Engelbert...

met categorie:  

(Munt met beeltenis van Engelbert Sterckx)

Dit vind ik op het internet:

”1838 - Paus Gregorius XVI creëert twee nieuwe kardinalen, onder wie de Belgische aartsbisschop van Mechelen Engelbert Sterckx.”
en dit (enkel in het Engels):

”Cardinal Engelbert Sterckx (Ophem, 2 November 1792-4 December 1867), was Archbishop of Mechelen, Belgium. He was ordained as a priest on 18 February 1815, and he was appointed Archbishop on 24 February 1832.
He baptised Louis-Philippe, Crown Prince of Belgium, the eldest son of Leopold I of the Belgians.”


Weet iemand meer over deze persoon ?
Sterckx werd geboren in Brussegem-Oppem in 1792.
In 1815 werd hij priester; eerst leraar aan het Mechels Groot-Seminarie, en nadien pastoor in Boechout.
Daarna werd hij pastoor-deken in Antwerpen - vervolgens in 1827 vicaris-generaal.
In 1832 werd hij de 14de aartsbisschop van Mechelen (weet je nog: de eerste was Granvelle, over wie ik onlangs een post maakte).
Engelbertus Sterckx betrok als eerste het nieuwe neo-classisistische paleis op de Wollemarkt.
In 1838 werd hij door de paus tot kardinaal benoemd.
Hij stierf in 1867.
@ Jans :
En heeft hij ergens zijn stempel op gedrukt ?
(Mechelen ? Vlaanderen ? Belgie ?)
Zoiets in den trant van (ik zeg maar wat) "Mechelse Gesprekken" of zoiets...
Kom ik hem toch wel tegen als ik aan het blokken ben zeker ... In 1863 koopt hij het Hof Van Prant en sticht er een college dat onder de bescherming van de Heilige Rumoldus wordt geplaatst.
Sterckx' carrière moeten we ook zo'n beetje zien in de tijd dat er een scheiding tussen Staat en Kerk in de grondwet werd ingeschreven.
Na de revolutie van 1830 waren de Katholieken versterkt uit het 'strijdgewoel' gekomen, en de Belgische Bisschoppen zagen daarom een scheiding wel zitten. Het 'Katholieke gedachtengoed' was immers levensvatbaar genoeg.
Sterckx was voorstander.
Maar de bisschoppen van Brugge en Luik mokken...
Sterkcx vindt hun houding dissident.
Maar de tegenpruttelaars slagen er in om hem in die houding te isoleren (evenals de Leuvense universiteit die geleid wordt door de rechterhand van de kardinaal...).
De loyale houding van de kardinaal tegenover de liberalen wordt op de korrel genomen, en zij voeren ze op als een 'mislukking van het liberaal katholisme' bij de paus...

Veel meer over zijn 'Kerkelijke loopbaan' weet ik verder niet...
@ Peter : Wie of wat was "(Van) Prant" eigenlijk ?

Just2know...
@Jan: In dat kader zal zeker de stichting van een Katholiek College moeten gezien worden !

@Gim: Cosmas Van Prant was acht maal burgemeester tussen 1610 en 1635.
Ik heb nog wat bijeen gegoogled...

http://fr.wikipedia.org/wik...

(Meer uitgebreid, maar enkel in het Frans - Nederlandse versie zie hierboven)

http://www.gcatholic.com/di...

(Voor zij die houden van lijstjes...)
...inderdaad Peter, en omwille van zijn politieke verdiensten werd hij door Filips IV tot Baron van Blaasveld verheven - en daarmee in de adelstand opgenomen.
In zijn testament van 1650 liet hij al zijn bezittingen over aan zijn jeugdige nicht Agnès-Bernardine de Montmorency.
(info gehaald bij Marcel Kocken).
Sterkcx kocht het Hof van Prant in 1863, stichtte er een college en plaatste dit onder de bescherming van de patroon van onze stad...
Dit is een historische site waar Tella ll de geschiedenis van Engelbert dat toen hij geboren en waar hij zijn hele leven doorbrengen en wat hij doen wat in zijn life.All informatie zijn nieuw voor mij ik niet weten maar nu weet ik de hele geschiedenis van hem met behulp van deze site.it toename mijn kennis.