Lucas Franchoys...

met categorie:  


Zit ik nog wat te snuisteren (Surfen in het Goed Engels) op het Internet, kom ik een tekening tegen van ene... Lucas Franchoys, née à Malines.
Dus, dat zoeken we effe op.
Er is heel weinig over hem te vinden, maar dit is een begin...

Lucas Franchoys de Jongere

Lucas Franchoys de Jongere (Mechelen, gedoopt 28 juni 1616 - Mechelen, 3 april 1681) was een Vlaams schilder.
Hij leerde het schilderen van zijn vader Lucas Franchoys de Oudere (1574–1643) waarna hij meer van het vak leerde in Antwerpen. Daar verbleef hij op de hetzelfde moment als zijn neef Lucas Faydherbe. In 1655 werd Lucas Franchoys de Jongere meester in de Mechelse Sint-Lucasgilde.

(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)

Weten de Bloggers meer over deze Mechelaar?

En het leuke is dat wanneer je de naam van Lucas Franchoys als zoekterm ingeeft in Google, er ook verwijzingen staan naar Hendrik Faydherbe...

Hendrik Faydherbe

Hendrik Faydherbe (Faijdherbe) (Mechelen 1574 - Mechelen 1629) was een Vlaams kunstenaar. Hij was de vader van Lucas Faydherbe (Faijdherbe) de beroemde beeldhouwer, architect en leerling van Rubens. Hendrik Faydherbe werd vooral bekend als beeldsnijder en vergulder, maar ook als voorzitter van rederijkerskamer De Peoene in Mechelen. Hendrik was de broer van Antoon Faydherbe en Maria Faydherbe, ook 2 beroemde Mechelse beeldhouwers. Hendrik was getrouwd met Cornelia Franchois (Franchoys) zus van Lucas Franchoys de oudere en tante van Lucas Franchoys de jongere.

(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)


Lucas Faydherbe
(Lucas II Franchoys, Lucas Faydherbe, ca.1630
Mechelen, Hof van Busleyden bron cursus Bart Stroobants)(foto: Jan Smets - ditzelfde portret naast 'n beeldhouwwerk van L.Faydherbe, Hercules voorstellend)
Pas op, je had: Lucas I (1574-1643) en Lucas II (1616-1681) Franchoys ! De laatste werd ook wel 'De Jongere' genoemd.

Lucas II Franchois heeft een monopolie in de Mechelse schilderkunst in de tweede helft van de 17e eeuw, en net nu er meer vraag is naar grote monumentale schilderkunst ! De gelukzak !

De betere schilders trekken in die tijd naar Antwerpen, dat toen zeker meer te betekenen had.

Je vindt werk van hem in de Sint Pieter- en Paulkerk, in de Sint Janskerk, en ook in het Hof van Busleyden.

Maar wat meer, is de Mechelse kunstenaars in de 17e eeuw, waren vaak familie van elkaar. Getuige daarvan het portret van Lucas Faydherbe, van de hand van Lucas II Franchois dat ik hierboven bijvoegde en dat te bezichtigen is in het Hof van Busleyden.
Lucas Franchoys de Oude (1574-1643) was de eerste van drie goede portrettisten.
Zijn zus Cornelia huwde trouwens met Hendrik Faydherbe en was de moeder van de grote Lucas.
Kan men hem nog beschouwen als 'n overgangsfiguur, zijn zonen schopten het veel verder.
De oudste, Pieter Franchoys (1606-1654) begon met het inschilderen van figuren in diverse onderwerpen, maar ontwikkelde zich tot portretschilder, werkte voor de grote namen uit zijn tijd en verbleef geruime tijd in Parijs.
Spijtig genoeg is veel van z'n werk verloren gegaan, al bezitten enkele buitenlandse musea nog voorbeelden van zijn oevre.
Zijn jongere broer Lucs Franchoys de jonge (1616-1681) werd aanvaard als leerling van Rubens en trok op zijn beurt naar Frankrijk, waar hij met succes verschillende hovelingen portretteerde.
In Mechlen liet hij zich niet onbetuigd.
Een aantal werken voor kloosters en kerken bewijzen dat hij meer in zijn mars had dan het portret alleen, zoals zijn altaarstuk 'de tenhemelopneming van Maria' in de Begijnhofkerk bewijst.
In de Sint-Janskerk bevindt zich een kleine triptiek waarvan het middengedeelte door zijn vader werd geschilderd, maar de zijluiken door zijn jongste zoon.
Het verschil is duidelijk.
De stad bezit een portret van Lucas Faydherbe dat volgens de catalogus aan hem wordt toegeschreven (in Busleuyden...), al vermelden andere bronnen dan weer zijn broer Pieter als auteur.

