Mechelaars in Nummers...

met categorie:  


Aantal Mechelaars in 2008...

Bericht in de Gazet

Goed bezig...
Ik heb voor eentje extra gezorgd.
Ga en vermenigvuldig u.
Ofwel :

Go forth and multiply

Ook te vinden in een wiskundige formule :

>4&X

(Uit de stripreeks :
Storm - De Kronieken van Pandarve)
Enkele interessante kanttekeningen:
qua cijfers is Mechelen dé Vlaamse centrumstad bij uitstek! Bij de regionale steden scoort Mechelen zeer hoog qua oppervlakte van de kernstad in verhouding tot de gehele stedelijke woonagglomeratie: 21% van groot-Mechelen is de stadskern. Idem voor het inwonersaantal: 56% van àlle Mechelaars woont in de centrumkern (vergelijk met de Leuvenaars, waarvan slechts 39% in Leuven-centrum woont).

Mechelen is dus een échte kernstad, terwijl in het vergelijkbare Leuven de randgemeenten een veel groter aandeel hebben.

Dat zien we ook bij de bevolkinsgdichtheid: Mechelen-centrum telt ca. 2400 inwoners per km², Leuven-centrum slechts 1800. Mechelen-centrum telt trouwens puur cijfermatig ook méér inwoners dan Leuven-centrum.

Kortom, Mechelen is in Vlaanderen van alle regio-steden dé ware centrum-stad.

Dit mag alleen geen reden zijn om de randgemeenten te verwaarlozen!
GVA: " Bezoek van BELGEN aan de Vlaamse kunststeden" in 2006. Antwerpen +19,8%.Brugge +8,3%,Brussel 18,6%,Gent +34,5%,Leuven +1,2%,Mechelen -5,8% !! Hoe kant dit nu??
Mogelijk is die daling logisch omdat Mechelen in 2005 overspoeld werd door Belgen (en anderen) wegens "stad in vrouwenhanden. Dat was een extreem succes, we waanden ons soms in Brugge. Een daling is dan ook logisch. Het zou beter zijn de cijfesr van 2006 voor Mechelen te vergelijken met 2004. Trouwens bij In en Uit doet men dat. Men vegelijkt de toename van het toeristisch bezoek na een grote manifestatiejaar met een "normaal" jaar. Datzelfde kon gezegd worden van de vergelijking 2000 ( Keizer Karel) en 2001 ( the yaer after....)

We wachten dus beter op de vergelijking 2007/2006 en ik verwacht die cijfers volgende week, want dit weekend is het algemene vergadering van de Gidsenbond en dan worden cijfers meegedeeld.
Bedankt Rudi,get der eene tegoe!:-D
Enkele officieuze cijfers over 2007 op toeristisch gebied, gebaseerd op 7 maanden 2007 vergeleken met dezelfde 7 maanden in 2006:

overnachtingen : + 11% ( grootste stijging na Antwerpen)

bezoeken aan website In en Uit : + 30%
( 302000 aanmeldingen!)

aangemelde groepen voor stadsbezoek : + 3% : dwz 1005 groepen waaran 865 uit B, 68 uit NL, 50 uit D en 22 andere.
Japanners, Spanjolen en andere onaangemelde groepen dus NIET meegeteld, wegens niet bekend (komen met eigen begeleiding).

Niet te veel panikeren zeker?