Plopperdeplop!

met categorie:  

(foto: Jan Smets)

 

Deze foto schoot ik in de Sint-Jozefkapel van de Katelijnekerk.  Het is een detail van een biechtstoel...

Spontaan reageerde Frederic dm. hierop dat hij niet wist dat 'Studio 100 hier een bijhuis had'...   ;-))

Heeft dit 'aparte hoofddeksel' de makers van kabouter Plop geïnspireerd?  Ik zou het écht niet weten.  Maar misschien heeft een wijze blogger hier wel een plausibele verklaring voor. Wie wordt hier gebeeldhouwd in hout, voorgesteld?

(foto: Jan Smets)

@ Jans

De man met naar ik vermoed broden in zijn handen zou kunnen Sint-Vincentius a Paulo zijn. Maaaaaaar... mijn kennis van de heiligen is niet bijzonder hoog in te schatten. Laat staan dat ik zijn overste voor de vuist weg een naam zou kunnen geven. Kabouter Plop lijkt mij niet in de goede richting te gaan. Maar dat hij zich bezig hield met noodlijdenden lijkt mij wel een juiste beoordeling van 's mans levenswerk.

Indien ik me laat leiden door de ' broden ' en de brave gever die er uitziet alsof hij van het mannelijke geslacht is ( ondanks de plopsa-hoed ) dan weerhoud ik de volgende heiligen: Antonius van Padua, Antonius van Florence, Arnoldus van Tiegem, enz., in totaal zo een 15 gasten die met dat brood hun heiligdom verdienden. Voorlopig zou ik het niet weten.

...dus, zoeken we verder...  ;-)

Toch al bedankt Luc!

Ik ben eens gaan zoeken in mijn documentatie en ik vind momenteel alleen maar dit: de preekstoel een werk is van Nicolaas Van der Veken.

Ik vind in een beschrijving van de kerk een biechtstoel van Nicolaas VDVeken in de noordelijke dwarsbeuk. Die ligt net acher de St Jozefkapel. De beschrijving van de beelden doet me vermoeden dat het om deze biechtstoel gaat. De biechtstoel in de St Jozefkapel heeft als onderwerp de gevangen Christus, de kraaiende haan en de de berouwvolle Petrus.

De vermelding over de biechtstoel in de dwarsbeuk is dichter bij de waarheid denk ik: " de Melchisidech-scène". Dit zou een offer van brood en wijn zijn! Ik zoek de details op via google, maar ik denk dat we in die richting moeten zoeken. Ik stel terlops vast dat de nummering van de werken in het boekje dat ik heb niet altijd klopt. De "aanbidding der wijzen" een schilderij  van Moreels in dezelfde noordelijke dwarsbeuk wordt op  de verkeerde muur gesitueerd. Mogelijk is dus ook de vermelding van de biechtstoelen niet correct

 

 

 

 

 

 

 

Inderdaad Rudi, de biechtstoel is van Nicolaas Van der Veken?  Dat had ik ook al teruggevonden.  En op deze biechtstoel staat er inderdaad ook een kraaiende haan (hier maakte ik ook foto's van ...), en een Petrusfiguur en een gevangen Christus...

'Offer van brood en wijn'... lijkt aanemelijk.  Maar ik ken het tafereel en de 'iconografie' niet...

Vincentius lijkt me ook mogelijk...

Het is dus niet die Melchisidech, enfin we zien dan wel.

Ik kan niets specifieks terugvinden over die biechtstoel. Ik heb wel een vergeeld krantenknipseltje over Nikolaas Van der Veken en daar staat volgende zin in: ' Vermaard zijn de vier eiken biechtstoelen in de KathelijneKerk, waarvan twee voorkomend van het Klein Begijnhof '. Nooit van gehoord! Komt onze biechtstoel daar vandaan?

Het hoofddeksel s in elk geval een gewone myter als gebruikt in de RKK. Op sommige afbeelding wordt die zo afgebeeld. (In profiel zeg maar)

 

Wat aanleiding gaf tot vgl tussen kardinalen en krokodillen. De mijter lijkt dan een beetje op de opengespreide kaken van zo'n beest. Vooral in de Amerikaanse (baptisten) kerken werd zo op het gevaar voor de katholieken gewezen.

 

catholic crocodil

Kent er iemand het geboortejaar van Nicolaas Van der Veken? (hier is geen Carolus te verdienen!)

Wat betreft de vorm van de mijter ga even naar: http://www.newadvent.org/cathen/10404a.htm waar je kan zien dat de plopperdeplopmijter ooit mode was. 

Als we mogen aannemen dat de Madonna met kanunnik Joris van der Paele van Jan van Eyck van 1436 dateert en de daarop getoonde mijter van Sint-Donaas later niet bijgewerkt is weten we dat begin 15e eeuw het model uit de Katelijnenkerk al niet meer gekend was.

Maar wie is de gever en de ontvanger van die Samsonkoeken nu?

 

@Jokke; 29 oktober 1637. Ga je hem een kaartje sturen?

Luc, ja een gratis kaartje voor ParkpLop!

Ik heb nu net 1.000 heiligentekeningen doorgenomen en onze vriend met de rare hoed zat daar niet tussen. Dus die gast is niet heilig maar gewoon een ( rijke ) bakker. Dus ik ga wat wachten tot er iemand een lumineus idee heeft.

