Crash Test for Dummies ?

met categorie:  

(Foto Gimycko)

Het gaat goed in de Heihoek.

Nu het verwaarloosde pleintje, op de hoek van de Spiegelstraat met de Langhestraat netjes is volgebouwd met die nieuwe appartementen, geraken ze stilaan ook bewoond. En al heb je een klein appartementje met 1 slaapkamer op de gelijkvloers voor minimum 150.000 euro, de grotere appartementen raken prima verhuurd of verkocht.

De financieel betere bewoners betrekken dus een gloednieuw appartement in de binnenstad van Mechelen en er is ook een kleine zelfstandige gespot (computerbedrijfje).
Omdat ik vlakbij woon zie ik de verhuisfirma’s aan-en afrijden en de auto’s in de Spiegelstraat worden groter of hebben een groter volume.

En, vermoedelijk omdat de garage(s) nog een finishing touch moeten krijgen, staan enkele van die bolides, vermoedelijk uit noodzaak, nog effe geparkeerd in de Spiegelstraat. Misschien nog een beetje kriskras achter elkaar, maar de straat moet effe opnieuw opgelapt worden na de werken en er ontbreken nog enkele geschilderde parkeervlakken.

En dan denk je : “Hoera, de buurt gaat erop vooruit !”

Totdat je ’s avonds van je werk thuis komt, je de Spiegelstraat inrijdt en op het einde daarvan een bolide ziet staan met een kras, gekerfd in het koetswerk, van motorkap tot koffer, over de hele zijkant van het voertuig.

Een Crash Test for Dummies, pure jaloezie / verveling of gewoon crimineel onnozel ?

“Respect, mijnheer ? No fucking way !”

Buurt erop vooruit? Ik slik enkele vloeken in. (Ben bewoner en heb dus ietwat recht van spreken)

Als ik niet zo fatsoenlijk was grootgebracht bracht ik die krassen zelf wel aan.

Denk je dat die eigenaars van die bolides ook maar het minste respect opbrengen voor de bewoners van de wijk?

No Way. Hun wagens moeten ze kwijt waar en wanneer ze maar willen en op eender welk moment van de dag. In Speelstraten, op kruispunten, op speelpleintjes, dubbelparkeren, ... waar er maar plaats is.

Op de minste reactie krijg je een arrogante snauw als antwoord. Kinderen worden afgdreigd als ze iets te dicht in de buurt van de bolides komen ...

 

etcetera 

Ik heb het niet zo op lieden die een buurt als hun persoonlijke parkeerplaats beschouwen. Om het zacht uit te drukken.

Dus nog maar eens een extra camera plaatsen? Uiteindelijk gaat iedere inwoner een chip ingeplant krijgen om zodoende iedereen op elk moment te kunnen ' tracen ' via GPS. De techniek is er maar moeten we daar nu echt als noodrem gebruik van maken? Je kan dan wel de daders aanduiden maar je bent nergens als het er om gaat om de motivatie tot zulke wandaden om te buigen. Zucht!

Ik woon al een hele tijd in die buurt en buiten wat lawaai van spelende kinderen, wat rommel op het voetpad of een muurtagje, valt het er prima leven : Spiegelstraat, De Langhestraat.  Vlakbij de drukke straten en pleinen en toch rustig.  En de leerlingen van Scheppers en TSM racen 's avonds er wel doorheen, om de Korenmarkt te ontwijken richting Ganzendries en Brusselpoort.

Maar dan kom je 's avonds thuis en schrik je wel effe.  Dit was duidelijk geen krasje van een zatte fietser die die auto te laat zag, maar een goede stevige horizontale kras over de hele zij-lengte van dat voertuig.  En dan ga je effe denken...

@gim: je weet nooit waar je eindigt met dit type van ' geladen ' blogs. Bij ' ons ' in de straat wordt er direct verwezen naar ne zatte chauffeur maar in de wijk waar je het het ervaren hebt krijgt dat ineens een andere ( misschien / waarschijnlijk ) kleur. Ik heb er geen oplossing voor; ik zou als overheid alleen maar trachten een hoop verveling bij ' werkzoekenden ' om te buigen naar .. .

@ Luc :

Niks beladen.  Niks kleur.  Gewoon een feit.  Moet kunnen. 

HLZHI - Mechelen. 

Indien dit waar is bel dan de politie.

TITEL II: Regels voor het gebruik van de openbare weg
 
Artikel 22septies: Verkeer in speelstraten
 
 
 
22septies1. In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen.

De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers; evenwel zijn de bepalingen van artikel 42 van dit besluit niet van toepassing.

Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in die straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen en fietsers, hebben toegang tot speelstraten.
22septies2. De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten zonodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.

@ bjorn :

Niks speelstraat.  Beide straten (Spiegel-en De Langhestraat) zijn gewone straten, waar ze een tijd geleden, alles genivilleerd hebben.  Dwz geen onderscheid meer tussen voet-en rijpad.

Dit gaat (ging) over de klaarblijkelijke bewuste vernieling (of beschading) van andermans goed, welk de reden ook was. 

Ik denk niet dat het kwam van een doorgedraaide Vinci-medewerker, want die gebruiken enkel hun fotocameraatjes (en die hebben geen scherpe kantjes), en nonkel Mo zit met zijn kroost nog tot 15 augustus in het Rif-gebergte.

Zelfs in een speelstraat kan dit niet goedgekeurd worden, en het is erg. Ik had wat specifieker moeten zijn in mijn eerste reactie, dat de ernstige feiten die in speelstraten vastgesteld worden, evengoed moeten bestraft worden.

Ik kan me herinneren dat ,ik denk in de omgeving van de Heembeemd, er ook zo een reeks vernielingen hebben plaatsgevonden. De dader is toen wel gepakt.

Je kan alleen hopen dat het niemand is uit de omgeving.

Buurten gaan er trouwens niet alleen op vooruit door er dure apartementen en dito wagens te zetten. Je moet ook werken aan het sociale. Vermits ik gelezen heb dat de buurtfeesten echt in de lift zitten, zou ik echt durven zeggen dat het goed gaat met mechelen.

Maar of het nu goed of slecht gaat het is een questie van perceptie. Ook al is dit een feit, in het grotere geheel betekent het bijna niets.

Politiek maakt daar ook steeds handig gebruik van. Voor Somers was alles slecht in Mechelen, na Somers alles plots goed. Of het zo was of is laat ik in het midden. De burgemeester heeft mij nog geen moment anders doen denken over Mechelen. Ik ben er steeds fier op geweest Mechelaar te zijn.

@ Bjorn : Ik ook (dus dat maakt al 2).

En het gaat goed met Mechelen, dank U.  Heel goed zelfs.

Maar bij het Hoera-geroep moet je erbij bedenken dat dit nog steeds een stad is van mensen, met goede en slechte kanten. 

Zo hebben we, naast het weer, altijd iets om over te zeveren (op cafe en op den blog).

:-)