Toelage voor bijzondere en vernieuwende projecten

met categorie:  
Beste bloggers,

Hier een bericht over het aanvragen van toelagen voor bijzondere en vernieuwende projecten.

In het kader van het cultuurbeleidsplan is het mogelijk om toelagen te verkrijgen voor bijzondere en vernieuwende projecten. De financiële ondersteuning kan tussen de 250 en de 5.000 euro bedragen.
Hieraan zijn uiteraard een aantal voorwaarden verbonden:
1. De projecten sluiten aan bij de doelstellingen verwoord in het Cultuurbeleidsplan 2008-2013 (zie www.mechelen.be/cultuurentoerisme).
De voorkeur gaat uit naar gemeenschapsvormende projecten, d.w.z. naar projecten die stimuleren dat mensen elkaar ontmoeten en/of zich betrokken voelen bij een culturele manifestatie, en/of projecten die werken aan publieksvernieuwing en –verbreding, en/of projecten die gemeenschappen met elkaar en met de culturele sector in verbinding stellen.
2. In de eerste plaats wordt gekozen voor projecten die in een samenwerkingsverband worden georganiseerd. De inbreng van elke partner moet daarbij duidelijk zijn.
3. Indien er geen samenwerkingsverband is, dan moet het resultaat van het project duidelijk van belang zijn voor meerdere Mechelse culturele actoren (organisaties en/of kunstenaars).

De projectaanvragen worden uiterlijk tegen 11 april 2008 elektronisch verzonden naar anny.huyghe@mechelen.be of bezorgd op het adres Cultuurbeleidscoördinator Michel Price, Cultuurcentrum, Minderbroedergang 5, 2800 Mechelen.
De projecten worden geëvalueerd door de Stuurgroep Cultuurbeleid die aan het college van burgemeester en schepenen een selectie voorstelt. Einde april, begin mei hoor je of jouw project geselecteerd werd en voor welk bedrag. Het wordt dan opgenomen in het Cultuuractieplan Mechelen 2008.

Aanvraagformulieren en reglement kan je bekomen via Anny Huyghe, anny.huyghe@mechelen.be, tel 015 29 40 33.

Meer info bij Michel Price, cultuurbeleidscoördinator, michel.price@mechelen.be, tel. 015 44 52 89.
Ha, net op tijd ... we gaan binnenkort een nieuwe versie van deze site lanceren ...
een kostenramingske doen voor stijgend aantal gebruikers, hoger debiet, ruimere bandbreedte en een snellere server en dat bij de aanvraag doen
Wie weet?... De blog brengt zonder twijfel mensen dichter bij elkaar en zet cultuur op alle niveaus op tijd en stond in de kijker. Het is jullie alleszins gegund!
het proberen waard!