(Hanswijkprocessie 2008 - foto's gimycko)

Uit een tekst, gevonden ergens op het Internet (ik dacht Wikipedia) staat oa dat de punthoeden in de Middeleeuwen door dames van de Hoogste Klasse (adel) werd gedragen.  In die groep van Edelen, Adel en Blauw Bloed (Hanswijkprocessie - Foto 2) loopt ook een vrouwenfiguur met een hoofddeksel dat veel wegheeft van die KabouterPlopHoed.

Misschien was deze mijter een aanduiding van een Hooggeborene of Edelman, want geen kruis is er te zien op de mijter, wel een soort edelsteen (Rijk Volk ?)

In die tekst stond eveneens de beschrijving dat de (gekende) mijter afstamt van de tiara.  Dus is deze KabouterPlopHoed misschien een soort Middeleeuws Mannelijke variant van de Tiara om een lid aan te duiden van de Haut Finance.

Geestelijkheid en Haut Finance : A match made in Heaven.  Remember de Katholieken en de Liberalen in den tijd van Priester Daens : "De Liberalen houden het volk arm, de Katholieken houden het volk dom".

In de kapel van St Joseph:

Men stelde daer ook den biechtstoel gemaeckt door Niclaes Van der Veken; en die gestaen had in het kruis der kerk noordwaerts.

uit : "Historische aantekeningen" door Z.E. Heer Kanunnik SCHOEFFER.

 

Noordelijke kruisbeuk.
Tegen de buitenmuur staat een eikenhouten biechtstoel, werk van Niklaas van der Veken, doch jammerlijk met eenige verflagen bedekt. Het fronton is versierd met een kelk met stralende hostie, zinnebeeld der H. Eucharistie, door twee engelen gedragen. De drie ingangen zijn geflankeerd door pilasters, versierd met vruchtenkransen, bloemen en bladeren, waarin een engelhoofd.
Langs weerszijden van den biechtstoel, zijn tegen den muur eikenhouten beschotten aangebracht, voortkomende van de gestoelten, die zich eertijds tegen de eerste pijlers van de middenbeuk bevonden. Zij vormen aldus een lambrizeering, die in de hoeken van deze beuk aansluit bij pilasters, in denzelfden trant als deze van den biechtstoel. In het midden van elk zijvlak ziet men een bustegroep, vroegere versiering van het hiervoor vermelde gestoelte, waarvan het ontwerp betrekking heeft op het H. Sacrament des Altaars.
Rechts : “Melchisedech die aan Abraham drie brooden en een beker wijn overhandigt”. Hoog 60 cm. Breed  50 cm.
Links : “Christus tusschen Petrus en Johannes, het H. Sacrament des Altaars instellend”. Hoog 45 cm. Breed 60 cm.
Al de personages zijn voorgesteld in halffiguur en bevinden zich op een voetstuk met gebeeldhouwde drapeering en met een cherubijnshoofd versierd.
Werk uitgevoerd door Niklaas van der Veken.

 

Uit : "Inventaris Kunstvoorwerpen Ste Kathelijnekerk te Mechelen"

Dus de Rudi zat er boef oep! Blij dat Jos het gevonden heeft want ik ging er neurasteniek van worden. Merci Jos!

ja die stadsgidsen hé....

Melchize´dek, (hetgeen betekent "mijn koning is gerechtigheid") koning in Salem (Jeruzalem), een "priester van God, de Allerhoogste", bracht Abraham volgens Genesis 14 na zijn zege over Kedorlaomer en diens bondgenoten brood en wijn en zegende hem.
Zie in het Nieuwe Testament Hebr. 5 en 7.

@rudi: :-)

@ Rudi en Jos

Hoera Rudi en Jos voor jullie opzoekwerk.

Ik vind echter dat Jans door het wegmoffelen van de wijn mij danig te kakken heeft gezet met mijn Vincentius a Paulo.  Als er in dit houtsnijwerk sprake moest zijn van broden en van wijn dan wil ik dat vocht graag op de foto zien staan alvorens ik mij te pletter zoek naar de naam van die Plopsalandkwast Melchisidech genaamd. Als niet gelovige voel ik mij stevig in mijn reproductieapparaat getast met deze foto. Ik mag hopen dat de kardinaalsziekte prostaatkanker mij mag bespaart blijven.

@ Rudi en Jos

Hoera Rudi en Jos voor jullie opzoekwerk.

Ik vind echter dat Jans door het wegmoffelen van de wijn mij danig te kakken heeft gezet met mijn Vincentius a Paulo.  Als er in dit houtsnijwerk sprake moest zijn van broden en van wijn dan wil ik dat vocht graag op de foto zien staan alvorens ik mij te pletter zoek naar de naam van die Plopsalandkwast Melchisidech genaamd. Als niet gelovige voel ik mij stevig in mijn reproductieapparaat getast met deze foto. Ik mag hopen dat de kardinaalsziekte prostaatkanker mij mag bespaart blijven.

Sorry voor het tweemaal doorzenden van deze onzin.

...maar grappig is het wel!

bedankt voor al het zoekwerk!  Kabouter Melchisedech is gededecteerd en geïdentificeerd....

Eind goed, al goed!  Plopperdeplop.  ;-)