(Rudi De Mets in zijn boek 'kunst van de middeleeuwen tot heden' )
Zijn de Franchoys in de loop der tijden een beetje verdwenen door de Faydherbes en de Keldermansen ?
Een beetje... ondergesneeuwd en uiteindelijk vergeten ?
Lucas Frachoys is duidelijk ne Mechelaar. Op de Wikepedia staat duidelijk : Geboren EN gestorven te Mechelen !
Laat het ons houden op het feit dat de Keldermansen en Faydherbes in een hogere klasse speelden, dan Franchoys ... Zou dat kunnen ?
Dus iedere eeuw heeft duidelijk zijn "Flickr-fotografen", alhoewel toen beelden of portretten niet digitaal of op kleurenfilm werden vastgelegd maar neergeborsteld op canvas.

En dankzij hen hebben wij nu nog steeds een idee hoe Mechelen er toen uitzag en hoe de mensen leefden en opkleedden.

Donkere Middeleeuwen ? Nog ni bekan !

:-D
Met Franchoys en Faydherbe waren die donkere Middeleeuwen wel al een poosje voorbij hoor gimy... ;-)
Je neemt de woorden uit mijn keyboard Jan.
Als ik het goed voor heb, zaten er tussen de duistere middeleeuwen en onze Franchoys nog de nieuwe tijden en de renaissance.
Laat ons zeggen dat we de Middeleeuwen laten eindigen in 1492 (ontdekking van Amerika), of 1500 (een rond getal), of 1517, toen Luther zijn stellingen publiceerde.

Maar it is only a name !
@ Peter :
En eindigde de Renaissance niet met de Beeldenstorm (1566) ?

http://nl.wikipedia.org/wik...
Tja ...Ik hou zo niet van het vakjesdenken. Renaissance in Italië is weer helemaal anders dan in Mechelen ... En waar ligt de grens ? In bepaalde kunstvormen maakte men barokke kunst tot in de 19e eeuw.
Als ge de kledij van beide Lucassen bekijkt, moet dat in het Mechelen van toen gene krot geweest zijn.
Toch niet bij diegenen die het voor het zeggen hadden. Fotografen en hofschilders tonen enkel de 'begoeden' van de maatschappij ...
...en da's dan enkel maar een kleine 'bovenlaag'...
Bovendien was de grote glorieperiode van onze stad dan ook voorbij (ontploffing Zandpoort, godsdienstoorlogen, verplaatsting van het Hof naar Brussel...)
...'gene krot in 't Mechelen van toen'...
Ik durf het niet beweren.
@ Jans :
Ik moet dringend al die boeken eens gaan lezen...

http://mapt.stadmechelen.be...
boeiend toch dat bloggen! Ik leer nog alle dagen bij!
@ Driewielerke :
Dat is de bedoeling en dat zorgt voor een duidelijke meerwaarde van deze MechelenBlogt !
Maar er mag hier ook stevig gelachen en gezeverd worden.
Dat maakt deze Mechelenblogt ook veel interessanter.

Kunstschilder Gillis Smeijers °1634 in Mechelen +1710 Mechelen,  leerling van zijn vader Nicolas. Kunstschilder. 

Hangt er van hem ergens in Mechelen een schilderij van hem?

Zijn zoon Jacob 1657-1732 Mechelen en kleinzoon Gillis Jozef 1694-1771 Mechelen waren eveneens kunstschilders.