Winketbrug: 1970-1974

met categorie:  

Nogwat gevonden tussen mijn oudere paperrassen,maar ik wilde jullie dit toch niet onthouuden: Brief van het Ministerie van Openbare Werken!(dienstvoor Public Relations)

STAND DER WERKEN AAN DE WINKETBRUG TE MECHELEN.

De bouuw van de nieuwe overbrugging van de Dijle in rijkswegN°1 te Mechelen die deel uitmaakt van de herinrichtingswerken van rijksweg N°1 Antwerpen-Mechelen-Brussel waarvan het aantal rijstroken op 2x2 zal worden gebracht,heeft reeds heel wat moeilijkheden opgeleverd voor het Mechels verkeer.

Het betreff hier een vaste overbrugging ter hoogte van de Winketbrug met een totale lengte van 300m.De breedte van het kunstwerk brdraagt 23m,onderverdeeld in een voetpad + veiligheidsstootband van 1,5m (x2);een veiligheidsstrook + greppel van 2m(x2);een fietspad van 1m(x2) en een rijweg met 2 rijstroken van 3,5m of èm (x2).

Voor de voetgangers werden aan de brug en aan beide oevers van de Dijle trappen voorzien.Het is inderdaad noodzakelijk de oude Winketbrug  af te breken om de wegenis onder de nieuwe Winketbrug te kunnen aanleggen.Bovendien is de bestaande brug in slechte staat.

Het totale bedrag van de uitvoering mag geraamd wordenn op zo'n 40 miljoen FF,terwijl de uitvoeringstermijn voor de bouw van de brug  werd vastgesteld op 18 kalendermaanden.

VERPLAATSING VAN LEIDINGEN.

Het aanvangsbevel voor de bouw van de brug werd gegeven op 10april 1970.

(vervolg komt)