Veel te veel verkeersborden in Ridder Dessainlaan

met categorie:  
Foto Nieuwsblad
(Foto: www.nieuwsblad.be)

MECHELEN - 'Er staan en onnodig veel verkeersborden in de Ridder Dessainlaan.' Dat zegt CD&V-fractieleider Karel Van Butsel. Schepen Greet Geypen erkent het probleem.
Enkele dagen geleden stond de Ridder Dessainlaan vol met parkeerborden.
Het leek wel alsof ze er als paddestoelen uit de grond gekomen waren.
Ik dacht dat er na het geval "Janssens-Stevens" een samenscholingsverbod uitgeroepen was voor verkeersborden, maar dat bleek niet zo te zijn :-)
Echter één grote opmerking : helaas was deze bordenkermis maar een tijdelijk verschijnsel.
Helaas ??? Ja, Helaas, want als buurtbewoner riskeer ik dagelijks mijn wagen en mijn leven door het ontbreken van verkeersborden op de Dessainlaan.
De toestand in die straat heeft me zelfs al een auto gekost.
De Ridder Dessainlaan is geen voorrangsbaan en dat schijnen heel veel chauffeurs niet te weten of te beseffen.
Aan alle kruispunten op de Dessainlaan geldt dus de voorrang van rechts.
Meestal hebben ze het park geroken en duwen ze nog eens extra op het gaspedaal.
Wanneer je vanuit de Dodoenstraat, de Velkgerstraat, de Kleine Veldekensstraat, of de Fortuinstraat komt en, zoals het hoort, je voorrang neemt om alles vlotjes te laten verlopen, hoor je plots het gieren van banden en daarna tikt de chauffeur die op de Dessainlaan van links kwam, in de meeste gevallen met zijn wijsvinger tegen de zijkant van zijn hoofd.
Het wordt dringend eens tijd dat het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid in deze neemt en in plaats van een bos parkeerborden te planten, enkele duidelijke verkeersborden B17 (Kruispunt waar de voorrang van rechts geldt) plaatst.
Als er budget is voor het bordenbos, kunnen een 8-tal borden de kost niet maken, denk ik zo.
Het zou ook handig zijn indien de zijstraten van de laan parkeervakken zouden krjigen, want veelal wordt er tegen de rijrichting in geparkeerd en laat men tussen twee wagens een plaats waar net geen wagen meer tussenkan, terwijl er een schrijnend parkeertekort is omdat de huizen daar niet over garages beschikken.
Ocharme
Jan, 't is nochtans simpel.... waar GEEN verkeersborden staan, geldt de voorrang van rechts en elke automobilist wordt geacht om dat te weten, zelfs diegenen die "het park geroken hebben" :-)
Jan, er wordt idd. wel raar geparkeerd van tijd, maar stel je dit eens voor: er staan 2 dikke bakken achter elkaar geparkeerd, met nog een halve meter tussen de beide wagens (kwestie van beleefdheid he, niet in elkaars koffer kruipen ;-) ).
Wagen 1 rijdt weg. Er is plaats, ik kom toe met mijn klein wagentje en kruip in die vrije plaats van wagen 1. Halve meter tussenruimte tussen mijn auto en die 2e ferme bak wordt zo pakt em beet een meter. Wagen 2 rijdt ook weg. Mijn ventje komt thuis, ziet de plaats van wagen 2 en zet zijn klein wagentje daar in . Aangezien mijn ventje een beleeft ventje is, parkeert hij zijn auto'ke niet té dicht in de mijne, maar laat er ook weer geen groot gat tussen.
Gevolg: erachter is veel plaats over, maar eigenlijk net niet genoeg om nog een auto te zetten.
Tja, kan je dan zeggen dat wij slechte parkeerders zijn?
Er is nu eenmaal veel verloop van wagens in ons straten in die buurt, en niet elke auto is even groot.
Nu weet ik wel dat er inderdaad mensen zijn die ... laat ik het beleefd houden ... moeite hebben met parkeren, maar dit is echt niet elke keer de reden ;-)

Wat mij wel opgevallen is .. het is veel moeilijker "netjes" te parkeren op de parklaan, sinds er parkeervakken geschilderd zijn. Je kan tenslotte niet door je motorkap heen kijken om te zien of je nu IN of nog UIT het vak staat, en hoeveel je niet juist staat. ;-)
Om Luc Van Espen van de fietsersbond te persifleren: een kwast en een likje verf zouden al heel wat kunnen oplossen. 't Moet niet altijd veel kosten.
@Roger : Normaal gezien zou iedere chauffeur inderdaad de regels moeten kennen, maar je zou versteld staan hoeveel bestuurders de regels niet (willen) kennen, of ze vierkant aan hun laars lappen.
De snuit van mijn 10 maanden oud Ford Ka'tje lag 15 meter verder.

