HET CULTUURBELEIDSPLAN 2008-2013

met categorie:  
Hoezo een cultuurbeleidsplan?

De Vlaamse Gemeenschap nodigt de Vlaamse gemeentes uit om, na het aantreden van hun nieuwe gemeenteraad, een cultuurbeleidsplan op te stellen voor de komende zes jaar.

Het beleidsplan

* overloopt de kansen en uitdagingen;
* luistert naar de behoeften zoals die door de culturele spelers geuit worden;
* werkt voorstellen uit het bestuursakkoord verder uit;
* en bundelt de voorstellen van de stedelijke cultuurdiensten.

Maar wat wordt het voor Mechelen ?
Het cultuurbeleidsplan in twee zinnen

"Met haar cultuurbeleid wil de stad Mechelen elke inwoner en bezoeker van de stad en de regio kansen en mogelijkheden bieden om er de veelzijdigheid van cultuur te ontdekken en te beleven.
Mechelen ambieert een culturele uitstraling die zich niet tot de eigen regio beperkt maar die reikt tot ver daarbuiten.
"

De vijf pijlers van het cultuurbeleidsplan

Het plan bundelt de beleidsintenties in vijf hoofdstukken:

1. De stad Mechelen voert een integraal beleid.
2. Mechelen stelt een zeer ruim en divers cultuuraanbod ter beschikking.
3. Mechelen leidt zoveel mogelijk bewoners en bezoekers naar een intense en gedifferentieerde cultuurparticipatie.
4. Cultuur brengt Mechelaars dichter bij elkaar.
5. Mechelen bezit een culturele uitstraling die tot ver buiten de regio reikt.

De volledige Cultuurbeleidsplan 2008-2013 kan je hier downloaden
Maar wat bedoelen onze vrienden van de ' Vlaamse Gemeenschap' met het woord 'cultuur'?
Ik vind het heel neig om iedere mechelaar te laten participeren in ' cultuuraanbod' maar kan iemand mij uitleggen in 2.000 woorden wat 'onze cultuur' is.
Eerlijk gezegd ben ik bang van het antwoord. Hier wil ik niet alleen een boompje over opzetten maar een gans bos ( op voorwaarde dat we positief blijven!)
@Luc: ik denk dat we hier over twee cultuurbegrippen praten:

enerzijds heb je 'onze' cultuur: een geheel van gemeenschappelijke waarden, normen, gewoonten, tradities, taal,...

Hier alleen al kan je natuurlijk een heel bos opzetten...Huntingdon en confraters hebben hier dikke boeken over geschreven.

Moet je niet enkel 'cultuur' definiëren, maar ook 'ons' natuurlijk...jouw familie ? Mechelen ? de regio ? Vlaanderen ? België ? West-Europa ? Een aantal dingen gaan dezelfde zijn binnen elk van die niveaus, een aantal dingen heel anders.

anderzijds heb je een cultuuraanbod natuurlijk: een aanbod van tentoonstellingen, optredens, kunst, evenementen, ....

Dat aanbod kan perfect aansluiten bij 'onze cultuur', maar kan ook net een raam bieden op hele andere 'culturen'.

Het cultuurbeleidsplan gaat voornamelijk over het beleid achter dat tweede cultuurbegrip...en gelukkig maar, want het laat net wel toe om mensen samen te brengen.
En wie goed leest in bovenstaande pdf ziet dat ook MechelenBlogt behoort tot de digitale Mechelse Cultuur.
Ik vind het op zich een goed cultuurbeleidsplan... ik zou zelf hier en daar misschien andere accenten gelegd hebben, maar dat is natuurlijk ook logisch bij verschillende cultuurbeleidscoördinatoren.

Persoonlijk vind ik het engagement naar de wijken en dorpen nog net iets te vrijblijvend en te klein.

Gemeenschapsvorming vind ik nog te summier en te vaag ingevuld, hoewel dit natuurlijk kan zijn omdat de werkgroep hieromtrent nog niet echt van start is gegaan. Ook diversiteit is nog een beetje te eng ingevuld.

Ik mis zelf ook nog een beetje een nieuwe rol voor de bibliotheek die breder gaat dan enkel kennis- en informatiemanagement. De bibliotheek als ontmoetingsplek en plaats waar eveneens tentoonstellingen, concerten, lezingen, ... kunnen plaatsvinden lijkt me nog veraf, hoewel ik al eerste stapjes merk nu en dan.

Wel heel erg positief vind ik de plek die kunst en cultuur krijgen in de openbare ruimte.

Ook een vernieuwde, versterkte rol voor de cultuurraad en meer inspraak via overlegmomenten zijn uiteraard positieve evoluties.
ambitieus plan.
En ik kan me grotendeels scharen achter de conclusie van Bart.
laat maar komen dat cultuurplan
driewielerke:op maandag 11/2 om 20uur in het cultuurcentrum bijeenkomst van de "Stedelijke Cultuurraad Mechelen"
(U seit wellecome)
@nen echte Mecheleir: waar kunnen we trouwens meer info vinden over de Mechelse cultuurraad ?
Wie zetelt er in ? Met hoevelen ? Welke adviezen ?
De aangesloten verenigingen van de Cultuurraad, en geloof me dat zijn er veel, zo-ook" VTB Cultuur Mechelen", waarin ik zit. Dus hopelijk kan iemand van ons bestuur er aanwezig zijn (ik kan op maandagavond helaas zelden of nooit).

Alle aangesloten verenigingen dus, maar dat met het wat 'verder opentrekt' naar alle Mechelaars is idd. een zeer goede zaak !

Heb het plan al diaogonaal, maar nog niet ten gronde doorgenomen, maar eerste indruk is alleszins erg positief ....

@Bart Ve: ik heb de info niet meteen bij de hand,maar kan de samenstelling van de cultuurraad gerust eens opzoeken: wordt vervolgd, tenzij iemand me voor is natuurlijk;-)
@Bart Ve: kom op 11/2 maar eens af ik zal er ook zijn.Ik stuur u per mail al wat door.Tot dan??