLV van Leliendael ?

Of vindt u het eerder heiligschennis ?

Méstrich is ook een stad naar mijn hart!

Ja als ze zoals in Nederland zelf moeten opdraaien voor de kosten van renovatie en onderhoud dan vinden de katholieken wel oplossingen; ( Het Belgisch systeem werd in Nederland in 1983 afgeschaft )

Eer de katholieken in Belgie akkoord gaan om dergelijke handelszaken in kerken onder te brengen dan moet er al heel wat water door de Dijle vloeien. maar ja, als de gemeenschap betaalt waarom zou je dan. 

 En ondertussen kunnen ze nog altijd zeggen dat het cultureel erfgoed is dat beschermd moet worden.

Dirk Jacobs, wat is het verschil tussen pakweg het gerechtsgebouw en een kerk, enkel als cultureel erfgoed bezien? En dan bedoel ik niet het feit dat nu het gerecht in het paleis zit  dus een andere bestemming heeft gekregen he, ik bedoel puur het gebouw. Je kan alles op dezelfde hoop smijten als waar jij kerken onder wilt zetten, maar dan moet je die dingen - zoals dus het gerechtshof - evengoed afbreken. Of ben jij echt zo'n cultuurbarbaar misschien?

 

Liever dit dan een hotel.

@Katrientje: Als ik me niet vergis is het Stadhuis van Mechelen ook erfgoed ? :-)

Heeft er al iemand aangedacht de mening van de kardinaal hierover te vragen.Is er ooit niet zoiets geweest als de verdrijving uit de tempel.Dat moet in de geschiedeisboeken toch nog te vinden zijn.Ook zijn door diverse oude schilders hierover prachtige werken gemaakt.Ik zal er eens een paar opzoeken als ik tijd heb.

Ik denk dat in Maastricht de mening van de betreffende Kardinaal zeker moet gevraagd zijn. Idem dito voor de Karmelietenkerk in Mechelen die binnenkort hotel wordt.

In de katholieke ritus is een kerkgebouw een gewijde plaats. Vanaf het ogenblik dat zij ontwijd wordt hebt ge nog maar alleen een gebouw. Je moet dus niet de twee door mekaar mixen. Als in een kerk geen erediensten meer gehouden worden en dat wordt officiëel bevestigd door de kerkelijke overheid dan is de kous af. Van een fabriek kan je lofts maken, van een kerk een boekenwinkel, van een brouwerij een restaurant , van een ziekenhuis een gerechtsgebouw enz., enz. Absoluut geen hocus pocus over verdrijvingen uit tempels, gewoon twee voeten op de grond.

Luc,

        ik denk dat ge hier toch een beetje te kort door de bocht gaat.

Hoe belangrijk dit thema voor de westerse beschaving is zal ik u aantonen aan de hand van drie meesterwerken door Europese kunstenaars aan ons achtergelaten.

1.De verdrijving van handelaars uit de tempel.Fresko van ZEILLER JOHAN JACOB    1763   in de kloosterkerk SANKT JOHAN EN ALEXANDER       in  OTTOBEUREN

2. Jezus verdrijft de handelaars uit de tempel.Door Rembrandt Harmensz van Rijn    1634

  Puschkin museum in Moskau.

3.Verdrijving van Eliodorus uit de tempel.Fresko ca 1512 door RAFAEL 1483 - 1520

In de Stanza dell ' eliodora                   Vaticaan.

U ziet het zijn niet van de minsten die zich in de loop der geschiedenis hebben bezig gehouden met dit thema.Dus zou het niet slecht zijn hierover de visie van de kardinaal te kennen en ook van de schepen van cultuur.Kwestie van de violen te stemmen.

@Louis: Al die prachtige schilders doen hier niet terzake. Een leegstaand gebouw, dat voorheen een kerkgebouw was, is in de meest positieve zin een prachtige hoop stenen die ofwel afgebroken kan worden ofwel, als het bouwwerk waardevol is en kan beschermd worden, een nieuwe functie kan krijgen.

Alle vergelijkingen met de verdrijvingen van handelaars en dergelijke hebben hier niks mee te maken. Als je hiervoor kardinaal Danneels en schepen Nobels wil mobiliseren, ga je gang. Ik denk niet dat hergebruik van kerkgebouwen belangrijk is voor de westerse beschaving. In ieder geval lig ik er niet wakker van zolang het gebouw maar niet blijft leegstaan.

A propos, in de Begijnenstraat wordt een voormalig kloostergebouw omgetoverd naar lofts. Hebben zich in de westerse geschiedenis zich daar ook schilders over uitgesproken? 

@ Luc :

Een moderne Kerk met 4 muren, een dak en een torentje kun je zo omturnen in een frituur of een boekenwinkel nadat de Kardinaal zijn zegen heeft gegeven en God de building heeft verlaten.

