Leuvens of Mechels-II

met categorie:  


Artikel in de Gazet

Dirk de Gendt ( Mechelaar en Maneblusser ) in ‘t Leuvens...

Nu misschien nog Jan Arnalsteen ( ? West-Vlaming ) in ‘t Mechels ?

Idee - Idee
dat DDG graag in de media komt, weten we; een mis in het dialect is helemaal niet origineel: in Brussel gebeurt dit al enkele jaren in een bepaalde parochie (als ik me niet vergis, in Jette).
En Danneels in 't Mechels? Als dat ooit zou gebeuren, bel ik CNN!
Ik heb effe de Geloofsbelijdenis opgegoogled...

"Ik geloof in God, de Almachtige Vader
Schepper van de Hemel en de Aarde
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer
Die ontvangen is van de Heilige Geest
En geboren uit de Maagd Maria
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus
Gekruisigd is, gestorven en begraven
Die neergedaald is ter Helle
De Derde Dag verrezen uit de Doden
Die opgevaren is ter Hemel
En zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader
Vandaar zal Hij komen oordelen : de Levenden en de Doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
De Heilige Katholieke kerk,
de Gemeenschap van de Heiligen
De vergiffenis van de Zonden
De verrijzenis van het Lichaam
en het Eeuwig Leven

Amen"

Vertaal dit maar eens in het Plat Mechels !

:-D
@koendv: CNN bellen zodat ze het onmiddellijk er in Rome weet van hebben?
"Bedankt veu de bloeme
Zaolig Paose..."

of zoeiet ?

:-D
awel gimycko,da geune ikke nà is probeere.
wel effekes po(e)sjènse he. :-D
@ Nen echte Mecheleir :

En oek ne schoene preek schraove, zenne...

Mao ni te langk. Ni langer as tien minute.
Want anders valle w'ier in slaop, zenne...

:-D
k'hem al onzen burger oep zen Mechels,Danneels zal der nogwel beikunne zéker?
Hahaha...

We wachten oep ao vertaoling...
Jan Arnalsteen (federatiepastoor van Mechelen in opvolging van de graag in de kijker lopende Dirk Degendt) is van Ternat afkomstig...
Géén West-Vlaming dus.
En verder is deze man heel sympathiek, goedlachs en breeddenkend. Toffe mens - en van een 'goed jaar'... ('t is 't mijne: 1961, dus... ;-)
Voor een geintje is hij niet verlegen, me dunkt.
Maar of hij even graag op deze manier in de pers komt als zijn voorganger, da's nog maar de vraag...
@ jans: inderdaad, hij is een heel eenvoudig pastoor (door of dank zij zijn afkomst: zoon van witloofboeren?)
ik heb het genoegen gehad met hem te kunnen praten toen hij pas in Mechelen gearriveerd was, en het was een heel deugddoend gesprek....
Het is hier stillekesaan beunaa het "Kerkelijk Leven" ofte "het parochieblad" aan het worden!
Tja das gimycko zijn schuld dan hé jokke :-)
een sympathieke paster = Jan Arnalsteen!
@ jokke & Filip : Hahaha...

:-D