Winketbrug: 1970-1974 (2)

met categorie:  

Voor het verplaatsen van de leidingen der vergunningshouders en wegens de omvang van deze werken,werd de bouw van de brug een eerste maal geschorst van 30 april 1970 tot 10 maart 1971,dit om de vergunninghouders toe te laten hun gas-,water-,elektriciteit-en telefoonleidingen te verplaatsen.Alle vergunninghouders diende de bestaande zinkers in de Dijle op te breken en te vervangen door nieuwe zinkersDe werken aan de brug zelf konden door de aannemer slechts aangevat worden nna voltooiing van de werken der vergunninghouders.De bestaande leidingen lagen ter plaatse van de funderingen van de nieuwe brug en konden slechts buiten dienst gesteld worden na voltooiing en indienststelling van de nieuwe leidingen.

KEERMUREN:oorzaak van tweede schorsing !

De aannemer heeft de uitvoering van de werken voor de bouw ven de brug definitief aangevat op 10 maart 1971.Einde mei 1972 waren deze werken beêindigd met uitzondering van het aanleggen van de opritten tussen de keermuren,welke werken tot dezelfde aanneming behoorden.

Het is juist het aanleggen van deze ophogingen tussen de keermuren waaraan de tweede grote vertraging te wijten is.