Maar die oude kerken blijven iets sacraal behouden.  Misschien enkel door de vorm van het oude gebouw zelf (meestal kruisvormig), lang nadat ze alle kruisen van de daken hebben gehaald of lang nadat ze de loodramen hebben vervangen door spiegelend glas.

@ gym: Dan stelt zich nog altijd de vraag ' wat ga ik met dat gebouw doen?'. Als er mooie glasramen of mooie gebinten zijn dan kan je er geen dancing in stoppen. In veel gevallen gaat het echter over kerkgebouwen van einde 19e - begin 20e eeuw en dan moet je een moeilijke selectie gaan maken bij eventuele leegstand: afbreken of hergebruik. Een kerkgebouw van amper 100 jaar oud kan je een breder hergebruik toebedenken dan ( bijv ) de St. Romboutskathedraal. Als ik denk aan de mizerie over het hergebruik van de voormalige Predikherenkerk dia al decenia leeg staat dan moogt ge er voor mijn part een frituur in zetten. Het zal een straffe moeten zijn die mij overtuigt dat dat verkeerd is. Ieder huis of gebouw dat leegstaat is een potentiële kankerplek en dat wil ik vermijden, beroemde schilders of niet.

@ Luc : Liever iets cultureel (boeken of museum) dat platte commerce (Frituur of hotel).

@Louis: Verdrijving van handelaars uit een kerk, gaat volgens mij over een *gewijde* kerk.

Ik vind het vreemd dat je voor je argumenten niet teruggrijpt naar wat er gebeurde met onze kerken tijdens de Franse periode, want dat is veel ingrijpender geweest.

In de SintPieter kerk is er trouwens tijdens die periode zelfs een 'tempel van de Rede' (Vrijmetselaarsloge) geweest.

Louis, doel je op het stuk uit de bijbel waarin Jezus handelaren uit de kerk jaagt, en zegt dat het huis van God heilig is en niet voor - vrij vertaald - platte commerce gebruikt mag worden? Veel echt gelovîgen denken idd nog op die manier. Een kerk is een kerk en blijft een kerk, als huis van God.

Jongens toch, een en hetzelfde gebouw verandert plots van status omdat de een of de ander pipo daar wat water doorsprenkeld.

Dat men daar honderd jaar geleden mee weg kwam ok maar heden ten dage is iedereen toch minstens tot zijn achtiende naar school geweest. 

@ Dirk Jacobs: als je tot je 18de naar school bent geweest, zal je ook wel geleerd hebben wat respect betekent voor andermans gedachtengoed, ook van "pipo's" die wijwater rondsprenkelen.

Ik denk niet dat het aartsbisdom bezwaar heeft als een leegstaande, ontwijde kerk een andere bestemming krijgt, zolang die nieuwe functie min of meer aansluit bij de traditie van het gebouw.  Een nightclub in een oude kerk?  Daar zijn ze op de Wollemarkt niet zo voor te vinden, vermoed ik, maar een boekenwinkel?  Moet kunnen, denk ik...

Waarom geen moskee?  Ik zou het de Mechelse moslimgemeenschap best gunnen als ze een oude kerk herinrichten tot stijlvolle gebedsruimte.

@ Dirk: Als die terminologie bij jou weerzin opwekt dan vergelijk je het maar met een minister die een lint doorknipt. En die zijn ook tot hun achttien naar school geweest.

@Koen: ik heb respect voor elk gedachtengoed ( een aantal uitgezonderd ). Iedereen mag denken wat hij wil zolang men ook de ( financiele ) consequenties ervan draagt.

Dirk, tja, dan moeten we naar een herziening van het Concordaat met Napoleon.  Want uit die tijd stamt nu eenmaal de financiële regeling tussen kerk en staat.  

Maar eigenlijk doet dit niets terzake bij dit item, nl. de eventuele herbestemming van leegstaande kerken.  Dat heeft niets te maken met de financiering van de kerk als instituut.

Hongerstaking in een kerk,dat kàn én màg toch??

@koen; het concordaat van Napoleon: zoals hier reeds geschreven hebben de Nederlanders daar ook een eind aan gemaakt. Trouwens wat stond in dat concordaat, Volgens mij enkel dat men moest zorgen dat de katholieken hun godsdienst konden beleven en hiervoor over voldoende kerken moeten beschikken.; Nergens stond dat elke kerk ad aeternam gerestaureerd en onderhouden moet worden 

Het moet zijn dat een deel van de bevolking de uitdagingen niet ziet De ene heeft het over het verjagen van de handelaars uit de gebedsplaatsen en de andere wil niet dat deze gebedsplaatsen nog overheidsgeld krijgen voor restauratie. Laat de jammeraars eerst even dit voormalige kruisherenklooster met voormalige kerk in Maastricht bezoeken en dan pas een idee naar voor brengen of ze dit goed vinden of niet. Probeer eens dat gebouw te bezien als mogelijkheid tot nieuwe zingeving, zonder te zeveren over subsidies of heidenen etc.