@Katrientje : Je hebt (deels)gelijk met je redenering, maar het gaat in merendeel van de gevallen wel om ego-chauffeurs waarbij de hoffelijkheid zoek is.
Als je moeilijk te been bent en je moet met je boodschappen twee straten ver lopen omdat steeds dezelfde chauffeurs denken dat ze met een autobus rijden, gaat dat tot den duur uw voeten uithangen.
Parkeervakjes lijken me dus de beste en goedkoopste oplossing.
Je hoeft niet door je motorkap te kijken om de lengte van je wagen te kennen :-)
Da's juist Jan, maar men kan bewaarlijk overal verkeersborden zetten... tenzij Stevens en Janssens nog iets in petto hebben??? :-) Zo erger ik me ook aan bestuurders die het vertikken om hun richtingaanwijzer te gebruiken. Ik denk zelfs dat dit onderdeel bij (doorgaans) zware Duitse wagens uitsluitend in optie te verkrijgen is...
@ Roger : Maar nee, dat zijn Gouden Pinkers !

:-D
Ik passeer hier dagelijks 2x maal omdat ik mijn dochter ga afzetten in de creche. Het is inderdaad opvallend dat men de voorrang van rechts daar zeer weinig respecteert. Dat met die wijsvinger heb ik dus ook al meegemaakt met mensen die van het park kwamen.
Vele mensen redeneren spijtig genoeg als volgt, "ik rijd op de hoofdbaan, dus heb ik voorrang". Natuurlijk is dit klinkklare onzin, maar het leeft nog wel bij de mensen. Zolang er nog mensen rondrijden die nooit een theoretisch examen hebben afgelegd of dat er mensen zijn die dat al heel lang geleden gedaan hebben zal de kennis van de wegcode er niet op vooruit gaan. Zeker met de laatste frequente wijzigingen is het niet onzinnig om regelmatig die kennis eens op te poetsen. Om er zeker van te zijn dat iedereen inderdaad zijn kennis van de wegcode op peil houdt is het beste instrument een nieuw theoretisch examen. Ik pleit dus sterk voor een theoretisch examen dat om de paar jaar terug moet afgelegd worden.
Op die manier is alvast aan de eerste voorwaarde voldaan voor een veilig verkeer, nl. een parate kennis van de wegcode. De volgende stap is het dan correct toepassen hiervan. Het excuus van "ik wist dit niet" gaat dan alvast niet meer op.
JC, die ballon gaat niet op. En wat dan met zij die kortelings zowel een theoretische als een practisch examen hebben afgelegd en die enkele weken later "boenkeboenke" aan 120 over de vesten vliegen. Ik denk dat zij die ooit het geluk hebben gehad om zomaar een rijbewijs te bekomen, maar die in die 40 jaar honderdduizenden km hebben afgelegd, een veel kleiner gevaar op de weg vormen, wat uiteraard niet wegneemt dat tussen alles idioten of onverantwoorden zitten.
Bwa het klassieke argument, een andere doet een fout, dus moet dit maar niet aangepakt worden, neem eerst de andere

Als die kerel inderdaad 40 jaar rijdt en honderduizenden km heeft afgelegd zonder ongeval dan mag het toch geen probleem vormen om dat examen af te leggen ?

Bovendien was mijn argument het volgende. Eerst de wegcode kennen, daarna kan je beginnen met deze toe te passen en na te leven. Als je ze niet kent lukt het tweede alvast niet.

Als je natuurlijk niet wil de regels naleven zijn er andere middelen om dat te verzekeren.

Helaas ken ik er ook die al meer dan 40 jaar rijden en een zeer groot aantal km hebben gereden, die geen benul hebben van de wegcode of van de basistechnieken van autorijden. De enige reden dat ze nog ongevalvrij rondbollen is geluk en het feit dat de andere weggebruikers hun fouten compenseren door voorzichtigheid.

Mijn moeder is zo iemand, rijdt ondertussen al 44 jaar, ongevalvrij. Ze heeft geen benul van voorrangsregels, snelheidsregels, ... Haar rijtechnieken zijn bedroevend, zit verkeerd aan het stuur zodat ze niet adequaat kan reageren in een noodsituatie. Ze kan de auto nog steeds niet parkeren ... Ik heb al wel dikwijls bijna ongelukken gezien van haar, natuurlijk weer te wijten aan ... de anderen.
Wat hebben de getoonde verkeersborden met voorrang van rechts te maken?
Volgens mij is Karel Van Butsel nog niet gaan kijken aan de Kleine Nieuwendijk en het kerkhof als KV thuis speelt want dan heb je ook een mooie verzameling borden. :-)
"Verkeerssignalisatie weer in handen van stad" lees ik vandaag op de website van Het Nieuwsblad!
@ Jokke :
Al dat uitbesteden werkt na een bepaalde duur nefast. Zowel voor bedrijf/stad als werknemers.
Bij den Agfa, waar ik werk, zijn ze van plan ook daar op terug te komen.
Intussen hebben veel van mijn collega's, die niet direct tot de core-business behoorden, de vorige maanden en jaren allemaal hun job verloren.