We hebben ondertussen hier in Mechelen toch ook een voormalige Minderbroederskerk en een voormalige Karmelietenkerk ? Kan perfect.

 

Het zal wellicht een beetje persoonlijk overkomen maar ik wou toch nog iets kwijt over de kerk in Hombeek.Ik ben een oorlogskind, geboren in 1937.Het komt mij nog levendig voor hoe ons moeder einde 1940 met ons naar de kerk trok om een kaarsje aan te steken opdat vader heelhuids uit Konigberg zou wegkomen waar hij in de meest erbarmelijke omstandigheden gevangen zat.En de kaarsjes hebben geholpen want begin 1941 was hij terug zei het in penibele toestand.Dit is mij steeds als emotioneel gegeven bijgebleven.Enkele maanden later kwam het bericht dat we onze klokken moesten afgeven om er kanonnen van te maken.Ik zie ze nog voor mij staan die stoere Hombeekse bonken.Twee dagen en twee nachten hebben ze aan die klokzelen getrokken tot ze geen  vel aan hun vingers meer hadden.Uiteindelijk zijn de klokken toch vertrokken naar de smeltkroezen van Krupp.Dit heeft eveneens een emotionele indruk op mij nagelaten die ik niet kwijt geraak.En in 1946 streek er een tenger ventje uit Boom neer,pater Aerts.Een hele week lang heeft hij de kerk laten vollopen om via zijn preken de mensen opnieuw te laten hopen en geloven ,om ze kracht en moed te geven om er opnieuw  tegenaan  te gaan. Dit heeft eveneens een sterke emotionele indruk op mij gemaakt.In november 1956 hebben we dan met grote militaire eer een jonge dorpsgenoot naar zijn laatste rustplaats gedragen.Als leerlingpiloot verongelukt in Canada.Onuitwisbaar !Dan waren er ook nog de familiale gelegenheden, maal vrolijk bij dopen en maal treurig wanneer we onze ouders en grootouders naar hun laatste rustplaats hebben gedragen. En laatst nog in november 2007 werd door de heemkundige kring Hoembeka een prachtig feest in scene gezet ter gelegenheid van 800 jaar kerkelijk leven in Hombeek.Er werd achteraan in de kerk een marber plaat opgehangen met alle namen van de Hombeekse pastoors over deze 800 jaar.En ze waren er allemaal.Monseigneur met zijn lakkeien en de schepen met zijn vassallen omdat ze wisten dat de pers zou aanwezig zijn en dat er achteraf ook nog goeie sekt zou geschonken worden.Een prachtige dag voor Hombeek en zijn gemeenschap.Maar nu komt de apotheose.Enkele weken geleden besluiten die wereldvreemde idioten op het bisdom om voortaan de Hombeekse kerk op Zondag te sluiten met de gefundeerde hahaha opmerking " Ze moeten maar in Mechelen naar de mis gaan."De geschiedenis herhaalt zich want het is precies 210 jaar geleden dat de Franse overheerser de kerkdeur kwam dichtnagelen en de pastoor in balligschap stuurde.Het gevolg is natuurlijk dat de mensen van Hoembeka op zondag hun eigen gedenkplaat niet meer kunnen zien omdat de idioten hun eigen volk wegjagen.

Moraal van het verhaal.Een kerk draagt zoveel stille getuigenissen met zich mee en stenen zijn geen stenen, toch niet die van een kerk.En ik hoop voor de jonge mensen dat de kerken nooit meer zullen moeten vol lopen, tenminste niet zoals wij dit gekend hebben

@ Louis G :

Elk volk en elke mens heeft in zijn leven ijkpunten nodig en rituelen.  Dat is zo voor elk volk of stam op heel deze aardkloot (geboorte, overgang naar volwassenheid, huwelijk, dood).  Dit rituelen werden vroeger uitgevoerd door druiden onder de maretak of de dikste eik en later in kerken, kathedralen en tempels : Communies, Bar Mitswa's, huwelijken en begrafenissen.  Die gebouwen behoren tot ons Groot Cultureel Erfgoed en daarom, als ze hun functie verloren hebben als Sacraal Gebouw, vind ik dat ze maar moeten aangewend worden om het Klein Cultureel Erfgoed (boeken, kennis) in onder te brengen en te behoeden, bewaren.

Natuurlijk zal dan een inkom niet gratis zijn (of blijven), maar liever een duit betalen om dat Klein Cultureel Erfgoed te bewonderen of aan te kunnen kopen, dan me blauw te betalen aan een luxe-kamer in een vijf-sterren Kerkhotel.

En daar zit echt iets in Gim !

Een boekhandel is semi-openbaar, iedereen kan hier binnenwandelen. Een hotel, is privé, en dus is die kerk minder toegankelijk. Een cultureel centrum is ook openbaar.

Misschien moeten de nieuwe functies van kerken bij voorkeur openbare functies worden ?

 Heb zelf precies zo'n foto gemaakt toen ik er was, alleen dan zonder die man :D